Traducere Literală Cornilescu 1931 (VDCL)
17

Pedepsirea închinării la idoli

171Păcatul lui Iuda este scris cu un priboi

17.1
Iov 19.24
de fier, cu o muchie de diamant: este săpat
17.1
Prov. 3.3
7.32 Cor. 3.3
pe tăblița inimii lor și pe coarnele altarelor voastre; 2pe când copiii lor își aduc aminte de altarele lor și de Astarteele
17.2
Jud. 3.72 Cron. 24.18
33.3,10Is. 1.29
17.8
lor de lângă copacii verzi pe dealurile înalte. 3O, muntele meu în câmp! Voi da prăzii
17.3
Cap. 15.13.

avutul tău, toate vistieriile tale, și înălțimile tale, pentru păcatul din toate hotarele tale. 4Și tu, de la tine însuți, te vei lăsa de moștenirea ta pe care ți‐am dat‐o; și te voi face să slujești vrăjmașilor tăi în țara
17.4
Cap. 16.13.

pe care n‐o cunoști, căci ați aprins un foc
17.4
Cap. 15.14.

în mânia mea și va arde în veac. 5Așa zice Domnul: Blestemat
17.5
Is. 30.1,2
31.1
este omul care se încrede în om și face carnea
17.5
Is. 31.3
brațul său și a cărui inimă se depărtează de Domnul. 6Căci va fi ca un tamarisc
17.6
Cap. 48.6.

în pustie și nu
17.6
Iov 20.17
va vedea venirea binelui; ci va locui locurile uscate în pustie, un pământ
17.6
Deut. 29.23
sărat și nelocuit. 7Binecuvântat
17.7
Ps. 2.12
34.8
125.1
146.5Prov. 16.20Is. 30.18
este omul care se încrede în Domnul și a cărui încredere este Domnul. 8Căci va fi ca un copac
17.8
Iov 8.16Ps. 1.3
sădit lângă ape și care își întinde rădăcinile lângă râu și nu se teme de venirea arșiței, ci frunza lui va fi verde și nu se va îngrijora în anul de secetă și nici nu va înceta să dea rod. 9Inima este înșelătoare mai mult decât toate lucrurile și nespus de stricată: cine poate s‐o cunoască? 10Eu, Domnul, cercetez
17.10
1 Sam. 16.71 Cron. 28.9Ps. 7.9
139.23,24Prov. 17.320.12Rom. 8.27Ap. 2.23
inima, cerc rărunchii, ca să
17.10
Ps. 62.12Rom. 2.6
dau fiecăruia după căile sale, după rodul faptelor sale. 11Cum stă potârnichea pe ouă pe care nu le‐a făcut, așa este cel ce adună bogății pe nedrept: le va lăsa
17.11
Ps. 55.23
în mijlocul zilelor sale și la sfârșitul său va fi un
17.11
Lc. 12.20
nebun. 12Locul locașului nostru sfințit este un scaun de domnie pe înălțime de la început. 13Doamne, nădejdea
17.13
Cap. 14.8.

lui Israel, toți cei ce
17.13
Ps. 73.27Is. 1.28
te părăsesc se vor rușina. Cei ce se depărtează de la mine vor fi scriși
17.13
Lc. 10.20
în țărână pentru că au părăsit pe Domnul, izvorul
17.13
Cap. 2.13.

apelor vii. 14Vindecă‐mă, Doamne, și voi fi vindecat. Mântuiește‐mă și voi fi mântuit, căci tu
17.14
Deut. 10.21Ps. 109.1
148.14
ești lauda mea. 15Iată, aceștia îmi zic: Unde
17.15
Is. 5.19Ezec. 12.22Amos 5.182 Pet. 3.4
este cuvântul Domnului? Să vină acum! 16Dar eu nu m‐am
17.16
Cap. 1.4, etc.

grăbit să nu fiu ca un păstor după tine, nici n‐am dorit ziua rea. Tu știi. Ce a ieșit din buzele mele era înaintea feței tale. 17Nu‐mi fi spaimă: tu ești adăpostul
17.17
Cap. 16.19.

meu în ziua răului! 18Să se rușineze
17.18
Ps. 35.4
40.14
70.2
cei ce mă prigonesc, dar eu să nu mă rușinez
17.18
Ps. 25.2
; să se înspăimânte ei, dar eu să nu mă înspăimânt. Adu asupra lor ziua răului și zdrobește‐i
17.18
Cap. 11.20.

cu o zdrobire îndoită.

Porunca de a sfinți sabatul

19Așa mi‐a zis Domnul: Mergi și stai în poarta copiilor poporului, prin care intră și prin care ies împărații lui Iuda, și în toate porțile Ierusalimului. 20Și zi‐le: Auziți

17.20
Cap. 19.3;
22.2
cuvântul Domnului, împărați ai lui Iuda și tot Iuda și toți locuitorii Ierusalimului care intrați prin porțile acestea. 21Așa zice Domnul: Luați seama
17.21
Num. 15.32Neem. 13.19
la sufletele voastre și nu purtați nicio sarcină în ziua sabatului și n‐aduceți nimic prin porțile Ierusalimului. 22Și nu scoateți nicio sarcină din casele voastre în ziua sabatului și nu faceți nicio muncă; ci sfințiți ziua sabatului, cum am poruncit
17.22
Ex. 20.8
23.12
31.13Ezec. 20.12
părinților voștri. 23Dar
17.23
Cap. 7.24, 26;
11.10
ei n‐au ascultat, nici nu și‐au plecat urechea, ci și‐au întărit grumazul ca să n‐audă și să nu primească învățătură. 24Și va fi așa: dacă mă veți asculta, zice Domnul, ca să n‐aduceți nicio sarcină prin porțile cetății acesteia în ziua sabatului și să sfințiți ziua sabatului nefăcând niciun lucru în ea: 25atunci vor
17.25
Cap. 22.4.

intra prin porțile cetății acesteia împărați și mai mari, șezând pe scaunul de domnie al lui David, călărind în care și pe cai, ei și mai marii lor, oamenii lui Iuda și locuitorii Ierusalimului: și cetatea aceasta va fi locuită în veac. 26Și vor veni din cetățile lui Iuda și din împrejurimile
17.26
Cap. 32.44;
33.13
Ierusalimului și din țara lui Beniamin și de la șes și din ținutul muntos și de la miazăzi
17.26
Zah. 7.7
aducând arderi de tot și jertfe și daruri de mâncare și tămâie și aducând jertfe
17.26
Zah. 7.7
de mulțumire
17.26
Ps. 107.22
116.17
la casa Domnului. 27Dar dacă nu mă veți asculta ca să sfințiți ziua sabatului și să nu purtați sarcină și să nu intrați prin porțile Ierusalimului în ziua sabatului, atunci voi aprinde
17.27
Cap. 21.14;
49.27Plâng. 4.11Amos 1.4,7,10,12
2.2,5
un foc în porțile lui și
17.27
2 Reg. 25.9
va mistui palatele Ierusalimului și nu se va stinge.