Traducere Literală Cornilescu 1931 (VDCL)
25

Despre prinsoarea de șaptezeci ani

251Cuvântul care a fost către Ieremia despre tot poporul lui Iuda, în anul al patrulea

25.1
Cap. 36.1.

al lui Ioiachim, fiul lui Iosia, împăratul lui Iuda, care a fost anul întâi al lui Nebucadnețar, împăratul Babilonului, 2pe care l‐a vorbit Ieremia prorocul către tot poporul lui Iuda și către toți locuitorii Ierusalimului, zicând: 3Din anul
25.3
Cap. 1.2.

al treisprezecelea al lui Iosia, fiul lui Amon, împăratul lui Iuda, până în ziua aceasta, acești douăzeci și trei de ani, cuvântul Domnului a fost către mine și v‐am vorbit, sculându‐mă de dimineață și vorbind, dar n‐ați
25.3
Cap. 7.13;
11.7,8,10
13.10,1119.15
22.21
ascultat. 4Și Domnul a trimis la voi pe toți slujitorii săi, pe proroci, sculându‐se de dimineață
25.4
Cap. 7.13, 25;
26.5
29.19
și trimițând; dar n‐ați ascultat, nici nu v‐ați plecat urechea ca să auziți, 5când ziceau ei: Întoarceți‐vă fiecare
25.5
2 Reg. 17.13Iona 3.8
de la calea sa cea rea și de la răutatea faptelor voastre și locuiți în țara pe care v‐a dat‐o Domnul vouă și părinților voștri din veci și pe veci. 6Și nu mergeți după alți dumnezei ca să le slujiți și să vă închinați lor; și nu mă întărâtați prin lucrul mâinilor voastre și nu vă voi face niciun rău. 7Dar n‐ați ascultat de mine, zice Domnul, și m‐ați întărâtat
25.7
Deut. 32.2132.30
cu lucrul mâinilor voastre, spre paguba voastră. 8De aceea, așa zice Domnul oștirilor: Fiindcă n‐ați ascultat de cuvintele mele, 9iată, voi trimite și voi lua toate
25.9
Cap. 1.15.

familiile de la miazănoapte, zice Domnul, și voi trimite la Nebucadnețar, împăratul Babilonului, robul
25.9
Cap. 27.1;
43.10Is. 44.28
45.1
meu, și le voi aduce împotriva țării acesteia și împotriva locuitorilor ei și împotriva tuturor neamurilor acestora de jur împrejur; și le voi nimici și le voi face de mirare și de șuierat și pustiiri
25.9
Cap. 18.16.

veșnice. 10Și voi face să se piardă de la ei glasul bucuriei
25.10
Is. 24.815.9Ezec. 16.13Osea 2.11
și glasul veseliei, glasul de mire și glasul de mireasă, vuietul pietrelor de moară
25.10
Ecl. 12.4
și lumina de candelă. 11Și toată țara aceasta va ajunge o pustie, o mirare, și neamurile acestea vor sluji împăratului Babilonului șaptezeci de ani. 12Și va fi așa: la împlinirea
25.12
2 Cron. 36.21,22Ezra 1.1Dan. 9.2
celor șaptezeci de ani voi pedepsi pe împăratul Babilonului și pe neamul acela, zice Domnul, pentru nelegiuirea lor; și pe țara haldeilor; și o voi face pustietăți
25.12
Is. 13.19
14.23
21.147.1
veșnice. 13Și voi aduce asupra țării aceleia toate cuvintele mele pe care le‐am rostit împotriva ei, tot ce este scris în cartea aceasta, pe care a prorocit‐o Ieremia împotriva tuturor neamurilor. 14Căci
25.14
Cap. 50.9;
51.27,28
multe neamuri și împărați
25.14
Cap. 50.41;
51.27
mari vor face robi
25.14
Cap. 27.7.

și din ei; și le voi răsplăti
25.14
Cap. 50.29;
51.6,24
după faptele lor și după lucrul mâinilor lor. 15Căci așa mi‐a zis Domnul Dumnezeul lui Israel: Ia
25.15
Iov 21.20Ps. 75.8Is. 51.17Ap. 14.10
acest potir de vin al mâniei din mâna mea și adapă cu el pe toate neamurile la care te voi trimite. 16Și vor bea
25.16
Cap. 51.7.
Ezec. 23.34Naum 3.11
și vor fi amețite și vor înnebuni de sabia pe care o voi trimite între ele. 17Atunci am luat potirul din mâna Domnului și am adăpat toate neamurile la care m‐a trimis Domnul: 18adică Ierusalimul și cetățile lui Iuda și pe împărații lui și pe mai marii lui, ca să‐i facă pustii,
25.18
Vers. 9, 11.

o mirare, o fluierare și un blestem,
25.18
Cap. 24.9.

ca astăzi, 19pe Faraon
25.19
Cap. 46.2, 25.

, împăratul Egiptului, și pe slujitorii lui și pe mai marii lui și pe tot poporul său; 20și pe tot poporul cel amestecat
25.20
Vers. 24.

și pe toți împărații țării Uț
25.20
Iov 1.1
și pe toți împărații
25.20
Cap. 47.1, 5, 7.

țării filistenilor și Ascalonul și Gaza și Ecronul și rămășița
25.20
Is. 20.1
Asdodului; 21Edomul
25.21
Cap. 49.7, etc.

și Moabul
25.21
Cap. 48.1.

și pe copiii lui Amon
25.21
Cap. 49.1.

; 22și pe toți împărații Tirului
25.22
Cap. 47.4.

și pe toți împărații Sidonului și pe împărații ostroavelor care sunt dincolo de mare
25.22
Cap. 49.23.

; 23Dedanul
25.23
Cap. 49.8.

și Tema și Buzul și pe toți cei ce au laturile părului tăiate; 24și pe toți împărații Arabiei
25.24
2 Cron. 9.11
și pe toți împărații poporului amestecat
25.24
Vers. 20. Cap. 49.31;
50.37Ezec. 30.5
care locuiesc în pustie; 25și pe toți împărații Zimrei, și pe toți împărații Elamului
25.25
Cap. 49.34.

, și pe toți împărații mezilor; 26și pe toți împărații
25.26
Cap. 50.9.

de la miazănoapte, departe și aproape, unul cu altul; și pe toate împărățiile țărilor care sunt pe fața pământului; și împăratul Șeșacului
25.26
Cap. 51.41.

va bea după ei. 27Și le vei zice: Așa zice Domnul oștirilor, Dumnezeul lui Israel: Beți
25.27
Hab. 2.16
și îmbătați‐vă
25.27
Is. 51.21
63.6
și vărsați și cădeți și nu vă mai sculați de sabia pe care o voi trimite între voi. 28Și va fi așa: dacă nu vor voi să ia potirul din mâna ta ca să bea, atunci să le zici: Așa zice Domnul oștirilor: Veți bea negreșit. 29Căci iată, eu încep
25.29
Dan. 9.18,19
să aduc răul asupra cetății
25.29
Prov. 11.31Ezec. 9.6Obad. 16Lc. 23.311 Pet. 4.17
care se numește după numele meu, și să fiți voi oare cu totul nepedepsiți? Nu veți fi nepedepsiți: căci eu voi chema
25.29
Ezec. 38.21
sabia asupra tuturor locuitorilor pământului, zice Domnul oștirilor: 30Și tu prorocește‐le toate cuvintele acestea și zi‐le: Domnul va răcni
25.30
Is. 42.13Ioel 3.16Amos 1.2
din înălțime și va face să răsune glasul lui din locuința lui
25.30
Ps. 11.4
cea sfântă; va răcni puternic împotriva staulului
25.30
1 Reg. 9.3Ps. 132.14
său, va da un chiot
25.30
Is. 16.9
ca cei ce calcă în teasc, împotriva tuturor locuitorilor pământului. 31Vuietul va veni până la marginea pământului; căci Domnul se socotește cu
25.31
Osea 4.1Mica 6.2
neamurile, va intra
25.31
Is. 66.16Ioel 3.2
la judecată cu orice carne; pe cei răi îi va da sabiei, zice Domnul. 32Așa zice Domnul oștirilor: Iată, răul va ieși de la neam la neam și o furtună
25.32
Cap. 23.19;
30.23
mare se va ridica de la marginile pământului. 33Și în ziua aceea cei uciși
25.33
Is. 66.16
de Domnul vor fi de la o margine a pământului până la cealaltă margine a pământului: nu vor fi plânși
25.33
Cap. 16.4, 6.

, nici strânși
25.33
Ps. 79.3Ap. 11.9
, nici înmormântați: vor fi gunoi pe fața ogorului. 34Urlați
25.34
Cap. 4.8;
6.26
, păstorilor, și strigați! Și tăvăliți‐vă, voi cei măreți ai turmei! Căci s‐au împlinit zilele junghierii voastre și ale împrăștierii voastre și veți cădea ca un vas de preț. 35Și se va pierde fuga de la păstori și scăparea de la cei măreți ai turmei. 36Un glas de strigare al păstorului și un urlet al celor măreți ai turmei! Căci Domnul pustiește pășunea lor 37și staulele cele pașnice amuțesc de aprinderea mâniei Domnului. 38El și‐a părăsit tufarul
25.38
Ps. 76.2
ca un leu, căci țara lor a ajuns o pustietate înaintea furiei apăsătoare și înaintea aprinderii mâniei sale.