Traducere Literală Cornilescu 1931 (VDCL)
28

Proorocia împotriva lui Hanania

281Și a fost așa: în acelaș

28.1
Cap. 27.1.

an, la începutul domniei lui Zedechia, împăratul lui Iuda, în anul al patrulea, în luna a cincea, Hanania, fiul lui Azur, prorocul care era în Gabaon, mi‐a vorbit în casa Domnului, înaintea preoților și întregului popor, zicând: 2Așa vorbește Domnul oștirilor, Dumnezeul lui Israel, zicând: Am sfărâmat jugul
28.2
Cap. 27.12.

împăratului Babilonului. 3Încă doi
28.3
Cap. 27.16.

ani de zile și voi aduce îndărăt în locul acesta toate vasele casei Domnului pe care le‐a luat Nebucadnețar, împăratul Babilonului, din locul acesta și le‐a dus la Babilon. 4Și voi aduce îndărăt în locul acesta pe Ieconia, fiul lui Ioiachim, împăratul lui Iuda, și pe toți prinșii lui Iuda care s‐au dus în Babilon, zice Domnul, căci voi sfărâma jugul împăratului Babilonului. 5Și Ieremia, prorocul, a vorbit prorocului Hanania, înaintea preoților și înaintea întregului popor, care stăteau în casa Domnului. 6Și Ieremia prorocul a zis: Amin
28.6
1 Reg. 1.36
. Așa să facă Domnul. Domnul să împlinească cuvintele tale pe care le‐ai prorocit, ca să aducă îndărăt din Babilon în locul acesta vasele casei Domnului și pe toți cei strămutați. 7Dar, rogu‐te, ascultă cuvântul acesta pe care‐l vorbesc în urechile tale și în urechile întregului popor: 8Prorocii care au fost înainte de mine și înainte de tine din vechime au prorocit și ei împotriva multor țări și împotriva multor împărății mari, despre război și despre rău și despre ciumă. 9Prorocul
28.9
Deut. 18.22
care prorocește de pace, când cuvântul prorocului se va întâmpla, atunci prorocul va fi cunoscut că în adevăr Domnul l‐a trimis. 10Atunci Hanania, prorocul, a luat jugul
28.10
Cap. 27.2.

de pe grumazul prorocului Ieremia și l‐a sfărâmat. 11Și Hanania a vorbit înaintea întregului popor, zicând: Așa zice Domnul: Încă doi ani de zile și așa voi sfărâma jugul lui Nebucadnețar, împăratul Babilonului, de pe
28.11
Cap. 27.7.

grumazul tuturor neamurilor. Și prorocul Ieremia s‐a dus pe calea sa. 12Și cuvântul Domnului a fost către Ieremia după ce sfărâmase Hanania, prorocul, jugul de pe grumazul prorocului Ieremia, zicând: 13Du‐te și spune lui Hanania, zicând: Așa zice Domnul: Tu ai sfărâmat jugul de lemn: și în locul lui ai făcut juguri de fier. 14Căci așa zice Domnul oștirilor, Dumnezeul lui Israel: Am pus un jug de fier
28.14
Deut. 28.48
pe grumazul tuturor acestor neamuri ca să slujească lui Nebucadnețar, împăratul Babilonului; și‐i vor sluji: și i‐am dat
28.14
Cap. 27.6.

și fiarele câmpului. 15Atunci Ieremia, prorocul, a zis lui Hanania, prorocul: Ascultă, rogu‐te, Hanania: Nu te‐a trimis Domnul, ci tu
28.15
Cap. 29.31.
Ezec. 13.22
faci pe poporul acesta să se încreadă în minciună. 16De aceea așa zice Domnul: Iată, te voi arunca de pe fața pământului: anul acesta vei muri, căci ai vorbit răscoală
28.16
Deut. 13.5
împotriva Domnului. 17Și prorocul Hanania a murit în anul acela, în luna a șaptea.