Traducere Literală Cornilescu 1931 (VDCL)
8

Ghedeon prigonește pe vrăjmaș

81Și bărbații

8.1
Cap. 12.1.
lui Efraim i‐au zis: Ce ne‐ai făcut de nu ne‐ai chemat, când te‐ai dus să te lupți cu Madian? Și s‐au certat tare cu el. 2Și el le‐a zis: Ce am făcut eu acum pe lângă voi? Oare nu este mai bună strângerea boabelor din Efraim decât culesul viei din Abiezer? 3Dumnezeu a dat în mâinile voastre
8.3
Cap. 7.24, 25.
pe mai marii Madianului, pe Oreb și pe Zeeb, și ce am putut face eu pe lângă voi? Și duhul lor a slăbit
8.3
Prov. 15.1
față de el, când a zis cuvântul acesta. 4Și Ghedeon a venit la Iordan și a trecut el și cei trei sute de bărbați care erau cu el, obosiți și urmărind mereu. 5Și a zis bărbaților din
8.5
Gen. 33.17Ps. 60.6
Sucot: Dați, vă rog, pâini poporului care mă urmează, căci sunt obosiți și eu urmăresc pe Zebah și pe Țalmuna, împărații Madianului. 6Și mai marii Sucotului au zis: Sunt oare palmele lui Zebah
8.6
1 Reg. 20.11
și Țalmuna chiar în mâna ta, ca să dăm pâine
8.6
1 Sam. 25.11
oștirii tale? 7Și Ghedeon a zis: De aceea când va da Domnul pe Zebah și pe Țalmuna în mâna mea, vă voi treiera
8.7
Vers. 16.
carnea cu spinii pustiei și cu mărăcini. 8Și de acolo s‐a suit la Penuel
8.8
Gen. 32.301 Reg. 12.25
și le‐a vorbit la fel. Și bărbații din Penuel i‐au răspuns cum au răspuns bărbații din Sucot. 9Și a vorbit și bărbaților din Penuel zicând: Când
8.9
1 Reg. 22.27
mă voi întoarce în pace, voi dărâma
8.9
Vers. 17.
turnul acesta. 10Iar Zebah și Țalmuna erau în Carcor și taberele lor cu ei, ca la cincisprezece mii, toți câți au rămas din toată
8.10
Cap. 7.12.
tabăra copiilor răsăritului, căci căzuseră o sută douăzeci de mii de bărbați care scoteau sabia. 11Și Ghedeon s‐a suit pe calea celor ce locuiau în corturi la răsărit de Nobah
8.11
Num. 32.35,42
și Iogbeha și a bătut tabăra, căci tabăra era fără grijă
8.11
Cap. 18.27.
. 12Și Zebah și Țalmuna au fugit și el i‐a urmărit, și a prins
8.12
Ps. 83.11
pe cei doi împărați ai lui Madian, pe Zebah și pe Țalmuna; și a îngrozit toată tabăra! 13Și Ghedeon, fiul lui Ioas, s‐a întors de la luptă, de la suișul lui Heres. 14Și a prins pe un băiat al bărbaților din Sucot și l‐a întrebat și el i‐a scris pe mai marii Sucotului și pe bătrânii săi: șaptezeci și șapte de bărbați. 15Și a venit la bărbații din Sucot și a zis: Iată Zebah și Țalmuna, cu care m‐ați ocărât
8.15
Vers. 6.
, zicând: Oare sunt palmele lui Zebah și Țalmuna chiar în mâna ta, ca să dăm pâine bărbaților tăi obosiți? 16Și a luat
8.16
Vers. 7.
pe bătrânii cetății și spini din pustie și mărăcini și a pedepsit pe bărbații Sucotului cu ei. 17Și a dărâmat
8.17
Vers. 9.
turnul
8.17
1 Reg. 12.25
din Penuel și a ucis pe bărbații cetății. 18Și a zis lui Zebah și lui Țalmuna: Cum erau bărbații pe care i‐ați ucis la Tabor
8.18
Cap. 4.6.
? Și au răspuns: Ca tine, așa erau; fiecare semăna cu fiii unui împărat. 19Și el a zis: Erau frații mei, fiii mamei mele. Viu este Domnul, dacă i‐ați fi lăsat în viață, nu v‐aș ucide. 20Și a zis către întâiul născut al său, Ieter: Scoală‐te, ucide‐i! Dar băiatul nu și‐a scos sabia, căci se temea, fiindcă era încă băiat. 21Și Zebah și Țalmuna au zis: Scoală‐te tu și aruncă‐te asupra noastră, căci cum este bărbatul așa este puterea lui. Și Ghedeon s‐a sculat și a ucis
8.21
Ps. 83.11
pe Zebah și pe Țalmuna, și a luat lunișoarele care erau la grumajii cămilelor lor. 22Și bărbații lui Israel au zis lui Ghedeon: Domnește peste noi, tu și fiul tău și fiul fiului tău, pentru că ne‐ai mântuit din mâna lui Madian. 23Și Ghedeon le‐a zis: Nu voi domni peste voi, nici fiul meu nu va domni peste voi: Domnul
8.23
1 Sam. 8.7
10.19
12.12
va domni peste voi. 24Și Ghedeon le‐a zis: Vă voi face o cerere: Dați‐mi fiecare cerceii prăzii sale (căci aveau cercei de aur fiindcă
8.24
Gen. 25.13
37.25,28
erau Ismaeliți). 25Și au zis: Dăm bucuroși! Și au întins o manta și au aruncat în ea fiecare cerceii prăzii sale. 26Și greutatea cerceilor de aur, pe care îi ceruse el, era o mie șapte sute de sicli de aur, afară de lunișoarele și cerceii de mărgăritar și hainele de purpură, pe care le aveau împărații lui Madian, și afară de lanțurile de gât care erau pe grumajii cămilelor lor. 27Și Ghedeon a făcut
8.27
Cap. 17.5.
din ele un efod și l‐a pus în cetatea sa în
8.27
Cap. 6.24.
Ofra. Și tot Israelul a curvit
8.27
Ps. 106.39
după el acolo și a fost o cursă
8.27
Deut. 7.16
pentru Ghedeon și casa lui.

Copiii lui Ghedeon și moartea sa

28Și Madian a fost supus înaintea copiilor lui Israel și nu și‐a mai ridicat capul. Și țara

8.28
Cap. 6.31.
a avut odihnă patruzeci de ani în zilele lui Ghedeon. 29Și Ierubaal, fiul lui Ioas, s‐a dus și a locuit în casa lui. 30Și Ghedeon a avut șaptezeci
8.30
Cap. 9.2, 5.
de fii ieșiți din coapsele sale, căci avea multe neveste. 31Și țiitoarea
8.31
Cap. 9.1.
lui, care era în Sihem, i‐a născut și ea un fiu și el i‐a pus numele Abimelec. 32Și Ghedeon, fiul lui Ioas, a murit la o bună bătrânețe
8.32
Gen. 25.8Iov 5.26
și a fost înmormântat în mormântul lui Ioas, tatăl său, în Ofra
8.32
Vers. 27. Cap. 6.24.
abiezeriților. 33Și a fost așa: după ce a murit Ghedeon
8.33
Cap. 2.19.
, copiii lui Israel s‐au întors iarăși și au curvit
8.33
Cap. 2.17.
după Baali, și și‐au făcut dumnezeu pe
8.33
Cap. 9.4, 46.
Baal‐Berit. 34Și copiii lui Israel nu
8.34
Ps. 78.11,42
106.13,21
și‐au adus aminte de Domnul Dumnezeul lor, care îi scăpase din mâna vrăjmașilor lor, de jur împrejur. 35Și
8.35
Cap. 9.16, 17, 18.
n‐au arătat îndurare casei lui Ierubaal‐Ghedeon după tot binele pe care‐l făcuse el lui Israel.

9

Uneltirea lui Abimelec

91Și Abimelec, fiul lui Ierubaal, s‐a dus la Sihem, la frații

9.1
Cap. 8.31.
mamei sale, și a vorbit către ei și către toate familiile casei tatălui mamei sale, zicând: 2Vorbiți, rogu‐vă, la urechile tuturor locuitorilor Sihemului: Ce este mai bine pentru voi: să domnească peste
9.2
Cap. 8.30.
voi șaptezeci de bărbați, toți fii ai lui Ierubaal, sau să domnească peste voi un singur bărbat? Și aduceți‐vă aminte că eu sunt osul
9.2
Gen. 29.14
vostru și carnea voastră. 3Și frații mamei sale au vorbit toate cuvintele acestea de el în urechile tuturor locuitorilor din Sihem. Și inima lor s‐a plecat spre Abimelec, căci au zis: El este fratele
9.3
Gen. 29.15
nostru. 4Și i‐au dat șaptezeci de sicli de argint din casa lui Baal‐Berit
9.4
Cap. 8.33.
, cu ei Abimelec a tocmit oameni fără căpătâi
9.4
Cap. 11.3.
și stricați, și l‐au urmat. 5Și a venit în casa tatălui său la Ofra
9.5
Cap. 6.24.
și a ucis
9.5
2 Reg. 11.1,2
pe o singură piatră pe frații săi, pe fiii lui Ierubaal, șaptezeci de bărbați; și a rămas numai Iotam, cel mai mic fiu al lui Ierubaal, căci s‐a ascuns. 6Și toți locuitorii Sihemului s‐au adunat și tot Bet‐Milo și s‐au dus și au făcut împărat pe Abimelec la stejarul stâlpului, care este în Sihem.

Pilda lui Iotam

7Și au spus lui Iotam. Și el s‐a dus și a stătut pe vârful muntelui Garizim

9.7
Deut. 11.29
27.12Ios. 8.33In. 4.20
și și‐a ridicat glasul, și a strigat și le‐a zis: Ascultați‐mă, locuitori ai Sihemului, și Dumnezeu să vă asculte. 8Copacii
9.8
2 Reg. 14.9
s‐au dus odată să ungă un împărat peste ei. Și au zis măslinului: Domnește
9.8
Cap. 8.22, 23.
peste noi! 9Și măslinul le‐a zis: Să‐mi las eu grăsimea mea cu care
9.9
Ps. 104.15
se cinstește Dumnezeu și omul prin mine și să mă duc să mă clatin peste copaci? 10Și copacii au zis smochinului: Vino, domnește peste noi! 11Și smochinul le‐a zis: Să‐mi las eu dulceața mea și rodul meu cel bun și să mă duc să mă clatin peste copaci? 12Și copacii au zis viței: Vino tu, domnește peste noi! 13Și vița le‐a zis: Să‐mi las eu mustul meu care veselește
9.13
Ps. 104.15
pe Dumnezeu și pe om, și să mă duc să mă clatin peste copaci? 14Și toți copacii au zis spinului: Vino tu, domnește peste noi! 15Și spinul a zis copacilor: Dacă într‐adevăr mă ungeți împărat peste voi, veniți, puneți‐vă încrederea în umbra
9.15
Is. 30.2Dan. 4.12Osea 14.7
mea; iar de nu, să iasă foc
9.15
Vers. 20.
din spin și să mistuie
9.15
2 Reg. 14.9Ps. 104.16Is. 2.13
37.24Ezec. 31.3
cedrii Libanului. 16Și acum, dacă ați lucrat cu adevăr și cu desăvârșire, făcând împărat pe Abimelec, și dacă ați lucrat bine cu Ierubaal și casa sa, și dacă i‐ați făcut după vrednicia
9.16
Cap. 8.35.
mâinilor sale; 17căci tatăl meu s‐a luptat pentru voi și și‐a primejduit viața și v‐a scăpat din mâna lui Madian; 18dar voi
9.18
Vers. 5, 6.
v‐ați sculat astăzi împotriva casei tatălui meu și ați ucis pe o singură piatră pe fiii săi, șaptezeci de inși, și ați făcut împărat pe Abimelec, fiul roabei sale, peste locuitorii Sihemului, pentru că este fratele vostru; 19dacă deci ați lucrat cu adevăr și cu desăvârșire cu Ierubaal și cu casa sa în această zi, bucurați‐vă de Abimelec
9.19
Is. 8.6Fil. 3.3
și să se bucure și el de voi! 20Iar de nu, să iasă foc
9.20
Vers. 15.56, 57.
din Abimelec și să mistuie pe locuitorii Sihemului și pe Bet‐Milo, și să iasă foc din locuitorii Sihemului și din Bet‐Milo și să mistuie pe Abimelec. 21Și Iotam a alergat și a fugit și s‐a dus la Beer
9.21
2 Sam. 20.14
și a locuit acolo, de frica lui Abimelec, fratele său.

Sfârșitul rușinos al lui Abimelec

22Și Abimelec a domnit peste Israel trei ani. 23Și Dumnezeu

9.23
1 Sam. 16.14
18.9,101 Reg. 12.15,222 Cron. 10.15
18.19Is. 19.2,14
a trimis un duh rău între Abimelec și locuitorii Sihemului; și locuitorii Sihemului au fost necredincioși
9.23
Is. 33.1
lui Abimelec; 24ca
9.24
1 Reg. 2.32Est. 9.25Ps. 7.16Mat. 23.35,36
neomenia arătată celor șaptezeci de fii ai lui Ierubaal și sângele lor să fie pus asupra lui Abimelec, fratele lor, care i‐a ucis și asupra locuitorilor Sihemului, care i‐au întărit mâinile, ca să ucidă pe frații săi. 25Și locuitorii Sihemului au pus pândași pentru el pe vârfurile munților și prădau pe toți cei ce treceau pe cale pe lângă ei. Și s‐a spus lui Abimelec. 26Și Gaal, fiul lui Ebed, a venit cu frații săi și au trecut la Sihem și locuitorii Sihemului s‐au încrezut în el. 27Și au ieșit la câmpii, și au cules viile și au călcat și s‐au veselit, și au intrat în casa
9.27
Vers. 4.
dumnezeului lor și au mâncat și au băut, și au blestemat pe Abimelec. 28Și Gaal, fiul lui Ebed, a zis: Cine
9.28
1 Sam. 25.101 Reg. 12.16
este Abimelec, și cine este Sihem ca să‐i slujim? Nu este el fiul lui Ierubaal și Zebul priveghetorul său? Slujiți bărbaților lui Hamor
9.28
Gen. 34.2,6
, tatăl lui Sihem! Și pentru ce i‐am sluji lui? 29O, de ar fi acest popor în mâna mea
9.29
2 Sam. 15.4
, aș îndepărta pe Abimelec! Și a zis de Abimelec: Înmulțește‐ți oastea și ieși! 30Și Zebul, mai marele cetății, a auzit cuvintele lui Gaal, fiul lui Ebed, și mânia lui s‐a aprins. 31Și a trimis soli cu vicleșug la Abimelec, zicând: Iată Gaal, fiul lui Ebed, și frații săi au venit la Sihem și iată ei întărâtă cetatea împotriva ta. 32Și acum scoală‐te noaptea, tu și poporul care este cu tine, și pândește în câmpii. 33Și va fi așa: dimineața la răsăritul soarelui, scoală‐te de vreme și năpustește‐te asupra cetății, și iată el și poporul care este cu el vor ieși împotriva ta și vei face cu el ce va găsi mâna ta. 34Și Abimelec s‐a sculat noaptea și tot poporul care era cu el, și s‐au pus la pândă împotriva Sihemului în patru cete. 35Și Gaal, fiul lui Ebed, a ieșit și a stătut la intrarea porții cetății. Și Abimelec și tot poporul care era cu el s‐a sculat de la pândă. 36Și Gaal a văzut poporul și a zis lui Zebul: Iată poporul se coboară din vârfurile munților. Și Zebul i‐a zis: Tu vezi umbra munților ca oameni. 37Și Gaal a vorbit iarăși și a zis: Iată poporul se coboară de pe înălțimea țării și o ceată vine pe calea Stejarului Ghicitorului. 38Și Zebul i‐a zis: Unde e acum gura ta cu care
9.38
Vers. 28.29.
ziceai: Cine e Abimelec ca să‐i slujim? Nu este acesta poporul pe care l‐ai disprețuit? Ieși acum, rogu‐te, și luptă‐te cu el. 39Și Gaal a ieșit în fruntea locuitorilor Sihemului și s‐a luptat cu Abimelec. 40Și Abimelec l‐a gonit și el a fugit dinaintea lui și mulți au căzut uciși până la intrarea porții. 41Și Abimelec a locuit în Aruma. Și Zebul a izgonit pe Gaal și pe frații săi ca să nu locuiască în Sihem. 42Și a fost așa: a doua zi poporul a ieșit la câmp și au spus lui Abimemelec. 43Și el a luat poporul și l‐a împărțit în trei cete și a șezut la pândă în câmp. Și s‐a uitat și iată poporul ieșea din cetate. Și s‐a sculat împotriva lor și i‐a bătut. 44Și Abimelec și cetele care erau cu el s‐au năpustit înainte și au stat la intrarea porții cetății, și două din cete s‐au năpustit asupra tuturor celor ce erau în câmpii și i‐au ucis. 45Și Abimelec s‐a luptat împotriva cetății toată ziua aceea și a luat
9.45
Vers. 20.
cetatea și a ucis poporul care era în ea, și a sfărâmat
9.45
Deut. 29.231 Reg. 12.252 Reg. 3.25
cetatea și a presărat‐o cu sare. 46Și toți stăpânii turnului Sihemului au auzit și au intrat în întăritura casei dumnezeului
9.46
Cap. 8.
Berit. 47Și s‐a spus lui Abimelec că toți stăpânii turnului Sihemului s‐au adunat. 48Și Abimelec s‐a suit pe muntele Țalmon
9.48
Ps. 68.14
, el și tot poporul care era cu el, și Abimelec a luat o secure în mâna sa și a tăiat o ramură din copaci și a ridicat‐o și a pus‐o pe umărul său, și a zis către tot poporul care era cu el: Ce m‐ați văzut că fac eu, grăbiți‐vă să faceți ca mine. 49Și tot poporul la fel și‐a tăiat fiecare ramura și au mers după Abimelec, și le‐au pus pe întăritură și au ars cu foc întăritura deasupra lor. Și au murit toți bărbații turnului Sihemului, ca la o mie de bărbați și de femei. 50Și Abimelec s‐a dus la Tebeț și a tăbărât împotriva Tebețului și l‐a luat. 51Și era un turn tare în mijlocul cetății și acolo au fugit toți bărbații și femeile și toți locuitorii cetății; și au încuiat după ei și s‐au suit pe acoperișul turnului. 52Și Abimelec a venit până la turn și s‐a luptat împotriva lui și s‐a apropiat de intrarea turnului ca să‐l ardă cu foc. 53Și o femeie a aruncat
9.53
2 Sam. 11.21
o piatră de la râșniță deasupra pe capul lui Abimelec și i‐a sfărâmat creștetul. 54Și el
9.54
1 Sam. 31.4
a chemat îndată la sine pe tânărul care‐i purta armele și i‐a zis: Scoate‐ți sabia și omoară‐mă ca să nu se zică de mine: L‐a ucis o femeie. Și tânărul său l‐a străpuns și a murit. 55Și bărbații lui Israel văzând că Abimelec a murit, s‐au dus fiecare la locul său. 56Și
9.56
Vers. 24.
Dumnezeu a întors asupra lui Abimelec răutatea pe care o făcuse tatălui său, ucizând pe cei șaptezeci de frați ai săi. 57Și toată răutatea bărbaților Sihemului Dumnezeu a întors‐o asupra capetelor lor și blestemul
9.57
Vers. 20.
lui Ioatam, fiul lui Ierubaal, a venit asupra lor.

10

Tola și Iair, judecători

101Și după Abimelec s‐a sculat

10.1
Cap. 2.16.
, ca să mântuiască pe Israel, Tola, fiul lui Pua, fiul lui Dodo, bărbat din Isahar; și el locuia în Șamir, pe muntele lui Efraim. 2Și a judecat pe Israel douăzeci și trei de ani și a murit și a fost înmormântat în Șamir. 3Și după el s‐a sculat Iair Galaaditul și a judecat pe Israel douăzeci și doi de ani. 4Și el a avut treizeci de fii, care încălecau pe treizeci
10.4
Cap. 5.10;
de mânzi de măgăriță și aveau treizeci de cetăți care se numesc
10.4
Deut. 3.14
târgurile lui Iair până în ziua de astăzi și sunt în țara Galaad. 5Și Iair a murit și a fost înmormântat în Camon.

Filistenii și amoniții apasă pe Israel

6Și copiii

10.6
Cap. 2.11;
lui Israel iarăși au făcut rău în ochii Domnului și au
10.6
Cap. 2.13.
slujit Baalilor și Astarteelor și dumnezeilor
10.6
Cap. 2.12.
Siriei și dumnezeilor Sidonului
10.6
1 Reg. 11.33Ps. 106.36
și dumnezeilor Moabului, și dumnezeilor copiilor lui Amon și dumnezeilor filistenilor, și au părăsit pe Domnul și nu i‐au slujit. 7Și mânia Domnului s‐a aprins împotriva lui Israel, și i‐a vândut
10.7
Cap. 2.14.
în mâna filistenilor și în mâna copiilor lui Amon. 8Și ei au asuprit și au zdrobit pe copiii lui Israel în anul acela; optsprezece ani, au asuprit pe toți copiii lui Israel, care erau dincolo de Iordan, în țara amoriților, care este în Galaad. 9Și copiii lui Amon au trecut Iordanul ca să se lupte și cu Iuda și cu Beniamin și cu casa lui Efraim, și Israel era foarte strâmtorat. 10Și copiii
10.10
1 Sam. 12.10
lui Israel au strigat către Domnul zicând: Noi am păcătuit împotriva ta, pentru că am părăsit pe Dumnezeul nostru și am slujit Baalilor. 11Și Domnul a zis copiilor lui Israel: Oare nu v‐am mântuit
10.11
Ex. 14.30
de egipteni și de amoriți
10.11
Num. 21.21,24,25
și de copiii lui Amon
10.11
Cap. 3.12, 13.
și de filisteni
10.11
Cap. 3.31.
? 12Și sidonienii
10.12
Ps. 106.42,43
și Amalec
10.12
Cap. 5.19.
și Maon v‐au asuprit, și ați strigat către mine și v‐am
10.12
Cap. 6.3.
mântuit din mâna lor. 13Dar m‐ați părăsit
10.13
Deut. 32.15Ier. 2.13
și ați slujit altor dumnezei; de aceea nu vă voi mai mântui. 14Mergeți și strigați
10.14
Deut. 32.37,382 Reg. 3.13Ier. 2.28
la dumnezeii pe care vi i‐ați ales: ei să vă mântuiască la vremea strâmtorării voastre. 15Și copiii lui Israel au zis Domnului: Am păcătuit, fă‐ne
10.15
1 Sam. 3.182 Sam. 15.26
cum este bine în ochii tăi; numai rugămu‐te, scapă‐ne în ziua aceasta. 16Și au îndepărtat
10.16
2 Cron. 7.14
15.8Ier. 18.7,8
dumnezeii străini din mijlocul lor, și au slujit Domnului și sufletul lui a fost nerăbdător
10.16
Ps. 106.44,45Is. 63.8
de nenorocirea lui Israel. 17Și copiii lui Amon s‐au adunat și au tăbărât în Galaad, și copiii lui Israel s‐au adunat și au tăbărât în
10.17
Gen. 31.49
Mițpa. 18Și poporul, mai marii Galaadului, au zis unul către altul: Cine este bărbatul care va începe să se lupte cu copiii lui Amon? El va fi
10.18
Cap. 11.8, 11.
capul tuturor locuitorilor Galaadului.