Traducere Literală Cornilescu 1931 (VDCL)
39

Luarea Ierusalimului

391Și a fost așa: când a fost luat Ierusalimul, în anul al nouălea

39.1
2 Reg. 25.1‐4
al lui Zedechia, împăratul lui Iuda, în luna a zecea, a venit Nebucadnețar, împăratul Babilonului, și toată oastea lui împotriva Ierusalimului și l‐au împresurat. 2În anul al unsprezecelea al lui Zedechia, în luna a patra, la nouă ale lunii, s‐a spart cetatea. 3Și toți mai marii
39.3
Cap. 38.17.
împăratului Babilonului au intrat și au șezut în poarta de mijloc: Nergal‐Șarețer, Samgar‐Nebu, Sarsechim, mai marele famenilor, Nergal‐Șarețer, mai marele magilor, și ceilalți mai mari ai împăratului Babilonului. 4Și a fost așa: cum
39.4
2 Reg. 25.4
i‐au văzut Zedechia, împăratul lui Iuda, și toți bărbații de război au fugit și au ieșit noaptea din cetate pe calea grădinii împăratului, prin poarta dintre cele două ziduri: și el a luat drumul pe șes. 5Dar oastea haldeilor i‐a urmărit și au ajuns
39.5
Cap. 32.4;
pe Zedechia în șesurile din Ierihon, l‐au prins și l‐au suit la Nebucadnețar, împăratul Babilonului, la Ribla
39.5
2 Reg. 23.33
în țara Hamatului și el a rostit o judecată asupra lui. 6Și împăratul Babilonului a tăiat pe fiii lui Zedechia în Ribla înaintea ochilor lui și împăratul Babilonului a tăiat pe toți mai marii lui Iuda. 7Și a scos
39.7
Ezec. 12.13
ochii lui Zedechia și l‐a legat cu două lanțuri de aramă ca să‐l ducă în Babilon. 8Și haldeii
39.8
2 Reg. 25.9
au ars cu foc casa împăratului și casele poporului și au surpat zidurile Ierusalimului. 9Dar rămășița poporului care rămăsese în cetate și pe cei ce trecuseră la el, rămășița poporului care rămăsese
39.9
2 Reg. 25.11
, Nebuzaradan, capul gărzii, a dus‐o prinsă în Babilon. 10Dar din popor, pe cei săraci care n‐aveau nimic, Nebuzaradan, capul gărzii domnești, i‐a lăsat în țara lui Iuda și le‐a dat vii și țarine în ziua aceea. 11Și Nebucadnețar, împăratul Babilonului, a dat poruncă lui Nebuzaradan, capul gărzii domnești, despre Ieremia, zicând: 12Ia pe acesta și pune ochii pe el și nu‐i face niciun rău; ci cum îți va zice, așa să‐i faci. 13Și au trimis Nebuzaradan, capul gărzii domnești, și Nebușazban, mai marele famenilor, și Nergal‐Șarețer, mai marele magilor, și toți mai marii împăratului Babilonului, 14au trimis și au luat
39.14
Cap. 38.28.
pe Ieremia din curtea închisorii și l‐au dat lui Ghedalia
39.14
Cap. 40.5.
, fiul lui Ahicam
39.14
Cap. 26.24.
, fiul lui Șafan, ca să‐l ducă acasă. Și a locuit în mijlocul poporului. 15Și cuvântul Domnului a fost către Ieremia pe când era închis în curtea închisorii, zicând: 16Du‐te și vorbește lui Ebed‐Melec
39.16
Cap. 38.7, 12.
, etiopianul, zicând: Așa zice Domnul oștirilor, Dumnezeul lui Israel: Iată, voi aduce
39.16
Dan. 9.12
cuvintele mele asupra cetății acesteia spre rău și nu spre bine și se vor întâmpla înaintea feței tale în ziua aceea. 17Și pe tine te voi scăpa în ziua aceea, zice Domnul, și nu vei fi dat în mâna oamenilor de care te temi. 18Căci te voi scăpa și nu vei cădea de sabie, ci viața
39.18
Cap. 21.9;
ta îți va fi drept pradă, căci
39.18
1 Cron. 5.20Ps. 37.40
te‐ai încrezut în mine, zice Domnul.

40

Ieremia slobod

401Cuvântul care a fost de la Domnul către Ieremia după ce

40.1
Cap. 39.14.
Nebuzaradan, capul gărzii domnești, îi dăduse drumul din Rama, când îl luase legat în lanțuri printre toți cei strămutați din Ierusalim și din Iuda, care fuseseră strămutați în Babilon. 2Și capul gărzii domnești a luat pe Ieremia și i‐a
40.2
Cap. 50.7.
zis: Domnul Dumnezeul tău a rostit răul acesta asupra locului acestuia 3și Domnul a adus și a făcut precum a zis: pentru că
40.3
Deut. 29.24,25Dan. 9.11
ați păcătuit împotriva Domnului și n‐ați ascultat de glasul lui, pentru aceasta a venit lucrul acesta asupra voastră. 4Și acum iată, te dezleg în ziua aceasta de lanțurile care sunt pe mâinile tale. Dacă
40.4
Cap. 39.12.
este bine în ochii tăi să vii cu mine la Babilon, vino și voi avea ochii asupra ta; dar dacă este rău în ochii tăi să vii cu mine la Babilon, lasă‐te. Vezi, toată țara
40.4
Gen. 20.15
este înaintea ta! Unde este bine și drept în ochii tăi să mergi, acolo mergi. 5Și pe când încă nu se întorsese, i‐a zis: Întoarce‐te deci la Ghedalia, fiul lui Ahicam, fiul lui Șafan, pe care
40.5
2 Reg. 25.22
l‐a pus împăratul Babilonului peste cetățile lui Iuda, și locuiește cu el în mijlocul poporului; sau du‐te unde este drept în ochii tăi să mergi. Și capul gărzii domnești i‐a dat merinde și un dar și i‐a dat drumul. 6Și Ieremia
40.6
Cap. 39.14.
s‐a dus la Ghedalia, fiul lui Ahicam, în Mițpa
40.6
Jud. 20.1
, și a locuit cu el printre poporul care rămăsese în țară. 7Și toți mai marii oștirilor care erau în câmpii, ei și bărbații lor, au auzit
40.7
2 Reg. 25.23
că împăratul Babilonului pusese pe Ghedalia, fiul lui Ahicam, peste țară și că‐i încredințase bărbați și neveste și copii și dintre săracii
40.7
Cap. 39.10.
țării pe cei care nu fuseseră strămutați în Babilon. 8Atunci au venit la Ghedalia la Mițpa, Ismael
40.8
Cap. 41.1.
, fiul lui Netania, și Iohanan și Ionatan, fiii lui Careah, și Seraia, fiul lui Tanhumet, și fiii lui Efai, Netofatitul, și Iezania, fiul unui Maacatit, ei și bărbații lor. 9Și Ghedalia, fiul lui Ahicam, fiul lui Șafan, le‐a jurat lor și bărbaților lor, zicând: Nu vă temeți să slujiți haldeilor; locuiți în țară și slujiți împăratului Babilonului și vă va fi bine. 10Și eu iată, voi locui în Mițpa ca să stau înaintea haldeilor care vor veni la noi: dar voi strângeți vin și roade de vară și untdelemn și puneți în vasele voastre și locuiți în cetățile voastre pe care le stăpâniți. 11Tot așa și toți iudeii care erau în Moab și între copiii lui Amon și în Edom și care erau în toate țările au auzit că împăratul Babilonului lăsase o rămășiță în Iuda și că peste ei pusese pe Ghedalia, fiul lui Ahicam, fiul lui Șafan; 12și toți iudeii s‐au întors din toate locurile unde fuseseră izgoniți și au venit în țara lui Iuda, la Ghedalia, la Mițpa, și au strâns vin și roade de vară foarte multe. 13Și Iohanan, fiul lui Careah, și toți mai marii oștirilor care erau în câmpii au venit la Ghedalia la Mițpa, 14și i‐au zis: Știi cu adevărat că Baalis
40.14
Cap. 41.10.
, împăratul copiilor lui Amon, a trimis pe Ismael, fiul lui Netania, ca să te omoare? Dar Ghedalia, fiul lui Ahicam, nu i‐a crezut. 15Și Iohanan, fiul lui Careah, a vorbit în ascuns lui Ghedalia în Mițpa, zicând: Să mă duc, rogu‐te, și voi lovi pe Ismael, fiul lui Netania, și nimeni nu va ști: de ce să‐ți ia el viața și să fie împrăștiați toți cei din Iuda care sunt adunați în jurul tău și să se piardă rămășița lui Iuda? 16Dar Ghedalia, fiul lui Ahicam, a zis lui Iohanan, fiul lui Careah: Să nu faci lucrul acesta; căci vorbești neadevăr despre Ismael.

41

Omorârea lui Ghedalia

411Și a fost așa: în luna a șaptea

41.1
2 Reg. 25.25
Ismael, fiul lui Netania, fiul lui Elișama, din sămânța împărătească și unul din mai marii împăratului, și zece bărbați cu el, au venit la Ghedalia, fiul lui Ahicam, în Mițpa și au mâncat împreună acolo pâine în Mițpa. 2Atunci Ismael, fiul lui Netania, și cei zece bărbați care erau cu el, s‐au sculat și au lovit
41.2
2 Reg. 25.25
cu sabia pe Ghedalia, fiul lui Ahicam, fiul lui Șafan și au omorât pe acela pe care îl pusese împăratul Babilonului peste țară. 3Și Ismael a omorât pe toți iudeii care erau cu el, cu Ghedalia, în Mițpa și pe haldeii care se aflau acolo, bărbații de război. 4Și a fost așa: a doua zi după ce a omorât pe Ghedalia, și nimeni nu știa, 5au venit niște bărbați din Sihem, din Silo și din Samaria, optzeci de bărbați, având bărbile rase
41.5
Lev. 19.27,28Deut. 14.1Is. 15.2
și hainele sfâșiate și cu tăieturi, cu daruri de mâncare și tămâie în mâna lor, ca să le aducă în casa
41.5
1 Sam. 1.72 Reg. 25.9
Domnului. 6Și Ismael, fiul lui Netania, a ieșit spre întâmpinarea lor în Mițpa și plângea mergând. Și a fost așa: când i‐a întâlnit, le‐a zis: Veniți la Ghedalia, fiul lui Ahicam. 7Și a fost așa: când au intrat în mijlocul cetății, Ismael, fiul lui Netania, el și bărbații care erau cu el, i‐a ucis și i‐a aruncat în mijlocul gropii. 8Dar s‐au aflat între ei zece bărbați care au zis lui Ismael: Nu ne omorî, căci avem ascunse în câmp cămări de grâu, de orz, de untdelemn și de miere. Deci i‐a lăsat și nu i‐a ucis între frații lor. 9Și groapa în care a aruncat Ismael toate trupurile moarte ale oamenilor pe care‐i ucisese alături de Ghedalia era aceea pe care o făcuse
41.9
1 Reg. 15.222 Cron. 16.6
împăratul Asa de frica lui Baeșa, împăratul lui Israel; pe aceasta Ismael, fiul lui Netania, a umplut‐o cu cei uciși. 10Și Ismael a dus prinsă toată rămășița poporului care era în Mițpa, pe fetele
41.10
Cap. 43.6.
împăratului și pe
41.10
Cap. 40.7.
tot poporul care rămăsese în Mițpa, pe care Nebuzaradan, capul gărzii domnești, îi încredințase lui Ghedalia, fiul lui Ahicam; și Ismael, fiul lui Netania, i‐a dus prinși și a plecat ca să treacă la
41.10
Cap. 40.14.
copiii lui Amon. 11Și Iohanan, fiul lui Careah, și toți mai marii
41.11
Cap. 40.7, 8, 13.
oștirilor care erau cu el au auzit de tot răul pe care‐l făcuse Ismael, fiul lui Netania, 12și au luat pe toți oamenii și s‐au dus să se lupte cu Ismael, fiul lui Netania, și l‐au aflat aproape de apele cele mari
41.12
2 Sam. 2.13
care sunt în Gabaon. 13Și a fost așa: cum a văzut tot poporul care era cu Ismael pe Iohanan, fiul lui Careah, și pe toți mai marii oștirilor care erau cu el, s‐au bucurat. 14Și tot poporul pe care‐l dusese prins Ismael din Mițpa, s‐a întors și a venit înapoi și s‐a dus la Iohanan, fiul lui Careah. 15Dar Ismael, fiul lui Netania, a scăpat de Iohanan cu opt oameni și s‐a dus la copiii lui Amon. 16Și Iohanan, fiul lui Careah, și toți mai marii oștirilor care erau cu el au luat pe toată rămășița poporului pe care au adus‐o înapoi de la Ismael, fiul lui Netania, din Mițpa, după ce ucisese el pe Ghedalia, fiul lui Ahicam: adică pe bărbații de război și pe femei și pe copii și pe fameni, pe care i‐au adus înapoi din Gabaon 17și s‐au dus și au locuit în Gherut‐Chimham
41.17
2 Sam. 19.37,38
care este lângă Betleem ca să se ducă în Egipt, 18din pricina haldeilor; căci se temeau de ei pentru că Ismael, fiul lui Netania, ucisese pe Ghedalia, fiul lui Ahicam, pe care îl
41.18
Cap. 40.5.
pusese împăratul Babilonului peste țară.