Traducere Literală Cornilescu 1931 (VDCL)
33

Prorocire despre scăparea din Babilon

331Și cuvântul Domnului a fost a doua oară către Ieremia, pe când era închis

33.1
Cap. 32.2, 3.

în curtea închisorii, zicând: 2Așa zice Domnul care
33.2
Is. 37.26
face aceasta, Domnul care o întocmește ca s‐o întărească, Domnul
33.2
Ex. 15.3Amos 5.8
9.6
este numele lui: 3Strigă
33.3
Ps. 91.15
către mine și‐ți voi răspunde și‐ți voi arăta lucruri mari și neajunse, pe care nu le cunoști. 4Căci așa zice Domnul Dumnezeul lui Israel despre casele cetății acesteia și despre casele împăraților lui Iuda, care sunt sfărâmate de șanțuri
33.4
Cap. 32.24.

și de sabie: 5Ei vin să se lupte
33.5
Cap. 32.5.

cu haldeii, dar vin ca să le umple cu trupurile moarte ale oamenilor pe care i‐am lovit în mânia mea și în aprinderea mea și pentru toată răutatea cărora mi‐am ascuns fața de cetatea aceasta. 6Iată, îi voi da o legătură
33.6
Cap. 30.17.

a rănii și leacuri și‐i voi vindeca; și le voi descoperi belșug de pace și adevăr. 7Și voi întoarce
33.7
Cap. 30.3;
32.44
robia lui Iuda și robia lui Israel, și‐i voi zidi ca la început.
33.7
Is. 1.2630.2042.10
8Și‐i voi curăți
33.8
Ezec. 36.25Zah. 13.1Evr. 9.13,14
de toată nelegiuirea lor cu care au păcătuit împotriva mea și le voi ierta
33.8
Cap. 31.34.
Mica 7.18
toate nelegiuirile cu care au păcătuit împotriva mea și prin care s‐au răzvrătit împotriva mea. 9
33.9
Is. 62.7
Și această cetate îmi va fi un nume de bucurie, de laudă și de slavă înaintea tuturor neamurilor pământului care vor auzi tot binele pe care li‐l fac. Și se vor teme
33.9
Is. 60.5
și se vor cutremura de tot binele și de toată pacea pe care i‐o aduc. 10Așa zice Domnul: Iarăși se va auzi în locul acesta, de
33.10
Cap. 32.43.

care ziceți: Este pustiu, fără om și fără vită! în cetățile lui Iuda și în ulițele Ierusalimului, care sunt pustii, fără om și fără locuitor și fără dobitoc, 11glas
33.11
Cap. 7.34;
16.9
25.10Ap. 18.23
de bucurie și glas de veselie, glas de mire și glas de mireasă, glasul celor ce zic: Mulțumiți
33.11
1 Cron. 16.8,342 Cron. 5.13
7.3Ezra 3.11Ps. 136.1Is. 12.4
Domnului oștirilor, căci Domnul este bun, căci în veac ține îndurarea lui! și al celor ce aduc jertfe
33.11
Lev. 7.12Ps. 107.22
116.17
de mulțumire în casa Domnului. Căci voi întoarce
33.11
Vers. 7.

robia țării ca la început, zice Domnul. 12Așa zice Domnul oștirilor: În locul
33.12
Is. 65.10
acesta, care este pustiu, fără om și fără vită, și în toate cetățile lui, iarăși va fi o locuință de păstori, care vor face să poposească turmele. 13În cetățile ținutului muntos
33.13
Cap. 17.26;
32.44
și în cetățile șesului și în cetățile de la miazăzi și în țara lui Beniamin și în împrejurimile Ierusalimului și în cetățile lui Iuda vor trece iarăși
33.13
Lev. 27.32
turmele pe sub mâinile celui ce le numără, zice Domnul. 14Iată
33.14
Cap. 23.5;
31.27,31
, vin zile, zice Domnul, când voi împlini
33.14
Cap. 29.10.

cuvântul cel bun pe care l‐am vorbit despre casa lui Israel și despre casa lui Iuda. 15În zilele acelea și în vremea aceea voi face să răsară lui David o Odraslă
33.15
Is. 4.2
11.1
de dreptate și va face judecată și dreptate în țară. 16În zilele
33.16
Cap. 23.6.

acelea Iuda va fi mântuit și Ierusalimul va locui în liniște: și acesta este numele cu care se va numi: Domnul, Dreptatea noastră. 17Căci așa zice Domnul: Nu va
33.17
2 Sam. 7.161 Reg. 2.4Ps. 89.29,36Lc. 1.32,33
lipsi din David bărbat care să șadă pe scaunul de domnie al casei lui Israel, 18nici dintre preoți, leviți, nu va lipsi un bărbat înaintea mea ca să aducă arderi de tot
33.18
Rom. 12.1
15.161 Pet. 2.5,9Ap. 1.6
și să facă să fumege daruri de mâncare și să facă jertfe în toate zilele. 19Și cuvântul Domnului a fost către Ieremia, zicând: 20Așa zice Domnul: Dacă puteți
33.20
Ps. 89.37Is. 54.9
să rupeți legământul meu cu privire la ziuă și legământul meu cu privire la noapte, așa ca ziua și noaptea să nu fie la vremea lor, 21atunci se va rupe și legământul
33.21
Ps. 89.34
meu cu David, robul meu, ca să n‐aibă fiu să domnească pe scaunul său de domnie și cu leviții, preoții, slujitorii mei. 22Precum
33.22
Gen. 13.16
15.5
22.17
oștirea cerurilor nu se poate număra, nici nisipul mării măsura, așa voi înmulți sămânța lui David, robul meu, și pe leviții care‐mi slujesc. 23Și cuvântul Domnului a fost către Ieremia, zicând: 24Oare n‐ai luat seamă ce a vorbit poporul acesta, zicând: Cele
33.24
Vers. 21.22.

două familii pe care le‐a ales Domnul, le‐a lepădat? Așa disprețuiesc ei pe poporul meu încât nu mai este un neam înaintea lor. 25Așa zice Domnul: Dacă legământul
33.25
Vers. 20.
Gen. 8.22
meu cu privire la ziuă și noapte nu stă, dacă n‐am întemeiat
33.25
Ps. 74.16,17
104.19
așezămintele cerurilor și pământului, 26atunci
33.26
Cap. 31.37.

voi lepăda și sămânța lui Iacov și a lui David, robul meu, încât să nu iau din sămânța lui domni peste sămânța lui Avraam, Isaac și Iacov; căci voi întoarce
33.26
Vers. 7.11.
Ezra 2.1
robia lor și mă voi îndura de ei.