Traducere Literală Cornilescu 1931 (VDCL)
20

Ieremia vestește prinsoarea babiloniană

201Și Pașhur, fiul lui Imer

20.1
1 Cron. 24.11
, preotul (și el era povățuitor în casa Domnului), a auzit pe Ieremia prorocind lucrurile acestea. 2Și Pașhur a lovit pe Ieremia, prorocul, și l‐a pus în butucii care erau la poarta de sus a lui Beniamin în casa Domnului. 3Și a fost așa: a doua zi Pașhur a scos pe Ieremia din butuci și Ieremia i‐a zis: Domnul nu ți‐a pus numele Pașhur, ci Magor‐Misabib. 4Căci așa zice Domnul: Iată, te voi face o spaimă ție și tuturor prietenilor tăi: și vor cădea de sabia vrăjmașilor lor și ochii tăi vor vedea aceasta: și voi da pe tot Iuda în mâna împăratului Babilonului și el îi va duce prin și la Babilon și‐i va lovi cu sabia. 5Și voi da
20.5
2 Reg. 20.17
24.12‐16
25.13
toată averea cetății acesteia și toate câștigurile ei și toate cele de preț ale ei și toate vistieriile împăraților lui Iuda în mâna vrăjmașilor lor și‐i vor prăda și‐i vor lua și‐i vor duce la Babilon. 6Și tu, Pașhur, și toți cei ce locuiesc în casa ta, veți merge în robie; și tu vei veni la Babilon și acolo vei muri și te vor înmormânta acolo pe tine și pe toți prietenii tăi cărora le‐ai prorocit
20.6
Cap. 14.13, 14;
28.15
29.21
minciună.

Plângerile prorocului

7Doamne, m‐ai înduplecat și am fost înduplecat: tu ești

20.7
Cap. 1.6, 7.

mai tare decât mine și ai biruit. Am ajuns de râs
20.7
Plâng. 3.14
toată ziua. Fiecare mă batjocorește. 8Căci ori de câte ori vorbesc
20.8
Cap. 6.7.

țip; vestesc asuprire și pradă. Căci cuvântul Domnului mi s‐a făcut o ocară și o batjocură toată ziua. 9Și dacă am zis: Nu voi pomeni de El, nici nu voi mai vorbi în numele lui. Atunci în inima mea este ca un foc
20.9
Iov 32.18,19Ps. 39.3
aprins închis în oasele mele; și am ostenit purtându‐l și nu
20.9
Iov 32.18Fapte. 18.5
mai pot. 10Căci am auzit
20.10
Ps. 31.13
ocară de la mulți: frică din toate părțile: Pârâți; și‐l vom pârî! Toți cei mai de‐aproape
20.10
Iov 19.19Ps. 41.9
55.13,14Lc. 11.53,54
ai mei pândesc poticnirea mea zicând: Poate va fi înduplecat și‐l vom birui și ne vom răzbuna pe el. 11Dar Domnul
20.11
Cap. 1.8, 19.

este cu mine, ca un viteaz cumplit. De aceea prigonitorii mei se vor poticni și nu vor
20.11
Cap. 15.20;
17.18
birui: se vor rușina mult, căci n‐au izbutit, cu o rușine
20.11
Cap. 23.40.

veșnică ce nu se va uita! 12Și tu, Doamne al oștirilor, care încerci pe cel
20.12
Cap. 11.20;
17.10
drept, care vezi rărunchii și inima, fă‐mă
20.12
Ps. 54.7
59.10
să văd răzbunarea ta împotriva lor. Căci ție ți‐am descoperit pricina mea. 13Cântați Domnului, lăudați pe Domnul, căci a scăpat
20.13
Ps. 35.9,10
109.30,31
sufletul celui nevoiaș din mâna făcătorilor de rele. 14Blestemată
20.14
Iov 3.3
fie ziua în care m‐am născut; să nu fie binecuvântată ziua în care m‐a născut mama mea. 15Blestemat fie omul care a dat de știre tatălui meu, zicând: Ți s‐a născut un copil! bucurându‐l foarte mult. 16Și omul acela să fie ca cetățile pe care le‐a surpat
20.16
Gen. 19.25
Domnul și nu s‐a căit: și să audă dimineața
20.16
Cap. 18.22.

un strigăt și la amiază un chiot, 17pentru că nu m‐a
20.17
Iov 3.10,11
ucis din pântece și așa mama mea mi‐ar fi fost mormântul și pântecele ei pururea mare! 18De ce am ieșit
20.18
Iov 3.20
din pântece ca să văd
20.18
Plâng. 3.1
osteneală și întristare, ca să mi se sfârșească zilele în rușine?