Traducere Literală Cornilescu 1931 (VDCL)
7

Biruința lui Ghedeon asupra madianiților

71Și Ierubaal

7.1
Cap. 6.32.

, adică Ghedeon, s‐a sculat de dimineață și tot poporul care era cu el, și au tăbărât la izvorul Harod; și avea tabăra lui Madian spre miazănoapte lângă dealul More în vale. 2Și Domnul a zis lui Ghedeon: Poporul care este cu tine este prea mult ca să dau pe Madian în mâna lor, ca nu cumva Israel să se laude
7.2
Deut. 8.17Is. 10.131 Cor. 1.292 Cor. 4.7
împotriva mea, zicând: Mâna mea m‐a mântuit. 3Și acum vestește în urechile poporului zicând: Cine este
7.3
Deut. 20.8
fricos și se teme, să se întoarcă și să plece de la muntele Galaad. Și douăzeci și două de mii s‐au întors din popor și au rămas zece mii. 4Și Domnul a zis lui Ghedeon: Poporul este încă mult, coboară‐i la apă și ți‐i voi curăți acolo; și va fi așa: acela despre care îți voi zice: Acesta să meargă cu tine! acela va merge cu tine, și fiecare despre care îți voi zice: Acesta să nu meargă cu tine! acela nu va merge. 5Și a pogorât poporul la apă. Și Domnul a zis lui Ghedeon: Oricine va limpăi cu limba sa din apă, cum limpăiește câinele, pe acela dă‐l de o parte; tot așa pe oricine care se va pleca pe genunchi ca să bea. 6Și numărul celor ce au limpăit cu mâna la gura lor a fost trei sute de bărbați și toată rămășița poporului s‐a plecat pe genunchi ca să bea apă. 7Și Domnul a zis lui Ghedeon: Cu
7.7
1 Sam. 14.6
cei trei sute de bărbați care au limpăit, vă voi mântui și voi da pe Madian în mâna ta, iar tot poporul să meargă fiecare la locul său. 8Și au luat merindele poporului în mâna lor și trâmbițele lui; și Ghedeon a trimis pe toți bărbații lui Israel, pe fiecare la cortul său, și a ținut pe cei trei sute de bărbați. Și tabăra lui Madian era sub el în vale. 9Și a fost așa: în noaptea
7.9
Gen. 46.2,3
aceea
7.9
Gen. 46.2,3
Domnul i‐a zis: Scoală‐te, coboară‐te în tabără, căci am dat‐o în mâna ta. 10Și dacă te temi să te cobori singur, coboară‐te în tabără cu Pura, tânărul tău. 11Și vei auzi
7.11
Vers. 13, 14, 15. Gen. 21.10.11.
1 Sam. 14.9,10
ce zic ei și apoi ți se vor întări mâinile și te vei pogorî în tabără. Și s‐a pogorât cu Pura, tânărul său, la partea de afară a oamenilor înarmați, care erau în tabără. 12Și Madian și Amalec și toți copiii răsăritului
7.12
Cap. 6.5, 33;
8.10
zăceau în vale mulțime ca lăcustele și cămilele lor erau fără număr în mulțime ca nisipul pe țărmul mării. 13Și Ghedeon a venit și iată un bărbat spunea semenului său un vis și zicea: Iată am visat un vis și iată o turtă de pâine de orz se rostogolea în tabăra lui Madian și a venit până la cort și l‐a lovit de a căzut, și l‐a răsturnat cu susul în jos și cortul s‐a răsturnat. 14Și semenul său a răspuns și a zis: Aceasta nu este decât sabia lui Ghedeon, fiul lui Ioas, bărbatul lui Israel: Dumnezeu a dat în mâna lui pe Madian și toată tabăra. 15Și a fost așa: când a auzit Ghedeon spunerea visului și tâlcuirea lui, s‐a închinat și s‐a întors în țabăra lui Israel și a zis: Sculați‐vă, căci Domnul a dat tabăra lui Madian în mâna voastră. 16Și a împărțit pe cei trei sute de bărbați în trei cete și a pus o trâmbiță în mâna fiecăruia și ulcioare goale și făclii în ulcioare. 17Și le‐a zis: Uitați‐vă la mine și faceți la fel. Și iată, când mă voi duce la capătul taberei, va fi așa: cum voi face eu, așa să faceți și voi. 18Și când voi sufla eu cu trâmbița și toți cei ce sunt cu mine, să suflați și voi cu trâmbițele împrejurul întregii tabere și să ziceți: Pentru Domnul și pentru Ghedeon. 19Și Ghedeon și suta de bărbați care erau cu el au venit la capătul taberei, la începutul străjii de la mijloc, și de abia așezase straja și au suflat din trâmbițe și au sfărâmat ulcioarele care erau în mâinile lor. 20Și cele trei cete au suflat în trâmbițe și au sfărâmat ulcioarele, și au ținut făcliile în mâna stângă și trâmbițele în mâna dreaptă, ca să sufle și au strigat: Sabia Domnului și a lui Ghedeon! 21Și stăteau
7.21
Ex. 14.13,142 Cron. 20.17
fiecare om la locul său împrejurul taberei și toată
7.21
2 Reg. 7.7
oastea a alergat și a strigat și a fugit. 22Și cei trei sute au suflat
7.22
Ios. 6.4,16,202 Cor. 4.7
din trâmbițe și Domnul
7.22
Ps. 83.9Is. 9.4
a pus sabia
7.22
1 Sam. 14.202 Cron. 20.23
fiecărui om împotriva semenului său în toată tabăra. Și tabăra a fugit până la Bet‐Șita către Țerera, până la hotarul Abel‐Mehola lângă Tabat. 23Și bărbații lui Israel s‐au adunat din Neftali și din Așer și din tot Manase și au urmărit pe Madian. 24Și Ghedeon a trimis soli în tot ținutul muntos
7.24
Cap. 3.27.

al lui Efraim zicând: Pogorâți‐vă împotriva lui Madian și luați‐le apele până la Bet‐Bara și Iordanul. Și toți bărbații lui Efraim s‐au adunat și au luat
7.24
Cap. 3.28.

apele până la Bet‐Bara
7.24
In. 1.28
și Iordanul. 25Și au prins pe doi
7.25
Cap. 8.3.
Ps. 83.11
mai mari ai lui Madian, pe Oreb și pe Zeeb, și au ucis pe Oreb pe stânca lui
7.25
Is. 10.26
Oreb și pe Zeeb l‐au ucis la teascul lui Zeeb, și au urmărit pe Madian. Și au adus capetele lui Oreb și lui Zeeb la Ghedeon dincolo
7.25
Cap. 8.4.

de Iordan.