Traducere Literală Cornilescu 1931 (VDCL)
37

Ieremia este bătut și închis

371Și Zedechia

37.1
2 Reg. 24.172 Cron. 36.10
, fiul lui Iosia, s‐a făcut împărat în locul lui Conia, fiul lui Ioiachim, pe care îl făcuse împărat Nebucadnețar, împăratul Babilonului, în țara lui Iuda. 2Dar
37.2
2 Cron. 36.12,14
nici el, nici slujitorii lui, nici poporul țării, n‐au ascultat cuvintele Domnului pe care le vorbise prin Ieremia, prorocul. 3Și împăratul Zedechia a trimis pe Iucal, fiul lui Șelemia, și pe Țefania
37.3
Cap. 21.1, 2;
29.25
52.24
, fiul lui Maaseia, preotul, la prorocul Ieremia, zicând: Roagă‐te Domnului Dumnezeului nostru pentru noi. 4Și Ieremia intra și ieșea printre popor, căci nu‐l puseseră încă în închisoare. 5Și oastea
37.5
2 Reg. 24.7Ezec. 17.15
lui Faraon ieșise din Egipt și haldeii
37.5
Vers. 11. Cap. 34.21.

care împresurau Ierusalimul au auzit de știrea lor și s‐au suit de la Ierusalim. 6Și cuvântul Domnului a fost către Ieremia, prorocul, zicând: 7Așa zice Domnul Dumnezeul lui Israel: Așa să spuneți împăratului lui Iuda care
37.7
Cap. 21.2.

v‐a trimis la mine să mă întrebați: Iată, oastea lui Faraon, care a ieșit în ajutorul vostru, se va întoarce în Egipt în țara sa. 8Și
37.8
Cap. 34.22.

haldeii vor veni iarăși și vor lupta împotriva cetății acesteia și o vor lua și o vor arde cu foc. 9Așa zice Domnul: Nu vă înșelați, zicând: haldeii s‐au dus de la noi: căci nu s‐au dus. 10Căci chiar dacă
37.10
Cap. 21.4, 5.

ați fi bătut toată oastea haldeilor care se luptă împotriva voastră și ar fi rămas din ei numai bărbați răniți, totuși ei s‐ar scula fiecare în cortul său și ar arde cetatea aceasta cu foc. 11Și a fost așa: când s‐a suit oastea
37.11
Vers. 5.

haldeilor de la Ierusalim de frica oștii lui Faraon, 12Ieremia a ieșit din Ierusalim ca să se ducă în țara lui Beniamin să‐și ia partea sa în mijlocul poporului. 13Și a ajuns în poarta lui Beniamin și acolo era o căpetenie a străjii și numele lui era Ireia, fiul lui Șelemia, fiul lui Hanania. Și el a prins pe Ieremia prorocul, zicând: Tu treci la haldei. 14Atunci Ieremia a zis: Minciună; nu trec la haldei. Dar nu l‐a ascultat. Și Ireia a apucat pe Ieremia și l‐a dus la mai mari. 15Și mai marii s‐au mâniat pe Ieremia și l‐au bătut și l‐au pus în închisoare
37.15
Cap. 38.26.

în casa lui Ionatan, cărturarul; căci din ea făcuseră o temniță. 16Ieremia a intrat
37.16
Cap. 38.6.

în casa gropii și în gropi și Ieremia a rămas acolo multe zile. 17Și Zedechia, împăratul, a trimis și l‐a scos. Și împăratul l‐a întrebat în ascuns în casa sa și a zis: Este vreun cuvânt de la Domnul? Și Ieremia a zis: Este. Și a adăugat: Vei fi dat în mâna împăratului Babilonului. 18Și Ieremia a zis împăratului Zedechia: Ce am greșit eu înaintea ta sau înaintea slujitorilor tăi sau înaintea poporului acestuia de m‐ați pus în închisoare? 19Și unde sunt prorocii voștri care v‐au prorocit zicând: Împăratul Babilonului nu va veni împotriva voastră și împotriva țării acesteia? 20De aceea ascultă acum, rogu‐te, domnul meu împărate: să cadă înaintea ta, rogu‐te, cererea mea și nu mă trimite iarăși în casa lui Ionatan, cărturarul, ca nu cumva să mor acolo. 21Atunci împăratul Zedechia a poruncit și au închis pe Ieremia în curtea
37.21
Cap. 32.2;
38.13,28
închisorii și‐i dădeau acolo în fiecare zi o pâine din ulița brutarilor, până
37.21
Cap. 38.9;
52.6
când s‐a sfârșit toată pâinea din cetate. Și Ieremia a rămas în curtea închisorii.