Traducere Literală Cornilescu 1931 (VDCL)
22

Împotriva casei împărătești a lui Iuda

221Așa zice Domnul: Pogoară‐te la casa împăratului lui Iuda și vorbește acolo cuvântul acesta 2și zi: Ascultă cuvântul

22.2
Cap. 17.20.

Domnului, împărat al lui Iuda, care șezi pe scaunul de domnie al lui David, tu și slujitorii tăi și poporul tău care intrați prin porțile acestea. 3Așa zice Domnul: Faceți judecată
22.3
Cap. 21.12.

și dreptate și scăpați pe cel prădat din mâna apăsătorului și nu nedreptățiți, nici nu asupriți
22.3
Vers. 17.

pe străinul de loc, pe orfan și pe văduvă și nu vărsați în locul acesta sânge nevinovat. 4Căci dacă veți face aceasta cu adevărat, atunci vor intra
22.4
Cap. 17.25.

prin porțile casei acesteia împărați care șed în locul lui David pe scaunul său de domnie, călărind în care și pe cai, — el și slujitorii lui și poporul lui. 5Dar dacă nu veți asculta cuvintele acestea, m‐am jurat pe mine însumi
22.5
Evr. 6.13,17
, zice Domnul, că această casă va ajunge pustie. 6Căci așa zice Domnul despre casa împăratului lui Iuda: Tu îmi ești un Galaad, vârful Libanului; totuși cu adevărat te voi face o pustie și cetăți nelocuite. 7Și voi hărăzi pierzători împotriva ta, pe fiecare cu armele sale, și‐ți vor tăia cedrii cei aleși
22.7
Is. 37.24
și‐i vor
22.7
Cap. 21.14.

arunca în foc. 8Și multe neamuri vor trece pe dinaintea acestei cetăți și vor zice fiecare către aproapele său: De ce a făcut Domnul
22.8
Deut. 29.24,251 Reg. 9.8,9
astfel acestei cetăți mari? 9Atunci vor zice: Pentru că
22.9
2 Reg. 22.172 Cron. 34.25
au părăsit legământul Domnului Dumnezeului lor și s‐au închinat la alți dumnezei și le‐au slujit. 10Nu plângeți pe cel
22.10
2 Reg. 22.20
mort și nu‐l jeliți. Dar plângeți, plângeți pe cel ce se duce
22.10
Vers. 11.

. Căci nu se va mai întoarce și nu va mai vedea țara nașterii sale. 11Căci așa zice Domnul despre Șalum
22.11
1 Cron. 3.152 Reg. 23.30
, fiul lui Iosia, împăratul lui Iuda, care domnea în locul lui Iosia, tatăl său, care
22.11
2 Reg. 23.34
a ieșit din locul acesta: Nu se va mai întoarce aici. 12Căci va muri în locul unde l‐au dus prins și nu va mai vedea țara aceasta. 13Vai
22.13
2 Reg. 23.35
de cel ce își zidește casa prin nedreptate și cămările pe nedrept, care
22.13
Lev. 19.13Deut. 24.14,15Mica 3.10Hab. 2.9Iac. 5.4
se slujește de aproapele său fără plată și nu‐i dă plata sa; 14care zice: Îmi voi zidi o casă largă și cămări încăpătoare! și își taie ferestre; și este căptușită cu cedru și este vopsită cu roș. 15Oare vei domni tu fiindcă te întreci cu cedrul? Oare nu mânca și bea tatăl
22.15
2 Reg. 23.25
tău și făcea judecată și dreptate? Și‐i mergea
22.15
Ps. 128.2Is. 3.10
bine. 16El judeca pricina săracului și nevoiașului și‐i mergea bine. Oare nu era aceasta a mă cunoaște? zice Domnul. 17Dar ochii
22.17
Ezec. 19.6
tăi și inima ta nu sunt decât la zgârcenia ta și la sângele celui nevinovat ca să‐l verse, și la apăsare și la asuprire ca s‐o facă. 18De aceea așa zice Domnul despre Ioiachim, fiul lui Iosia, împăratul lui Iuda: Nu‐l vor
22.18
Cap. 16.4, 6.

plânge zicând: Vai
22.18
1 Reg. 13.30
, fratele meu! Sau: Vai, sora mea! Nu‐l vor plânge, zicând: Vai, domnule! Sau: Vai, slava sa! 19Va
22.19
2 Cron. 36.6
fi înmormântat cu înmormântare de măgar, târât și aruncat dincolo de porțile Ierusalimului. 20Suie‐te în Liban și strigă; ridică‐ți glasul în Basan și strigă din Abarim: căci toți iubiții tăi sunt sfărâmați. 21Am vorbit către tine în propășirea ta. Tu ai zis: Nu vreau să ascult. Aceasta a fost calea
22.21
Cap. 3.25;
7.23
ta din tinerețea ta, că n‐ai ascultat de glasul meu. 22Vântul va paște pe toți păstorii
22.22
Cap. 23.1.

tăi și iubiții
22.22
Vers. 20.

tăi vor merge în robie; cu adevărat atunci te vei rușina și vei roși pentru toată răutatea ta. 23Tu, care locuiești în Liban, care îți faci cuibul în cedri, cât de vrednic de îndurare ai să fii, când vor veni durerile asupra ta, chinul
22.23
Cap. 6.24.

, ca al unei femei în facere! 24Viu sunt eu, zice Domnul, chiar dacă
22.24
2 Reg. 24.6,81 Cron. 3.16
acest Ieconia, fiul lui Ioiachim, împăratul lui Iuda, ar fi o pecete
22.24
Cânt. 8.6Hag. 2.23
pe mâna mea cea dreaptă, și de acolo te‐aș smulge. 25Și te voi da
22.25
Cap. 34.20.

în mâna celor ce‐ți caută viața și în mâna acelora de ale căror fețe te temi, în mâna lui Nebucadnețar, împăratul Babilonului, și în mâna
22.25
2 Reg. 24.152 Cron. 36.10
haldeilor. 26Și te voi arunca pe tine și pe mama ta care te‐a născut într‐o țară străină, în care nu v‐ați născut: și veți muri acolo. 27Și în țara unde își înalță sufletul ca să se întoarcă, nu se vor întoarce acolo. 28Este oare acest om, Ieconia, un vas disprețuit și sfărâmat, este el un vas
22.28
Ps. 31.12Osea 8.8
în care nu este nicio desfătare? De ce sunt asvârliți, el și sămânța lui, și sunt aruncați într‐o țară pe care n‐o cunosc? 29O, țară
22.29
Deut. 32.1Is. 1.2
34.1Mica 1.2
, țară, țară, ascultă cuvântul Domnului! 30Așa zice Domnul: Scrieți pe omul acesta fără
22.30
1 Cron. 3.16,17Mat. 1.12
copii, ca un om care nu va propăși în zilele lui. Căci din sămânța lui nu va propăși niciun om care să șadă pe scaunul de domnie al lui David
22.30
Cap. 36.30.

și să domnească în Iuda.