Traducere Literală Cornilescu 1931 (VDCL)
1

Chemarea lui Ieremia

11Cuvintele lui Ieremia, fiul lui Hilchia, din preoții care erau în Anatot

1.1
Ios. 21.181 Cron. 6.60
în țara lui Beniamin: 2către care a fost cuvântul Domnului în zilele lui Iosia, fiul lui Amon, împăratul lui Iuda, în anul al treisprezecelea al domniei lui. 3Și a fost și în zilele lui Ioiachim, fiul lui Iosia, împăratul lui Iuda, până la sfârșitul anului al unsprezecelea
1.3
Cap. 25.3.

al lui Zedechia, fiul lui Iosia, împăratul lui Iuda, până
1.3
Cap. 39.2.

la strămutarea Ierusalimului în robie
1.3
Cap. 52.12, 15.

, în luna
1.3
2 Reg. 25.8
a cincea. 4Și cuvântul Domnului a fost către mine, zicând: 5Mai înainte de a te
1.5
Is. 49.1,5
întocmi în pântece
1.5
Ex. 33.12,17
, te‐am cunoscut; și mai înainte de a ieși tu din pântece, te‐am sfințit
1.5
Lc. 1.15,41Gal. 1.15,16
te‐am pus proroc neamurilor. 6Si eu am zis: Vai, Doamne Dumnezeule
1.6
Ex. 4.10
6.12,30Ios. 6.5
! Iată, eu nu știu să vorbesc, căci sunt un copil. 7Și Domnul mi‐a zis: Nu zice: Sunt un copil. Căci vei merge la oricine te voi trimite și vei vorbi orice
1.7
Num. 22.20,38Mat. 28.20
îți voi porunci. 8Nu te teme
1.8
Ezec. 2.6
3.9
de ei, căci eu sunt cu tine
1.8
Ex. 3.12Deut. 31.6,8Ios. 1.5Fapte. 26.17Evr. 13.6
ca să te scap, zice Domnul. 9Atunci Domnul și‐a întins
1.9
Is. 6.7
mâna și mi‐a atins gura; și Domnul mi‐a zis: Iată, am pus cuvintele mele
1.9
Is. 51.16
în gura ta. 10Vezi
1.10
1 Reg. 19.17
, astăzi te‐am pus peste popoare și peste împărăți ca să smulgi
1.10
Cap. 18.7;
2
și să strici, și să pierzi și să surpi, și să zidești și să sădești. 11Și cuvântul Domnului a fost iarăși către mine, zicând: Ce vezi, Ieremio? Și am zis: Văd un toiag de migdal. 12Și Domnul mi‐a zis: Bine ai văzut; căci eu veghez peste cuvântul meu ca să‐l împlinesc. 13Și cuvântul Domnului a fost către mine a doua oară, zicând: Ce vezi? Și am zis: Văd un cazan
1.13
Ezec. 11.3,7
24.3
fierbând și fața îi este spre miazănoapte. 14Și Domnul mi‐a zis: De la miazănoapte
1.14
Cap. 4.6;
6.1
se va deschide răul peste toți locuitorii țării. 15Căci iată voi chema
1.15
Cap. 5.15;
6.22
10.22
25.9
toate familiile împărățiilor de la miazănoapte, zice Domnul, și vor veni și își vor pune fiecare scaunul său de domnie
1.15
Cap. 39.3;
43.10
la intrarea porților Ierusalimului și împrejurul tuturor zidurilor și împotriva tuturor cetăților lui Iuda. 16Și voi vesti judecățile mele împotriva lor pentru toată răutatea lor. Fiindcă m‐au părăsit
1.16
Deut. 28.20
și au ars tămâie altor dumnezei și s‐au închinat înaintea lucrărilor mâinilor lor. 17Tu, deci, încinge‐ți coapsele
1.17
1 Reg. 18.462 Reg. 4.29
9.1Iov 38.3Lc. 12.351 Pet. 1.13
și scoală‐te, și vorbește‐le tot ce‐ți voi porunci. Nu te teme
1.17
Ex. 3.12Ezec. 2.6
de ei, ca să nu te fac să te înspăimânți înaintea lor. 18Căci, iată, eu te‐am făcut astăzi o cetate întărită
1.18
Is. 50.7
și un stâlp de fier, și ziduri de aramă împotriva țării întregi; împotriva împăraților lui Iuda și împotriva mai marilor lui, împotriva preoților lui și împotriva poporului țării. 19Și se vor lupta împotriva ta, dar nu te vor birui; căci eu
1.19
Vers. 8.

sunt cu tine, zice Domnul, ca să te scap.