Traducere Literală Cornilescu 1931 (VDCL)
3

Îndemn la pocăință

31Ei zic: Dacă cineva își lasă nevasta și ea se duce de la el și se face a altui bărbat, se va mai întoarce

3.1
Deut. 24.4
el la ea? Oare n‐ar fi țara
3.1
Cap. 2.7.

aceea cu totul necurată? Dar tu ai curvit
3.1
Cap. 2.20.
Ezec. 16.26,28,29
cu mulți ibovnici: totuși
3.1
Cap. 4.1.
Zah. 1.3
, întoarce‐te la mine, zice Domnul. 2Ridică‐ți ochii spre înălțimile
3.2
Deut. 12.2
goale și vezi: unde nu te‐ai necinstit? Le‐ai ținut
3.2
Gen. 38.14Prov. 23.28Ezec. 16.24,25
calea ca arabul în pustie și ai pângărit
3.2
Cap. 2.7. Vers. 9.

țara cu curviile tale și cu răutatea ta. 3De aceea s‐au oprit
3.3
Lev. 26.19Deut. 28.23,2414.4
ploile și n‐a fost ploaie târzie; dar ai avut frunte de curvă
3.3
Cap. 5.3;
6.15
8.12Ezec. 3.7Țef. 3.5
, nu voiai să‐ți fie rușine. 4Nu vrei să mai strigi de acum către mine: Tatăl meu, tu ești
3.4
Prov. 2.17
călăuza tinereții
3.4
Cap. 2.2.
Osea 2.15
mele? 5Oare își va ține el mânia
3.5
Ps. 77.7103.9Is. 57.16
în veac? O va păstra el până în veci? Iată, așa ai vorbit și ai făcut lucruri rele, cât ai putut. 6Și Domnul mi‐a zis în zilele împăratului Iosia: Ai văzut ce a făcut necredincioasa
3.6
Vers. 11, 14. Cap. 7.24.

Israel? S‐a suit
3.6
Cap. 2.20.

pe orice munte înalt și sub orice copac verde și acolo a curvit. 7Și am zis după ce a făcut
3.7
2 Reg. 17.13
toate aceste lucruri: Se va întoarce la mine. Dar nu s‐a întors. Și a văzut și soră‐sa
3.7
Ezec. 16.46
23.2,4
cea vânzătoare, Iuda. 8Și am
3.8
Ezec. 23.9
văzut, când, pentru această pricină în care preacurvise necredincioasa Israel, am lăsat‐o
3.8
2 Reg. 17.6,18
și i‐am dat carte de despărțire, totuși vânzătoarea
3.8
Ezec. 23.11
Iuda, soră‐sa, nu s‐a temut, ci s‐a dus și a curvit și ea. 9Și a fost așa: prin nesocotința curviei ei țara a fost pângărită
3.9
Cap. 2.7. Vers. 2.

și a preacurvit cu pietre
3.9
Cap. 2.27.

și cu lemne. 10Și cu toate acestea, Iuda, soră‐sa cea vânzătoare, nu s‐a întors la mine din toată inima
3.10
2 Cron. 34.33Osea 7.14
ei, ci cu prefăcătorie, zice Domnul. 11Și Domnul mi‐a zis: Necredincioasa Israel s‐a arătat înaintea mea mai dreaptă decât vânzătoarea
3.11
Ezec. 16.51
23.11
Iuda. 12Mergi și vestește cuvintele acestea spre miazănoapte
3.12
2 Reg. 17.6
și zi: Întoarce‐te, necredincioaso Israel, zice Domnul: nu‐mi voi posomorî fața peste voi, căci sunt
3.12
Ps. 86.15
103.8,9
milos, zice Domnul; nu voi ține mânia pentru totdeauna. 13Numai recunoaște‐ți
3.13
Lev. 26.40Deut. 30.1,2Prov. 28.13
nelegiuirea, că ai păcătuit împotriva Domnului Dumnezeului tău și ți‐ai întors
3.13
Vers. 2.
Ezec. 16.15,24,25
căile încoace și încolo la străini
3.13
Cap. 2.25.

, sub orice copac
3.13
Deut. 12.2
verde și n‐ați ascultat de glasul meu, zice Domnul. 14Întoarceți‐vă, fii neascultători, zice Domnul. Căci
3.14
Cap. 31.32.
Osea 2.19,20
sunt un soț pentru voi și vă voi lua unul
3.14
Rom. 11.5
dintr‐o cetate și doi dintr‐o familie și vă voi aduce la Sion. 15Și vă voi da păstori
3.15
Cap. 23.4. Ezec. 31.23.
Ef. 4.11
după inima mea și vă vor paște
3.15
Fapte. 20.28
cu cunoștință și pricepere. 16Și va fi așa: când vă veți înmulți și veți crește în țară, în zilele acelea, zice Domnul, nu vor mai zice: Chivotul legământului Domnului! Nici nu li se va sui în
3.16
Is. 65.17
inimă, nici nu‐și vor aduce aminte de el, nici nu‐l vor cerceta, nici nu se va mai face. 17În vremea aceea vor numi Ierusalimul: Scaunul de domnie al Domnului. Și toate neamurile se vor aduna la el, la
3.17
Is. 60.9
numele Domnului, la Ierusalim și nu vor mai umbla după îndărătnicia inimii
3.17
Cap. 11.8.

lor rele. 18În zilele acelea casa
3.18
Is. 11.13Ezec. 37.16‐22Osea 1.11
lui Iuda va umbla cu casa lui Israel și vor veni împreună din țara de la miazănoapte
3.18
Vers. 12. Cap. 31.8.

în țara
3.18
Amos 9.15
pe care am dat‐o de moștenire părinților voștri. 19Dar eu am zis: Cum să te pun între copii și să‐ți dau țara cea plăcută
3.19
Ps. 106.24Ezec. 20.6Dan. 8.9
11.16,41,45
, moștenirea cea bună a oștilor neamurilor? Și am zis: Mă vei numi: Tatăl
3.19
Is. 63.16
meu; și nu te vei întoarce dinapoia mea. 20Cu adevărat, precum o nevastă este necredincioasă și pleacă de la bărbatul său, așa v‐ați făcut necredincioși
3.20
Is. 48.8
voi mie, casă a lui Israel, zice Domnul. 21Un glas s‐a auzit pe înălțimile
3.21
Is. 15.2
goale, plângeri și cereri ale copiilor lui Israel; căci și‐au sucit calea, au uitat pe Domnul Dumnezeul lor. 22Întoarceți‐vă
3.22
Vers. 14.
Osea 14.1
, copii neascultători; voi vindeca
3.22
Osea 6.1
14.4
neascultările voastre… Iată, noi venim la tine, căci tu ești Domnul Dumnezeul nostru. 23Cu adevărat
3.23
Ps. 121.1,2
, în zadar se nădăjduiește în dealuri și în mulțimea munților. Cu adevărat, în
3.23
Ps. 3.8
Domnul Dumnezeul nostru este mântuirea lui Israel. 24Dar rușinea
3.24
Cap. 11.13.
Osea 9.10
a mâncat munca părinților noștri din tinerețea noastră; turmele lor și cirezile lor, pe fiii lor și pe fetele lor. 25Să zăcem în rușinea noastră și să ne acopere necinstea noastră; căci am păcătuit
3.25
Ezra 9.7
împotriva Domnului Dumnezeului nostru, noi și părinții noștri, din tinerețea noastră până în ziua de astăzi și n‐am ascultat
3.25
Cap. 22.21.

de glasul Domnului Dumnezeului nostru.