Traducere Literală Cornilescu 1931 (VDCL)
40

Ieremia slobod

401Cuvântul care a fost de la Domnul către Ieremia după ce

40.1
Cap. 39.14.

Nebuzaradan, capul gărzii domnești, îi dăduse drumul din Rama, când îl luase legat în lanțuri printre toți cei strămutați din Ierusalim și din Iuda, care fuseseră strămutați în Babilon. 2Și capul gărzii domnești a luat pe Ieremia și i‐a
40.2
Cap. 50.7.

zis: Domnul Dumnezeul tău a rostit răul acesta asupra locului acestuia 3și Domnul a adus și a făcut precum a zis: pentru că
40.3
Deut. 29.24,25Dan. 9.11
ați păcătuit împotriva Domnului și n‐ați ascultat de glasul lui, pentru aceasta a venit lucrul acesta asupra voastră. 4Și acum iată, te dezleg în ziua aceasta de lanțurile care sunt pe mâinile tale. Dacă
40.4
Cap. 39.12.

este bine în ochii tăi să vii cu mine la Babilon, vino și voi avea ochii asupra ta; dar dacă este rău în ochii tăi să vii cu mine la Babilon, lasă‐te. Vezi, toată țara
40.4
Gen. 20.15
este înaintea ta! Unde este bine și drept în ochii tăi să mergi, acolo mergi. 5Și pe când încă nu se întorsese, i‐a zis: Întoarce‐te deci la Ghedalia, fiul lui Ahicam, fiul lui Șafan, pe care
40.5
2 Reg. 25.22
l‐a pus împăratul Babilonului peste cetățile lui Iuda, și locuiește cu el în mijlocul poporului; sau du‐te unde este drept în ochii tăi să mergi. Și capul gărzii domnești i‐a dat merinde și un dar și i‐a dat drumul. 6Și Ieremia
40.6
Cap. 39.14.

s‐a dus la Ghedalia, fiul lui Ahicam, în Mițpa
40.6
Jud. 20.1
, și a locuit cu el printre poporul care rămăsese în țară. 7Și toți mai marii oștirilor care erau în câmpii, ei și bărbații lor, au auzit
40.7
2 Reg. 25.23
că împăratul Babilonului pusese pe Ghedalia, fiul lui Ahicam, peste țară și că‐i încredințase bărbați și neveste și copii și dintre săracii
40.7
Cap. 39.10.

țării pe cei care nu fuseseră strămutați în Babilon. 8Atunci au venit la Ghedalia la Mițpa, Ismael
40.8
Cap. 41.1.

, fiul lui Netania, și Iohanan și Ionatan, fiii lui Careah, și Seraia, fiul lui Tanhumet, și fiii lui Efai, Netofatitul, și Iezania, fiul unui Maacatit, ei și bărbații lor. 9Și Ghedalia, fiul lui Ahicam, fiul lui Șafan, le‐a jurat lor și bărbaților lor, zicând: Nu vă temeți să slujiți haldeilor; locuiți în țară și slujiți împăratului Babilonului și vă va fi bine. 10Și eu iată, voi locui în Mițpa ca să stau înaintea haldeilor care vor veni la noi: dar voi strângeți vin și roade de vară și untdelemn și puneți în vasele voastre și locuiți în cetățile voastre pe care le stăpâniți. 11Tot așa și toți iudeii care erau în Moab și între copiii lui Amon și în Edom și care erau în toate țările au auzit că împăratul Babilonului lăsase o rămășiță în Iuda și că peste ei pusese pe Ghedalia, fiul lui Ahicam, fiul lui Șafan; 12și toți iudeii s‐au întors din toate locurile unde fuseseră izgoniți și au venit în țara lui Iuda, la Ghedalia, la Mițpa, și au strâns vin și roade de vară foarte multe. 13Și Iohanan, fiul lui Careah, și toți mai marii oștirilor care erau în câmpii au venit la Ghedalia la Mițpa, 14și i‐au zis: Știi cu adevărat că Baalis
40.14
Cap. 41.10.

, împăratul copiilor lui Amon, a trimis pe Ismael, fiul lui Netania, ca să te omoare? Dar Ghedalia, fiul lui Ahicam, nu i‐a crezut. 15Și Iohanan, fiul lui Careah, a vorbit în ascuns lui Ghedalia în Mițpa, zicând: Să mă duc, rogu‐te, și voi lovi pe Ismael, fiul lui Netania, și nimeni nu va ști: de ce să‐ți ia el viața și să fie împrăștiați toți cei din Iuda care sunt adunați în jurul tău și să se piardă rămășița lui Iuda? 16Dar Ghedalia, fiul lui Ahicam, a zis lui Iohanan, fiul lui Careah: Să nu faci lucrul acesta; căci vorbești neadevăr despre Ismael.