Traducere Literală Cornilescu 1931 (VDCL)
8

Ghedeon prigonește pe vrăjmaș

81Și bărbații

8.1
Cap. 12.1.
2 Sam. 19.41
lui Efraim i‐au zis: Ce ne‐ai făcut de nu ne‐ai chemat, când te‐ai dus să te lupți cu Madian? Și s‐au certat tare cu el. 2Și el le‐a zis: Ce am făcut eu acum pe lângă voi? Oare nu este mai bună strângerea boabelor din Efraim decât culesul viei din Abiezer? 3Dumnezeu a dat în mâinile voastre
8.3
Cap. 7.24, 25.
Fil. 2.3
pe mai marii Madianului, pe Oreb și pe Zeeb, și ce am putut face eu pe lângă voi? Și duhul lor a slăbit
8.3
Prov. 15.1
față de el, când a zis cuvântul acesta. 4Și Ghedeon a venit la Iordan și a trecut el și cei trei sute de bărbați care erau cu el, obosiți și urmărind mereu. 5Și a zis bărbaților din
8.5
Gen. 33.17Ps. 60.6
Sucot: Dați, vă rog, pâini poporului care mă urmează, căci sunt obosiți și eu urmăresc pe Zebah și pe Țalmuna, împărații Madianului. 6Și mai marii Sucotului au zis: Sunt oare palmele lui Zebah
8.6
1 Reg. 20.11
și Țalmuna chiar în mâna ta, ca să dăm pâine
8.6
1 Sam. 25.11
oștirii tale? 7Și Ghedeon a zis: De aceea când va da Domnul pe Zebah și pe Țalmuna în mâna mea, vă voi treiera
8.7
Vers. 16.

carnea cu spinii pustiei și cu mărăcini. 8Și de acolo s‐a suit la Penuel
8.8
Gen. 32.301 Reg. 12.25
și le‐a vorbit la fel. Și bărbații din Penuel i‐au răspuns cum au răspuns bărbații din Sucot. 9Și a vorbit și bărbaților din Penuel zicând: Când
8.9
1 Reg. 22.27
mă voi întoarce în pace, voi dărâma
8.9
Vers. 17.

turnul acesta. 10Iar Zebah și Țalmuna erau în Carcor și taberele lor cu ei, ca la cincisprezece mii, toți câți au rămas din toată
8.10
Cap. 7.12.

tabăra copiilor răsăritului, căci căzuseră o sută douăzeci de mii de bărbați care scoteau sabia. 11Și Ghedeon s‐a suit pe calea celor ce locuiau în corturi la răsărit de Nobah
8.11
Num. 32.35,42
și Iogbeha și a bătut tabăra, căci tabăra era fără grijă
8.11
Cap. 18.27.
1 Tes. 5.3
. 12Și Zebah și Țalmuna au fugit și el i‐a urmărit, și a prins
8.12
Ps. 83.11
pe cei doi împărați ai lui Madian, pe Zebah și pe Țalmuna; și a îngrozit toată tabăra! 13Și Ghedeon, fiul lui Ioas, s‐a întors de la luptă, de la suișul lui Heres. 14Și a prins pe un băiat al bărbaților din Sucot și l‐a întrebat și el i‐a scris pe mai marii Sucotului și pe bătrânii săi: șaptezeci și șapte de bărbați. 15Și a venit la bărbații din Sucot și a zis: Iată Zebah și Țalmuna, cu care m‐ați ocărât
8.15
Vers. 6.

, zicând: Oare sunt palmele lui Zebah și Țalmuna chiar în mâna ta, ca să dăm pâine bărbaților tăi obosiți? 16Și a luat
8.16
Vers. 7.

pe bătrânii cetății și spini din pustie și mărăcini și a pedepsit pe bărbații Sucotului cu ei. 17Și a dărâmat
8.17
Vers. 9.

turnul
8.17
1 Reg. 12.25
din Penuel și a ucis pe bărbații cetății. 18Și a zis lui Zebah și lui Țalmuna: Cum erau bărbații pe care i‐ați ucis la Tabor
8.18
Cap. 4.6.
Ps. 89.12
? Și au răspuns: Ca tine, așa erau; fiecare semăna cu fiii unui împărat. 19Și el a zis: Erau frații mei, fiii mamei mele. Viu este Domnul, dacă i‐ați fi lăsat în viață, nu v‐aș ucide. 20Și a zis către întâiul născut al său, Ieter: Scoală‐te, ucide‐i! Dar băiatul nu și‐a scos sabia, căci se temea, fiindcă era încă băiat. 21Și Zebah și Țalmuna au zis: Scoală‐te tu și aruncă‐te asupra noastră, căci cum este bărbatul așa este puterea lui. Și Ghedeon s‐a sculat și a ucis
8.21
Ps. 83.11
pe Zebah și pe Țalmuna, și a luat lunișoarele care erau la grumajii cămilelor lor. 22Și bărbații lui Israel au zis lui Ghedeon: Domnește peste noi, tu și fiul tău și fiul fiului tău, pentru că ne‐ai mântuit din mâna lui Madian. 23Și Ghedeon le‐a zis: Nu voi domni peste voi, nici fiul meu nu va domni peste voi: Domnul
8.23
1 Sam. 8.7
10.19
12.12
va domni peste voi. 24Și Ghedeon le‐a zis: Vă voi face o cerere: Dați‐mi fiecare cerceii prăzii sale (căci aveau cercei de aur fiindcă
8.24
Gen. 25.13
37.25,28
erau Ismaeliți). 25Și au zis: Dăm bucuroși! Și au întins o manta și au aruncat în ea fiecare cerceii prăzii sale. 26Și greutatea cerceilor de aur, pe care îi ceruse el, era o mie șapte sute de sicli de aur, afară de lunișoarele și cerceii de mărgăritar și hainele de purpură, pe care le aveau împărații lui Madian, și afară de lanțurile de gât care erau pe grumajii cămilelor lor. 27Și Ghedeon a făcut
8.27
Cap. 17.5.

din ele un efod și l‐a pus în cetatea sa în
8.27
Cap. 6.24.

Ofra. Și tot Israelul a curvit
8.27
Ps. 106.39
după el acolo și a fost o cursă
8.27
Deut. 7.16
pentru Ghedeon și casa lui.

Copiii lui Ghedeon și moartea sa

28Și Madian a fost supus înaintea copiilor lui Israel și nu și‐a mai ridicat capul. Și țara

8.28
Cap. 6.31.

a avut odihnă patruzeci de ani în zilele lui Ghedeon. 29Și Ierubaal, fiul lui Ioas, s‐a dus și a locuit în casa lui. 30Și Ghedeon a avut șaptezeci
8.30
Cap. 9.2, 5.

de fii ieșiți din coapsele sale, căci avea multe neveste. 31Și țiitoarea
8.31
Cap. 9.1.

lui, care era în Sihem, i‐a născut și ea un fiu și el i‐a pus numele Abimelec. 32Și Ghedeon, fiul lui Ioas, a murit la o bună bătrânețe
8.32
Gen. 25.8Iov 5.26
și a fost înmormântat în mormântul lui Ioas, tatăl său, în Ofra
8.32
Vers. 27. Cap. 6.24.

abiezeriților. 33Și a fost așa: după ce a murit Ghedeon
8.33
Cap. 2.19.

, copiii lui Israel s‐au întors iarăși și au curvit
8.33
Cap. 2.17.

după Baali, și și‐au făcut dumnezeu pe
8.33
Cap. 9.4, 46.

Baal‐Berit. 34Și copiii lui Israel nu
8.34
Ps. 78.11,42
106.13,21
și‐au adus aminte de Domnul Dumnezeul lor, care îi scăpase din mâna vrăjmașilor lor, de jur împrejur. 35Și
8.35
Cap. 9.16, 17, 18.
Ecl. 9.14,15
n‐au arătat îndurare casei lui Ierubaal‐Ghedeon după tot binele pe care‐l făcuse el lui Israel.