Traducere Literală Cornilescu 1931 (VDCL)
15

Răzbunarea Domnului

151Și Domnul mi‐a zis: Chiar

15.1
Ezec. 14.14
Moise
15.1
Ex. 32.11,12Ps. 99.6
și
15.1
1 Sam. 7.9
Samuel dacă ar sta înaintea mea, totuși sufletul meu n‐ar fi pentru poporul acesta. Alungă‐i de la fața mea și să iasă. 2Și va fi așa: dacă‐ți vor zice: Încotro să ieșim? Atunci le vei spune: Așa zice Domnul: Cei pentru moarte, la moarte
15.2
Cap. 43.11.
Ezec. 5.2,12Zah. 11.9
, și cei pentru sabie, la sabie, și cei pentru foamete, la foamete, și cei pentru robie, la robie. 3Căci îi voi cerceta
15.3
Lev. 26.16
cu patru feluri de pedepse, zice Domnul: sabie ca să ucidă și câini ca să sfâșie, păsările
15.3
Deut. 28.26
cerurilor și fiarele pământului, ca să mănânce și să strice. 4Și‐i voi da
15.4
Deut. 28.25Ezec. 23.46
ca să fie mânați încoace și încolo între toate împărățiile pământului, pentru Manase
15.4
2 Reg. 1123.26
24.3,4
, fiul lui Ezechia, împăratul lui Iuda, pentru ceea ce a făcut în Ierusalim. 5Căci cui
15.5
Is. 51.19
îi va fi milă de tine, Ierusalime? Sau cine va jeli pentru tine? Și cine se va abate să te întrebe de sănătate? 6Tu m‐ai
15.6
Cap. 2.13.

lepădat, zice Domnul, ai mers
15.6
Cap. 7.24.

înapoi; de aceea eu mi‐am întins mâna împotriva ta și te voi strica; sunt sătul
15.6
Osea 13.14
de a mă pocăi. 7Și i‐am vânturat cu lopata în porțile țării, i‐am lipsit de copii, am pierdut pe poporul meu; nu s‐au
15.7
Is. 9.13Amos 4.10,11
întors de la căile lor. 8Văduvele lor mi s‐au înmulțit mai mult decât nisipul mărilor; am adus asupra lor, împotriva mamei tinerilor, un prădător la amiază; am făcut să cadă asupra lor deodată neliniște și groază. 9Cea
15.9
1 Sam. 2.5
care născuse șapte lâncezește; își dă sufletul, îi apune
15.9
Amos 8.9
soarele când este încă ziuă; s‐a rușinat și a roșit. Și rămășița lor o voi da sabiei înaintea vrăjmașilor lor, zice Domnul. 10Vai de mine
15.10
Iov 3.1
, mama mea, că m‐ai născut bărbat de ceartă și bărbat de sfadă țării întregi! N‐am dat cu împrumut, nici nu m‐am împrumutat; totuși fiecare din ei mă blestemă. 11Domnul a zis: Cu adevărat te voi izbăvi pentru bine; cu adevărat voi face ca vrăjmașul
15.11
Cap. 39.11, 12;
40.4,5
să‐ți facă cerere la vremea răului și la vremea strâmtorării. 12Oare se va frânge fierul? Fierul de la miazănoapte și arama? 13Avutul tău și vistieriile tale le voi da pradă fără să le fac prețul
15.13
Ps. 44.12
, și aceasta pentru toate păcatele tale și în toate hotarele tale. 14Și‐i voi face să treacă cu vrăjmașii tăi într‐o țară
15.14
Cap. 16.13;
17.4
pe care n‐o cunoști; căci un foc s‐a aprins în mânia
15.14
Deut. 32.22
mea; și va arde împotriva voastră. 15Tu, Doamne, știi
15.15
Cap. 12.3.

! Adu‐ți aminte de mine și cercetează‐mă și răzbună‐mă
15.15
Cap. 11.20;
20.12
de prigonitorii mei; în îndelunga ta răbdare nu mă lua; cunoaște că pentru tine sufăr ocară
15.15
Ps. 69.7
. 16Cuvintele tale au fost găsite și eu le‐am
15.16
Ezec. 3.1,3Ap. 10.9,10
mâncat și cuvintele
15.16
Iov 23.12Ps. 119.72,111
tale au fost pentru mine bucuria și veselia inimii mele! Căci mă numesc după numele tău, Doamne Dumnezeul oștirilor! 17N‐am șezut în adunarea
15.17
Ps. 1.1
26.4,5
celor veseli, nici nu m‐am veselit. Am șezut singur din pricina mâniei tale, căci m‐ai umplut de mânie. 18De ce este necurmată durerea
15.18
Cap. 30.15.

mea și rana mea de nevindecat? Nu vrea să se vindece. Oare vei fi pentru mine ca
15.18
Cap. 1.18, 19.

izvorul cel amăgitor, ca apele
15.18
Iov 6.15
care nu țin? 19De aceea așa zice Domnul: Dacă te vei întoarce
15.19
Zah. 3.7
, te voi aduce iarăși și vei sta înaintea
15.19
Vers. 1.

mea. Și dacă vei scoate
15.19
Ezec. 22.26
44.23
ce este de preț din ce este fără preț, vei fi ca gura mea. Ei să se întoarcă la tine, dar tu să nu te întorci la ei. 20Și te voi face un zid tare
15.20
Cap. 1.18;
6.27
de aramă pentru acest popor și se vor lupta cu tine, dar nu
15.20
Cap. 20.11, 12.

te vor birui: căci eu sunt cu tine ca să te mântuiesc și să te scap, zice Domnul. 21Da, te voi scăpa din mâna celor răi și te voi răscumpăra din pumnul celor grozavi.