Traducere Literală Cornilescu 1931 (VDCL)
19

Vestirea pustiirii Ierusalimului

191Așa zice Domnul: Du‐te și cumpără un vas de lut de olar și ia câțiva din bătrânii poporului și din bătrânii preoților 2și ieși în Valea

19.2
Ios. 15.82 Reg. 23.10
fiului lui Hinom, care este la intrarea porții olarilor, și vestește acolo cuvintele pe care ți le voi spune. 3Și zi:
19.3
Cap. 17.20.

Ascultați cuvântul Domnului, împărați ai lui Iuda și locuitori ai Ierusalimului! Așa zice Domnul oștirilor, Dumnezeul lui Israel: Iată, voi aduce asupra locului acestuia un rău de care oricine va auzi îi vor țiui urechile
19.3
1 Sam. 3.112 Reg. 21.12
. 4Pentru că m‐au părăsit
19.4
Deut. 28.20Is. 65.1115.6
17.13
și au înstrăinat locul acesta și au ars tămâie în el altor dumnezei pe care nu‐i cunoscuseră, nici ei, nici părinții lor, nici împărații lui Iuda și au umplut locul acesta de sângele
19.4
2 Reg. 21.16
celor nevinovați. 5Și au zidit
19.5
Cap. 7.31, 32;
32.35
înălțimi lui Baal ca să ardă pe copiii lor în foc, ca arderi de tot lui Baal, ceea ce n‐am poruncit
19.5
Lev. 18.21
, nici n‐am vorbit și nici în inimă nu mi s‐a suit. 6De aceea iată vin zile, zice Domnul, când locul acesta nu se va mai numi Tofet, nici Valea
19.6
Ios. 15.8
fiului lui Hinom, ci Valea Măcelului. 7
19.7
Lev. 26.17Deut. 28.25
Și voi goli în locul acesta sfatul lui Iuda și al Ierusalimului; și‐i voi face să cadă de sabie înaintea vrăjmașilor lor și de mâna celor ce le caută viața; și trupurile lor moarte
19.7
Ps. 79.216.4
34.20
le voi da ca mâncare păsărilor cerurilor și fiarelor pământului. 8Și voi face această cetate o mirare
19.8
Cap. 18.16;
49.13
50.13
și o fluierare: oricine va trece pe lângă ea va rămâne uimit și va fluiera pentru toate rănile ei. 9Și‐i voi face să mănânce carnea
19.9
Lev. 26.29Deut. 28.53Is. 9.20Plâng. 4.10
fiilor lor și carnea fetelor lor și va mânca fiecare carnea prietenului său în împresurarea și în strâmtorarea cu care îi vor strâmtora vrăjmașii lor și cei ce le caută viața. 10Și să spargi
19.10
Cap. 51.63, 64.

vasul înaintea ochilor oamenilor care vor merge cu tine 11și să le zici: Așa zice Domnul oștirilor: Așa voi sparge
19.11
Ps. 2.9Is. 30.14Plâng. 4.2
pe acest popor și această cetate, cum sparge cineva vasul olarului care nu se mai poate drege. Și vor înmormânta
19.11
Cap. 7.32.

în Tofet până nu va fi loc de înmormântare. 12Așa voi face locului acestuia, zice Domnul, și locuitorilor lui și voi face cetatea aceasta ca Tofetul. 13Și casele Ierusalimului și casele împăraților lui Iuda vor fi necurate ca
19.13
2 Reg. 23.10
locul Tofetului, toate casele pe acoperișul
19.13
2 Reg. 23.12Țef. 1.5
cărora au ars tămâie întregii oștiri a cerurilor și au turnat daruri de băutură
19.13
Cap. 7.18.

altor dumnezei. 14Și Ieremia s‐a întors din Tofet, unde îl trimisese Domnul să prorocească, și a stat în curtea
19.14
2 Cron. 20.5
casei Domnului și a zis către tot poporul: 15Așa zice Domnul oștirilor, Dumnezeul lui Israel: Iată, voi aduce asupra cetății și asupra tuturor cetăților ei tot răul pe care l‐am vorbit împotriva ei, căci și‐au întărit grumajii
19.15
Cap. 7.26; 17.28.

, neascultând cuvintele mele.