Traducere Literală Cornilescu 1931 (VDCL)
18

Vasul olarului și nepocăința poporului

181Cuvântul care a fost de la Domnul către Ieremia zicând: 2Scoală‐te și coboară‐te la casa olarului și acolo te voi face să auzi cuvintele mele. 3Atunci m‐am coborât la casa olarului și iată, el lucra pe roate. 4Și vasul pe care‐l făcea s‐a stricat ca lutul în mâna olarului și l‐a făcut iarăși un alt vas, așa cum s‐a părut bine în ochii olarului să facă. 5Și cuvântul Domnului a fost către mine zicând: 6Casă

18.6
Is. 45.9Rom. 9.20,21
a lui Israel! Oare nu pot eu să fac cu voi ca acest olar? zice Domnul. Iată, ca
18.6
Is. 64.8
lutul în mâna olarului, așa sunteți voi în mâna mea, casă a lui Israel. 7În clipa când vorbesc despre un neam și despre o împărăție, că voi smulge
18.7
Cap. 1.10.

și voi surpa și‐l voi pierde: 8dacă acel
18.8
Ezec. 18.21
33.11
neam de care am vorbit se va întoarce de la răutatea lui, mă voi căi de răul
18.8
Cap. 26.3.
Iona 3.10
pe care m‐am gândit să‐i fac. 9Și în clipa când vorbesc despre un neam sau despre o împărăție, că voi zidi și‐l voi sădi: 10dacă va face rău înaintea mea și nu va asculta de glasul meu, atunci mă voi căi de binele pe care am zis că‐l voi face. 11Și acum vorbește bărbaților lui luda și locuitorilor Ierusalimului zicând: Așa zice Domnul: Iată, pregătesc un rău împotriva voastră și plănuiesc un plan împotriva voastră: Întoarceți‐vă
18.11
2 Reg. 17.1325.5
deci fiecare de la calea sa cea rea și îndreptați‐vă căile și faptele. 12Dar ei zic: În zadar
18.12
Cap. 2.25.

; căci vom umbla după planurile noastre și fiecare va face după învârtoșarea inimii sale celei rele. 13De aceea așa zice Domnul: Întrebați
18.13
Cap. 2.10.
1 Cor. 5.1
acum printre neamuri: Cine a auzit astfel de lucruri? Fecioara lui Israel a făcut un lucru foarte
18.13
Cap. 5.30.

grozav! 14Va înceta oare zăpada Libanului din stânca ogorului? Sau se vor usca oare apele cele reci care curg în jos de departe? 15Căci poporul meu m‐a uitat
18.15
Cap. 2.13, 32;
3.21
13.25
17.13
: au ars tămâie deșertăciunii
18.15
Cap. 10.15;
16.19
și i‐au făcut să se poticnească pe căile lor, pe cărările
18.15
Cap. 6.16.

cele vechi, ca să umble pe cărările unui drum nebătut, 16ca să facă țara lor o mirare
18.16
Cap. 19.8;
49.13
50.13
și o fluierare
18.16
1 Reg. 9.8Plâng. 2.15Mica 6.16
necurmată: oricine care va trece prin ea va fi uimit și va clătina din cap. 17Și‐i voi împrăștia
18.17
Ps. 48.7
dinaintea vrăjmașului ca
18.17
Cap. 13.24.

și cu un vânt de răsărit; le voi arăta
18.17
Cap. 2.27.

spatele și nu fața în ziua nenorocirii lor. 18Și ei au zis: Veniți
18.18
Cap. 11.19.

și să facem uneltiri împotriva lui Ieremia. Căci
18.18
Lev. 10.11Mal. 2.7In. 7.48,49
legea nu se va pierde de la preot, nici sfatul de la înțelept, nici cuvântul de la proroc. Veniți și să‐l lovim cu limba și să nu luăm seama la niciunul din cuvintele lui! 19Ia seama la mine, Doamne, și auzi glasul celor ce se ceartă cu mine. 20Oare cu rău
18.20
Ps. 100.4,5
se va răsplăti binele? Căci au săpat
18.20
Ps. 35.7
57.6
o groapă pentru sufletul meu. Adu‐ți aminte cum am stat înaintea ta ca să vorbesc bine pentru ei, ca să întorc mânia ta de la ei. 21De aceea dă
18.21
Ps. 109.9,10
pe copiii lor foametei și pe ei dă‐i puterii sabiei; și nevestele lor să fie lipsite de copii și văduve; și bărbații lor să fie uciși de moarte, tinerii lor să fie bătuți de sabie în luptă. 22Să se audă un strigăt din casele lor când vei aduce cete deodată asupra lor, căci au săpat
18.22
Vers. 20.

o groapă ca să mă prindă și au ascuns curse picioarelor mele. 23Și tu, Doamne, cunoști tot sfatul lor împotriva mea, pentru uciderea mea. Nu le ierta
18.23
Ps. 35.4
109.14
nelegiuirea și nu le șterge păcatul dinaintea ta; ci să fie făcuți să se poticnească înaintea ta. Lucrează împotriva lor la vremea mâniei tale.