Traducere Literală Cornilescu 1931 (VDCL)
37

Ieremia este bătut și închis

371Și Zedechia

37.1
2 Reg. 24.172 Cron. 36.10
, fiul lui Iosia, s‐a făcut împărat în locul lui Conia, fiul lui Ioiachim, pe care îl făcuse împărat Nebucadnețar, împăratul Babilonului, în țara lui Iuda. 2Dar
37.2
2 Cron. 36.12,14
nici el, nici slujitorii lui, nici poporul țării, n‐au ascultat cuvintele Domnului pe care le vorbise prin Ieremia, prorocul. 3Și împăratul Zedechia a trimis pe Iucal, fiul lui Șelemia, și pe Țefania
37.3
Cap. 21.1, 2;
, fiul lui Maaseia, preotul, la prorocul Ieremia, zicând: Roagă‐te Domnului Dumnezeului nostru pentru noi. 4Și Ieremia intra și ieșea printre popor, căci nu‐l puseseră încă în închisoare. 5Și oastea
37.5
2 Reg. 24.7Ezec. 17.15
lui Faraon ieșise din Egipt și haldeii
37.5
Vers. 11. Cap. 34.21.
care împresurau Ierusalimul au auzit de știrea lor și s‐au suit de la Ierusalim. 6Și cuvântul Domnului a fost către Ieremia, prorocul, zicând: 7Așa zice Domnul Dumnezeul lui Israel: Așa să spuneți împăratului lui Iuda care
37.7
Cap. 21.2.
v‐a trimis la mine să mă întrebați: Iată, oastea lui Faraon, care a ieșit în ajutorul vostru, se va întoarce în Egipt în țara sa. 8Și
37.8
Cap. 34.22.
haldeii vor veni iarăși și vor lupta împotriva cetății acesteia și o vor lua și o vor arde cu foc. 9Așa zice Domnul: Nu vă înșelați, zicând: haldeii s‐au dus de la noi: căci nu s‐au dus. 10Căci chiar dacă
37.10
Cap. 21.4, 5.
ați fi bătut toată oastea haldeilor care se luptă împotriva voastră și ar fi rămas din ei numai bărbați răniți, totuși ei s‐ar scula fiecare în cortul său și ar arde cetatea aceasta cu foc. 11Și a fost așa: când s‐a suit oastea
37.11
Vers. 5.
haldeilor de la Ierusalim de frica oștii lui Faraon, 12Ieremia a ieșit din Ierusalim ca să se ducă în țara lui Beniamin să‐și ia partea sa în mijlocul poporului. 13Și a ajuns în poarta lui Beniamin și acolo era o căpetenie a străjii și numele lui era Ireia, fiul lui Șelemia, fiul lui Hanania. Și el a prins pe Ieremia prorocul, zicând: Tu treci la haldei. 14Atunci Ieremia a zis: Minciună; nu trec la haldei. Dar nu l‐a ascultat. Și Ireia a apucat pe Ieremia și l‐a dus la mai mari. 15Și mai marii s‐au mâniat pe Ieremia și l‐au bătut și l‐au pus în închisoare
37.15
Cap. 38.26.
în casa lui Ionatan, cărturarul; căci din ea făcuseră o temniță. 16Ieremia a intrat
37.16
Cap. 38.6.
în casa gropii și în gropi și Ieremia a rămas acolo multe zile. 17Și Zedechia, împăratul, a trimis și l‐a scos. Și împăratul l‐a întrebat în ascuns în casa sa și a zis: Este vreun cuvânt de la Domnul? Și Ieremia a zis: Este. Și a adăugat: Vei fi dat în mâna împăratului Babilonului. 18Și Ieremia a zis împăratului Zedechia: Ce am greșit eu înaintea ta sau înaintea slujitorilor tăi sau înaintea poporului acestuia de m‐ați pus în închisoare? 19Și unde sunt prorocii voștri care v‐au prorocit zicând: Împăratul Babilonului nu va veni împotriva voastră și împotriva țării acesteia? 20De aceea ascultă acum, rogu‐te, domnul meu împărate: să cadă înaintea ta, rogu‐te, cererea mea și nu mă trimite iarăși în casa lui Ionatan, cărturarul, ca nu cumva să mor acolo. 21Atunci împăratul Zedechia a poruncit și au închis pe Ieremia în curtea
37.21
Cap. 32.2;
închisorii și‐i dădeau acolo în fiecare zi o pâine din ulița brutarilor, până
37.21
Cap. 38.9;
când s‐a sfârșit toată pâinea din cetate. Și Ieremia a rămas în curtea închisorii.

38

Ieremia este aruncat într‐o groapă

381Și Șefatia, fiul lui Matan, și Ghedalia, fiul lui Pașhur, și Iucal

38.1
Cap. 21.1.
, fiul lui Șelemia, și Pașhur
38.1
Cap. 21.8.
, fiul lui Malchia, au auzit
38.1
Cap. 37.3.
cuvintele pe care le vorbise Ieremia la tot poporul, zicând: 2Așa zice Domnul: Cine
38.2
Cap. 21.9.
va rămâne în cetatea aceasta va muri de sabie, de foamete și de ciumă; dar cine va ieși la haldei va trăi și viața lui îi va fi ca pradă și va trăi. 3Așa zice Domnul: Cetatea
38.3
Cap. 21.10;
aceasta va fi dată în mâinile oștii împăratului Babilonului și el o va lua. 4Atunci mai marii au zis împăratului: Să fie
38.4
Cap. 26.11.
omorât, rugămu‐te, omul acesta, căci de ce să se slăbească mâinile bărbaților de război care au rămas în cetatea aceasta și mâinile întregului popor, vorbindu‐le astfel de cuvinte? Căci omul acesta nu caută binele poporului acestuia, ci răul. 5Și Zedechia, împăratul, a zis: Iată‐l în mâna voastră; căci împăratul nu poate nimic împotriva voastră. 6Atunci
38.6
Cap. 37.21.
au luat pe Ieremia și l‐au aruncat în groapa lui Malchia, fiul împăratului, care era în curtea închisorii, și au coborât pe Ieremia cu frânghii. Și în groapă nu era apă, ci noroi, și Ieremia s‐a afundat în noroi. 7Și Ebed‐Melec, etiopianul
38.7
Cap. 39.16.
, un famen care era în casa împăratului, a auzit că au pus pe Ieremia în groapă; împăratul ședea atunci în poarta lui Beniamin. 8Și Ebed‐Melec a ieșit din casa împăratului și a vorbit împăratului, zicând: 9Domnul meu, împărate, oamenii aceștia au făcut rău în tot ce au făcut prorocului Ieremia, pe care l‐au aruncat în groapă; și va muri de foamete în locul unde este, căci nu mai este pâine în cetate. 10Și împăratul a poruncit lui Ebed‐Melec, etiopianul, zicând: Ia de aici treizeci de oameni cu tine și scoate pe prorocul Ieremia din groapă mai înainte de a muri. 11Și Ebed‐Melec a luat pe oameni sub porunca lui și a intrat în casa împăratului dedesubtul vistieriei și a luat de acolo zdrențe vechi și petece rupte și le‐a coborât cu funii în groapă la Ieremia. 12Și Ebed‐Melec, etiopianul, a zis lui Ieremia: Pune, te rog, aceste zdrențe vechi și petecele cele rupte sub subțioarele tale, sub funii. Și Ieremia a făcut așa. 13Și au tras
38.13
Vers. 6.
pe Ieremia cu funiile și l‐au scos din groapă; și Ieremia a rămas în curtea
38.13
Cap. 37.21.
închisorii. 14Și Zedechia, împăratul, a trimis și au adus pe Ieremia prorocul la el în intrarea a treia care este în casa Domnului; și împăratul a zis lui Ieremia: Am să te întreb ceva; nu ascunde nimic de mine. 15Atunci Ieremia a zis lui Zedechia: Dacă‐ți voi spune, oare nu mă vei omorî? Și dacă te voi sfătui, nu mă vei asculta. 16Și Zedechia, împăratul, a jurat în ascuns lui Ieremia, zicând: Viu este Domnul, care ne‐a făcut acest suflet, că nu te voi omorî, nici nu te voi da în mâna oamenilor acestora care‐ți caută viața.
38.16
Is. 57.16
17Și Ieremia a zis lui Zedechia: Așa zice Domnul Dumnezeul oștirilor, Dumnezeul lui Israel: Dacă vei
38.17
2 Reg. 24.12
ieși de bunăvoie la mai marii
38.17
Cap. 39.3.
împăratului Babilonului, sufletul tău va trăi și cetatea aceasta nu va fi arsă cu foc și vei trăi tu și casa ta. 18Dar dacă nu vei ieși la mai marii împăratului Babilonului, cetatea aceasta va fi dată în mâinile haldeilor și o vor arde cu foc și nu
38.18
Cap. 32.4;
vei scăpa din mâna lor. 19Și Zedechia împăratul a zis lui Ieremia: Mă tem de iudeii care au trecut la haldei, ca nu cumva să mă
38.19
1 Sam. 31.4
dea în mâna lor și să‐și bată joc de mine. 20Dar Ieremia a zis: Nu te vor da. Ascultă, te rog, glasul Domnului, în cele ce‐ți vorbesc și‐ți va fi bine și sufletul tău va trăi. 21Dar dacă nu vei voi să ieși, acesta este cuvântul pe care mi l‐a arătat Domnul: 22Iată, toate nevestele care au rămas în casa împăratului lui Iuda vor fi scoase la mai marii împăratului Babilonului și ele vor zice: Prietenii tăi de aproape te‐au înșelat și te‐au biruit: dar când picioarele ți s‐au afundat în noroi, au dat înapoi. 23Și vor scoate pe toate nevestele tale și pe toți copiii
38.23
Cap. 39.6;
tăi la haldei și nu
38.23
Vers. 18.
vei scăpa din mâna lor; căci vei fi luat de împăratul Babilonului și vei face să fie arsă cetatea aceasta cu foc. 24Atunci Zedechia a zis lui Ieremia: Să nu știe nimeni cuvintele acestea și nu vei muri. 25Și dacă vor auzi mai marii că am vorbit cu tine și vor veni la tine și‐ți vor zice: Spune‐ne ce ai zis împăratului, nu ascunde de noi și nu te vom omorî; și ce ți‐a zis împăratul? 26Atunci să le spui: Eu mi‐am înfățișat cererea
38.26
Cap. 37.20.
înaintea împăratului ca să nu mă facă să mă întorc în casa lui Ionatan
38.26
Cap. 37.15.
să mor acolo. 27Și toți mai marii au venit la Ieremia și l‐au întrebat și el le‐a spus după toate aceste cuvinte pe care i le poruncise împăratul. Și au plecat în liniște de la el, căci lucrul nu se făcuse cunoscut. 28Și Ieremia a rămas
38.28
Cap. 37.21;
în curtea închisorii până în ziua când a fost luat Ierusalimul.

39

Luarea Ierusalimului

391Și a fost așa: când a fost luat Ierusalimul, în anul al nouălea

39.1
2 Reg. 25.1‐4
al lui Zedechia, împăratul lui Iuda, în luna a zecea, a venit Nebucadnețar, împăratul Babilonului, și toată oastea lui împotriva Ierusalimului și l‐au împresurat. 2În anul al unsprezecelea al lui Zedechia, în luna a patra, la nouă ale lunii, s‐a spart cetatea. 3Și toți mai marii
39.3
Cap. 38.17.
împăratului Babilonului au intrat și au șezut în poarta de mijloc: Nergal‐Șarețer, Samgar‐Nebu, Sarsechim, mai marele famenilor, Nergal‐Șarețer, mai marele magilor, și ceilalți mai mari ai împăratului Babilonului. 4Și a fost așa: cum
39.4
2 Reg. 25.4
i‐au văzut Zedechia, împăratul lui Iuda, și toți bărbații de război au fugit și au ieșit noaptea din cetate pe calea grădinii împăratului, prin poarta dintre cele două ziduri: și el a luat drumul pe șes. 5Dar oastea haldeilor i‐a urmărit și au ajuns
39.5
Cap. 32.4;
pe Zedechia în șesurile din Ierihon, l‐au prins și l‐au suit la Nebucadnețar, împăratul Babilonului, la Ribla
39.5
2 Reg. 23.33
în țara Hamatului și el a rostit o judecată asupra lui. 6Și împăratul Babilonului a tăiat pe fiii lui Zedechia în Ribla înaintea ochilor lui și împăratul Babilonului a tăiat pe toți mai marii lui Iuda. 7Și a scos
39.7
Ezec. 12.13
ochii lui Zedechia și l‐a legat cu două lanțuri de aramă ca să‐l ducă în Babilon. 8Și haldeii
39.8
2 Reg. 25.9
au ars cu foc casa împăratului și casele poporului și au surpat zidurile Ierusalimului. 9Dar rămășița poporului care rămăsese în cetate și pe cei ce trecuseră la el, rămășița poporului care rămăsese
39.9
2 Reg. 25.11
, Nebuzaradan, capul gărzii, a dus‐o prinsă în Babilon. 10Dar din popor, pe cei săraci care n‐aveau nimic, Nebuzaradan, capul gărzii domnești, i‐a lăsat în țara lui Iuda și le‐a dat vii și țarine în ziua aceea. 11Și Nebucadnețar, împăratul Babilonului, a dat poruncă lui Nebuzaradan, capul gărzii domnești, despre Ieremia, zicând: 12Ia pe acesta și pune ochii pe el și nu‐i face niciun rău; ci cum îți va zice, așa să‐i faci. 13Și au trimis Nebuzaradan, capul gărzii domnești, și Nebușazban, mai marele famenilor, și Nergal‐Șarețer, mai marele magilor, și toți mai marii împăratului Babilonului, 14au trimis și au luat
39.14
Cap. 38.28.
pe Ieremia din curtea închisorii și l‐au dat lui Ghedalia
39.14
Cap. 40.5.
, fiul lui Ahicam
39.14
Cap. 26.24.
, fiul lui Șafan, ca să‐l ducă acasă. Și a locuit în mijlocul poporului. 15Și cuvântul Domnului a fost către Ieremia pe când era închis în curtea închisorii, zicând: 16Du‐te și vorbește lui Ebed‐Melec
39.16
Cap. 38.7, 12.
, etiopianul, zicând: Așa zice Domnul oștirilor, Dumnezeul lui Israel: Iată, voi aduce
39.16
Dan. 9.12
cuvintele mele asupra cetății acesteia spre rău și nu spre bine și se vor întâmpla înaintea feței tale în ziua aceea. 17Și pe tine te voi scăpa în ziua aceea, zice Domnul, și nu vei fi dat în mâna oamenilor de care te temi. 18Căci te voi scăpa și nu vei cădea de sabie, ci viața
39.18
Cap. 21.9;
ta îți va fi drept pradă, căci
39.18
1 Cron. 5.20Ps. 37.40
te‐ai încrezut în mine, zice Domnul.