Traducere Literală Cornilescu 1931 (VDCL)
39

Luarea Ierusalimului

391Și a fost așa: când a fost luat Ierusalimul, în anul al nouălea

39.1
2 Reg. 25.1‐4
al lui Zedechia, împăratul lui Iuda, în luna a zecea, a venit Nebucadnețar, împăratul Babilonului, și toată oastea lui împotriva Ierusalimului și l‐au împresurat. 2În anul al unsprezecelea al lui Zedechia, în luna a patra, la nouă ale lunii, s‐a spart cetatea. 3Și toți mai marii
39.3
Cap. 38.17.

împăratului Babilonului au intrat și au șezut în poarta de mijloc: Nergal‐Șarețer, Samgar‐Nebu, Sarsechim, mai marele famenilor, Nergal‐Șarețer, mai marele magilor, și ceilalți mai mari ai împăratului Babilonului. 4Și a fost așa: cum
39.4
2 Reg. 25.4
i‐au văzut Zedechia, împăratul lui Iuda, și toți bărbații de război au fugit și au ieșit noaptea din cetate pe calea grădinii împăratului, prin poarta dintre cele două ziduri: și el a luat drumul pe șes. 5Dar oastea haldeilor i‐a urmărit și au ajuns
39.5
Cap. 32.4;
38.18,23
pe Zedechia în șesurile din Ierihon, l‐au prins și l‐au suit la Nebucadnețar, împăratul Babilonului, la Ribla
39.5
2 Reg. 23.33
în țara Hamatului și el a rostit o judecată asupra lui. 6Și împăratul Babilonului a tăiat pe fiii lui Zedechia în Ribla înaintea ochilor lui și împăratul Babilonului a tăiat pe toți mai marii lui Iuda. 7Și a scos
39.7
Ezec. 12.13
ochii lui Zedechia și l‐a legat cu două lanțuri de aramă ca să‐l ducă în Babilon. 8Și haldeii
39.8
2 Reg. 25.9
au ars cu foc casa împăratului și casele poporului și au surpat zidurile Ierusalimului. 9Dar rămășița poporului care rămăsese în cetate și pe cei ce trecuseră la el, rămășița poporului care rămăsese
39.9
2 Reg. 25.11
, Nebuzaradan, capul gărzii, a dus‐o prinsă în Babilon. 10Dar din popor, pe cei săraci care n‐aveau nimic, Nebuzaradan, capul gărzii domnești, i‐a lăsat în țara lui Iuda și le‐a dat vii și țarine în ziua aceea. 11Și Nebucadnețar, împăratul Babilonului, a dat poruncă lui Nebuzaradan, capul gărzii domnești, despre Ieremia, zicând: 12Ia pe acesta și pune ochii pe el și nu‐i face niciun rău; ci cum îți va zice, așa să‐i faci. 13Și au trimis Nebuzaradan, capul gărzii domnești, și Nebușazban, mai marele famenilor, și Nergal‐Șarețer, mai marele magilor, și toți mai marii împăratului Babilonului, 14au trimis și au luat
39.14
Cap. 38.28.

pe Ieremia din curtea închisorii și l‐au dat lui Ghedalia
39.14
Cap. 40.5.

, fiul lui Ahicam
39.14
Cap. 26.24.

, fiul lui Șafan, ca să‐l ducă acasă. Și a locuit în mijlocul poporului. 15Și cuvântul Domnului a fost către Ieremia pe când era închis în curtea închisorii, zicând: 16Du‐te și vorbește lui Ebed‐Melec
39.16
Cap. 38.7, 12.

, etiopianul, zicând: Așa zice Domnul oștirilor, Dumnezeul lui Israel: Iată, voi aduce
39.16
Dan. 9.12
cuvintele mele asupra cetății acesteia spre rău și nu spre bine și se vor întâmpla înaintea feței tale în ziua aceea. 17Și pe tine te voi scăpa în ziua aceea, zice Domnul, și nu vei fi dat în mâna oamenilor de care te temi. 18Căci te voi scăpa și nu vei cădea de sabie, ci viața
39.18
Cap. 21.9;
45.5
ta îți va fi drept pradă, căci
39.18
1 Cron. 5.20Ps. 37.40
te‐ai încrezut în mine, zice Domnul.