Traducere Literală Cornilescu 1931 (VDCL)
3

Îndemn la pocăință

31Ei zic: Dacă cineva își lasă nevasta și ea se duce de la el și se face a altui bărbat, se va mai întoarce

3.1
Deut. 24.4
el la ea? Oare n‐ar fi țara
3.1
Cap. 2.7.
aceea cu totul necurată? Dar tu ai curvit
3.1
Cap. 2.20.
cu mulți ibovnici: totuși
3.1
Cap. 4.1.
, întoarce‐te la mine, zice Domnul. 2Ridică‐ți ochii spre înălțimile
3.2
Deut. 12.2
goale și vezi: unde nu te‐ai necinstit? Le‐ai ținut
3.2
Gen. 38.14Prov. 23.28Ezec. 16.24,25
calea ca arabul în pustie și ai pângărit
3.2
Cap. 2.7. Vers. 9.
țara cu curviile tale și cu răutatea ta. 3De aceea s‐au oprit
3.3
Lev. 26.19Deut. 28.23,2414.4
ploile și n‐a fost ploaie târzie; dar ai avut frunte de curvă
3.3
Cap. 5.3;
, nu voiai să‐ți fie rușine. 4Nu vrei să mai strigi de acum către mine: Tatăl meu, tu ești
3.4
Prov. 2.17
călăuza tinereții
3.4
Cap. 2.2.
mele? 5Oare își va ține el mânia
3.5
Ps. 77.7103.9Is. 57.16
în veac? O va păstra el până în veci? Iată, așa ai vorbit și ai făcut lucruri rele, cât ai putut. 6Și Domnul mi‐a zis în zilele împăratului Iosia: Ai văzut ce a făcut necredincioasa
3.6
Vers. 11, 14. Cap. 7.24.
Israel? S‐a suit
3.6
Cap. 2.20.
pe orice munte înalt și sub orice copac verde și acolo a curvit. 7Și am zis după ce a făcut
3.7
2 Reg. 17.13
toate aceste lucruri: Se va întoarce la mine. Dar nu s‐a întors. Și a văzut și soră‐sa
3.7
Ezec. 16.46
23.2,4
cea vânzătoare, Iuda. 8Și am
3.8
Ezec. 23.9
văzut, când, pentru această pricină în care preacurvise necredincioasa Israel, am lăsat‐o
3.8
2 Reg. 17.6,18
și i‐am dat carte de despărțire, totuși vânzătoarea
3.8
Ezec. 23.11
Iuda, soră‐sa, nu s‐a temut, ci s‐a dus și a curvit și ea. 9Și a fost așa: prin nesocotința curviei ei țara a fost pângărită
3.9
Cap. 2.7. Vers. 2.
și a preacurvit cu pietre
3.9
Cap. 2.27.
și cu lemne. 10Și cu toate acestea, Iuda, soră‐sa cea vânzătoare, nu s‐a întors la mine din toată inima
3.10
2 Cron. 34.33Osea 7.14
ei, ci cu prefăcătorie, zice Domnul. 11Și Domnul mi‐a zis: Necredincioasa Israel s‐a arătat înaintea mea mai dreaptă decât vânzătoarea
3.11
Ezec. 16.51
23.11
Iuda. 12Mergi și vestește cuvintele acestea spre miazănoapte
3.12
2 Reg. 17.6
și zi: Întoarce‐te, necredincioaso Israel, zice Domnul: nu‐mi voi posomorî fața peste voi, căci sunt
3.12
Ps. 86.15
103.8,9
milos, zice Domnul; nu voi ține mânia pentru totdeauna. 13Numai recunoaște‐ți
3.13
Lev. 26.40Deut. 30.1,2Prov. 28.13
nelegiuirea, că ai păcătuit împotriva Domnului Dumnezeului tău și ți‐ai întors
3.13
Vers. 2.
căile încoace și încolo la străini
3.13
Cap. 2.25.
, sub orice copac
3.13
Deut. 12.2
verde și n‐ați ascultat de glasul meu, zice Domnul. 14Întoarceți‐vă, fii neascultători, zice Domnul. Căci
3.14
Cap. 31.32.
sunt un soț pentru voi și vă voi lua unul
3.14
Rom. 11.5
dintr‐o cetate și doi dintr‐o familie și vă voi aduce la Sion. 15Și vă voi da păstori
3.15
Cap. 23.4. Ezec. 31.23.
după inima mea și vă vor paște
3.15
Fapte. 20.28
cu cunoștință și pricepere. 16Și va fi așa: când vă veți înmulți și veți crește în țară, în zilele acelea, zice Domnul, nu vor mai zice: Chivotul legământului Domnului! Nici nu li se va sui în
3.16
Is. 65.17
inimă, nici nu‐și vor aduce aminte de el, nici nu‐l vor cerceta, nici nu se va mai face. 17În vremea aceea vor numi Ierusalimul: Scaunul de domnie al Domnului. Și toate neamurile se vor aduna la el, la
3.17
Is. 60.9
numele Domnului, la Ierusalim și nu vor mai umbla după îndărătnicia inimii
3.17
Cap. 11.8.
lor rele. 18În zilele acelea casa
3.18
Is. 11.13Ezec. 37.16‐22Osea 1.11
lui Iuda va umbla cu casa lui Israel și vor veni împreună din țara de la miazănoapte
3.18
Vers. 12. Cap. 31.8.
în țara
3.18
Amos 9.15
pe care am dat‐o de moștenire părinților voștri. 19Dar eu am zis: Cum să te pun între copii și să‐ți dau țara cea plăcută
3.19
Ps. 106.24Ezec. 20.6Dan. 8.9
11.16,41,45
, moștenirea cea bună a oștilor neamurilor? Și am zis: Mă vei numi: Tatăl
3.19
Is. 63.16
meu; și nu te vei întoarce dinapoia mea. 20Cu adevărat, precum o nevastă este necredincioasă și pleacă de la bărbatul său, așa v‐ați făcut necredincioși
3.20
Is. 48.8
voi mie, casă a lui Israel, zice Domnul. 21Un glas s‐a auzit pe înălțimile
3.21
Is. 15.2
goale, plângeri și cereri ale copiilor lui Israel; căci și‐au sucit calea, au uitat pe Domnul Dumnezeul lor. 22Întoarceți‐vă
3.22
Vers. 14.
, copii neascultători; voi vindeca
3.22
Osea 6.1
14.4
neascultările voastre… Iată, noi venim la tine, căci tu ești Domnul Dumnezeul nostru. 23Cu adevărat
3.23
Ps. 121.1,2
, în zadar se nădăjduiește în dealuri și în mulțimea munților. Cu adevărat, în
3.23
Ps. 3.8
Domnul Dumnezeul nostru este mântuirea lui Israel. 24Dar rușinea
3.24
Cap. 11.13.
a mâncat munca părinților noștri din tinerețea noastră; turmele lor și cirezile lor, pe fiii lor și pe fetele lor. 25Să zăcem în rușinea noastră și să ne acopere necinstea noastră; căci am păcătuit
3.25
Ezra 9.7
împotriva Domnului Dumnezeului nostru, noi și părinții noștri, din tinerețea noastră până în ziua de astăzi și n‐am ascultat
3.25
Cap. 22.21.
de glasul Domnului Dumnezeului nostru.

4

Chemare la pocăință

41Israele, dacă te vei întoarce

4.1
Cap. 3.1, 22.
, zice Domnul, dacă te vei întoarce la mine și dacă vei depărta dinaintea mea urâciunile tale, nu vei mai rătăci. 2Și
4.2
Deut. 10.20Is. 45.23
65.16
vei jura: Viu este Domnul: în adevăr
4.2
Is. 48.1Zah. 8.8
, în iudecată și în dreptate. Și neamurile
4.2
Gen. 22.18Ps. 72.17Gal. 3.8
se vor binecuvânta în el și se vor slăvi
4.2
Is. 45.251 Cor. 1.31
în el. 3Căci așa zice Domnul către bărbații lui Iuda și ai Ierusalimului: Desfundați‐vă
4.3
Osea 10.12
un pământ nou și nu semănați între
4.3
Mat. 13.7,22
spini! 4Tăiați‐vă împrejur
4.4
Deut. 10.16
30.6Rom. 2.28,29Col. 2.11
Domnului și depărtați prepuțurile inimii voastre, bărbați ai lui Iuda și locuitori ai Ierusalimului, ca nu cumva să izbucnească mânia mea ca un foc și să ardă și să nu fie nimeni s‐o stângă, din pricina răutății faptelor voastre.

O năvălire străină

5Spuneți în Iuda și vestiți în Ierusalim și ziceți și suflați în trâmbiță în țară, strigați cu glas tare și ziceți: Strângeți‐vă

4.5
Cap. 8.14.
și să intrăm în cetățile întărite! 6Înălțați un steag spre Sion. Fugiți, nu stați! Căci eu aduc răul de la miazănoapte
4.6
Cap. 1.13, 14, 15;
și pieire mare. 7Leul s‐a ridicat
4.7
2 Reg. 24.1Dan. 7.4
din tufarul său și pierzătorul
4.7
Cap. 25.9.
neamurilor este pe drumul său; a ieșit din locul său ca să‐ți prefacă țara în pustie; cetățile tale vor fi pustiite
4.7
Is. 1.7
, fără locuitor. 8De aceea, încingeți‐vă
4.8
Is. 22.12
cu saci, plângeți și urlați: căci mânia cea înfocată a Domnului nu s‐a întors înapoi de la noi. 9Și va fi așa: în ziua aceea, zice Domnul, inima împăratului și inima mai marilor se va pierde și preoții se vor uimi și prorocii vor încremeni. 10Și am zis: Vai, Doamne Dumnezeule! Da, ai amăgit
4.10
Ezec. 14.92 Tes. 2.11
mult pe poporul acesta și Ierusalimul
4.10
Cap. 5.12;
, zicând: Veți avea pace!, deoarece sabia ajunge până la suflet. 11În vremea aceea se va zice poporului acestuia și Ierusalimului: Un vânt
4.11
Cap. 51.1.
arzător suflă de pe locurile înalte din pustie, pe calea fiicei poporului meu, nu ca să vânture, nici ca să curețe. 12Un vânt puternic vine din acestea pentru mine. Și acum voi
4.12
Cap. 1.16.
rosti judecăți împotriva lor. 13Iată, el se va înălța ca norii și carele lui
4.13
Is. 5.28
vor fi ca un vârtej; caii
4.13
Deut. 28.49Plâng. 4.19Osea 8.1Hab. 1.8
lui sunt mai iuți decât vulturii. Vai de noi, căci suntem pustiiți. 14Ierusalime, spală‐ți
4.14
Is. 1.16Iac. 4.8
inima de răutate, ca să fii mântuit. Până când vor locui gândurile tale nelegiuite înăuntrul tău? 15Căci un glas spune de la Dan
4.15
Cap. 8.16.
și vestește răul din ținutul muntos al lui Efraim. 16Pomeniți neamurilor; iată, vestiți împotriva Ierusalimului: Vin străjerii dintr‐o țară
4.16
Cap. 5.15.
îndepărtată și își înalță glasul împotriva cetăților lui Iuda. 17Sunt în jurul său ca păzitorii de țarine
4.17
2 Reg. 25.1,4
; pentru că s‐a răsculat împotriva mea, zice Domnul. 18Calea ta și faptele tale
4.18
Ps. 107.17Is. 50.1
ți‐au adus acestea. Acesta este răutatea ta, da, este amară, da, ajunge până la inima ta. 19Măruntaiele
4.19
Is. 15.5
16.11
21.3
22.4Lc. 19.42
mele! Măruntaiele mele! Sunt în chin! Oh, pereții inimii mele! Inima mea vuiește în mine; nu pot să tac. Căci auzi, suflete al meu, sunetul trâmbiței, alarma de război. 20Prăpăd
4.20
Ps. 42.7Ezec. 7.26
peste prăpăd se strigă; căci toată țara este pustiită: deodată s‐au pustiit corturile
4.20
Cap. 10.20.
mele, covoarele mele într‐o clipă. 21Până când voi vedea steagul și voi auzi sunetul trâmbiței? 22Căci poporul meu este nebun, ei nu mă cunosc. Sunt copii fără minte și n‐au pricepere. Sunt înțelepți
4.22
Rom. 16.19
să facă răul, dar n‐au cunoștință să facă binele. 23M‐am uitat la pământ
4.23
Is. 24.19
și iată era pustiu
4.23
Gen. 1.2
și gol, și la ceruri, și n‐aveau lumină! 24M‐am uitat
4.24
Is. 5.25Ezec. 38.20
la munți, și iată tremurau și toate dealurile se zguduiau cu putere. 25M‐am uitat și iată nu era niciun om și toate păsările cerurilor
4.25
Țef. 1.3
fugiseră. 26M‐am uitat și iată câmpul roditor era o pustie și toate cetățile lui erau surpate înaintea Domnului și dinaintea aprinderii mâniei lui! 27Căci așa zice Domnul: Toată țara va fi o pustie; dar nu voi nimici
4.27
Cap. 5.10, 18;
cu totul. 28De aceea pământul
4.28
Osea 4.3
se va jeli și cerurile
4.28
Is. 5.30
50.3
de deasupra vor fi negre; pentru că eu am vorbit, am hotărât și nu‐mi va părea rău
4.28
Num. 23.19
, nici nu mă voi întoarce de la aceasta. 29Fiecare cetate fuge de vuietul călăreților și al arcașilor; ei intră în tufari și se agață pe stânci: fiecare cetate este părăsită și niciun om nu locuiește în ea. 30Și tu, cea pustiită, ce vei face? Chiar dacă te vei îmbrăca cu cârmâz, chiar dacă te vei împodobi cu podoabe de aur, dacă‐ți vei zgârâia
4.30
2 Reg. 9.30Ezec. 23.40
ochii cu boială, în zadar te vei împodobi: ibovnicii tăi
4.30
Cap. 22.20, 22.
te disprețuiesc, caută viața ta. 31Căci am auzit un glas ca al unei femei în facere, strâmtorare ca a celei ce naște pe întâiul său născut, glasul fiicei Sionului care suspină, își întinde
4.31
Is. 1.15Plâng. 1.17
mâinile zicând: Vai de mine acum! Căci mi se stinge sufletul dinaintea ucigașilor.

5

Nelegiuirea Ierusalimului

51Cutreierați ulițele Ierusalimului și vedeți acum și cunoașteți și căutați

5.1
Ezec. 22.30
în piețele lui dacă puteți afla un om, dacă
5.1
Gen. 18.23Ps. 12.1
este vreunul care să facă dreptatea, care să caute adevănul! Cu adevărat, ei jură
5.1
Gen. 18.26
mincinos. 2Și dacă
5.2
Tit 1.16
ei zic: Viu
5.2
Cap. 4.2.
este Domnul! Cu adevărat jură
5.2
Cap. 7.9.
mincinos. 3Doamne, oare nu sunt ochii tăi
5.3
2 Cron. 16.9
asupra adevărului? Tu i‐ai lovit
5.3
Is. 1.5
9.13
, dar nu i‐a durut; i‐ai nimicit, dar n‐au voit să se îndrepte; și‐au făcut fețele mai tari decât stânca, n‐au voit
5.3
Cap. 7.28.
să se întoarcă. 4Atunci am zis: Hotărât, aceștia sunt ticăloși, sunt proști; căci ei nu cunosc
5.4
Cap. 8.7.
calea Domnului, nici judecata Dumnezeului lor. 5Mă voi duce la cei mari și le voi vorbi. Căci ei
5.5
Mica 3.1
cunosc calea Domnului, judecata Dumnezeului lor. Dar aceștia au sfărâmat
5.5
Ps. 2.3
cu totul jugul și au rupt legăturile. 6De aceea leul
5.6
Cap. 4.7.
din pădure îi va lovi, lupul
5.6
Ps. 104.20Hab. 1.8Țef. 3.3
serilor îi va pustii, pardosul
5.6
Osea 13.7
le va pândi cetățile: oricine iese din ele va fi sfâșiat: căci fărădelegile lor s‐au înmulțit și abaterile lor s‐au mărit. 7Cum să te iert? Copiii tăi m‐au părăsit și jură
5.7
Ios. 23.7Țef. 1.5
pe cei ce
5.7
Deut. 32.21Gal. 4.8
nu sunt dumnezei. I‐am îndestulat
5.7
Deut. 32.21
și au preacurvit și s‐au adunat în cete la casa curvei. 8Cai
5.8
Ezec. 22.11
bine hrăniți, ei aleargă încoace și încolo, nechează
5.8
Cap. 13.27.
fiecare după nevasta aproapelui său. 9
5.9
Vers. 29. Cap. 9.9.
nu‐i cercetez eu pentru acestea, zice Domnul, și
5.9
Cap. 44.22.
să nu se răzbune sufletul meu pe un neam ca acesta? 10Suiți‐vă
5.10
Cap. 39.8.
pe zidurile lui și sfărâmați; dar
5.10
Cap. 4.27. Vers. 18.
să nu nimiciți cu totul. Smulgeți‐i ramurile, căci nu sunt ale Domnului. 11Căci casa
5.11
Cap. 3.20.
lui Israel și casa lui Iuda s‐au purtat cu necredincioșie împotriva mea, zice Domnul. 12S‐au lepădat
5.12
2 Cron. 36.16
de Domnul și au zis: El nu
5.12
Is. 28.15
este, și nu
5.12
Cap. 14.13.
va veni rău asupra noastră, nici nu vom vedea sabie, nici foamete. 13Și prorocii se vor face vânt și cuvântul Domnului nu este în ei: așa li se va face. 14De aceea, așa zice Domnul Dumnezeul oștirilor: Fiindcă vorbiți acest cuvânt, iată,
5.14
Cap. 1.9.
voi face vorbele mele foc în gura ta și pe poporul acesta lemn, și‐i va mistui. 15Iată, aduc asupra voastră un neam de departe, casă a lui Israel, zice Domnul, un neam
5.15
Deut. 28.49Is. 5.26
puternic, un neam
5.15
Is. 39.3
străvechi, un neam a cărui limbă n‐o cunoști, nici nu înțelegi ce zice. 16Tolba lui este ca un mormânt deschis; toți sunt viteji. 17Și‐ți vor mânca secerișul
5.17
Lev. 26.16Deut. 28.31,33
și pâinea, vor mânca pe fiii tăi și pe fetele tale, vor mânca turmele tale și cirezile tale, vor mânca viile tale și smochinii tăi, vor nimici cu sabie cetățile tale cele întărite în care te încredeai. 18Dar chiar în zilele acelea, zice Domnul, nu vă voi nimici
5.18
Cap. 4.27.
de tot. 19Și va fi așa: când veți zice: Pentru ce
5.19
Deut. 29.241 Reg. 9.8,916.10
ne‐a făcut Domnul Dumnezeul nostru toate acestea? Atunci le vei zice: Precum m‐ați părăsit
5.19
Cap. 2.13.
și ați slujit la dumnezei străini în țara voastră, așa veți sluji
5.19
Deut. 28.48
unor străini într‐o țară care nu este a voastră. 20Spuneți aceasta în casa lui Iacov și vestiți în Iuda, zicând: 21Ascultați acum acestea, o, popor
5.21
Is. 6.9Ezec. 12.2Mat. 13.14In. 12.40Fapte. 28.26Rom. 11.8
nebun și fără inimă, care aveți ochi și nu vedeți, care aveți urechi și n‐auziți. 22Oare nu vă temeți
5.22
Ap. 15.4
de mine, zice Domnul, și nu tremurați înaintea mea, care am pus nisipul hotar mării
5.22
Iov 26.10
38.10,11Ps. 104.9Prov. 8.29
, printr‐o poruncă necurmată, și nu se va trece peste ea? Valurile ei se muncesc, dar nu biruiesc și mugesc, dar nu‐l pot trece. 23Dar acest popor are o inimă răzvrătită și îndărătnică. S‐au abătut și s‐au dus. 24Și nu zic în inima lor: Să ne temem acum de Domnul Dumnezeul nostru, care dă ploaie
5.24
Ps. 147.8Mat. 5.45Fapte. 14.17
timpurie
5.24
Deut. 11.14Ioel 2.23
și târzie la vremea sa, care ne păzește
5.24
Gen. 8.22
săptămânile hotărâte ale secerișului. 25Nelegiuirile voastre
5.25
Cap. 3.3.
au îndepărtat aceste lucruri și păcatele voastre au oprit de la voi ce este bun. 26Căci în poporul meu se află oameni răi: ei stau la pândă
5.26
Prov. 1.11,17,18Hab. 1.15
cum se pleacă păsărarii; așază o capcană, prind pe oameni. 27Ca o cușcă plină de păsări, așa și casele lor sunt pline de înșelăciune: de aceea s‐au mărit și s‐au îmbogățit. 28S‐au îngrășat,
5.28
Deut. 32.15
lucesc, da, întrec măsura în răutate; nu judecă pricina, pricina
5.28
Is. 1.23Zah. 7.10
orfanului, ca să propășească
5.28
Iov 12.6Ps. 73.12
; nici dreptul nevoiașilor nu‐l judecă. 29Să nu cercetez
5.29
Vers. 9.
eu pentru aceste lucruri, zice Domnul, și să nu se răzbune sufletul meu pe un popor ca acesta? 30Ceva înspăimântător
5.30
Cap. 23.14.
și cumplit se săvârșește în țară: 31prorocii prorocesc minciună
5.31
Cap. 14.14;
și preoții domnesc cu ajutorul lor: și poporul meu iubește
5.31
Mica 2.11
aceasta. Și ce veți face la sfârșit?