Traducere Literală Cornilescu 1931 (VDCL)
11

Legământul Domnului

111Cuvântul care a fost de la Domnul către Ieremia, zicând: 2Ascultați cuvintele legământului acestuia și vorbiți bărbaților lui Iuda și locuitorilor Ierusalimului. 3Și zi‐le: Așa zice Domnul Dumnezeul lui Israel: Blestemat

11.3
Deut. 27.26Gal. 3.10
să fie omul care n‐ascultă de cuvintele legământului acestuia, 4pe care l‐am poruncit părinților voștri în ziua când i‐am scos din țara Egiptului, din
11.4
Deut. 4
201 Reg. 8.51
cuptorul de fier, zicând: Ascultați
11.4
Lev. 26.3,12
de glasul meu și faceți‐le după toate cele ce vă poruncesc. Așa îmi veți fi popor și eu vă voi fi Dumnezeu: 5ca să întăresc jurământul
11.5
Deut. 7.12,13Ps. 105.9,10
pe care l‐am jurat părinților voștri ca să le dau o țară în care curge lapte și miere, ca în ziua de astăzi. Și eu am răspuns și am zis: Amin, Doamne. 6Și Domnul mi‐a zis: Vestește toate cuvintele acestea în cetățile lui Iuda și pe ulițele Ierusalimului, zicând: Ascultați cuvintele legământului acestuia
11.6
Rom. 2.13Iac. 1.22
și faceți‐le. 7Căci am mărturisit cu tot dinadinsul părinților voștri, în ziua când i‐am scos din țara Egiptului până în ziua de astăzi, sculându‐mă de
11.7
Cap. 7.13, 25;
35.15
dimineață și mărturisind, zicând: Ascultați glasul meu. 8Dar n‐au
11.8
Cap. 7.26.

auzit și nu și‐au plecat urechea, ci au umblat
11.8
Cap. 3.17;
7.24
9.14
fiecare după învârtoșarea inimii lor rele: de aceea am adus asupra lor toate cuvintele legământului acestuia, pe care le‐am poruncit să le facă și n‐au făcut. 9Și Domnul mi‐a zis: Între bărbații lui Iuda și între locuitorii Ierusalimului este o uneltire
11.9
Ezec. 20.25Osea 6.9
. 10S‐au întors înapoi la
11.10
Ezec. 20.18
fărădelegile strămoșilor lor, care n‐au voit să audă cuvintele mele și au umblat după alți dumnezei ca să le slujească. Casa lui Israel și casa lui Iuda au rupt legământul meu pe care l‐am făcut cu părinții lor. 11De aceea așa zice Domnul: Iată voi aduce peste ei un rău de care nu vor putea scăpa și vor striga
11.11
Ps. 18.41Prov. 1.28Is. 1.15Mica 3.4Zah. 7.13
către mine, dar nu‐i voi asculta. 12Atunci cetățile lui Iuda și locuitorii Ierusalimului vor merge și vor striga
11.12
Deut. 32.37,38
către dumnezeii cărora le‐au ars tămâie, dar ei nu vor putea să‐i mântuiască deloc la vremea răului lor. 13Căci după numărul cetăților
11.13
Cap. 2.28.

tale sunt dumnezeii tăi, o, Iuda! Și după numărul ulițelor Ierusalimului ați ridicat altare Rușinii, altare de ars tămâie lui Baal. 14Și tu nu te ruga
11.14
Ex. 32.1014.111 In. 5.16
pentru poporul acesta, nici nu ridica strigăt, nici rugăciune pentru ei. Căci nu voi asculta în vremea când vor striga către mine din răul lor. 15Ce are
11.15
Ps. 50.16Is. 1.11
de făcut iubitul meu în casa mea când cei mai mulți își săvârșesc destrăbălarea
11.15
Ezec. 16.25
lor și s‐a luat de la tine carnea cea sfântă
11.15
Hag. 2.12,13,14Tit 1.15
? Când faci răul, atunci te
11.15
Prov. 2.14
bucuri. 16Domnul ți‐a pus numele: Măslin
11.16
Ps. 52.8Rom. 11.17
pururea verde, frumos, cu roade plăcute: cu glas de mare vuiet a aprins focul peste el și ramurile lui s‐au rupt. 17Căci Domnul oștirilor, care te‐a sădit
11.17
Is. 5.2
, a rostit rău împotriva ta, pentru răul casei lui Israel și al casei lui Iuda, pe care și l‐au făcut întărâtându‐mă la mânie, arzând tămâie lui Baal. 18Și Domnul mi‐a dat cunoștință și cunosc; atunci mi‐ai arătat faptele lor. 19Dar eu eram ca un miel dezmierdat, dus la junghiere. Și n‐am știut că au uneltit uneltiri
11.19
Cap. 18.18.

împotriva mea, zicând: Să nimicim
11.19
Ps. 83.4
pomul și rodul lui și să‐l stârpim din pământul
11.19
Ps. 27.13
116.9
142.5
celor vii, ca să nu i se mai pomenească numele. 20Dar, o, Doamne al oștirilor, cel ce judeci drept, cel ce cerci
11.20
1 Sam. 16.71 Cron. 28.9Ps. 7.9Ap. 2.23
rărunchii și inima, voi vedea răzbunarea ta asupra lor: căci ție ți‐am descoperit pricina mea. 21De aceea așa zice Domnul despre bărbații din Anatot, care caută viața
11.21
Cap. 12.5, 6.
Is. 30.10
ta, zicând: Să nu prorocești
11.21
Amos 2.12
7.13,16Mica 2.6
în numele Domnului ca să nu mori de mâna noastră. 22De aceea așa zice Domnul oștirilor: Iată, îi voi cerceta. Tinerii vor muri de sabie, fiii lor și fetele lor vor muri de foamete; 23și nu va fi nicio rămășiță din ei; căci voi aduce rău peste bărbații din Anatot, în anul
11.23
Cap. 23.12;
46.21
48.44
50.27Lc. 19.44
cercetării lor.