Traducere Literală Cornilescu 1931 (VDCL)
38

Ieremia este aruncat într‐o groapă

381Și Șefatia, fiul lui Matan, și Ghedalia, fiul lui Pașhur, și Iucal

38.1
Cap. 21.1.
, fiul lui Șelemia, și Pașhur
38.1
Cap. 21.8.
, fiul lui Malchia, au auzit
38.1
Cap. 37.3.
cuvintele pe care le vorbise Ieremia la tot poporul, zicând: 2Așa zice Domnul: Cine
38.2
Cap. 21.9.
va rămâne în cetatea aceasta va muri de sabie, de foamete și de ciumă; dar cine va ieși la haldei va trăi și viața lui îi va fi ca pradă și va trăi. 3Așa zice Domnul: Cetatea
38.3
Cap. 21.10;
aceasta va fi dată în mâinile oștii împăratului Babilonului și el o va lua. 4Atunci mai marii au zis împăratului: Să fie
38.4
Cap. 26.11.
omorât, rugămu‐te, omul acesta, căci de ce să se slăbească mâinile bărbaților de război care au rămas în cetatea aceasta și mâinile întregului popor, vorbindu‐le astfel de cuvinte? Căci omul acesta nu caută binele poporului acestuia, ci răul. 5Și Zedechia, împăratul, a zis: Iată‐l în mâna voastră; căci împăratul nu poate nimic împotriva voastră. 6Atunci
38.6
Cap. 37.21.
au luat pe Ieremia și l‐au aruncat în groapa lui Malchia, fiul împăratului, care era în curtea închisorii, și au coborât pe Ieremia cu frânghii. Și în groapă nu era apă, ci noroi, și Ieremia s‐a afundat în noroi. 7Și Ebed‐Melec, etiopianul
38.7
Cap. 39.16.
, un famen care era în casa împăratului, a auzit că au pus pe Ieremia în groapă; împăratul ședea atunci în poarta lui Beniamin. 8Și Ebed‐Melec a ieșit din casa împăratului și a vorbit împăratului, zicând: 9Domnul meu, împărate, oamenii aceștia au făcut rău în tot ce au făcut prorocului Ieremia, pe care l‐au aruncat în groapă; și va muri de foamete în locul unde este, căci nu mai este pâine în cetate. 10Și împăratul a poruncit lui Ebed‐Melec, etiopianul, zicând: Ia de aici treizeci de oameni cu tine și scoate pe prorocul Ieremia din groapă mai înainte de a muri. 11Și Ebed‐Melec a luat pe oameni sub porunca lui și a intrat în casa împăratului dedesubtul vistieriei și a luat de acolo zdrențe vechi și petece rupte și le‐a coborât cu funii în groapă la Ieremia. 12Și Ebed‐Melec, etiopianul, a zis lui Ieremia: Pune, te rog, aceste zdrențe vechi și petecele cele rupte sub subțioarele tale, sub funii. Și Ieremia a făcut așa. 13Și au tras
38.13
Vers. 6.
pe Ieremia cu funiile și l‐au scos din groapă; și Ieremia a rămas în curtea
38.13
Cap. 37.21.
închisorii. 14Și Zedechia, împăratul, a trimis și au adus pe Ieremia prorocul la el în intrarea a treia care este în casa Domnului; și împăratul a zis lui Ieremia: Am să te întreb ceva; nu ascunde nimic de mine. 15Atunci Ieremia a zis lui Zedechia: Dacă‐ți voi spune, oare nu mă vei omorî? Și dacă te voi sfătui, nu mă vei asculta. 16Și Zedechia, împăratul, a jurat în ascuns lui Ieremia, zicând: Viu este Domnul, care ne‐a făcut acest suflet, că nu te voi omorî, nici nu te voi da în mâna oamenilor acestora care‐ți caută viața.
38.16
Is. 57.16
17Și Ieremia a zis lui Zedechia: Așa zice Domnul Dumnezeul oștirilor, Dumnezeul lui Israel: Dacă vei
38.17
2 Reg. 24.12
ieși de bunăvoie la mai marii
38.17
Cap. 39.3.
împăratului Babilonului, sufletul tău va trăi și cetatea aceasta nu va fi arsă cu foc și vei trăi tu și casa ta. 18Dar dacă nu vei ieși la mai marii împăratului Babilonului, cetatea aceasta va fi dată în mâinile haldeilor și o vor arde cu foc și nu
38.18
Cap. 32.4;
vei scăpa din mâna lor. 19Și Zedechia împăratul a zis lui Ieremia: Mă tem de iudeii care au trecut la haldei, ca nu cumva să mă
38.19
1 Sam. 31.4
dea în mâna lor și să‐și bată joc de mine. 20Dar Ieremia a zis: Nu te vor da. Ascultă, te rog, glasul Domnului, în cele ce‐ți vorbesc și‐ți va fi bine și sufletul tău va trăi. 21Dar dacă nu vei voi să ieși, acesta este cuvântul pe care mi l‐a arătat Domnul: 22Iată, toate nevestele care au rămas în casa împăratului lui Iuda vor fi scoase la mai marii împăratului Babilonului și ele vor zice: Prietenii tăi de aproape te‐au înșelat și te‐au biruit: dar când picioarele ți s‐au afundat în noroi, au dat înapoi. 23Și vor scoate pe toate nevestele tale și pe toți copiii
38.23
Cap. 39.6;
tăi la haldei și nu
38.23
Vers. 18.
vei scăpa din mâna lor; căci vei fi luat de împăratul Babilonului și vei face să fie arsă cetatea aceasta cu foc. 24Atunci Zedechia a zis lui Ieremia: Să nu știe nimeni cuvintele acestea și nu vei muri. 25Și dacă vor auzi mai marii că am vorbit cu tine și vor veni la tine și‐ți vor zice: Spune‐ne ce ai zis împăratului, nu ascunde de noi și nu te vom omorî; și ce ți‐a zis împăratul? 26Atunci să le spui: Eu mi‐am înfățișat cererea
38.26
Cap. 37.20.
înaintea împăratului ca să nu mă facă să mă întorc în casa lui Ionatan
38.26
Cap. 37.15.
să mor acolo. 27Și toți mai marii au venit la Ieremia și l‐au întrebat și el le‐a spus după toate aceste cuvinte pe care i le poruncise împăratul. Și au plecat în liniște de la el, căci lucrul nu se făcuse cunoscut. 28Și Ieremia a rămas
38.28
Cap. 37.21;
în curtea închisorii până în ziua când a fost luat Ierusalimul.

39

Luarea Ierusalimului

391Și a fost așa: când a fost luat Ierusalimul, în anul al nouălea

39.1
2 Reg. 25.1‐4
al lui Zedechia, împăratul lui Iuda, în luna a zecea, a venit Nebucadnețar, împăratul Babilonului, și toată oastea lui împotriva Ierusalimului și l‐au împresurat. 2În anul al unsprezecelea al lui Zedechia, în luna a patra, la nouă ale lunii, s‐a spart cetatea. 3Și toți mai marii
39.3
Cap. 38.17.
împăratului Babilonului au intrat și au șezut în poarta de mijloc: Nergal‐Șarețer, Samgar‐Nebu, Sarsechim, mai marele famenilor, Nergal‐Șarețer, mai marele magilor, și ceilalți mai mari ai împăratului Babilonului. 4Și a fost așa: cum
39.4
2 Reg. 25.4
i‐au văzut Zedechia, împăratul lui Iuda, și toți bărbații de război au fugit și au ieșit noaptea din cetate pe calea grădinii împăratului, prin poarta dintre cele două ziduri: și el a luat drumul pe șes. 5Dar oastea haldeilor i‐a urmărit și au ajuns
39.5
Cap. 32.4;
pe Zedechia în șesurile din Ierihon, l‐au prins și l‐au suit la Nebucadnețar, împăratul Babilonului, la Ribla
39.5
2 Reg. 23.33
în țara Hamatului și el a rostit o judecată asupra lui. 6Și împăratul Babilonului a tăiat pe fiii lui Zedechia în Ribla înaintea ochilor lui și împăratul Babilonului a tăiat pe toți mai marii lui Iuda. 7Și a scos
39.7
Ezec. 12.13
ochii lui Zedechia și l‐a legat cu două lanțuri de aramă ca să‐l ducă în Babilon. 8Și haldeii
39.8
2 Reg. 25.9
au ars cu foc casa împăratului și casele poporului și au surpat zidurile Ierusalimului. 9Dar rămășița poporului care rămăsese în cetate și pe cei ce trecuseră la el, rămășița poporului care rămăsese
39.9
2 Reg. 25.11
, Nebuzaradan, capul gărzii, a dus‐o prinsă în Babilon. 10Dar din popor, pe cei săraci care n‐aveau nimic, Nebuzaradan, capul gărzii domnești, i‐a lăsat în țara lui Iuda și le‐a dat vii și țarine în ziua aceea. 11Și Nebucadnețar, împăratul Babilonului, a dat poruncă lui Nebuzaradan, capul gărzii domnești, despre Ieremia, zicând: 12Ia pe acesta și pune ochii pe el și nu‐i face niciun rău; ci cum îți va zice, așa să‐i faci. 13Și au trimis Nebuzaradan, capul gărzii domnești, și Nebușazban, mai marele famenilor, și Nergal‐Șarețer, mai marele magilor, și toți mai marii împăratului Babilonului, 14au trimis și au luat
39.14
Cap. 38.28.
pe Ieremia din curtea închisorii și l‐au dat lui Ghedalia
39.14
Cap. 40.5.
, fiul lui Ahicam
39.14
Cap. 26.24.
, fiul lui Șafan, ca să‐l ducă acasă. Și a locuit în mijlocul poporului. 15Și cuvântul Domnului a fost către Ieremia pe când era închis în curtea închisorii, zicând: 16Du‐te și vorbește lui Ebed‐Melec
39.16
Cap. 38.7, 12.
, etiopianul, zicând: Așa zice Domnul oștirilor, Dumnezeul lui Israel: Iată, voi aduce
39.16
Dan. 9.12
cuvintele mele asupra cetății acesteia spre rău și nu spre bine și se vor întâmpla înaintea feței tale în ziua aceea. 17Și pe tine te voi scăpa în ziua aceea, zice Domnul, și nu vei fi dat în mâna oamenilor de care te temi. 18Căci te voi scăpa și nu vei cădea de sabie, ci viața
39.18
Cap. 21.9;
ta îți va fi drept pradă, căci
39.18
1 Cron. 5.20Ps. 37.40
te‐ai încrezut în mine, zice Domnul.

40

Ieremia slobod

401Cuvântul care a fost de la Domnul către Ieremia după ce

40.1
Cap. 39.14.
Nebuzaradan, capul gărzii domnești, îi dăduse drumul din Rama, când îl luase legat în lanțuri printre toți cei strămutați din Ierusalim și din Iuda, care fuseseră strămutați în Babilon. 2Și capul gărzii domnești a luat pe Ieremia și i‐a
40.2
Cap. 50.7.
zis: Domnul Dumnezeul tău a rostit răul acesta asupra locului acestuia 3și Domnul a adus și a făcut precum a zis: pentru că
40.3
Deut. 29.24,25Dan. 9.11
ați păcătuit împotriva Domnului și n‐ați ascultat de glasul lui, pentru aceasta a venit lucrul acesta asupra voastră. 4Și acum iată, te dezleg în ziua aceasta de lanțurile care sunt pe mâinile tale. Dacă
40.4
Cap. 39.12.
este bine în ochii tăi să vii cu mine la Babilon, vino și voi avea ochii asupra ta; dar dacă este rău în ochii tăi să vii cu mine la Babilon, lasă‐te. Vezi, toată țara
40.4
Gen. 20.15
este înaintea ta! Unde este bine și drept în ochii tăi să mergi, acolo mergi. 5Și pe când încă nu se întorsese, i‐a zis: Întoarce‐te deci la Ghedalia, fiul lui Ahicam, fiul lui Șafan, pe care
40.5
2 Reg. 25.22
l‐a pus împăratul Babilonului peste cetățile lui Iuda, și locuiește cu el în mijlocul poporului; sau du‐te unde este drept în ochii tăi să mergi. Și capul gărzii domnești i‐a dat merinde și un dar și i‐a dat drumul. 6Și Ieremia
40.6
Cap. 39.14.
s‐a dus la Ghedalia, fiul lui Ahicam, în Mițpa
40.6
Jud. 20.1
, și a locuit cu el printre poporul care rămăsese în țară. 7Și toți mai marii oștirilor care erau în câmpii, ei și bărbații lor, au auzit
40.7
2 Reg. 25.23
că împăratul Babilonului pusese pe Ghedalia, fiul lui Ahicam, peste țară și că‐i încredințase bărbați și neveste și copii și dintre săracii
40.7
Cap. 39.10.
țării pe cei care nu fuseseră strămutați în Babilon. 8Atunci au venit la Ghedalia la Mițpa, Ismael
40.8
Cap. 41.1.
, fiul lui Netania, și Iohanan și Ionatan, fiii lui Careah, și Seraia, fiul lui Tanhumet, și fiii lui Efai, Netofatitul, și Iezania, fiul unui Maacatit, ei și bărbații lor. 9Și Ghedalia, fiul lui Ahicam, fiul lui Șafan, le‐a jurat lor și bărbaților lor, zicând: Nu vă temeți să slujiți haldeilor; locuiți în țară și slujiți împăratului Babilonului și vă va fi bine. 10Și eu iată, voi locui în Mițpa ca să stau înaintea haldeilor care vor veni la noi: dar voi strângeți vin și roade de vară și untdelemn și puneți în vasele voastre și locuiți în cetățile voastre pe care le stăpâniți. 11Tot așa și toți iudeii care erau în Moab și între copiii lui Amon și în Edom și care erau în toate țările au auzit că împăratul Babilonului lăsase o rămășiță în Iuda și că peste ei pusese pe Ghedalia, fiul lui Ahicam, fiul lui Șafan; 12și toți iudeii s‐au întors din toate locurile unde fuseseră izgoniți și au venit în țara lui Iuda, la Ghedalia, la Mițpa, și au strâns vin și roade de vară foarte multe. 13Și Iohanan, fiul lui Careah, și toți mai marii oștirilor care erau în câmpii au venit la Ghedalia la Mițpa, 14și i‐au zis: Știi cu adevărat că Baalis
40.14
Cap. 41.10.
, împăratul copiilor lui Amon, a trimis pe Ismael, fiul lui Netania, ca să te omoare? Dar Ghedalia, fiul lui Ahicam, nu i‐a crezut. 15Și Iohanan, fiul lui Careah, a vorbit în ascuns lui Ghedalia în Mițpa, zicând: Să mă duc, rogu‐te, și voi lovi pe Ismael, fiul lui Netania, și nimeni nu va ști: de ce să‐ți ia el viața și să fie împrăștiați toți cei din Iuda care sunt adunați în jurul tău și să se piardă rămășița lui Iuda? 16Dar Ghedalia, fiul lui Ahicam, a zis lui Iohanan, fiul lui Careah: Să nu faci lucrul acesta; căci vorbești neadevăr despre Ismael.