Traducere Literală Cornilescu 1931 (VDCL)
12

Starea tristă a țării din pricina păcatelor

121Doamne, tu ești drept

12.1
Ps. 51.4
când mă judec cu tine. Totuși voi vorbi cu tine de judecăți. De ce propășește
12.1
Iov 12.6
21.7Ps. 37.1,35
73.3Hab. 1.4Mal. 3.15
calea răilor și sunt fericiți toți cei ce se poartă în totul cu necredincioșie? 2I‐ai sădit și au prins rădăcină: cresc și încă dau și rod. Ești aproape
12.2
Is. 29.13Mat. 15.8Mc. 7.6
în gura lor, dar departe de rărunchii lor. 3Dar tu, Doamne, mă cunoști
12.3
Ps. 17.3
139.1
. M‐ai văzut și mi‐ai cercat
12.3
Cap. 11.20.

inima față de tine. Trage‐i ca pe niște oi pentru junghiere și pune‐i deoparte pentru ziua junghierii
12.3
Iac. 5.5
! 4Până când va jeli
12.4
Cap. 23.10.
Osea 4.3
țara și se vor usca ierburile de pe toată câmpia? De răutatea
12.4
Cap. 4.25;
7.20
9.10Osea 4.3
locuitorilor ei pier vitele
12.4
Ps. 107.34
și păsările. Căci ei zic: El nu va vedea sfârșitul nostru. 5Dacă ai fugit cu cei pedeștri și te‐au obosit, atunci cum te vei întrece cu caii? Și dacă ești încrezător într‐o țară de pace, ce vei face la umflarea
12.5
Ios. 3.151 Cron. 12.15
Iordanului? 6Căci și frații
12.6
Cap. 9.4; 11.19.21.

tăi și casa tatălui tău și ei s‐au purtat cu necredincioșie față de tine, da, au strigat tare după tine. Nu‐i crede,
12.6
Prov. 26.25
chiar dacă‐ți vor vorbi bine. 7Mi‐am părăsit casa, mi‐am lepădat moștenirea, am dat pe iubita sufletului meu în mâinile vrăjmașilor săi. 8Moștenirea mea s‐a făcut pentru mine ca un leu în pădure; și‐a ridicat glasul împotriva mea: de aceea am urât‐o. 9Moștenirea mea este pentru mine o pasăre răpitoare pestriță. Sunt păsări răpitoare împotriva ei în jurul ei? Mergeți,
12.9
Is. 56.9
adunați toate fiarele câmpului, aduceți‐le să mănânce. 10Mulți
12.10
Cap. 6.3.

păstori au stricat via
12.10
Is. 5.15
mea, au călcat
12.10
Is. 63.18
în picioare partea mea, au prefăcut partea mea plăcută într‐o pustie goală. 11Au prefăcut‐o într‐o pustietate; pustiită, ea
12.11
Vers. 4.

jelește la mine: toată țara s‐a pustiit, căci nimeni
12.11
Is. 42.25
n‐o ia la inimă. 12Pe toate înălțimile goale în pustie au venit prădători. Căci sabia Domnului mistuie de la o margine a țării până la cealaltă: nicio carne n‐are pace. 13Au semănat
12.13
Lev. 26.16Deut. 28.38Mica 6.15Hag. 1.6
grâu și au secerat spini; s‐au ostenit și n‐au niciun folos. Rușinați‐vă deci de veniturile voastre, din pricina aprinderii mâniei Domnului. 14Așa zice Domnul împotriva tuturor vecinilor mei celor răi, care se ating
12.14
Zah. 2.8
de moștenirea pe care am dat‐o poporului meu Israel s‐o moștenească: Iată îi voi smulge
12.14
Deut. 30.3
din țara lor și voi smulge casa lui Israel din mijlocul lor. 15Și
12.15
Ezec. 28.25
va fi așa: după ce îi voi smulge, mă voi întoarce și voi avea milă de ei și‐i voi aduce înapoi
12.15
Amos 9.14
pe fiecare la moștenirea sa și pe fiecare la țara sa. 16Și va fi așa: dacă vor învăța cu tot dinadinsul căile poporului meu, ca să jure
12.16
Cap. 4.2.

pe numele meu: Viu este Domnul! cum au învățat pe poporul meu să jure pe Baal, atunci vor fi zidiți
12.16
Ef. 2.20,211 Pet. 2.5
în mijlocul poporului meu. 17Și dacă nu vor asculta,
12.17
Is. 60.12
voi smulge cu desăvârșire acest neam și‐l voi pierde, zice Domnul.