Traducere Literală Cornilescu 1931 (VDCL)
27

Sfatul lui Ieremia

271La începutul domniei lui Ioiachim, fiul lui Iosia, împăratul

27.1
Vers. 3.12, 20. Cap. 28.1.
lui Iuda, a fost acest cuvânt de la Domnul către Ieremia, zicând: 2Așa îmi zice Domnul: Fă‐ți legături și juguri și pune‐le
27.2
Cap. 28.10, 12.
pe grumazul tău 3și trimite‐le împăratului Edomului și împăratului Moabului și împăratului copiilor lui Amon și împăratului Tirului și împăratului Sidonului prin mâna solilor care vin la Ierusalim la Zedechia, împăratul lui Iuda. 4Și poruncește‐le să zică domnilor lor: Așa zice Domnul oștirilor, Dumnezeul lui Israel: Așa să ziceți domnilor voștri: 5Eu am
27.5
Ps. 115.15
146.6Is. 45.12
făcut pământul, pe om și dobitoc care sunt pe fața pământului, cu puterea mea cea mare și cu brațul meu cel întins; și l‐am dat
27.5
Ps. 115.16Dan. 4.17,25,32
cui a fost drept în ochii mei. 6Și acum
27.6
Cap. 28.14.
am dat toate aceste țări în mâna lui Nebucadnețar, împăratul Babilonului, robul
27.6
Cap. 25.9;
meu, și i‐am dat și chiar fiarele
27.6
Cap. 28.14.
câmpului ca să‐i slujească. 7Și toate
27.7
2 Cron. 36.20
neamurile îi vor sluji lui și fiului său și fiului fiului său, până când va veni și vremea
27.7
Cap. 25.12;
țării sale; și atunci neamuri multe și împărați mari îl vor face robul
27.7
Cap. 25.14.
lor. 8Și va fi așa: pe neamul și împăratul care nu va sluji acestui Nebucadnețar, împăratul Babilonului, și care nu‐și va pune grumazul sub jugul împăratului Babilonului, pe neamul acela îl voi cerceta, zice Domnul, cu sabia și cu foametea și cu ciuma, până când îi voi nimici prin mâna lui. 9Dar voi nu ascultați de prorocii voștri, nici de ghicitorii voștri, nici de visătorii voștri, nici de prezicătorii voștri de vreme, nici de vrăjitorii voștri care vă vorbesc zicând: Nu veți sluji împăratului Babilonului. 10Căci ei vă prorocesc minciună ca să vă strămute din țara voastră și ca eu să vă alung și să vă pierdeți
27.10
Vers. 14.
. 11Dar pe neamul care își va pune grumazul sub jugul împăratului Babilonului și‐i va sluji, îl voi lăsa să rămână încă în țara sa, zice Domnul; și o vor lucra și vor locui în ea. 12Și am vorbit lui Zedechia
27.12
Cap. 28.1;
, împăratul lui Iuda, după toate cuvintele acestea, zicând: Puneți‐vă grumajii sub jugul împăratului Babilonului și slujiți‐i lui și poporului său și trăiți. 13De ce să muriți
27.13
Ezec. 18.31
, tu și poporul tău, de sabie, de foamete și de ciumă, cum a vorbit Domnul despre neamul care nu va sluji împăratului Babilonului? 14Și n‐ascultați de cuvintele prorocilor care vă vorbesc, zicând: Nu veți sluji împăratului Babilonului! căci ei vă prorocesc
27.14
Cap. 14.14;
minciună. 15Căci eu nu i‐am trimis, zice Domnul, totuși ei prorocesc minciună în numele meu ca să vă alung și ca să vă pierdeți, voi și prorocii care vă prorocesc. 16Și am vorbit și prorocilor și la tot poporul acesta, zicând: Așa zice Domnul: N‐ascultați de cuvintele prorocilor voștri care vă prorocesc zicând: Iată vasele
27.16
2 Cron. 36.7,10Dan. 1.2
casei Domnului se vor aduce îndărăt acum în curând din Babilon, căci ei vă prorocesc minciună. 17Nu‐i ascultați: slujiți împăratului Babilonului și trăiți; de ce să ajungă această cetate o pustie? 18Dar dacă ei sunt proroci și dacă cuvântul Domnului este cu ei, să se roage acum Domnului oștirilor, ca să nu fie duse la Babilon vasele care au rămas în casa Domnului și în casa împăratului lui Iuda și în Ierusalim. 19Căci așa zice Domnul oștirilor despre stâlpii
27.19
2 Reg. 25.13
și despre marea și despre picioarele și despre celelalte vase care au rămas în cetatea aceasta, 20pe care nu le‐a luat Nebucadnețar, împăratul Babilonului, când a strămutat din Ierusalim
27.20
2 Reg. 24.14,15
în Babilon pe Ieconia, fiul lui Ioiachim, împăratul lui Iuda, și pe toți fruntașii lui Iuda și ai Ierusalimului: 21Da, așa zice Domnul oștirilor, Dumnezeul lui Israel, despre vasele care au rămas în casa Domnului și în casa împăratului lui Iuda și în Ierusalim: 22Ele vor fi duse
27.22
2 Reg. 25.132 Cron. 36.18
la Babilon și vor fi acolo până în ziua când le voi cerceta eu
27.22
2 Cron. 36.2132.5
, zice Domnul, și când le voi sui
27.22
Ezra 1.7
7.19
iarăși și le voi aduce îndărăt în locul acesta.

28

Proorocia împotriva lui Hanania

281Și a fost așa: în acelaș

28.1
Cap. 27.1.
an, la începutul domniei lui Zedechia, împăratul lui Iuda, în anul al patrulea, în luna a cincea, Hanania, fiul lui Azur, prorocul care era în Gabaon, mi‐a vorbit în casa Domnului, înaintea preoților și întregului popor, zicând: 2Așa vorbește Domnul oștirilor, Dumnezeul lui Israel, zicând: Am sfărâmat jugul
28.2
Cap. 27.12.
împăratului Babilonului. 3Încă doi
28.3
Cap. 27.16.
ani de zile și voi aduce îndărăt în locul acesta toate vasele casei Domnului pe care le‐a luat Nebucadnețar, împăratul Babilonului, din locul acesta și le‐a dus la Babilon. 4Și voi aduce îndărăt în locul acesta pe Ieconia, fiul lui Ioiachim, împăratul lui Iuda, și pe toți prinșii lui Iuda care s‐au dus în Babilon, zice Domnul, căci voi sfărâma jugul împăratului Babilonului. 5Și Ieremia, prorocul, a vorbit prorocului Hanania, înaintea preoților și înaintea întregului popor, care stăteau în casa Domnului. 6Și Ieremia prorocul a zis: Amin
28.6
1 Reg. 1.36
. Așa să facă Domnul. Domnul să împlinească cuvintele tale pe care le‐ai prorocit, ca să aducă îndărăt din Babilon în locul acesta vasele casei Domnului și pe toți cei strămutați. 7Dar, rogu‐te, ascultă cuvântul acesta pe care‐l vorbesc în urechile tale și în urechile întregului popor: 8Prorocii care au fost înainte de mine și înainte de tine din vechime au prorocit și ei împotriva multor țări și împotriva multor împărății mari, despre război și despre rău și despre ciumă. 9Prorocul
28.9
Deut. 18.22
care prorocește de pace, când cuvântul prorocului se va întâmpla, atunci prorocul va fi cunoscut că în adevăr Domnul l‐a trimis. 10Atunci Hanania, prorocul, a luat jugul
28.10
Cap. 27.2.
de pe grumazul prorocului Ieremia și l‐a sfărâmat. 11Și Hanania a vorbit înaintea întregului popor, zicând: Așa zice Domnul: Încă doi ani de zile și așa voi sfărâma jugul lui Nebucadnețar, împăratul Babilonului, de pe
28.11
Cap. 27.7.
grumazul tuturor neamurilor. Și prorocul Ieremia s‐a dus pe calea sa. 12Și cuvântul Domnului a fost către Ieremia după ce sfărâmase Hanania, prorocul, jugul de pe grumazul prorocului Ieremia, zicând: 13Du‐te și spune lui Hanania, zicând: Așa zice Domnul: Tu ai sfărâmat jugul de lemn: și în locul lui ai făcut juguri de fier. 14Căci așa zice Domnul oștirilor, Dumnezeul lui Israel: Am pus un jug de fier
28.14
Deut. 28.48
pe grumazul tuturor acestor neamuri ca să slujească lui Nebucadnețar, împăratul Babilonului; și‐i vor sluji: și i‐am dat
28.14
Cap. 27.6.
și fiarele câmpului. 15Atunci Ieremia, prorocul, a zis lui Hanania, prorocul: Ascultă, rogu‐te, Hanania: Nu te‐a trimis Domnul, ci tu
28.15
Cap. 29.31.
faci pe poporul acesta să se încreadă în minciună. 16De aceea așa zice Domnul: Iată, te voi arunca de pe fața pământului: anul acesta vei muri, căci ai vorbit răscoală
28.16
Deut. 13.5
împotriva Domnului. 17Și prorocul Hanania a murit în anul acela, în luna a șaptea.

29

Scrisoare către prinșii de război

291Și acestea sunt cuvintele scrisorii pe care a trimis‐o Ieremia, prorocul, din Ierusalim către rămășița bătrânilor strămutați și către preoții și către prorocii și către tot poporul pe care îl luase prins Nebucadnețar din Ierusalim în Babilon: 2(după ce Ieconia

29.2
2 Reg. 24.12
, împăratul și împărăteasa și famenii și mai marii lui Iuda și ai Ierusalimului, și meșteșugarii și fierarii plecaseră din Ierusalim:) 3prin mâna lui Eleasa, fiul lui Șafan, și Ghemaria, fiul lui Hilchia (pe care Zedechia, împăratul lui Iuda, îi trimisese în Babilon la Nebucadnețar, împăratul Babilonului), zicând: 4Așa zice Domnul oștirilor, Dumnezeul lui Israel, către toți cei prinși pe care i‐am strămutat din Ierusalim în Babilon: 5Zidiți
29.5
Vers. 28.
case și locuiți în ele și sădiți grădini și mâncați‐le rodul. 6Luați neveste și nașteți fii și fete și luați neveste pentru fiii voștri și dați pe fetele voastre după bărbați ca să nască fii și fete și înmulțiți‐vă acolo și nu vă împuținați. 7Și căutați pacea cetății în care v‐am strămutat și rugați‐vă
29.7
Ezra 6.101 Tim. 2.2
Domnului pentru ea, căci în pacea ei veți avea pace. 8Căci așa zice Domnul oștirilor, Dumnezeul lui Israel: Să nu vă înșele
29.8
Cap. 14.14;
prorocii voștri care sunt în mijlocul vostru și ghicitorii voștri și nu ascultați de visurile voastre pe care le faceți să se viseze. 9Căci ei
29.9
Vers. 31.
vă prorocesc minciună în numele meu: eu nu i‐am trimis, zice Domnul. 10Căci așa zice Domnul: După ce se vor împlini șaptezeci
29.10
2 Cron. 36.21,22Ezra 1.1Dan. 9.2
de ani pentru Babilon, vă voi cerceta și voi împlini față de voi cuvântul meu cel bun, făcându‐vă să vă întoarceți în locul acesta. 11Căci eu cunosc, zice Domnul, gândurile pe care le gândesc eu pentru voi, gânduri de pace și nu de rău, ca să vă dau un sfârșit și o nădejde. 12Și mă veți chema
29.12
Dan. 9.3
și veți merge și vă veți ruga mie și vă voi asculta. 13Și mă veți
29.13
Lev. 26.39,40Deut. 30.1
căuta și mă veți afla, căci mă veți căuta din toată
29.13
Cap. 24.7.
inima voastră, 14și voi fi
29.14
Deut. 4.7Ps. 32.6
46.1Is. 55.6
aflat de voi, zice Domnul. Și voi întoarce robia voastră și vă voi aduna
29.14
Cap. 23.3, 8;
din toate neamurile și din toate locurile unde v‐am alungat, zice Domnul; și vă voi aduce iarăși în locul de unde v‐am strămutat. 15Pentru că ați zis: Domnul ne‐a sculat proroci în Babilon: 16Căci așa zice Domnul despre împăratul care șade pe scaunul de domnie al lui David și despre tot poporul care locuiește în cetatea aceasta, frații voștri care n‐au mers cu voi în robie: 17Așa zice Domnul oștirilor: Iată, voi trimite împotriva lor sabia
29.17
Cap. 24.10.
, foametea și ciuma și‐i voi face ca smochinele
29.17
Cap. 24.8.
stricate care, de rele ce sunt, nu pot fi mâncate. 18Și‐i voi urmări
29.18
Deut. 28.252 Cron. 29.824.9
34.17
cu sabie, cu foamete și cu ciumă; și‐i voi da să fie izgoniți încoace și încolo în toate împărățiile pământului, ca să fie de blestem
29.18
Cap. 26.6. Cap. 42.18.
și de groază și de fluierare și de ocară între toate neamurile unde îi voi alunga; 19pentru că n‐au ascultat de cuvintele mele, zice Domnul, cu care am trimis
29.19
Cap. 25.4;
la ei pe slujitorii mei, prorocii, sculându‐mă de dimineață și trimițându‐i; și n‐ați ascultat, zice Domnul. 20Ascultați deci cuvântul Domnului, voi, toți cei strămutați, pe care i‐am trimis din Ierusalim la Babilon: 21Așa zice Domnul oștirilor, Dumnezeul lui Israel, despre Ahab, fiul lui Colaia, și despre Zedechia, fiul lui Maaseia, care vă prorocesc minciună în numele meu: Iată, îi voi da în mâna lui Nebucadnețar, împăratul Babilonului, și‐i va lovi înaintea ochilor voștri. 22Și din ei se va face un blestem
29.22
Gen. 48.20Is. 65.15
de toți cei strămutați ai lui Iuda, care sunt în Babilon, zicând: Domnul să te facă pe tine ca pe Zedechia și ca pe Ahab, pe care
29.22
Dan. 3.6
i‐a fript în foc împăratul Babilonului! 23Pentru că au făcut nebunie
29.23
Cap. 23.14.
în Israel și au preacurvit cu nevestele aproapelui lor și au vorbit cuvinte de minciună în numele meu, ceea ce nu le‐am poruncit; și eu sunt cel ce știu și sunt martor, zice Domnul. 24Și vei vorbi lui Șemaia, Nehelamitul, zicând: 25Așa vorbește Domnul oștirilor, Dumnezeul lui Israel, zicând: Fiindcă ai trimis scrisori în numele tău către tot poporul care este în Ierusalim și către
29.25
2 Reg. 25.18
Țefania, fiul lui Maaseia, preotul, și către toți preoții, zicând: 26Domnul te‐a pus preot în locul lui Iehoiada, preotul, ca să fiți priveghetori
29.26
Cap. 20.1.
în casa Domnului peste orice om care este nebun
29.26
2 Reg. 9.11Fapte. 26.24
și se face singur proroc, să‐l pui în butuci
29.26
Cap. 20.2.
și în lanțuri de gât. 27Și acum de ce n‐ai mustrat pe Ieremia din Anatot care vă prorocește? 28Fiindcă el a trimis la noi în Babilon, zicând: Robia va fi lungă; zidiți
29.28
Vers. 5.
case și locuiți‐le și sădiți grădini și mâncați‐le rodul. 29Și Țefania, preotul, a citit scrisoarea aceasta în urechile prorocului Ieremia. 30Atunci cuvântul Domnului a fost către Ieremia, zicând: 31Trimite la toți cei strămutați, zicând: Așa zice Domnul despre Șemaia, Nehelamitul: Fiindcă Șemaia v‐a prorocit și eu
29.31
Cap. 28.15.
nu l‐am trimis și v‐a făcut să vă încredeți în minciună, 32de aceea așa zice Domnul: Iată, voi pedepsi pe Șemaia Nehelamitul, și sămânța sa; nu va avea niciun om care să locuiască printre poporul acesta, nici nu va vedea binele pe care‐l voi face poporului meu, zice Domnul; pentru că
29.32
Cap. 28.16.
a vorbit răscoală împotriva Domnului.