Traducere Literală Cornilescu 1931 (VDCL)
4

Debora și Barac

41Și copiii

4.1
Cap. 2.19.

lui Israel iarăși au făcut rău în ochii Domnului și Ehud murise. 2Și Domnul
4.2
Cap. 2.14.

i‐a vândut în mâna lui Iabin, împăratul Canaanului, care domnea în Hațor
4.2
Ios. 11.1,10
19.36
. Și mai marele oștirii sale era Sisera
4.2
1 Sam. 12.9Ps. 83.9
, care locuia în Haroșet‐Goim
4.2
Vers. 13.16.

. 3Și copiii lui Israel au strigat către Domnul, căci avea nouă sute de care de fier
4.3
Cap. 1.19.

și a apăsat
4.3
Cap. 5.8.
Ps. 106.42
tare pe copiii lui Israel, douăzeci de ani. 4Și Debora, o femeie prorociță, nevasta lui Lapidot, judeca pe Israel în vremea aceea. 5Și ea locuia
4.5
Gen. 35.8
sub finicul Deborei, între Rama și Betel în ținutul muntos al lui Efraim, și copiii lui Israel se suiau la ea, ca să‐i judece. 6Și ea a trimis și a chemat pe Barac
4.6
Evr. 11.32
, fiul lui Abinoam din Chedeș‐Neftali, și i‐a zis: Oare n‐a poruncit Domnul Dumnezeul lui Israel? Du‐te și lățește‐te spre muntele Tabor și ia cu tine zece mii de bărbați din copiii lui Neftali
4.6
Ios. 19.37
și din copiii lui Zabulon. 7Și voi atrage
4.7
Ex. 14.4
la tine la râul Chison
4.7
Cap. 5.21.
1 Reg. 18.40Ps. 83.9,10
pe Sisera, mai marele oastei lui Iabin, carele lui și mulțimea lui, și‐l voi da în mâna ta. 8Și Barac i‐a zis: Dacă vei merge cu mine, atunci voi merge, dar dacă nu vei merge cu mine, nu voi merge. 9Și ea a zis: Da, voi merge cu tine, dar nu va fi spre cinstea ta pe calea pe care mergi, căci Domnul va da
4.9
Cap. 2.14.

pe Sisera în mâna unei femei. Și Debora s‐a sculat și s‐a dus cu Barac la Chedeș. 10Și Barac a chemat pe Zabulon
4.10
Cap. 5.18.

și pe Neftali la Chedeș și s‐au suit la picioarele
4.10
Ex. 11.81 Reg. 20.10
lui zece mii de bărbați, și Debora s‐a suit cu el. 11Și Heber, Chenitul
4.11
Cap. 1.16.

, se despărțise de cheniți, de copiii lui Hobab
4.11
Num. 10.29
, socrul lui Moise, și își întinsese cortul până la stejarul Țaanaim care este lângă
4.11
Vers. 6.

Chedeș. 12Și au spus lui Sisera că Barac, fiul lui Abinoam, s‐a suit la muntele Tabor. 13Și Sisera și‐a adunat toate carele, nouă sute de care de fier, și pe tot poporul care era cu el, de la Haroșet‐Goim până la râul Chișon. 14Și Debora a zis lui Barac: Scoală‐te, căci aceasta este ziua în care a dat Domnul pe Sisera în mâna ta! Oare n‐a ieșit Domnul
4.14
Deut. 9.32 Sam. 5.24Ps. 68.7Is. 52.12
înaintea ta? Și Barac s‐a pogorât de pe muntele Tabor și zece mii de bărbați în urma lui. 15Și Domnul
4.15
Ps. 83.9,10Ios. 10.10
a înfrânt pe Sisera și toate carele și toată oastea cu ascuțișul sabiei înaintea lui Barac, și Sisera s‐a dat jos din car și a fugit pe picioare. 16Și Barac a urmărit carele și oastea până la Haroșet‐Goim și toată oastea lui Sisera a căzut sub ascuțișul sabiei: n‐a rămas unul.

Sisera ucis de Iael

17Și Sisera a fugit pe picioare la cortul Iaelei, nevasta lui Heber, Chenitul, căci între labin, împăratul Hațorului, și între casa lui Heber, Chenitul, era pace. 18Și Iael a ieșit spre întâmpinarea lui Sisera și i‐a zis: Abate‐te, domnul meu, abate‐te la mine; nu te teme. Și s‐a abătut la ea în cort și ea l‐a acoperit cu învălitoarea. 19Și el i‐a zis: Dă‐mi, te rog, să beau puțină apă că‐mi este sete. Și ea i‐a deschis burduful

4.19
Cap. 5.25.

cu lapte și i‐a dat să bea și l‐a învelit. 20Și el i‐a zis: Stai la ușa cortului și va fi așa: dacă va veni cineva și te va întreba zicând: Este cineva aici? să răspunzi: Nu. 21Și Iael
4.21
Cap. 5.26.

, nevasta lui Heber, a luat un țăruș al cortului și a luat ciocanul în mână și a venit încet la el, și i‐a bătut țărușul prin tâmple și s‐a înfipt în ogor, căci căzuse într‐un somn adânc și era obosit. Și a murit. 22Și iată pe când Balac urmărea pe Sisera, Iael i‐a ieșit în întâmpinare și i‐a zis: Vino și îți voi arăta pe bărbatul pe care‐l cauți. Și el a venit în cortul ei și, iată, Sisera zăcea mort și țărușul în tâmplele lui. 23Și în ziua aceea Dumnezeu a doborât
4.23
Ps. 18.47
pe Iabin, împăratul Canaanului, înaintea copiilor lui Israel. 24Și mâna copiilor lui Israel înainta și apăsa greu împotriva lui Iabin, împăratul Canaanului, până ce au nimicit pe Iabin, împăratul Canaanului.