Traducere Literală Cornilescu 1931 (VDCL)
27

Sfatul lui Ieremia

271La începutul domniei lui Ioiachim, fiul lui Iosia, împăratul

27.1
Vers. 3.12, 20. Cap. 28.1.

lui Iuda, a fost acest cuvânt de la Domnul către Ieremia, zicând: 2Așa îmi zice Domnul: Fă‐ți legături și juguri și pune‐le
27.2
Cap. 28.10, 12.
Ezec. 4.1
12.3
24.3
pe grumazul tău 3și trimite‐le împăratului Edomului și împăratului Moabului și împăratului copiilor lui Amon și împăratului Tirului și împăratului Sidonului prin mâna solilor care vin la Ierusalim la Zedechia, împăratul lui Iuda. 4Și poruncește‐le să zică domnilor lor: Așa zice Domnul oștirilor, Dumnezeul lui Israel: Așa să ziceți domnilor voștri: 5Eu am
27.5
Ps. 115.15
146.6Is. 45.12
făcut pământul, pe om și dobitoc care sunt pe fața pământului, cu puterea mea cea mare și cu brațul meu cel întins; și l‐am dat
27.5
Ps. 115.16Dan. 4.17,25,32
cui a fost drept în ochii mei. 6Și acum
27.6
Cap. 28.14.

am dat toate aceste țări în mâna lui Nebucadnețar, împăratul Babilonului, robul
27.6
Cap. 25.9;
43.10Ezec. 29.18,20
meu, și i‐am dat și chiar fiarele
27.6
Cap. 28.14.
Dan. 2.38
câmpului ca să‐i slujească. 7Și toate
27.7
2 Cron. 36.20
neamurile îi vor sluji lui și fiului său și fiului fiului său, până când va veni și vremea
27.7
Cap. 25.12;
50.27Dan. 5.26
țării sale; și atunci neamuri multe și împărați mari îl vor face robul
27.7
Cap. 25.14.

lor. 8Și va fi așa: pe neamul și împăratul care nu va sluji acestui Nebucadnețar, împăratul Babilonului, și care nu‐și va pune grumazul sub jugul împăratului Babilonului, pe neamul acela îl voi cerceta, zice Domnul, cu sabia și cu foametea și cu ciuma, până când îi voi nimici prin mâna lui. 9Dar voi nu ascultați de prorocii voștri, nici de ghicitorii voștri, nici de visătorii voștri, nici de prezicătorii voștri de vreme, nici de vrăjitorii voștri care vă vorbesc zicând: Nu veți sluji împăratului Babilonului. 10Căci ei vă prorocesc minciună ca să vă strămute din țara voastră și ca eu să vă alung și să vă pierdeți
27.10
Vers. 14.

. 11Dar pe neamul care își va pune grumazul sub jugul împăratului Babilonului și‐i va sluji, îl voi lăsa să rămână încă în țara sa, zice Domnul; și o vor lucra și vor locui în ea. 12Și am vorbit lui Zedechia
27.12
Cap. 28.1;
38.17
, împăratul lui Iuda, după toate cuvintele acestea, zicând: Puneți‐vă grumajii sub jugul împăratului Babilonului și slujiți‐i lui și poporului său și trăiți. 13De ce să muriți
27.13
Ezec. 18.31
, tu și poporul tău, de sabie, de foamete și de ciumă, cum a vorbit Domnul despre neamul care nu va sluji împăratului Babilonului? 14Și n‐ascultați de cuvintele prorocilor care vă vorbesc, zicând: Nu veți sluji împăratului Babilonului! căci ei vă prorocesc
27.14
Cap. 14.14;
23.21
29.8,9
minciună. 15Căci eu nu i‐am trimis, zice Domnul, totuși ei prorocesc minciună în numele meu ca să vă alung și ca să vă pierdeți, voi și prorocii care vă prorocesc. 16Și am vorbit și prorocilor și la tot poporul acesta, zicând: Așa zice Domnul: N‐ascultați de cuvintele prorocilor voștri care vă prorocesc zicând: Iată vasele
27.16
2 Cron. 36.7,10Dan. 1.2
casei Domnului se vor aduce îndărăt acum în curând din Babilon, căci ei vă prorocesc minciună. 17Nu‐i ascultați: slujiți împăratului Babilonului și trăiți; de ce să ajungă această cetate o pustie? 18Dar dacă ei sunt proroci și dacă cuvântul Domnului este cu ei, să se roage acum Domnului oștirilor, ca să nu fie duse la Babilon vasele care au rămas în casa Domnului și în casa împăratului lui Iuda și în Ierusalim. 19Căci așa zice Domnul oștirilor despre stâlpii
27.19
2 Reg. 25.13
și despre marea și despre picioarele și despre celelalte vase care au rămas în cetatea aceasta, 20pe care nu le‐a luat Nebucadnețar, împăratul Babilonului, când a strămutat din Ierusalim
27.20
2 Reg. 24.14,15
în Babilon pe Ieconia, fiul lui Ioiachim, împăratul lui Iuda, și pe toți fruntașii lui Iuda și ai Ierusalimului: 21Da, așa zice Domnul oștirilor, Dumnezeul lui Israel, despre vasele care au rămas în casa Domnului și în casa împăratului lui Iuda și în Ierusalim: 22Ele vor fi duse
27.22
2 Reg. 25.132 Cron. 36.18
la Babilon și vor fi acolo până în ziua când le voi cerceta eu
27.22
2 Cron. 36.2132.5
, zice Domnul, și când le voi sui
27.22
Ezra 1.7
7.19
iarăși și le voi aduce îndărăt în locul acesta.