Traducere Literală Cornilescu 1931 (VDCL)
21

Ieremia vestește dărâmarea Ierusalimului

211Cuvântul care a fost de la Domnul către Ieremia când a trimis la el împăratul Zedechia pe Pașhur

21.1
Cap. 38.1.

, fiul lui Malchia, și pe Țefania
21.1
2 Reg. 25.18
, fiul lui Maaseia preotul, zicând: 2Întreabă, rogu‐te, pe Domnul
21.2
Cap. 37.3, 7.

pentru noi; căci Nebucadnețar, împăratul Babilonului, face război împotriva noastră; poate că Domnul va lucra pentru noi după toate lucrările sale minunate, ca să se suie el de la noi. 3Și Ieremia le‐a zis: Așa să spuneți lui Zedechia: 4Așa zice Domnul Dumnezeul lui Israel: Iată, voi întoarce înapoi armele de război care sunt în mâinile voastre, cu care vă luptați dinafară de ziduri împotriva împăratului Babilonului și împotriva haldeilor care vă împresoară și le voi strânge
21.4
Is. 13.4
în mijlocul cetății acesteia. 5Și mă voi lupta eu însumi împotriva voastră cu mână întinsă
21.5
Ex. 6.6
și cu braț puternic și cu mânie și cu furie și cu aprindere mare. 6Și voi lovi pe locuitorii cetății acesteia, om și vită, și vor muri de o ciumă mare. 7Și după aceea, zice Domnul, voi
21.7
Cap. 37.17;
39.5
52.9
da pe Zedechia, împăratul lui Iuda, pe slujitorii săi și pe popor și pe cei ce vor fi rămași în cetatea aceasta, din ciumă, sabie și foamete, în mâna lui Nebucadnețar, împăratul Babilonului, și în mâna vrăjmașilor lor și în mâna celor ce le caută viața; și el îi va lovi cu ascuțișul sabiei: nu‐i va cruța
21.7
Deut. 28.502 Cron. 36.17
, nici nu va avea milă și nici nu se va îndura. 8Și să zici poporului acestuia: Așa zice Domnul: Iată, vă pun
21.8
Deut. 30.19
înainte calea vieții și calea morții. 9Cine va
21.9
Cap. 38.2, 17, 18.

rămâne
21.9
Cap. 39.18;
45.5
în cetatea aceasta va muri de sabie, de foamete și de ciumă; dar cine va ieși și va trece la haldeii care vă împresoară va trăi și viața lui îi va fi drept pradă. 10Căci mi‐am pus fața
21.10
Lev. 17.10Amos 9.4
împotriva cetății acesteia spre rău și nu spre bine, zice Domnul: va fi dată în mâna
21.10
Cap. 38.3.

împăratului Babilonului și o va
21.10
Cap. 34.2, 22;
37.10
arde cu foc. 11Și despre casa împăratului lui Iuda, ascultați cuvântul Domnului: 12Casă a lui David, așa zice Domnul: Judecați cu dreptate
21.12
Cap. 22.3.
Zah. 7.9
dimineața
21.12
Ps. 101.8
și scăpați pe cel prădat din mâna apăsătorului, ca nu cumva să izbucnească mânia mea ca un foc și să ardă fără să fie cine să stingă, pentru răutatea faptelor voastre. 13Iată, sunt împotriva
21.13
Ezec. 13.8
ta, locuitoare a văii, stânca șesului, zice Domnul; voi care ziceți: Cine
21.13
Cap. 49.4.

se va coborî împotriva noastră și cine va intra în locuințele noastre? 14Și vă voi cerceta după roada
21.14
Prov. 1.31Is. 3.10,11
faptelor voastre, zice Domnul, și voi aprinde un foc în pădurile sale și va mistui toate
21.14
2 Cron. 36.19
împrejurimile sale.