Traducere Literală Cornilescu 1931 (VDCL)
23

Împotriva păstorilor răi

231Vai de păstorii

23.1
Cap. 10.21;
22.22Ezec. 34.2
care pierd și risipesc oile pășunii mele, zice Domnul. 2De aceea, așa zice Domnul Dumnezeul lui Israel despre păstorii care păstoresc pe poporul meu: Voi ați împrăștiat oile mele și le‐ați alungat și nu le‐ați cercetat: Iată
23.2
Ex. 32.34
, voi cerceta în voi răutatea faptelor voastre, zice Domnul. 3Și voi aduna
23.3
Cap. 32.37.
Ezec. 34.13
rămășița oilor mele din toate țările unde le‐am alungat și le voi aduce iarăși la staulele lor și vor crește și se vor înmulți. 4Și voi ridica păstori
23.4
Cap. 3.15.
Ezec. 34.23
peste ele care le vor păstori. Și nu se vor mai teme, nici nu se vor înspăimânta și niciuna nu va lipsi, zice Domnul. 5Iată
23.5
Is. 4.2
11.1
40.10,11Dan. 9.24Zah. 3.8
6.12In. 1.45
vin zile, zice Domnul, când voi ridica lui David o odraslă dreaptă, și va domni ca împărat și va lucra înțelepțește și va face judecată și dreptate
23.5
Ps. 72.2Is. 9.7
32.1,18
pe pământ. 6În zilele sale Iuda
23.6
Deut. 33.28Zah. 14.11
va fi mântuit și Israel va locui la adăpost
23.6
Cap. 32.37.

. Și acesta este numele
23.6
Cap. 33.16.
1 Cor. 1.30
lui cu care se va numi: Domnul, Dreptatea noastră. 7De aceea iată, vin
23.7
Cap. 16.14, 15.

zile, zice Domnul, când nu vor mai zice: Viu este Domnul care a scos pe copiii lui Israel din țara Egiptului. 8Ci: Viu este Domnul care a scos și care a adus înapoi sămânța casei lui Israel din țara de la miazănoapte și din toate țările
23.8
Is. 43.5,6
unde‐i alungasem; și vor locui în țara lor. 9Despre proroci: Mi se sfărâmă inima în mine, îmi tremură toate oasele
23.9
Hab. 3.16
. Sunt ca un om beat și ca un om biruit de vin din pricina Domnului și din pricina cuvintelor sfințeniei lui. 10Căci țara
23.10
Cap. 5.7, 8;
9.2
este plină de preacurvari; căci țara jelește din pricina blestemelor
23.10
Osea 4.2,3
. Pășunile
23.10
Cap. 9.10;
12.4
pustiei s‐au uscat și alergarea lor este răutate și puterea lor este cu nedreptate. 11Căci și prorocul
23.11
Cap. 6.13;
8.10Țef. 3.4
și preotul sunt nelegiuiți. Chiar și în
23.11
Cap. 7.30;
11.15
32.34Ezec. 8.11
23.39
casa mea am aflat răutatea lor, zice Domnul. 12De aceea calea
23.12
Ps. 35.6Prov. 4.19
lor va fi pentru ei ca lunecușurile în întuneric. Vor fi împinși și vor cădea pe ea. Căci voi aduce rău
23.12
Cap. 11.23.

asupra lor, anul cercetării lor, zice Domnul. 13Și am văzut nebunie în prorocii Samariei: au prorocit pe
23.13
Cap. 2.8.

Baal și au rătăcit
23.13
Is. 9.16
pe poporul meu Israel. 14Și în prorocii Ierusalimului am văzut un lucru înfricoșat: preacurvesc
23.14
Cap. 29.23.

și umblă în
23.14
Vers. 26.

minciună și întăresc
23.14
Ezec. 13.22
mâinile făcătorilor de rele încât niciunul nu se întoarce de la răutatea sa. Toți au ajuns înaintea mea ca Sodoma
23.14
Deut. 32.32Is. 1.9,10
și locuitorii lui ca Gomora. 15De aceea așa zice Domnul oștirilor despre proroci: Iată, îi voi hrăni cu
23.15
Cap. 8.14;
9.15
pelin și‐i voi adăpa cu apă de fiere. Căci de la prorocii Ierusalimului a ieșit nelegiuirea în toată țara. 16Așa zice Domnul oștirilor: N‐ascultați cuvintele prorocilor care vă prorocesc: ei vă duc la deșertăciune; vorbesc
23.16
Cap. 14.14. Vers. 21.

o vedenie a inimii lor și nu din gura Domnului. 17Ei zic necurmat celor ce mă disprețuiesc: Domnul a zis: Veți avea
23.17
Cap. 6.14;
8.11Ezec. 13.10Zah. 10.2
pace. Și zic oricui umblă în învârtoșarea inimii sale: Nu
23.17
Mica 3.11
va veni răul asupra voastră. 18Căci cine
23.18
Iov 15.81 Cor. 2.16
a stat în sfatul Domnului ca să fi priceput și să fi auzit cuvântul său? Cine a luat seama la cuvantul său și l‐a auzit? 19Iată, furtuna
23.19
Cap. 25.32;
30.23
Domnului, furia lui iese și un vârtej puternic va învălui capul celor răi. 20Mânia
23.20
Cap. 30.24.

Domnului nu se va întoarce până nu va face și până nu va întări gândurile inimii sale: la sfârșitul
23.20
Gen. 49.1
zilelor veți înțelege lămurit. 21Eu n‐am trimis
23.21
Cap. 14.14;
27.15
29.9
pe acești proroci, totuși au alergat; nu le‐am vorbit, totuși prorocesc. 22Dar dacă ar fi stat
23.22
Vers. 18.

în sfatul meu și ar fi făcut pe poporul meu să audă cuvintele mele, atunci i‐ar fi întors
23.22
Cap. 25.5.

de la calea lor cea rea și de la răutatea faptelor lor. 23Oare sunt eu un Dumnezeu de aproape, zice Domnul, și nu sunt un Dumnezeu de departe? 24Oare se ascunde
23.24
Ps. 139.7Amos 9.2,3
cineva în locuri ascunse ca să nu‐l văd? zice Domnul. Oare nu umplu
23.24
1 Reg. 8.27Ps. 139.7
eu cerurile și pământul? zice Domnul. 25Am auzit ce zic prorocii care prorocesc minciună în numele meu, zicând: Am visat! Am visat! 26Până când va fi aceasta în inimile prorocilor care prorocesc minciuna și care sunt proroci ai înșelăciunii inimii lor? 27Ei se gândesc să facă pe poporul meu să uite numele meu prin visurile lor, pe care le spune fiecare aproapelui său: cum
23.27
Jud. 3.7
8.33,34
au uitat părinții lor numele meu pentru Baal. 28Prorocul care visează să‐și spună visul; și cel ce are cuvântul meu să vorbească cuvântul meu cu credincioșie. Ce este pleava pentru grâu? zice Domnul. 29Oare nu este cuvântul meu ca un foc, zice Domnul, și ca un ciocan care sfărâmă stânca? 30De aceea, iată, eu sunt împotriva
23.30
Deut. 18.20
prorocilor, zice Domnul, care fură cuvintele mele, fiecare de la aproapele său. 31Iată, eu sunt împotriva prorocilor, zice Domnul, care își iau limbile lor și zic: El a zis. 32Iată, sunt împotriva celor ce prorocesc visuri mincinoase, zice Domnul, și care le spun și rătăcesc pe poporul meu cu minciunile lor și cu lăudăroșia
23.32
Țef. 3.4
lor. Și eu nu i‐am trimis, nici nu le‐am poruncit, și ei nu folosesc deloc poporului acestuia, zice Domnul. 33Și dacă poporul acesta, sau un proroc, sau un preot, te vor întreba, zicând: Care este sarcina
23.33
Mal. 1.1
Domnului? Atunci le vei zice: Ce sarcină? Vă voi
23.33
Vers. 39.

lepăda, zice Domnul. 34Și prorocul și preotul și poporul care va zice: Sarcina Domnului! Voi pedepsi pe omul acela și casa lui. 35Așa să ziceți fiecare către aproapele său și fiecare către fratele său: Ce a răspuns Domnul? Și: Ce a vorbit Domnul? 36Și să nu mai pomeniți de sarcina Domnului. Căci cuvântul fiecăruia va fi sarcina sa. Căci ați sucit cuvintele Dumnezeului celui viu, ale Domnului oștirilor, Dumnezeul nostru. 37Așa să zici prorocului: Ce ți‐a răspuns Domnul? Și: Ce a vorbit Domnul? 38Dar fiindcă ziceți: Sarcina Domnului! de aceea așa zice Domnul: Fiindcă spuneți cuvântul acesta: Sarcina Domnului! și eu am trimis la voi zicând: Să nu ziceți: Sarcina Domnului! 39de aceea
23.39
Osea 4.6
iată, vă voi uita
23.39
Vers. 33.

cu desăvârșire și vă voi lepăda departe de la fața mea, pe voi și cetatea pe care v‐am dat‐o vouă și părinților voștri. 40Și voi aduce asupra voastră o
23.40
Cap. 20.11.

ocară veșnică și o rușine veșnică ce nu se va uita.