Traducere Literală Cornilescu 1931 (VDCL)
13

Prezicerea robiei

131Așa mi‐a zis Domnul: Du‐te și cumpără‐ți un brâu de in și pune‐l pe coapsele tale, dar să nu‐l moi în apă. 2Și am cumpărat un brâu după cuvântul Domnului și l‐am pus peste coapsele mele. 3Și cuvântul Domnului a fost către mine a doua oară, zicând: 4Ia brâul pe care l‐ai cumpărat, care este pe coapsele tale, și scoală‐te, mergi la Eufrat și ascunde‐l acolo în crăpătura stâncii. 5Deci m‐am dus și l‐am ascuns lângă Eufrat, cum mi‐a poruncit Domnul. 6Și a fost așa: după trecere de multe zile Domnul mi‐a zis: Scoală‐te, mergi la Eufrat și ia de acolo brâul pe care ți‐am poruncit să‐l ascunzi acolo. 7Și m‐am dus la Eufrat și am săpat și am luat brâul din locul în care‐l ascunsesem; și iată brâul era stricat și nu era bun de nimic. 8Atunci cuvântul Domnului a fost către mine, zicând: 9Așa zice Domnul: Astfel voi

13.9
Lev. 26.19
strica mândria lui Iuda și mândria cea mare a Ierusalimului. 10Acest popor rău care nu voiește să asculte de cuvintele mele, ci umblă
13.10
Cap. 9.14;
11.8
16.12
după învârtoșarea inimii lor și merg după alți dumnezei ca să le slujească și să li se închine, vor fi ca brâul acesta care nu este bun de nimic. 11Căci cum este lipit brâul de coapsele omului, așa am lipit și eu de mine toată casa lui Israel și toată casa lui Iuda, zice Domnul, ca să‐mi fie
13.11
Ex. 19.5
popor și nume
13.11
Cap. 33.9.

și laudă și slavă; dar n‐au voit să audă. 12De aceea le vei vorbi cuvântul acesta: Așa zice Domnul Dumnezeul lui Israel: Orice burduf se va umple cu vin. Și îți vor zice: Oare nu știm noi că orice burduf se va umple cu vin? 13Atunci le vei zice: Așa zice Domnul: Iată, voi umple de beție
13.13
Is. 51.7,17
63.651.7
pe toți locuitorii țării acesteia și pe împărații care șed pe scaunul de domnie al lui David și pe preoții și pe prorocii și pe toți locuitorii Ierusalimului. 14Și‐i voi izbi
13.14
Ps. 2.9
unii de alții, pe părinți și pe copii împreună, zice Domnul. Nu mă voi îndura, nici nu voi cruța, nici nu voi avea milă ca să nu‐i nimicesc. 15Auziți și plecați urechea, nu vă îngâmfați; căci Domnul a vorbit. 16Dați slavă
13.16
Ios. 7.19
Domnului Dumnezeului vostru, mai înainte de a aduce întunericul
13.16
Is. 5.30
8.22Amos 8.9
și mai înainte de a vi se poticni picioarele pe munții amurgului. Și veți aștepta lumina
13.16
Is. 59.9
, dar el o va schimba în umbră
13.16
Ps. 44.19
de moarte, o va preface în întuneric des. 17Și dacă nu veți auzi, sufletul meu va plânge în locuri ascunse pentru mândria voastră și ochiul meu va plânge amar și va vărsa
13.17
Cap. 9.1;
14.17Plâng. 1.2,16
2.18
lacrimi pentru că turma Domnului s‐a dus în robie. 18Spune împăratului
13.18
2 Reg. 24.12
și împărătesei: Smeriți‐vă, ședeți jos, căci turbanele capetelor voastre au căzut, cununa slavei voastre. 19Cetățile de la miazăzi sunt închise și nu este cine să deschidă. Tot Iuda este dus prins, este dus prins cu totul. 20Ridicați‐vă ochii și uitați‐vă la cei ce vin
13.20
Cap. 6.22.

de la miazănoapte. Unde este turma dată ție, frumoasa ta turmă? 21Ce vei zice când va pune cap peste tine pe acei pe care i‐ai învățat să‐ți fie prieteni de aproape? Oare nu te vor apuca dureri
13.21
Cap. 6.24.

ca pe o femeie în facere? 22Și dacă vei zice în inima ta: De ce
13.22
Cap. 5.19;
16.10
au venit aceste lucruri peste mine? Pentru mărimea nelegiuirii tale ți s‐au descoperit poalele
13.22
Is. 3.17
47.2,3Ezec. 16.37,38,39Naum 3.5
și ți s‐au siluit călcâiele. 23Poate etiopianul să‐și schimbe pielea sau leopardul petele? Atunci puteți și voi să faceți bine, voi, care sunteți deprinși să faceți rău. 24De aceea îi voi împrăștia ca pe pleava
13.24
Ps. 1.4Osea 13.3
care se duce de vântul pustiei. 25Acesta este sorțul
13.25
Iov 20.29Ps. 11.6
tău, partea măsurată ție de la mine, zice Domnul; căci m‐ai uitat și te‐ai încrezut în
13.25
Cap. 10.14.

minciună. 26De aceea îți voi întoarce
13.26
Vers. 22.

și eu poalele peste cap și ți se va vedea rușinea. 27Am văzut urâciunile tale: preacurviile tale și nechezările
13.27
Cap. 5.8.

tale, destrăbălarea curviei tale pe dealuri
13.27
Is. 65.73.2,6Ezec. 6.13
, pe câmp. Vai de tine, Ierusalime! Nu vei fi curățit… cât va mai fi?