Traducere Literală Cornilescu 1931 (VDCL)
16

Vestirea pustiirii și robiei lui Iuda

161Și cuvântul Domnului a fost către mine, zicând: 2Să nu‐ți iei nevastă și să n‐ai fii nici fete în locul acesta. 3Căci așa zice Domnul despre fiii și fetele născuți în acest loc și despre mamele lor care i‐au născut și despre părinții lor care‐i nasc în țara aceasta: 4Vor muri de morți

16.4
Cap. 15.2.

chinuitoare; nu vor fi plânși
16.4
Cap. 22.18, 19;
25.33
, nici nu vor fi înmormântați; vor fi ca gunoiul
16.4
Ps. 83.10
pe fața ogorului, și vor fi nimiciți de sabie și de foamete și trupurile
16.4
Ps. 79.234.20
lor vor fi hrană păsărilor cerurilor și fiarelor pământului. 5Căci așa zice Domnul: Nu intra în casă
16.5
Ezec. 24.17,22,23
de jale, nici nu te duce să bocești sau să plângi pentru ei. Căci mi‐am tras pacea de la poporul acesta, îndurarea și mila mea, zice Domnul. 6Și cei mari și cei mici vor muri în țara aceasta: nu vor fi înmormântați și nu‐i vor plânge
16.6
Cap. 22.18.

și nu‐și vor face tăieturi,
16.6
Lev. 19.28Deut. 14.1
nici nu se vor
16.6
Is. 22.12
pleșuvi pentru ei, 7nici nu vor frânge pâine pentru ei în jale, ca să‐i mângâie pentru cel mort; nici nu‐i vor adăpa cu paharul
16.7
Prov. 31.6,7
mângâierilor pentru tatăl lor sau pentru mama lor. 8Și să nu intri într‐o casă de ospăț ca să șezi cu ei mâncând și bând. 9Căci așa zice Domnul oștirilor, Dumnezeul lui Israel: Iată, voi face să înceteze
16.9
Is. 24.7,8Ezec. 26.13Osea 2.11Ap. 18.23
din locul acesta, înaintea ochilor voștri și în zilele voastre, glasul bucuriei și glasul veseliei, glasul de mire și glasul de mireasă. 10Și va fi așa: când vei spune poporului acestuia toate cuvintele acestea și‐ți vor zice: De ce
16.10
Deut. 29.2422.8
a rostit Domnul tot răul acesta mare împotriva noastră și care este nelegiuirea noastră și care este păcatul nostru cu care am păcătuit împotriva Domnului Dumnezeului nostru? 11Atunci să le zici: Pentru că părinții voștri
16.11
Deut. 29.25
m‐au părăsit, zice Domnul, și au umblat după alți dumnezei și le‐au slujit și li s‐au închinat și pe mine m‐au părăsit și n‐au păzit legea mea. 12Și voi, voi ați făcut și mai rău
16.12
Cap. 7.26.

decât părinții voștri; și iată, fiecare
16.12
Cap. 13.10.

umblă după învârtoșarea inimii sale rele, ca să n‐asculte de mine; 13de aceea
16.13
Deut. 4.26,27,28
28.36,63,64,65
vă voi arunca din țara
16.13
Cap. 15.14.

aceasta într‐o țară pe care n‐o cunoașteți nici voi, nici părinții voștri. Și acolo veți sluji altor dumnezei zi și noapte, căci nu vă voi arăta nicio bunăvoință. 14De aceea, iată, vin
16.14
Is. 43.18
zile, zice Domnul, când nu se va mai zice: Viu este Domnul care a scos pe copiii lui Israel din țara Egiptului! 15Ci: Viu este Domnul care a scos pe copiii lui Israel din țara de la miazănoapte și din toate țările unde i‐a alungat. Căci
16.15
Cap. 24.6;
30.3
32.37
îi voi aduce iarăși în țara lor pe care am dat‐o părinților lor. 16Iată, voi trimite după pescari mulți
16.16
Amos 4.2Hab. 1.15
, zice Domnul, și îi vor pescui; și după aceea voi trimite după vânători mulți și ei îi vor vâna de pe orice munte și de pe orice deal și din crăpăturile stâncilor. 17Căci ochii
16.17
Iov 34.21Prov. 5.21
15.3
mei sunt asupra tuturor căilor lor, nu sunt ascunse de la fața mea, nici fărădelegea lor nu este ascunsă dinaintea ochilor mei. 18Dar mai întâi le voi răsplăti îndoit fărădelegea
16.18
Is. 40.2
și păcatul, pentru că mi‐au pângărit
16.18
Ezec. 43.7,9
țara cu leșurile lucrurilor lor spurcate și mi‐au umplut moștenirea mea cu urâciunile lor. 19Doamne, puterea
16.19
Ps. 18.2
mea și cetățuia mea și scăparea
16.19
Cap. 17.17.

mea în zi de strâmtorare! La tine vor veni neamurile de la marginile pământului și vor zice: Cu adevărat, părinții noștri au moștenit minciuni, deșertăciune și lucruri fără
16.19
Is. 44.1010.5
folos. 20Oare își va face omul dumnezei care nu sunt
16.20
Is. 37.19Gal. 4.8
dumnezei? 21De aceea iată, îi voi face să cunoască de astădată, îi voi face să cunoască mâna mea și puterea mea și vor cunoaște că numele meu
16.21
Ex. 15.3Amos 5.8
este Domnul.