Traducere Literală Cornilescu 1931 (VDCL)
21

Înmulțirea seminției lui Beniamin

211Și bărbații

21.1
Cap. 20.1.

lui Israel se juraseră în Mițpa, zicând: Nimeni din noi să nu dea pe fata sa de nevastă lui Beniamin. 2Și poporul a venit la Betel
21.2
Cap. 20.18, 26.

și a rămas acolo până seara înaintea lui Dumnezeu, și și‐au înălțat glasurile și au plâns cu amar, 3și au zis: Pentru ce, Doamne Dumnezeul lui Israel, s‐a întâmplat aceasta în Israel ca să lipsească astăzi o seminție în Israel? 4Și a fost așa: a doua zi poporul s‐a sculat de dimineață și a zidit
21.4
2 Sam. 24.25
acolo un altar și au adus arderi de tot și jertfe de pace. 5Și copiii lui Israel au zis: Cine dintre toate semințiile lui Israel nu s‐a suit cu obștea Domnului? Căci jurământul
21.5
Cap. 5.23.

cel mare fusese asupra aceluia care nu se va sui la Domnul la Mițpa, zicând: Să fie omorât. 6Și copiii lui Israel s‐au căit pentru Beniamin, fratele lor, și au zis: Astăzi a fost stârpită o seminție din Israel. 7Ce să facem de neveste pentru cei rămași? Căci ne‐am jurat pe Domnul că nu le vom da din fetele noastre de neveste. 8Și au zis: Este vreuna din semințiile lui Israel care să nu se fi suit la Domnul în Mițpa? Și iată niciunul din
21.8
1 Sam. 11.1
31.11
Iabes‐Galaad nu venise în tabără la obște. 9Și poporul a fost numărat și iată nu era acolo nimeni din locuitorii Iabes‐Galaadului. 10Și adunarea a trimis acolo douăsprezece mii de oameni din cei mai viteji și le‐a poruncit, zicând: Mergeți
21.10
Vers. 5. Cap. 5.23.
1 Sam. 11.7
și loviți pe locuitorii din Iabes‐Galaad cu ascuțișul sabiei și pe femei și pe copii. 11Și acesta este lucrul pe care‐l veți face: Să nimiciți cu desăvârșire orice parte bărbătească
21.11
Num. 31.17
și pe orice femeie care s‐a culcat cu bărbat. 12Și au găsit între locuitorii din Iabes‐Galaad patru sute de fete fecioare care nu cunoscuseră bărbat, culcându‐se cu vreo parte bărbătească, și le‐au adus în tabără la
21.12
Ios. 18.1
Silo care este în țara Canaan. 13Și toată adunarea a trimis și au vorbit copiilor lui Beniamin care erau
21.13
Cap. 20.47.

la stânca Rimon și le‐au vestit pace. 14Și Beniamin s‐a întors în vremea aceea. Și le‐au dat de neveste pe acelea pe care le‐au lăsat vii dintre femeile Iabes‐Galaadului, dar și așa nu le ajungeau. 15Și poporul
21.15
Vers. 6.

s‐a căit de Beniamin, căci Domnul făcuse o spărtură în semințiile lui Israel. 16Și bătrânii adunării au zis: Ce să facem de neveste pentru cei rămași? Căci femeile au fost stârpite din Beniamin! 17Și au zis: Trebuie o stăpânire pentru cei scăpați din Beniamin ca să nu fie ștearsă o seminție din Israel. 18Dar nu putem să le dăm neveste din fetele noastre, căci copiii lui Israel
21.18
Vers. 1. Cap. 11.35.

au jurat zicând: Blestemat să fie cel ce va da o nevastă beniaminiților. 19Și au zis: Iată este o sărbătoare a Domnului din an în an în Silo, care este spre miazănoapte de Betel, spre soare‐răsare de drumul cel mare, care duce de la Betel la Sihem, și spre miazăzi de la Lebona. 20Și au poruncit copiilor lui Beniamin zicând: Mergeți și pândiți în vii. 21Și vedeți, și iată când fetele din Silo ies să joace
21.21
Ex. 15.201 Sam. 18.6Ier. 31.13
în jocuri, ieșiți din vii și răpiți‐vă fiecare nevasta din fetele din Silo și duceți‐vă în țara lui Beniamin. 22Și va fi așa: dacă părinții lor sau frații lor vor veni să se plângă la noi, le vom zice: Dați‐ni‐le ca un dar, fiindcă n‐am luat câte o nevastă pentru fiecare în război; căci nu voi le‐ați dat lor, ca să fiți vinovați acum. 23Și copiii lui Beniamin au făcut așa și și‐au luat neveste după numărul lor, dintre jucătoarele pe care le‐au prins, și au mers și s‐au întors la moștenirea lor și au zidit
21.23
Cap. 20.48.

cetățile și au locuit în ele. 24Și copiii lui Israel au plecat de acolo în vremea aceea, fiecare la seminția sa și la familia sa, și au ieșit de acolo fiecare la moștenirea sa. 25În zilele acelea
21.25
Cap. 17.6;
18.1
19.1
nu era împărat în Israel: fiecare
21.25
Deut. 12.8
făcea ce era drept în ochii săi.