Traducere Literală Cornilescu 1931 (VDCL)
33

Prorocire despre scăparea din Babilon

331Și cuvântul Domnului a fost a doua oară către Ieremia, pe când era închis

33.1
Cap. 32.2, 3.
în curtea închisorii, zicând: 2Așa zice Domnul care
33.2
Is. 37.26
face aceasta, Domnul care o întocmește ca s‐o întărească, Domnul
33.2
Ex. 15.3Amos 5.8
9.6
este numele lui: 3Strigă
33.3
Ps. 91.15
către mine și‐ți voi răspunde și‐ți voi arăta lucruri mari și neajunse, pe care nu le cunoști. 4Căci așa zice Domnul Dumnezeul lui Israel despre casele cetății acesteia și despre casele împăraților lui Iuda, care sunt sfărâmate de șanțuri
33.4
Cap. 32.24.
și de sabie: 5Ei vin să se lupte
33.5
Cap. 32.5.
cu haldeii, dar vin ca să le umple cu trupurile moarte ale oamenilor pe care i‐am lovit în mânia mea și în aprinderea mea și pentru toată răutatea cărora mi‐am ascuns fața de cetatea aceasta. 6Iată, îi voi da o legătură
33.6
Cap. 30.17.
a rănii și leacuri și‐i voi vindeca; și le voi descoperi belșug de pace și adevăr. 7Și voi întoarce
33.7
Cap. 30.3;
robia lui Iuda și robia lui Israel, și‐i voi zidi ca la început.
33.7
Is. 1.2630.2042.10
8Și‐i voi curăți
33.8
Ezec. 36.25Zah. 13.1Evr. 9.13,14
de toată nelegiuirea lor cu care au păcătuit împotriva mea și le voi ierta
33.8
Cap. 31.34.
toate nelegiuirile cu care au păcătuit împotriva mea și prin care s‐au răzvrătit împotriva mea. 9
33.9
Is. 62.7
Și această cetate îmi va fi un nume de bucurie, de laudă și de slavă înaintea tuturor neamurilor pământului care vor auzi tot binele pe care li‐l fac. Și se vor teme
33.9
Is. 60.5
și se vor cutremura de tot binele și de toată pacea pe care i‐o aduc. 10Așa zice Domnul: Iarăși se va auzi în locul acesta, de
33.10
Cap. 32.43.
care ziceți: Este pustiu, fără om și fără vită! în cetățile lui Iuda și în ulițele Ierusalimului, care sunt pustii, fără om și fără locuitor și fără dobitoc, 11glas
33.11
Cap. 7.34;
de bucurie și glas de veselie, glas de mire și glas de mireasă, glasul celor ce zic: Mulțumiți
33.11
1 Cron. 16.8,342 Cron. 5.13
7.3Ezra 3.11Ps. 136.1Is. 12.4
Domnului oștirilor, căci Domnul este bun, căci în veac ține îndurarea lui! și al celor ce aduc jertfe
33.11
Lev. 7.12Ps. 107.22
116.17
de mulțumire în casa Domnului. Căci voi întoarce
33.11
Vers. 7.
robia țării ca la început, zice Domnul. 12Așa zice Domnul oștirilor: În locul
33.12
Is. 65.10
acesta, care este pustiu, fără om și fără vită, și în toate cetățile lui, iarăși va fi o locuință de păstori, care vor face să poposească turmele. 13În cetățile ținutului muntos
33.13
Cap. 17.26;
și în cetățile șesului și în cetățile de la miazăzi și în țara lui Beniamin și în împrejurimile Ierusalimului și în cetățile lui Iuda vor trece iarăși
33.13
Lev. 27.32
turmele pe sub mâinile celui ce le numără, zice Domnul. 14Iată
33.14
Cap. 23.5;
, vin zile, zice Domnul, când voi împlini
33.14
Cap. 29.10.
cuvântul cel bun pe care l‐am vorbit despre casa lui Israel și despre casa lui Iuda. 15În zilele acelea și în vremea aceea voi face să răsară lui David o Odraslă
33.15
Is. 4.2
11.1
de dreptate și va face judecată și dreptate în țară. 16În zilele
33.16
Cap. 23.6.
acelea Iuda va fi mântuit și Ierusalimul va locui în liniște: și acesta este numele cu care se va numi: Domnul, Dreptatea noastră. 17Căci așa zice Domnul: Nu va
33.17
2 Sam. 7.161 Reg. 2.4Ps. 89.29,36Lc. 1.32,33
lipsi din David bărbat care să șadă pe scaunul de domnie al casei lui Israel, 18nici dintre preoți, leviți, nu va lipsi un bărbat înaintea mea ca să aducă arderi de tot
33.18
Rom. 12.1
15.161 Pet. 2.5,9Ap. 1.6
și să facă să fumege daruri de mâncare și să facă jertfe în toate zilele. 19Și cuvântul Domnului a fost către Ieremia, zicând: 20Așa zice Domnul: Dacă puteți
33.20
Ps. 89.37Is. 54.9
să rupeți legământul meu cu privire la ziuă și legământul meu cu privire la noapte, așa ca ziua și noaptea să nu fie la vremea lor, 21atunci se va rupe și legământul
33.21
Ps. 89.34
meu cu David, robul meu, ca să n‐aibă fiu să domnească pe scaunul său de domnie și cu leviții, preoții, slujitorii mei. 22Precum
33.22
Gen. 13.16
15.5
22.17
oștirea cerurilor nu se poate număra, nici nisipul mării măsura, așa voi înmulți sămânța lui David, robul meu, și pe leviții care‐mi slujesc. 23Și cuvântul Domnului a fost către Ieremia, zicând: 24Oare n‐ai luat seamă ce a vorbit poporul acesta, zicând: Cele
33.24
Vers. 21.22.
două familii pe care le‐a ales Domnul, le‐a lepădat? Așa disprețuiesc ei pe poporul meu încât nu mai este un neam înaintea lor. 25Așa zice Domnul: Dacă legământul
33.25
Vers. 20.
meu cu privire la ziuă și noapte nu stă, dacă n‐am întemeiat
33.25
Ps. 74.16,17
104.19
așezămintele cerurilor și pământului, 26atunci
33.26
Cap. 31.37.
voi lepăda și sămânța lui Iacov și a lui David, robul meu, încât să nu iau din sămânța lui domni peste sămânța lui Avraam, Isaac și Iacov; căci voi întoarce
33.26
Vers. 7.11.
robia lor și mă voi îndura de ei.

34

Prorocie despre soarta lui Ezechia

341Cuvântul care a fost către Ieremia de la Domnul, când

34.1
2 Reg. 25.1
Nebucadnețar, împăratul Babilonului și toată oastea lui și toate împărățiile
34.1
Cap. 1.15.
pământului care erau sub stăpânirea mâinii sale și toate popoarele se luptau împotriva Ierusalimului și împotriva tuturor cetăților sale, zicând: 2Așa zice Domnul Dumnezeul lui Israel: Mergi și vorbește lui Zedechia, împăratul lui Iuda, și spune‐i: Așa zice Domnul: Iată,
34.2
Cap. 21.10;
voi da cetatea aceasta în mâna împăratului Babilonului și o va
34.2
Cap. 32.29. Vers. 22.
arde cu foc. 3Și tu
34.3
Cap. 32.4.
nu vei scăpa din mâna lui, ci vei fi prins și vei fi dat în mâna lui și ochii tăi vor vedea ochii împăratului Babilonului și gura ta va vorbi cu gura lui și vei merge la Babilon. 4Totuși, ascultă cuvântul Domnului, Zedechia, împărat al lui Iuda. Așa zice Domnul despre tine: Nu vei muri de sabie; 5vei muri în pace; și cu arderile
34.5
2 Cron. 16.14
21.19
părinților tăi, împăraților de mai înainte, care au fost mai înainte de tine, așa îți vor face o ardere
34.5
Dan. 2.46
și te vor
34.5
Cap. 22.18.
plânge, zicând: Vai, domnule! Căci eu am vorbit cuvântul, zice Domnul. 6Și prorocul Ieremia a vorbit toate cuvintele acestea către Zedechia, împăratul lui Iuda, în Ierusalim. 7Și oastea împăratului Babilonului se lupta împotriva Ierusalimului și împotriva tuturor cetăților lui Iuda care rămăseseră, împotriva Lachisului și împotriva Azechei, căci aceste cetăți
34.7
2 Reg. 18.13
19.82 Cron. 11.5,9
întărite rămăseseră neluate din cetățile lui Iuda. 8Cuvântul care a fost către Ieremia de la Domnul, după ce împăratul Zedechia făcuse legământ cu tot poporul care era în Ierusalim ca să le vestească slobozenie
34.8
Ex. 21.2Lev. 25.10
; 9ca
34.9
Neem. 5.11
fiecare să lase slobod pe robul său și fiecare pe roaba sa, evreu sau evreică, pentru ca nimeni
34.9
Lev. 25.39‐46
să nu facă robi din ei, din vreun iudeu, fratele său. 10Și toți mai marii și tot poporul, care intrase în legământ, au ascultat, ca fiecare să lase slobod pe robul său și fiecare pe roaba sa, ca să nu‐i mai facă robi: au ascultat și i‐au lăsat. 11Dar după aceea
34.11
Vers. 21. Cap. 37.5.
s‐au întors și au adus îndărăt pe robii și roabele pe care‐i lăsaseră slobozi și i‐au silit să fie robi și roabe. 12De aceea cuvântul Domnului a fost către Ieremia de la Domnul, zicând: 13Așa zice Domnul Dumnezeul lui Israel: Am făcut legământ cu părinții voștri în ziua când i‐am scos din țara Egiptului, din casa robiei, zicând: 14După trecere de șapte
34.14
Ex. 21.2
23.10Deut. 15.12
ani să lăsați fiecare pe fratele său evreu care s‐a vândut ție și ți‐a slujit șase ani: să‐l lași slobod de la tine. Dar părinții voștri nu m‐au ascultat, nici nu și‐au plecat urechea. 15Și voi, voi v‐ați întors în ziua aceasta și ați făcut ce este drept înaintea mea, vestind fiecare slobozenia aproapelui său: și ați făcut legământ
34.15
2 Reg. 23.3Neem. 10.29
înaintea mea în casa
34.15
Cap. 7.10.
care se numește după numele meu, 16dar v‐ați întors și ați pângărit
34.16
Ex. 20.7Lev. 19.12
numele meu și ați adus îndărăt fiecare pe robul său și fiecare pe roaba sa, pe care i‐ați lăsat slobozi la voia lor și i‐ați silit ca să fie robi și roabe. 17De aceea așa zice Domnul: Voi nu m‐ați ascultat ca să vestiți fiecare slobozenie
34.17
Mat. 7.2Gal. 6.7Iac. 2.13
fratelui său și fiecare aproapelui său: iată, zice Domnul, eu vestesc asupra voastră slobozenia sabiei
34.17
Cap. 32.24, 36.
, ciumei și foametei, și vă voi da să fiți mânați încoace și încolo între toate împărățiile
34.17
Deut. 28.25,64
pământului. 18Și voi da pe oamenii care au călcat legământul meu, care n‐au împlinit cuvintele legământului pe care l‐au făcut înaintea mea (vițelul pe care l‐au tăiat
34.18
Gen. 15.10,17
în două și au trecut printre bucățile lui), 19pe mai marii lui Iuda și pe mai marii Ierusalimului, pe fameni și pe preoți și pe tot poporul țării care a trecut printre bucățile vițelului; 20îi voi da în mâna vrăjmașului lor și în mâna celor ce le caută viața: și trupurile lor moarte
34.20
Cap. 7.33;
vor fi ca mâncare păsărilor cerurilor și fiarelor pământului. 21Și voi da pe Zedechia, împăratul lui Iuda, și pe mai marii lui, în mâna vrăjmașilor lor și în mâna celor ce le caută viața și în mâna oștii împăratului Babilonului care
34.21
Cap. 37.5, 11.
s‐au suit de la voi. 22Iată
34.22
Cap. 37.8, 10.
, eu poruncesc, zice Domnul, și‐i voi aduce iarăși la cetatea aceasta și vor lupta împotriva ei și o vor lua și o vor
34.22
Cap. 38.3;
arde cu foc și voi face
34.22
Cap. 9.11;
cetățile lui Iuda o pustie fără locuitor.

35

Recabiții

351Cuvântul care a fost de la Domnul către Ieremia în zilele lui Ioiachim, fiul lui Iosia, împăratul lui Iuda, zicând: 2Du‐te la casa recabiților

35.2
2 Reg. 10.151 Cron. 2.55
și vorbește cu ei și adu‐i în casa Domnului în una din cămări
35.2
1 Reg. 6.5
și dă‐le vin să bea. 3Și am luat pe Iaazania, fiul lui Ieremia, fiul lui Habazinia, și pe frații săi și pe toți fiii săi și pe toată casa recabiților 4și i‐am adus în casa Domnului, în cămara fiilor lui Hanan, fiul lui Igdalia, omul lui Dumnezeu, care era aproape de cămara mai marilor, care era asupra cămării lui Maaseia, fiul lui Șalum, păzitorul pragului
35.4
2 Reg. 12.9
25.181 Cron. 9.18,19
. 5Și am pus înaintea fiilor casei recabiților vase pline de vin și potire și le‐am zis: Beți vin! 6Dar ei au zis: Nu vom bea vin, căci Ionadab
35.6
2 Reg. 10.15
, fiul lui Recab, tatăl nostru, ne‐a poruncit, zicând: Să nu beți vin nici voi, nici fiii voștri în veac; 7nici să zidiți casă, nici să semănați sămânță, nici să sădiți vie, nici să le aveți; ci să locuiți în corturi în toate zilele voastre, ca să
35.7
Ex. 20.12Ef. 6.2,3
trăiți multe zile pe fața pământului unde stați. 8Și noi am ascultat de glasul lui Ionadab, fiul lui Recab, tatăl nostru, în tot ce ne‐a poruncit, ca să nu bem vin în toate zilele noastre, noi, nevestele noastre, fiii noștri și fetele noastre; 9și să nu ne zidim case ca să le locuim; și nici n‐avem vie sau țarină sau sămânță, 10ci am locuit în corturi și am ascultat și am făcut după toate cele ce ne‐a poruncit Ionadab, tatăl nostru. 11Și a fost așa: când s‐a suit Nebucadnețar, împăratul Babilonului, în țară, am zis: Veniți și să mergem în Ierusalim dinaintea oștii haldeilor și dinaintea oștii Sirienilor! Și așa locuim în Ierusalim. 12Și cuvântul Domnului a fost către Ieremia, zicând: Așa zice Domnul oștirilor, Dumnezeul lui Israel: 13Mergi și zi oamenilor lui Iuda și locuitorilor Ierusalimului: Oare nu veți
35.13
Cap. 32.33.
primi învățătură ca să ascultați de cuvintele mele? zice Domnul. 14Cuvintele lui Ionadab, fiul lui Recab, pe care le‐a poruncit fiilor săi, să nu bea vin, se îndeplinesc, și până în ziua de astăzi ei nu beau, căci au ascultat de porunca tatălui lor. Dar
35.14
2 Cron. 36.15
eu v‐am vorbit sculându‐mă de dimineață
35.14
Cap. 7.13;
și vorbind și nu m‐ați ascultat. 15Și am
35.15
Cap. 7.25;
trimis la voi pe toți slujitorii mei, pe proroci, sculându‐mă de dimineață, și trimițându‐i, zicând: Întoarceți‐vă
35.15
Cap. 18.11;
acum fiecare de la calea sa cea rea și îndreptați‐vă faptele și nu mergeți după alți dumnezei ca să le slujiți, și veți locui în țara pe care v‐am dat‐o vouă și părinților voștri! Dar nu v‐ați plecat urechea și nu m‐ați ascultat. 16Da, fiii lui Ionadab, fiul lui Recab, au îndeplinit porunca tatălui lor pe care le‐a poruncit‐o, dar poporul acesta nu m‐a ascultat. 17De aceea așa zice Domnul Dumnezeul oștirilor, Dumnezeul lui Israel: Iată, voi aduce asupra lui Iuda și asupra tuturor locuitorilor Ierusalimului tot răul pe care l‐am rostit împotriva lor; pentru că
35.17
Prov. 1.24Is. 65.12
66.4
le‐am vorbit, dar n‐au ascultat și am strigat către ei, dar n‐au răspuns. 18Și Ieremia a zis casei recabiților: Așa zice Domnul oștirilor, Dumnezeul lui Israel: Fiindcă ați ascultat de porunca lui Ionadab, tatăl vostru, și ați păzit toate poruncile lui și ați făcut după toate cele ce v‐a poruncit el, 19de aceea așa zice Domnul oștirilor, Dumnezeul lui Israel: Nu va lipsi lui Ionadab, fiul lui Recab, bărbat care să stea
35.19
Cap. 15.19.
înaintea mea în toate zilele.