Traducere Literală Cornilescu 1931 (VDCL)
7

Biruința lui Ghedeon asupra madianiților

71Și Ierubaal

7.1
Cap. 6.32.
, adică Ghedeon, s‐a sculat de dimineață și tot poporul care era cu el, și au tăbărât la izvorul Harod; și avea tabăra lui Madian spre miazănoapte lângă dealul More în vale. 2Și Domnul a zis lui Ghedeon: Poporul care este cu tine este prea mult ca să dau pe Madian în mâna lor, ca nu cumva Israel să se laude
7.2
Deut. 8.17Is. 10.131 Cor. 1.292 Cor. 4.7
împotriva mea, zicând: Mâna mea m‐a mântuit. 3Și acum vestește în urechile poporului zicând: Cine este
7.3
Deut. 20.8
fricos și se teme, să se întoarcă și să plece de la muntele Galaad. Și douăzeci și două de mii s‐au întors din popor și au rămas zece mii. 4Și Domnul a zis lui Ghedeon: Poporul este încă mult, coboară‐i la apă și ți‐i voi curăți acolo; și va fi așa: acela despre care îți voi zice: Acesta să meargă cu tine! acela va merge cu tine, și fiecare despre care îți voi zice: Acesta să nu meargă cu tine! acela nu va merge. 5Și a pogorât poporul la apă. Și Domnul a zis lui Ghedeon: Oricine va limpăi cu limba sa din apă, cum limpăiește câinele, pe acela dă‐l de o parte; tot așa pe oricine care se va pleca pe genunchi ca să bea. 6Și numărul celor ce au limpăit cu mâna la gura lor a fost trei sute de bărbați și toată rămășița poporului s‐a plecat pe genunchi ca să bea apă. 7Și Domnul a zis lui Ghedeon: Cu
7.7
1 Sam. 14.6
cei trei sute de bărbați care au limpăit, vă voi mântui și voi da pe Madian în mâna ta, iar tot poporul să meargă fiecare la locul său. 8Și au luat merindele poporului în mâna lor și trâmbițele lui; și Ghedeon a trimis pe toți bărbații lui Israel, pe fiecare la cortul său, și a ținut pe cei trei sute de bărbați. Și tabăra lui Madian era sub el în vale. 9Și a fost așa: în noaptea
7.9
Gen. 46.2,3
aceea
7.9
Gen. 46.2,3
Domnul i‐a zis: Scoală‐te, coboară‐te în tabără, căci am dat‐o în mâna ta. 10Și dacă te temi să te cobori singur, coboară‐te în tabără cu Pura, tânărul tău. 11Și vei auzi
7.11
Vers. 13, 14, 15. Gen. 21.10.11.
ce zic ei și apoi ți se vor întări mâinile și te vei pogorî în tabără. Și s‐a pogorât cu Pura, tânărul său, la partea de afară a oamenilor înarmați, care erau în tabără. 12Și Madian și Amalec și toți copiii răsăritului
7.12
Cap. 6.5, 33;
zăceau în vale mulțime ca lăcustele și cămilele lor erau fără număr în mulțime ca nisipul pe țărmul mării. 13Și Ghedeon a venit și iată un bărbat spunea semenului său un vis și zicea: Iată am visat un vis și iată o turtă de pâine de orz se rostogolea în tabăra lui Madian și a venit până la cort și l‐a lovit de a căzut, și l‐a răsturnat cu susul în jos și cortul s‐a răsturnat. 14Și semenul său a răspuns și a zis: Aceasta nu este decât sabia lui Ghedeon, fiul lui Ioas, bărbatul lui Israel: Dumnezeu a dat în mâna lui pe Madian și toată tabăra. 15Și a fost așa: când a auzit Ghedeon spunerea visului și tâlcuirea lui, s‐a închinat și s‐a întors în țabăra lui Israel și a zis: Sculați‐vă, căci Domnul a dat tabăra lui Madian în mâna voastră. 16Și a împărțit pe cei trei sute de bărbați în trei cete și a pus o trâmbiță în mâna fiecăruia și ulcioare goale și făclii în ulcioare. 17Și le‐a zis: Uitați‐vă la mine și faceți la fel. Și iată, când mă voi duce la capătul taberei, va fi așa: cum voi face eu, așa să faceți și voi. 18Și când voi sufla eu cu trâmbița și toți cei ce sunt cu mine, să suflați și voi cu trâmbițele împrejurul întregii tabere și să ziceți: Pentru Domnul și pentru Ghedeon. 19Și Ghedeon și suta de bărbați care erau cu el au venit la capătul taberei, la începutul străjii de la mijloc, și de abia așezase straja și au suflat din trâmbițe și au sfărâmat ulcioarele care erau în mâinile lor. 20Și cele trei cete au suflat în trâmbițe și au sfărâmat ulcioarele, și au ținut făcliile în mâna stângă și trâmbițele în mâna dreaptă, ca să sufle și au strigat: Sabia Domnului și a lui Ghedeon! 21Și stăteau
7.21
Ex. 14.13,142 Cron. 20.17
fiecare om la locul său împrejurul taberei și toată
7.21
2 Reg. 7.7
oastea a alergat și a strigat și a fugit. 22Și cei trei sute au suflat
7.22
Ios. 6.4,16,202 Cor. 4.7
din trâmbițe și Domnul
7.22
Ps. 83.9Is. 9.4
a pus sabia
7.22
1 Sam. 14.202 Cron. 20.23
fiecărui om împotriva semenului său în toată tabăra. Și tabăra a fugit până la Bet‐Șita către Țerera, până la hotarul Abel‐Mehola lângă Tabat. 23Și bărbații lui Israel s‐au adunat din Neftali și din Așer și din tot Manase și au urmărit pe Madian. 24Și Ghedeon a trimis soli în tot ținutul muntos
7.24
Cap. 3.27.
al lui Efraim zicând: Pogorâți‐vă împotriva lui Madian și luați‐le apele până la Bet‐Bara și Iordanul. Și toți bărbații lui Efraim s‐au adunat și au luat
7.24
Cap. 3.28.
apele până la Bet‐Bara
7.24
In. 1.28
și Iordanul. 25Și au prins pe doi
7.25
Cap. 8.3.
mai mari ai lui Madian, pe Oreb și pe Zeeb, și au ucis pe Oreb pe stânca lui
7.25
Is. 10.26
Oreb și pe Zeeb l‐au ucis la teascul lui Zeeb, și au urmărit pe Madian. Și au adus capetele lui Oreb și lui Zeeb la Ghedeon dincolo
7.25
Cap. 8.4.
de Iordan.

8

Ghedeon prigonește pe vrăjmaș

81Și bărbații

8.1
Cap. 12.1.
lui Efraim i‐au zis: Ce ne‐ai făcut de nu ne‐ai chemat, când te‐ai dus să te lupți cu Madian? Și s‐au certat tare cu el. 2Și el le‐a zis: Ce am făcut eu acum pe lângă voi? Oare nu este mai bună strângerea boabelor din Efraim decât culesul viei din Abiezer? 3Dumnezeu a dat în mâinile voastre
8.3
Cap. 7.24, 25.
pe mai marii Madianului, pe Oreb și pe Zeeb, și ce am putut face eu pe lângă voi? Și duhul lor a slăbit
8.3
Prov. 15.1
față de el, când a zis cuvântul acesta. 4Și Ghedeon a venit la Iordan și a trecut el și cei trei sute de bărbați care erau cu el, obosiți și urmărind mereu. 5Și a zis bărbaților din
8.5
Gen. 33.17Ps. 60.6
Sucot: Dați, vă rog, pâini poporului care mă urmează, căci sunt obosiți și eu urmăresc pe Zebah și pe Țalmuna, împărații Madianului. 6Și mai marii Sucotului au zis: Sunt oare palmele lui Zebah
8.6
1 Reg. 20.11
și Țalmuna chiar în mâna ta, ca să dăm pâine
8.6
1 Sam. 25.11
oștirii tale? 7Și Ghedeon a zis: De aceea când va da Domnul pe Zebah și pe Țalmuna în mâna mea, vă voi treiera
8.7
Vers. 16.
carnea cu spinii pustiei și cu mărăcini. 8Și de acolo s‐a suit la Penuel
8.8
Gen. 32.301 Reg. 12.25
și le‐a vorbit la fel. Și bărbații din Penuel i‐au răspuns cum au răspuns bărbații din Sucot. 9Și a vorbit și bărbaților din Penuel zicând: Când
8.9
1 Reg. 22.27
mă voi întoarce în pace, voi dărâma
8.9
Vers. 17.
turnul acesta. 10Iar Zebah și Țalmuna erau în Carcor și taberele lor cu ei, ca la cincisprezece mii, toți câți au rămas din toată
8.10
Cap. 7.12.
tabăra copiilor răsăritului, căci căzuseră o sută douăzeci de mii de bărbați care scoteau sabia. 11Și Ghedeon s‐a suit pe calea celor ce locuiau în corturi la răsărit de Nobah
8.11
Num. 32.35,42
și Iogbeha și a bătut tabăra, căci tabăra era fără grijă
8.11
Cap. 18.27.
. 12Și Zebah și Țalmuna au fugit și el i‐a urmărit, și a prins
8.12
Ps. 83.11
pe cei doi împărați ai lui Madian, pe Zebah și pe Țalmuna; și a îngrozit toată tabăra! 13Și Ghedeon, fiul lui Ioas, s‐a întors de la luptă, de la suișul lui Heres. 14Și a prins pe un băiat al bărbaților din Sucot și l‐a întrebat și el i‐a scris pe mai marii Sucotului și pe bătrânii săi: șaptezeci și șapte de bărbați. 15Și a venit la bărbații din Sucot și a zis: Iată Zebah și Țalmuna, cu care m‐ați ocărât
8.15
Vers. 6.
, zicând: Oare sunt palmele lui Zebah și Țalmuna chiar în mâna ta, ca să dăm pâine bărbaților tăi obosiți? 16Și a luat
8.16
Vers. 7.
pe bătrânii cetății și spini din pustie și mărăcini și a pedepsit pe bărbații Sucotului cu ei. 17Și a dărâmat
8.17
Vers. 9.
turnul
8.17
1 Reg. 12.25
din Penuel și a ucis pe bărbații cetății. 18Și a zis lui Zebah și lui Țalmuna: Cum erau bărbații pe care i‐ați ucis la Tabor
8.18
Cap. 4.6.
? Și au răspuns: Ca tine, așa erau; fiecare semăna cu fiii unui împărat. 19Și el a zis: Erau frații mei, fiii mamei mele. Viu este Domnul, dacă i‐ați fi lăsat în viață, nu v‐aș ucide. 20Și a zis către întâiul născut al său, Ieter: Scoală‐te, ucide‐i! Dar băiatul nu și‐a scos sabia, căci se temea, fiindcă era încă băiat. 21Și Zebah și Țalmuna au zis: Scoală‐te tu și aruncă‐te asupra noastră, căci cum este bărbatul așa este puterea lui. Și Ghedeon s‐a sculat și a ucis
8.21
Ps. 83.11
pe Zebah și pe Țalmuna, și a luat lunișoarele care erau la grumajii cămilelor lor. 22Și bărbații lui Israel au zis lui Ghedeon: Domnește peste noi, tu și fiul tău și fiul fiului tău, pentru că ne‐ai mântuit din mâna lui Madian. 23Și Ghedeon le‐a zis: Nu voi domni peste voi, nici fiul meu nu va domni peste voi: Domnul
8.23
1 Sam. 8.7
10.19
12.12
va domni peste voi. 24Și Ghedeon le‐a zis: Vă voi face o cerere: Dați‐mi fiecare cerceii prăzii sale (căci aveau cercei de aur fiindcă
8.24
Gen. 25.13
37.25,28
erau Ismaeliți). 25Și au zis: Dăm bucuroși! Și au întins o manta și au aruncat în ea fiecare cerceii prăzii sale. 26Și greutatea cerceilor de aur, pe care îi ceruse el, era o mie șapte sute de sicli de aur, afară de lunișoarele și cerceii de mărgăritar și hainele de purpură, pe care le aveau împărații lui Madian, și afară de lanțurile de gât care erau pe grumajii cămilelor lor. 27Și Ghedeon a făcut
8.27
Cap. 17.5.
din ele un efod și l‐a pus în cetatea sa în
8.27
Cap. 6.24.
Ofra. Și tot Israelul a curvit
8.27
Ps. 106.39
după el acolo și a fost o cursă
8.27
Deut. 7.16
pentru Ghedeon și casa lui.

Copiii lui Ghedeon și moartea sa

28Și Madian a fost supus înaintea copiilor lui Israel și nu și‐a mai ridicat capul. Și țara

8.28
Cap. 6.31.
a avut odihnă patruzeci de ani în zilele lui Ghedeon. 29Și Ierubaal, fiul lui Ioas, s‐a dus și a locuit în casa lui. 30Și Ghedeon a avut șaptezeci
8.30
Cap. 9.2, 5.
de fii ieșiți din coapsele sale, căci avea multe neveste. 31Și țiitoarea
8.31
Cap. 9.1.
lui, care era în Sihem, i‐a născut și ea un fiu și el i‐a pus numele Abimelec. 32Și Ghedeon, fiul lui Ioas, a murit la o bună bătrânețe
8.32
Gen. 25.8Iov 5.26
și a fost înmormântat în mormântul lui Ioas, tatăl său, în Ofra
8.32
Vers. 27. Cap. 6.24.
abiezeriților. 33Și a fost așa: după ce a murit Ghedeon
8.33
Cap. 2.19.
, copiii lui Israel s‐au întors iarăși și au curvit
8.33
Cap. 2.17.
după Baali, și și‐au făcut dumnezeu pe
8.33
Cap. 9.4, 46.
Baal‐Berit. 34Și copiii lui Israel nu
8.34
Ps. 78.11,42
106.13,21
și‐au adus aminte de Domnul Dumnezeul lor, care îi scăpase din mâna vrăjmașilor lor, de jur împrejur. 35Și
8.35
Cap. 9.16, 17, 18.
n‐au arătat îndurare casei lui Ierubaal‐Ghedeon după tot binele pe care‐l făcuse el lui Israel.

9

Uneltirea lui Abimelec

91Și Abimelec, fiul lui Ierubaal, s‐a dus la Sihem, la frații

9.1
Cap. 8.31.
mamei sale, și a vorbit către ei și către toate familiile casei tatălui mamei sale, zicând: 2Vorbiți, rogu‐vă, la urechile tuturor locuitorilor Sihemului: Ce este mai bine pentru voi: să domnească peste
9.2
Cap. 8.30.
voi șaptezeci de bărbați, toți fii ai lui Ierubaal, sau să domnească peste voi un singur bărbat? Și aduceți‐vă aminte că eu sunt osul
9.2
Gen. 29.14
vostru și carnea voastră. 3Și frații mamei sale au vorbit toate cuvintele acestea de el în urechile tuturor locuitorilor din Sihem. Și inima lor s‐a plecat spre Abimelec, căci au zis: El este fratele
9.3
Gen. 29.15
nostru. 4Și i‐au dat șaptezeci de sicli de argint din casa lui Baal‐Berit
9.4
Cap. 8.33.
, cu ei Abimelec a tocmit oameni fără căpătâi
9.4
Cap. 11.3.
și stricați, și l‐au urmat. 5Și a venit în casa tatălui său la Ofra
9.5
Cap. 6.24.
și a ucis
9.5
2 Reg. 11.1,2
pe o singură piatră pe frații săi, pe fiii lui Ierubaal, șaptezeci de bărbați; și a rămas numai Iotam, cel mai mic fiu al lui Ierubaal, căci s‐a ascuns. 6Și toți locuitorii Sihemului s‐au adunat și tot Bet‐Milo și s‐au dus și au făcut împărat pe Abimelec la stejarul stâlpului, care este în Sihem.

Pilda lui Iotam

7Și au spus lui Iotam. Și el s‐a dus și a stătut pe vârful muntelui Garizim

9.7
Deut. 11.29
27.12Ios. 8.33In. 4.20
și și‐a ridicat glasul, și a strigat și le‐a zis: Ascultați‐mă, locuitori ai Sihemului, și Dumnezeu să vă asculte. 8Copacii
9.8
2 Reg. 14.9
s‐au dus odată să ungă un împărat peste ei. Și au zis măslinului: Domnește
9.8
Cap. 8.22, 23.
peste noi! 9Și măslinul le‐a zis: Să‐mi las eu grăsimea mea cu care
9.9
Ps. 104.15
se cinstește Dumnezeu și omul prin mine și să mă duc să mă clatin peste copaci? 10Și copacii au zis smochinului: Vino, domnește peste noi! 11Și smochinul le‐a zis: Să‐mi las eu dulceața mea și rodul meu cel bun și să mă duc să mă clatin peste copaci? 12Și copacii au zis viței: Vino tu, domnește peste noi! 13Și vița le‐a zis: Să‐mi las eu mustul meu care veselește
9.13
Ps. 104.15
pe Dumnezeu și pe om, și să mă duc să mă clatin peste copaci? 14Și toți copacii au zis spinului: Vino tu, domnește peste noi! 15Și spinul a zis copacilor: Dacă într‐adevăr mă ungeți împărat peste voi, veniți, puneți‐vă încrederea în umbra
9.15
Is. 30.2Dan. 4.12Osea 14.7
mea; iar de nu, să iasă foc
9.15
Vers. 20.
din spin și să mistuie
9.15
2 Reg. 14.9Ps. 104.16Is. 2.13
37.24Ezec. 31.3
cedrii Libanului. 16Și acum, dacă ați lucrat cu adevăr și cu desăvârșire, făcând împărat pe Abimelec, și dacă ați lucrat bine cu Ierubaal și casa sa, și dacă i‐ați făcut după vrednicia
9.16
Cap. 8.35.
mâinilor sale; 17căci tatăl meu s‐a luptat pentru voi și și‐a primejduit viața și v‐a scăpat din mâna lui Madian; 18dar voi
9.18
Vers. 5, 6.
v‐ați sculat astăzi împotriva casei tatălui meu și ați ucis pe o singură piatră pe fiii săi, șaptezeci de inși, și ați făcut împărat pe Abimelec, fiul roabei sale, peste locuitorii Sihemului, pentru că este fratele vostru; 19dacă deci ați lucrat cu adevăr și cu desăvârșire cu Ierubaal și cu casa sa în această zi, bucurați‐vă de Abimelec
9.19
Is. 8.6Fil. 3.3
și să se bucure și el de voi! 20Iar de nu, să iasă foc
9.20
Vers. 15.56, 57.
din Abimelec și să mistuie pe locuitorii Sihemului și pe Bet‐Milo, și să iasă foc din locuitorii Sihemului și din Bet‐Milo și să mistuie pe Abimelec. 21Și Iotam a alergat și a fugit și s‐a dus la Beer
9.21
2 Sam. 20.14
și a locuit acolo, de frica lui Abimelec, fratele său.

Sfârșitul rușinos al lui Abimelec

22Și Abimelec a domnit peste Israel trei ani. 23Și Dumnezeu

9.23
1 Sam. 16.14
18.9,101 Reg. 12.15,222 Cron. 10.15
18.19Is. 19.2,14
a trimis un duh rău între Abimelec și locuitorii Sihemului; și locuitorii Sihemului au fost necredincioși
9.23
Is. 33.1
lui Abimelec; 24ca
9.24
1 Reg. 2.32Est. 9.25Ps. 7.16Mat. 23.35,36
neomenia arătată celor șaptezeci de fii ai lui Ierubaal și sângele lor să fie pus asupra lui Abimelec, fratele lor, care i‐a ucis și asupra locuitorilor Sihemului, care i‐au întărit mâinile, ca să ucidă pe frații săi. 25Și locuitorii Sihemului au pus pândași pentru el pe vârfurile munților și prădau pe toți cei ce treceau pe cale pe lângă ei. Și s‐a spus lui Abimelec. 26Și Gaal, fiul lui Ebed, a venit cu frații săi și au trecut la Sihem și locuitorii Sihemului s‐au încrezut în el. 27Și au ieșit la câmpii, și au cules viile și au călcat și s‐au veselit, și au intrat în casa
9.27
Vers. 4.
dumnezeului lor și au mâncat și au băut, și au blestemat pe Abimelec. 28Și Gaal, fiul lui Ebed, a zis: Cine
9.28
1 Sam. 25.101 Reg. 12.16
este Abimelec, și cine este Sihem ca să‐i slujim? Nu este el fiul lui Ierubaal și Zebul priveghetorul său? Slujiți bărbaților lui Hamor
9.28
Gen. 34.2,6
, tatăl lui Sihem! Și pentru ce i‐am sluji lui? 29O, de ar fi acest popor în mâna mea
9.29
2 Sam. 15.4
, aș îndepărta pe Abimelec! Și a zis de Abimelec: Înmulțește‐ți oastea și ieși! 30Și Zebul, mai marele cetății, a auzit cuvintele lui Gaal, fiul lui Ebed, și mânia lui s‐a aprins. 31Și a trimis soli cu vicleșug la Abimelec, zicând: Iată Gaal, fiul lui Ebed, și frații săi au venit la Sihem și iată ei întărâtă cetatea împotriva ta. 32Și acum scoală‐te noaptea, tu și poporul care este cu tine, și pândește în câmpii. 33Și va fi așa: dimineața la răsăritul soarelui, scoală‐te de vreme și năpustește‐te asupra cetății, și iată el și poporul care este cu el vor ieși împotriva ta și vei face cu el ce va găsi mâna ta. 34Și Abimelec s‐a sculat noaptea și tot poporul care era cu el, și s‐au pus la pândă împotriva Sihemului în patru cete. 35Și Gaal, fiul lui Ebed, a ieșit și a stătut la intrarea porții cetății. Și Abimelec și tot poporul care era cu el s‐a sculat de la pândă. 36Și Gaal a văzut poporul și a zis lui Zebul: Iată poporul se coboară din vârfurile munților. Și Zebul i‐a zis: Tu vezi umbra munților ca oameni. 37Și Gaal a vorbit iarăși și a zis: Iată poporul se coboară de pe înălțimea țării și o ceată vine pe calea Stejarului Ghicitorului. 38Și Zebul i‐a zis: Unde e acum gura ta cu care
9.38
Vers. 28.29.
ziceai: Cine e Abimelec ca să‐i slujim? Nu este acesta poporul pe care l‐ai disprețuit? Ieși acum, rogu‐te, și luptă‐te cu el. 39Și Gaal a ieșit în fruntea locuitorilor Sihemului și s‐a luptat cu Abimelec. 40Și Abimelec l‐a gonit și el a fugit dinaintea lui și mulți au căzut uciși până la intrarea porții. 41Și Abimelec a locuit în Aruma. Și Zebul a izgonit pe Gaal și pe frații săi ca să nu locuiască în Sihem. 42Și a fost așa: a doua zi poporul a ieșit la câmp și au spus lui Abimemelec. 43Și el a luat poporul și l‐a împărțit în trei cete și a șezut la pândă în câmp. Și s‐a uitat și iată poporul ieșea din cetate. Și s‐a sculat împotriva lor și i‐a bătut. 44Și Abimelec și cetele care erau cu el s‐au năpustit înainte și au stat la intrarea porții cetății, și două din cete s‐au năpustit asupra tuturor celor ce erau în câmpii și i‐au ucis. 45Și Abimelec s‐a luptat împotriva cetății toată ziua aceea și a luat
9.45
Vers. 20.
cetatea și a ucis poporul care era în ea, și a sfărâmat
9.45
Deut. 29.231 Reg. 12.252 Reg. 3.25
cetatea și a presărat‐o cu sare. 46Și toți stăpânii turnului Sihemului au auzit și au intrat în întăritura casei dumnezeului
9.46
Cap. 8.
Berit. 47Și s‐a spus lui Abimelec că toți stăpânii turnului Sihemului s‐au adunat. 48Și Abimelec s‐a suit pe muntele Țalmon
9.48
Ps. 68.14
, el și tot poporul care era cu el, și Abimelec a luat o secure în mâna sa și a tăiat o ramură din copaci și a ridicat‐o și a pus‐o pe umărul său, și a zis către tot poporul care era cu el: Ce m‐ați văzut că fac eu, grăbiți‐vă să faceți ca mine. 49Și tot poporul la fel și‐a tăiat fiecare ramura și au mers după Abimelec, și le‐au pus pe întăritură și au ars cu foc întăritura deasupra lor. Și au murit toți bărbații turnului Sihemului, ca la o mie de bărbați și de femei. 50Și Abimelec s‐a dus la Tebeț și a tăbărât împotriva Tebețului și l‐a luat. 51Și era un turn tare în mijlocul cetății și acolo au fugit toți bărbații și femeile și toți locuitorii cetății; și au încuiat după ei și s‐au suit pe acoperișul turnului. 52Și Abimelec a venit până la turn și s‐a luptat împotriva lui și s‐a apropiat de intrarea turnului ca să‐l ardă cu foc. 53Și o femeie a aruncat
9.53
2 Sam. 11.21
o piatră de la râșniță deasupra pe capul lui Abimelec și i‐a sfărâmat creștetul. 54Și el
9.54
1 Sam. 31.4
a chemat îndată la sine pe tânărul care‐i purta armele și i‐a zis: Scoate‐ți sabia și omoară‐mă ca să nu se zică de mine: L‐a ucis o femeie. Și tânărul său l‐a străpuns și a murit. 55Și bărbații lui Israel văzând că Abimelec a murit, s‐au dus fiecare la locul său. 56Și
9.56
Vers. 24.
Dumnezeu a întors asupra lui Abimelec răutatea pe care o făcuse tatălui său, ucizând pe cei șaptezeci de frați ai săi. 57Și toată răutatea bărbaților Sihemului Dumnezeu a întors‐o asupra capetelor lor și blestemul
9.57
Vers. 20.
lui Ioatam, fiul lui Ierubaal, a venit asupra lor.