Traducere Literală Cornilescu 1931 (VDCL)
10

Idolii și Domnul

101Ascultați cuvântul pe care vi‐l vorbește Domnul, casă a lui Israel! 2Așa zice Domnul: Nu

10.2
Lev. 18.3
20.23
învățați calea neamurilor și nu vă înspăimântați de semnele cerurilor. Căci neamurile se înspăimântă de ele. 3Căci așezămintele neamurilor sunt deșertăciune. Căci unul taie
10.3
Is. 40.19,20
44.9,10
45.20
un copac din pădure, mâini de meșter îl lucrează cu securea. 4Îl împodobesc cu argint și cu aur, îl întăresc
10.4
Is. 41.7
46.7
cu cuie și cu ciocane ca să nu se miște. 5Ei sunt ca un stâlp de finic lucrat în strung, dar nu
10.5
Ps. 115.5
135.16Hab. 2.191 Cor. 12.2
vorbesc. Sunt duși
10.5
Ps. 115.7Is. 46.1,7
, căci nu pot merge. Nu vă temeți de ei, căci nu pot să facă
10.5
Is. 41.23
rău și nici nu este în ei să facă bine. 6Nimeni nu este asemenea ție
10.6
Ex. 15.11Ps. 86.8,10
, Doamne! Tu ești mare și numele tău este mare în putere. 7Cine
10.7
Ap. 15.4
să nu se teamă de tine, Împărate al neamurilor! Căci ție ți se cuvine. Căci între
10.7
Ps. 89.6
toți înțelepții neamurilor și în toate împărățiile lor nu este nimeni asemenea ție. 8Ci cu toții sunt proști
10.8
Ps. 115.8Is. 41.29Hab. 2.18Zah. 10.2Rom. 1.21,22
și nebuni, învățătura idolilor este doar un trunchi. 9Argintul ciocănit în plăci se aduce din Tarsis și aurul
10.9
Dan. 10.5
din Ufaz, lucru de meșter și de mâini de argintar. Veșmântul lor este albastru și purpuriu: toate sunt lucruri
10.9
Ps. 115.4
lucrate de oameni iscusiți. 10Dar Domnul este Dumnezeu
10.10
1 Tim. 6.17
în adevăr, el este Dumnezeul cel viu și Împăratul
10.10
Ps. 10.16
veșniciei. De mânia lui se cutremură pământul și neamurile nu pot să poarte urgia lui. 11Așa le veți zice: Dumnezeii
10.11
Ps. 96.5
care n‐au făcut cerurile și pământul, aceștia vor fi pierduți
10.11
Vers. 15.
Is. 2.18Zah. 13.2
de pe fața pământului și de sub ceruri. 12El a făcut
10.12
Gen. 1.1,6,9Ps. 136.5,6
pământul cu puterea sa, a întemeiat
10.12
Ps. 93.1
lumea cu înțelepciunea sa și a întins
10.12
Iov 9.8Ps. 104.2Is. 40.22
cerurile cu priceperea sa. 13Când face să răsune
10.13
Iov 38.34
glasul său, este o mulțime de ape în ceruri și face să se suie
10.13
Ps. 135.7
norii de la marginile pământului; el face fulgere pentru ploaie și scoate vântul din vistieriile sale. 14Orice
10.14
Cap. 51.17, 18.

om ajunge dobitoc
10.14
Prov. 30.2
lipsit de cunoștință; orice argintar
10.14
Is. 42.17
44.11
45.16
rămâne rușinat de chipul său cioplit. Căci chipul
10.14
Hab. 2.18
său turnat este o minciună și nu este nicio suflare în el. 15Sunt deșertăciune, lucru de amăgire: la vremea cercetării lor vor fi pierduți
10.15
Vers. 11.

. 16Partea
10.16
Ps. 16.5
73.26
119.57Plâng. 3.24
lui Iacov nu este ca ei, căci El este cel ce a întocmit toate și Israel
10.16
Deut. 32.9Ps. 74.2
este toiagul moștenirii lui. Numele
10.16
Is. 47.4
51.15
54.532.18
lui este Domnul oștirilor. 17Strânge‐ți lucrurile tale
10.17
Cap. 6.1.
Ezec. 12.3
din țară, tu, care locuiești în împresurare! 18Căci așa zice Domnul: Iată, de astă dată voi asvârli
10.18
1 Sam. 25.29
pe locuitorii țării și‐i voi strâmtora ca
10.18
Ezec. 6.10
să‐i găsească. 19Vai de
10.19
Cap. 4.19;
8.21
9.1
mine
10.19
Ps. 77.10
, de rana mea! Lovitura mea este grea și am zis: Da, aceasta‐i durerea
10.19
Mica 7.9
mea și o voi suferi. 20Cortul
10.20
Cap. 4.20.

meu s‐a pustiit și toate funiile mele s‐au rupt. Copiii mei au ieșit de la mine și nu sunt, nu este cine să‐mi mai întindă cortul și să‐mi ridice covoarele. 21Căci păstorii s‐au îndobitocit și n‐au căutat pe Domnul. Pentru aceasta n‐au propășit și toată turma lor s‐a risipit. 22Un glas de zvon, iată, vine, și o mișcare mare din țara de la miazănoapte
10.22
Cap. 1.15;
4.6
5.15
6.22
, ca să prefacă cetățile lui Iuda într‐o pustie, într‐o locuință
10.22
Cap. 9.11.

de șacali. 23Doamne, cunosc că nu în om
10.23
Prov. 16.1
20.24
este calea sa; nu este în omul care umblă ca să‐și îndrepte pașii săi. 24Doamne
10.24
Ps. 6.1
38.1
, pedepsește‐mă, dar cu judecată; nu în mânia ta, ca să nu mă nimicești. 25Varsă‐ți
10.25
Ps. 79.6
mânia asupra neamurilor care
10.25
Iov 18.211 Tes. 4.52 Tes. 1.8
nu te cunosc și asupra familiilor care nu cheamă numele tău. Căci au mâncat
10.25
Cap. 8.16.

pe Iacov, da, l‐au mâncat, l‐au nimicit și i‐au pustiit locuința.