Traducere Literală Cornilescu 1931 (VDCL)
19

Vestirea pustiirii Ierusalimului

191Așa zice Domnul: Du‐te și cumpără un vas de lut de olar și ia câțiva din bătrânii poporului și din bătrânii preoților 2și ieși în Valea

19.2
Ios. 15.82 Reg. 23.10
fiului lui Hinom, care este la intrarea porții olarilor, și vestește acolo cuvintele pe care ți le voi spune. 3Și zi:
19.3
Cap. 17.20.
Ascultați cuvântul Domnului, împărați ai lui Iuda și locuitori ai Ierusalimului! Așa zice Domnul oștirilor, Dumnezeul lui Israel: Iată, voi aduce asupra locului acestuia un rău de care oricine va auzi îi vor țiui urechile
19.3
1 Sam. 3.112 Reg. 21.12
. 4Pentru că m‐au părăsit
19.4
Deut. 28.20Is. 65.1115.6
17.13
și au înstrăinat locul acesta și au ars tămâie în el altor dumnezei pe care nu‐i cunoscuseră, nici ei, nici părinții lor, nici împărații lui Iuda și au umplut locul acesta de sângele
19.4
2 Reg. 21.16
celor nevinovați. 5Și au zidit
19.5
Cap. 7.31, 32;
înălțimi lui Baal ca să ardă pe copiii lor în foc, ca arderi de tot lui Baal, ceea ce n‐am poruncit
19.5
Lev. 18.21
, nici n‐am vorbit și nici în inimă nu mi s‐a suit. 6De aceea iată vin zile, zice Domnul, când locul acesta nu se va mai numi Tofet, nici Valea
19.6
Ios. 15.8
fiului lui Hinom, ci Valea Măcelului. 7
19.7
Lev. 26.17Deut. 28.25
Și voi goli în locul acesta sfatul lui Iuda și al Ierusalimului; și‐i voi face să cadă de sabie înaintea vrăjmașilor lor și de mâna celor ce le caută viața; și trupurile lor moarte
19.7
Ps. 79.216.4
34.20
le voi da ca mâncare păsărilor cerurilor și fiarelor pământului. 8Și voi face această cetate o mirare
19.8
Cap. 18.16;
și o fluierare: oricine va trece pe lângă ea va rămâne uimit și va fluiera pentru toate rănile ei. 9Și‐i voi face să mănânce carnea
19.9
Lev. 26.29Deut. 28.53Is. 9.20Plâng. 4.10
fiilor lor și carnea fetelor lor și va mânca fiecare carnea prietenului său în împresurarea și în strâmtorarea cu care îi vor strâmtora vrăjmașii lor și cei ce le caută viața. 10Și să spargi
19.10
Cap. 51.63, 64.
vasul înaintea ochilor oamenilor care vor merge cu tine 11și să le zici: Așa zice Domnul oștirilor: Așa voi sparge
19.11
Ps. 2.9Is. 30.14Plâng. 4.2
pe acest popor și această cetate, cum sparge cineva vasul olarului care nu se mai poate drege. Și vor înmormânta
19.11
Cap. 7.32.
în Tofet până nu va fi loc de înmormântare. 12Așa voi face locului acestuia, zice Domnul, și locuitorilor lui și voi face cetatea aceasta ca Tofetul. 13Și casele Ierusalimului și casele împăraților lui Iuda vor fi necurate ca
19.13
2 Reg. 23.10
locul Tofetului, toate casele pe acoperișul
19.13
2 Reg. 23.12Țef. 1.5
cărora au ars tămâie întregii oștiri a cerurilor și au turnat daruri de băutură
19.13
Cap. 7.18.
altor dumnezei. 14Și Ieremia s‐a întors din Tofet, unde îl trimisese Domnul să prorocească, și a stat în curtea
19.14
2 Cron. 20.5
casei Domnului și a zis către tot poporul: 15Așa zice Domnul oștirilor, Dumnezeul lui Israel: Iată, voi aduce asupra cetății și asupra tuturor cetăților ei tot răul pe care l‐am vorbit împotriva ei, căci și‐au întărit grumajii
19.15
Cap. 7.26; 17.28.
, neascultând cuvintele mele.

20

Ieremia vestește prinsoarea babiloniană

201Și Pașhur, fiul lui Imer

20.1
1 Cron. 24.11
, preotul (și el era povățuitor în casa Domnului), a auzit pe Ieremia prorocind lucrurile acestea. 2Și Pașhur a lovit pe Ieremia, prorocul, și l‐a pus în butucii care erau la poarta de sus a lui Beniamin în casa Domnului. 3Și a fost așa: a doua zi Pașhur a scos pe Ieremia din butuci și Ieremia i‐a zis: Domnul nu ți‐a pus numele Pașhur, ci Magor‐Misabib. 4Căci așa zice Domnul: Iată, te voi face o spaimă ție și tuturor prietenilor tăi: și vor cădea de sabia vrăjmașilor lor și ochii tăi vor vedea aceasta: și voi da pe tot Iuda în mâna împăratului Babilonului și el îi va duce prin și la Babilon și‐i va lovi cu sabia. 5Și voi da
20.5
2 Reg. 20.17
24.12‐16
25.13
toată averea cetății acesteia și toate câștigurile ei și toate cele de preț ale ei și toate vistieriile împăraților lui Iuda în mâna vrăjmașilor lor și‐i vor prăda și‐i vor lua și‐i vor duce la Babilon. 6Și tu, Pașhur, și toți cei ce locuiesc în casa ta, veți merge în robie; și tu vei veni la Babilon și acolo vei muri și te vor înmormânta acolo pe tine și pe toți prietenii tăi cărora le‐ai prorocit
20.6
Cap. 14.13, 14;
minciună.

Plângerile prorocului

7Doamne, m‐ai înduplecat și am fost înduplecat: tu ești

20.7
Cap. 1.6, 7.
mai tare decât mine și ai biruit. Am ajuns de râs
20.7
Plâng. 3.14
toată ziua. Fiecare mă batjocorește. 8Căci ori de câte ori vorbesc
20.8
Cap. 6.7.
țip; vestesc asuprire și pradă. Căci cuvântul Domnului mi s‐a făcut o ocară și o batjocură toată ziua. 9Și dacă am zis: Nu voi pomeni de El, nici nu voi mai vorbi în numele lui. Atunci în inima mea este ca un foc
20.9
Iov 32.18,19Ps. 39.3
aprins închis în oasele mele; și am ostenit purtându‐l și nu
20.9
Iov 32.18Fapte. 18.5
mai pot. 10Căci am auzit
20.10
Ps. 31.13
ocară de la mulți: frică din toate părțile: Pârâți; și‐l vom pârî! Toți cei mai de‐aproape
20.10
Iov 19.19Ps. 41.9
55.13,14Lc. 11.53,54
ai mei pândesc poticnirea mea zicând: Poate va fi înduplecat și‐l vom birui și ne vom răzbuna pe el. 11Dar Domnul
20.11
Cap. 1.8, 19.
este cu mine, ca un viteaz cumplit. De aceea prigonitorii mei se vor poticni și nu vor
20.11
Cap. 15.20;
birui: se vor rușina mult, căci n‐au izbutit, cu o rușine
20.11
Cap. 23.40.
veșnică ce nu se va uita! 12Și tu, Doamne al oștirilor, care încerci pe cel
20.12
Cap. 11.20;
drept, care vezi rărunchii și inima, fă‐mă
20.12
Ps. 54.7
59.10
să văd răzbunarea ta împotriva lor. Căci ție ți‐am descoperit pricina mea. 13Cântați Domnului, lăudați pe Domnul, căci a scăpat
20.13
Ps. 35.9,10
109.30,31
sufletul celui nevoiaș din mâna făcătorilor de rele. 14Blestemată
20.14
Iov 3.3
fie ziua în care m‐am născut; să nu fie binecuvântată ziua în care m‐a născut mama mea. 15Blestemat fie omul care a dat de știre tatălui meu, zicând: Ți s‐a născut un copil! bucurându‐l foarte mult. 16Și omul acela să fie ca cetățile pe care le‐a surpat
20.16
Gen. 19.25
Domnul și nu s‐a căit: și să audă dimineața
20.16
Cap. 18.22.
un strigăt și la amiază un chiot, 17pentru că nu m‐a
20.17
Iov 3.10,11
ucis din pântece și așa mama mea mi‐ar fi fost mormântul și pântecele ei pururea mare! 18De ce am ieșit
20.18
Iov 3.20
din pântece ca să văd
20.18
Plâng. 3.1
osteneală și întristare, ca să mi se sfârșească zilele în rușine?

21

Ieremia vestește dărâmarea Ierusalimului

211Cuvântul care a fost de la Domnul către Ieremia când a trimis la el împăratul Zedechia pe Pașhur

21.1
Cap. 38.1.
, fiul lui Malchia, și pe Țefania
21.1
2 Reg. 25.18
, fiul lui Maaseia preotul, zicând: 2Întreabă, rogu‐te, pe Domnul
21.2
Cap. 37.3, 7.
pentru noi; căci Nebucadnețar, împăratul Babilonului, face război împotriva noastră; poate că Domnul va lucra pentru noi după toate lucrările sale minunate, ca să se suie el de la noi. 3Și Ieremia le‐a zis: Așa să spuneți lui Zedechia: 4Așa zice Domnul Dumnezeul lui Israel: Iată, voi întoarce înapoi armele de război care sunt în mâinile voastre, cu care vă luptați dinafară de ziduri împotriva împăratului Babilonului și împotriva haldeilor care vă împresoară și le voi strânge
21.4
Is. 13.4
în mijlocul cetății acesteia. 5Și mă voi lupta eu însumi împotriva voastră cu mână întinsă
21.5
Ex. 6.6
și cu braț puternic și cu mânie și cu furie și cu aprindere mare. 6Și voi lovi pe locuitorii cetății acesteia, om și vită, și vor muri de o ciumă mare. 7Și după aceea, zice Domnul, voi
21.7
Cap. 37.17;
da pe Zedechia, împăratul lui Iuda, pe slujitorii săi și pe popor și pe cei ce vor fi rămași în cetatea aceasta, din ciumă, sabie și foamete, în mâna lui Nebucadnețar, împăratul Babilonului, și în mâna vrăjmașilor lor și în mâna celor ce le caută viața; și el îi va lovi cu ascuțișul sabiei: nu‐i va cruța
21.7
Deut. 28.502 Cron. 36.17
, nici nu va avea milă și nici nu se va îndura. 8Și să zici poporului acestuia: Așa zice Domnul: Iată, vă pun
21.8
Deut. 30.19
înainte calea vieții și calea morții. 9Cine va
21.9
Cap. 38.2, 17, 18.
rămâne
21.9
Cap. 39.18;
în cetatea aceasta va muri de sabie, de foamete și de ciumă; dar cine va ieși și va trece la haldeii care vă împresoară va trăi și viața lui îi va fi drept pradă. 10Căci mi‐am pus fața
21.10
Lev. 17.10Amos 9.4
împotriva cetății acesteia spre rău și nu spre bine, zice Domnul: va fi dată în mâna
21.10
Cap. 38.3.
împăratului Babilonului și o va
21.10
Cap. 34.2, 22;
arde cu foc. 11Și despre casa împăratului lui Iuda, ascultați cuvântul Domnului: 12Casă a lui David, așa zice Domnul: Judecați cu dreptate
21.12
Cap. 22.3.
dimineața
21.12
Ps. 101.8
și scăpați pe cel prădat din mâna apăsătorului, ca nu cumva să izbucnească mânia mea ca un foc și să ardă fără să fie cine să stingă, pentru răutatea faptelor voastre. 13Iată, sunt împotriva
21.13
Ezec. 13.8
ta, locuitoare a văii, stânca șesului, zice Domnul; voi care ziceți: Cine
21.13
Cap. 49.4.
se va coborî împotriva noastră și cine va intra în locuințele noastre? 14Și vă voi cerceta după roada
21.14
Prov. 1.31Is. 3.10,11
faptelor voastre, zice Domnul, și voi aprinde un foc în pădurile sale și va mistui toate
21.14
2 Cron. 36.19
împrejurimile sale.