Traducere Literală Cornilescu 1931 (VDCL)
35

Recabiții

351Cuvântul care a fost de la Domnul către Ieremia în zilele lui Ioiachim, fiul lui Iosia, împăratul lui Iuda, zicând: 2Du‐te la casa recabiților

35.2
2 Reg. 10.151 Cron. 2.55
și vorbește cu ei și adu‐i în casa Domnului în una din cămări
35.2
1 Reg. 6.5
și dă‐le vin să bea. 3Și am luat pe Iaazania, fiul lui Ieremia, fiul lui Habazinia, și pe frații săi și pe toți fiii săi și pe toată casa recabiților 4și i‐am adus în casa Domnului, în cămara fiilor lui Hanan, fiul lui Igdalia, omul lui Dumnezeu, care era aproape de cămara mai marilor, care era asupra cămării lui Maaseia, fiul lui Șalum, păzitorul pragului
35.4
2 Reg. 12.9
25.181 Cron. 9.18,19
. 5Și am pus înaintea fiilor casei recabiților vase pline de vin și potire și le‐am zis: Beți vin! 6Dar ei au zis: Nu vom bea vin, căci Ionadab
35.6
2 Reg. 10.15
, fiul lui Recab, tatăl nostru, ne‐a poruncit, zicând: Să nu beți vin nici voi, nici fiii voștri în veac; 7nici să zidiți casă, nici să semănați sămânță, nici să sădiți vie, nici să le aveți; ci să locuiți în corturi în toate zilele voastre, ca să
35.7
Ex. 20.12Ef. 6.2,3
trăiți multe zile pe fața pământului unde stați. 8Și noi am ascultat de glasul lui Ionadab, fiul lui Recab, tatăl nostru, în tot ce ne‐a poruncit, ca să nu bem vin în toate zilele noastre, noi, nevestele noastre, fiii noștri și fetele noastre; 9și să nu ne zidim case ca să le locuim; și nici n‐avem vie sau țarină sau sămânță, 10ci am locuit în corturi și am ascultat și am făcut după toate cele ce ne‐a poruncit Ionadab, tatăl nostru. 11Și a fost așa: când s‐a suit Nebucadnețar, împăratul Babilonului, în țară, am zis: Veniți și să mergem în Ierusalim dinaintea oștii haldeilor și dinaintea oștii Sirienilor! Și așa locuim în Ierusalim. 12Și cuvântul Domnului a fost către Ieremia, zicând: Așa zice Domnul oștirilor, Dumnezeul lui Israel: 13Mergi și zi oamenilor lui Iuda și locuitorilor Ierusalimului: Oare nu veți
35.13
Cap. 32.33.

primi învățătură ca să ascultați de cuvintele mele? zice Domnul. 14Cuvintele lui Ionadab, fiul lui Recab, pe care le‐a poruncit fiilor săi, să nu bea vin, se îndeplinesc, și până în ziua de astăzi ei nu beau, căci au ascultat de porunca tatălui lor. Dar
35.14
2 Cron. 36.15
eu v‐am vorbit sculându‐mă de dimineață
35.14
Cap. 7.13;
25.9
și vorbind și nu m‐ați ascultat. 15Și am
35.15
Cap. 7.25;
25.4
trimis la voi pe toți slujitorii mei, pe proroci, sculându‐mă de dimineață, și trimițându‐i, zicând: Întoarceți‐vă
35.15
Cap. 18.11;
25.5,6
acum fiecare de la calea sa cea rea și îndreptați‐vă faptele și nu mergeți după alți dumnezei ca să le slujiți, și veți locui în țara pe care v‐am dat‐o vouă și părinților voștri! Dar nu v‐ați plecat urechea și nu m‐ați ascultat. 16Da, fiii lui Ionadab, fiul lui Recab, au îndeplinit porunca tatălui lor pe care le‐a poruncit‐o, dar poporul acesta nu m‐a ascultat. 17De aceea așa zice Domnul Dumnezeul oștirilor, Dumnezeul lui Israel: Iată, voi aduce asupra lui Iuda și asupra tuturor locuitorilor Ierusalimului tot răul pe care l‐am rostit împotriva lor; pentru că
35.17
Prov. 1.24Is. 65.12
66.4
le‐am vorbit, dar n‐au ascultat și am strigat către ei, dar n‐au răspuns. 18Și Ieremia a zis casei recabiților: Așa zice Domnul oștirilor, Dumnezeul lui Israel: Fiindcă ați ascultat de porunca lui Ionadab, tatăl vostru, și ați păzit toate poruncile lui și ați făcut după toate cele ce v‐a poruncit el, 19de aceea așa zice Domnul oștirilor, Dumnezeul lui Israel: Nu va lipsi lui Ionadab, fiul lui Recab, bărbat care să stea
35.19
Cap. 15.19.

înaintea mea în toate zilele.