Traducere Literală Cornilescu 1931 (VDCL)
40

Ieremia slobod

401Cuvântul care a fost de la Domnul către Ieremia după ce

40.1
Cap. 39.14.
Nebuzaradan, capul gărzii domnești, îi dăduse drumul din Rama, când îl luase legat în lanțuri printre toți cei strămutați din Ierusalim și din Iuda, care fuseseră strămutați în Babilon. 2Și capul gărzii domnești a luat pe Ieremia și i‐a
40.2
Cap. 50.7.
zis: Domnul Dumnezeul tău a rostit răul acesta asupra locului acestuia 3și Domnul a adus și a făcut precum a zis: pentru că
40.3
Deut. 29.24,25Dan. 9.11
ați păcătuit împotriva Domnului și n‐ați ascultat de glasul lui, pentru aceasta a venit lucrul acesta asupra voastră. 4Și acum iată, te dezleg în ziua aceasta de lanțurile care sunt pe mâinile tale. Dacă
40.4
Cap. 39.12.
este bine în ochii tăi să vii cu mine la Babilon, vino și voi avea ochii asupra ta; dar dacă este rău în ochii tăi să vii cu mine la Babilon, lasă‐te. Vezi, toată țara
40.4
Gen. 20.15
este înaintea ta! Unde este bine și drept în ochii tăi să mergi, acolo mergi. 5Și pe când încă nu se întorsese, i‐a zis: Întoarce‐te deci la Ghedalia, fiul lui Ahicam, fiul lui Șafan, pe care
40.5
2 Reg. 25.22
l‐a pus împăratul Babilonului peste cetățile lui Iuda, și locuiește cu el în mijlocul poporului; sau du‐te unde este drept în ochii tăi să mergi. Și capul gărzii domnești i‐a dat merinde și un dar și i‐a dat drumul. 6Și Ieremia
40.6
Cap. 39.14.
s‐a dus la Ghedalia, fiul lui Ahicam, în Mițpa
40.6
Jud. 20.1
, și a locuit cu el printre poporul care rămăsese în țară. 7Și toți mai marii oștirilor care erau în câmpii, ei și bărbații lor, au auzit
40.7
2 Reg. 25.23
că împăratul Babilonului pusese pe Ghedalia, fiul lui Ahicam, peste țară și că‐i încredințase bărbați și neveste și copii și dintre săracii
40.7
Cap. 39.10.
țării pe cei care nu fuseseră strămutați în Babilon. 8Atunci au venit la Ghedalia la Mițpa, Ismael
40.8
Cap. 41.1.
, fiul lui Netania, și Iohanan și Ionatan, fiii lui Careah, și Seraia, fiul lui Tanhumet, și fiii lui Efai, Netofatitul, și Iezania, fiul unui Maacatit, ei și bărbații lor. 9Și Ghedalia, fiul lui Ahicam, fiul lui Șafan, le‐a jurat lor și bărbaților lor, zicând: Nu vă temeți să slujiți haldeilor; locuiți în țară și slujiți împăratului Babilonului și vă va fi bine. 10Și eu iată, voi locui în Mițpa ca să stau înaintea haldeilor care vor veni la noi: dar voi strângeți vin și roade de vară și untdelemn și puneți în vasele voastre și locuiți în cetățile voastre pe care le stăpâniți. 11Tot așa și toți iudeii care erau în Moab și între copiii lui Amon și în Edom și care erau în toate țările au auzit că împăratul Babilonului lăsase o rămășiță în Iuda și că peste ei pusese pe Ghedalia, fiul lui Ahicam, fiul lui Șafan; 12și toți iudeii s‐au întors din toate locurile unde fuseseră izgoniți și au venit în țara lui Iuda, la Ghedalia, la Mițpa, și au strâns vin și roade de vară foarte multe. 13Și Iohanan, fiul lui Careah, și toți mai marii oștirilor care erau în câmpii au venit la Ghedalia la Mițpa, 14și i‐au zis: Știi cu adevărat că Baalis
40.14
Cap. 41.10.
, împăratul copiilor lui Amon, a trimis pe Ismael, fiul lui Netania, ca să te omoare? Dar Ghedalia, fiul lui Ahicam, nu i‐a crezut. 15Și Iohanan, fiul lui Careah, a vorbit în ascuns lui Ghedalia în Mițpa, zicând: Să mă duc, rogu‐te, și voi lovi pe Ismael, fiul lui Netania, și nimeni nu va ști: de ce să‐ți ia el viața și să fie împrăștiați toți cei din Iuda care sunt adunați în jurul tău și să se piardă rămășița lui Iuda? 16Dar Ghedalia, fiul lui Ahicam, a zis lui Iohanan, fiul lui Careah: Să nu faci lucrul acesta; căci vorbești neadevăr despre Ismael.

41

Omorârea lui Ghedalia

411Și a fost așa: în luna a șaptea

41.1
2 Reg. 25.25
Ismael, fiul lui Netania, fiul lui Elișama, din sămânța împărătească și unul din mai marii împăratului, și zece bărbați cu el, au venit la Ghedalia, fiul lui Ahicam, în Mițpa și au mâncat împreună acolo pâine în Mițpa. 2Atunci Ismael, fiul lui Netania, și cei zece bărbați care erau cu el, s‐au sculat și au lovit
41.2
2 Reg. 25.25
cu sabia pe Ghedalia, fiul lui Ahicam, fiul lui Șafan și au omorât pe acela pe care îl pusese împăratul Babilonului peste țară. 3Și Ismael a omorât pe toți iudeii care erau cu el, cu Ghedalia, în Mițpa și pe haldeii care se aflau acolo, bărbații de război. 4Și a fost așa: a doua zi după ce a omorât pe Ghedalia, și nimeni nu știa, 5au venit niște bărbați din Sihem, din Silo și din Samaria, optzeci de bărbați, având bărbile rase
41.5
Lev. 19.27,28Deut. 14.1Is. 15.2
și hainele sfâșiate și cu tăieturi, cu daruri de mâncare și tămâie în mâna lor, ca să le aducă în casa
41.5
1 Sam. 1.72 Reg. 25.9
Domnului. 6Și Ismael, fiul lui Netania, a ieșit spre întâmpinarea lor în Mițpa și plângea mergând. Și a fost așa: când i‐a întâlnit, le‐a zis: Veniți la Ghedalia, fiul lui Ahicam. 7Și a fost așa: când au intrat în mijlocul cetății, Ismael, fiul lui Netania, el și bărbații care erau cu el, i‐a ucis și i‐a aruncat în mijlocul gropii. 8Dar s‐au aflat între ei zece bărbați care au zis lui Ismael: Nu ne omorî, căci avem ascunse în câmp cămări de grâu, de orz, de untdelemn și de miere. Deci i‐a lăsat și nu i‐a ucis între frații lor. 9Și groapa în care a aruncat Ismael toate trupurile moarte ale oamenilor pe care‐i ucisese alături de Ghedalia era aceea pe care o făcuse
41.9
1 Reg. 15.222 Cron. 16.6
împăratul Asa de frica lui Baeșa, împăratul lui Israel; pe aceasta Ismael, fiul lui Netania, a umplut‐o cu cei uciși. 10Și Ismael a dus prinsă toată rămășița poporului care era în Mițpa, pe fetele
41.10
Cap. 43.6.
împăratului și pe
41.10
Cap. 40.7.
tot poporul care rămăsese în Mițpa, pe care Nebuzaradan, capul gărzii domnești, îi încredințase lui Ghedalia, fiul lui Ahicam; și Ismael, fiul lui Netania, i‐a dus prinși și a plecat ca să treacă la
41.10
Cap. 40.14.
copiii lui Amon. 11Și Iohanan, fiul lui Careah, și toți mai marii
41.11
Cap. 40.7, 8, 13.
oștirilor care erau cu el au auzit de tot răul pe care‐l făcuse Ismael, fiul lui Netania, 12și au luat pe toți oamenii și s‐au dus să se lupte cu Ismael, fiul lui Netania, și l‐au aflat aproape de apele cele mari
41.12
2 Sam. 2.13
care sunt în Gabaon. 13Și a fost așa: cum a văzut tot poporul care era cu Ismael pe Iohanan, fiul lui Careah, și pe toți mai marii oștirilor care erau cu el, s‐au bucurat. 14Și tot poporul pe care‐l dusese prins Ismael din Mițpa, s‐a întors și a venit înapoi și s‐a dus la Iohanan, fiul lui Careah. 15Dar Ismael, fiul lui Netania, a scăpat de Iohanan cu opt oameni și s‐a dus la copiii lui Amon. 16Și Iohanan, fiul lui Careah, și toți mai marii oștirilor care erau cu el au luat pe toată rămășița poporului pe care au adus‐o înapoi de la Ismael, fiul lui Netania, din Mițpa, după ce ucisese el pe Ghedalia, fiul lui Ahicam: adică pe bărbații de război și pe femei și pe copii și pe fameni, pe care i‐au adus înapoi din Gabaon 17și s‐au dus și au locuit în Gherut‐Chimham
41.17
2 Sam. 19.37,38
care este lângă Betleem ca să se ducă în Egipt, 18din pricina haldeilor; căci se temeau de ei pentru că Ismael, fiul lui Netania, ucisese pe Ghedalia, fiul lui Ahicam, pe care îl
41.18
Cap. 40.5.
pusese împăratul Babilonului peste țară.

42

Împotriva lui Ieremia

421Atunci toți mai marii oștirilor și Iohanan

42.1
Cap. 40.8, 13;
, fiul lui Careah, și Iezania, fiul lui Hosea, și tot poporul, de la mic până la mare s‐au apropiat 2și au zis lui Ieremia, prorocul: Să cadă, rugămu‐ne, cererea noastră înaintea ta și roagă‐te
42.2
1 Sam. 7.8
12.19Is. 37.4Iac. 5.16
Domnului Dumnezeului tău pentru noi și pentru toată rămășița aceasta; căci din mulți
42.2
Lev. 26.22
am rămas puțini, precum ne văd ochii tăi; 3ca Domnul Dumnezeul tău să ne arate calea
42.3
Ezra 8.21
pe care să umblăm și lucrul pe care să‐l facem. 4Atunci Ieremia, prorocul, le‐a zis: V‐am auzit; iată, mă voi ruga Domnului Dumnezeului vostru după cuvintele voastre. Și va fi așa: orice
42.4
1 Sam. 3.18Fapte. 20.20
cuvânt vă va răspunde Domnul, vă voi spune; nu voi ascunde
42.4
1 Reg. 22.14
nimic de voi. 5Și au zis lui Ieremia: Domnul
42.5
Gen. 31.50
să fie între noi martor adevărat și credincios dacă nu vom face după toate cuvintele pentru care te va trimite Domnul Dumnezeul tău la noi. 6Fie bine, fie rău, vom asculta de glasul Domnului Dumnezeului nostru la care te trimitem, ca să ne fie bine
42.6
Deut. 6.3
dacă vom asculta de glasul Domnului Dumnezeului nostru. 7Și a fost așa: după zece zile cuvântul Domnului a fost către Ieremia. 8Atunci a chemat pe Iohanan, fiul lui Careah, și pe toți mai marii oștilor care erau cu el și pe tot poporul, de la mic până la mare 9și le‐a zis: Așa zice Domnul Dumnezeul lui Israel la care m‐ați trimis să înfățișez cererea voastră înaintea lui: 10Dacă veți locui încă în țara aceasta, vă voi zidi
42.10
Cap. 24.6;
și nu vă voi surpa și vă voi sădi și nu vă voi smulge; căci mă
42.10
Deut. 32.36
căiesc de răul pe care vi l‐am făcut. 11Nu vă temeți de împărațul Babilonului de care vă temeți; nu vă temeți de el, zice Domnul; căci
42.11
Is. 43.5Rom. 8.31
voi fi cu voi ca să vă mântuiesc și să vă scap din mâna lui. 12Și vă voi da milă
42.12
Ps. 106.45,46
, ca el să aibă milă de voi și să vă întoarcă în țara voastră. 13Dar dacă veți zice:
42.13
Cap. 44.16.
Nu voim să locuim în țara aceasta, așa ca să n‐ascultați de glasul Domnului Dumnezeului vostru, 14zicând: Nu, ci vom merge în țara Egiptului unde nu vom vedea război, nici nu vom auzi glas de trâmbiță, nici nu vom avea foamete de pâine și vom locui acolo. 15Și acum ascultați deci cuvântul Domnului, voi, rămășiță din Iuda: Așa zice Domnul oștirilor, Dumnezeul lui Israel: Dacă
42.15
Deut. 17.16
vă veți îndrepta
42.15
Lc. 9.51
cu adevărat fețele ca să intrați în Egipt și să vă duceți ca să stați vremelnic acolo, 16va fi așa: sabia de care
42.16
Ezec. 11.8
vă temeți vă va ajunge acolo, în țara Egiptului, și foametea de care vă înspăimântați vă va urmări acolo în Egipt și veți muri acolo. 17Și va fi așa: toți oamenii care și‐au îndreptat fețele ca să se ducă în Egipt să stea vremelnic acolo vor muri
42.17
Cap. 24.10. Vers. 22.
de sabie, de foamete și de ciumă; și nimeni
42.17
Cap. 44.14, 28.
din ei nu va rămâne, nici nu va scăpa de răul pe care‐l voi aduce asupra lor. 18Căci așa zice Domnul oștirilor, Dumnezeul lui Israel: Precum mânia mea și aprinderea mea s‐au vărsat
42.18
Cap. 7.20.
asupra locuitorilor Ierusalimului, așa se va vărsa mânia mea asupra voastră, când veți intra în Egipt; și veți fi de blestem
42.18
Cap. 18.16;
și de uimire și de afurisenie și de ocară și nu veți mai vedea locul acesta. 19Domnul a zis către voi, rămășiță din Iuda: Nu
42.19
Deut. 17.16
vă duceți în Egipt. Să știți bine că astăzi v‐am mărturisit. 20Căci v‐ați înșelat singuri în sufletele voastre când m‐ați trimis la Domnul Dumnezeul vostru, zicând: Roagă‐te
42.20
Vers. 2.
Domnului Dumnezeului nostru pentru noi și spune‐ne după toate cele ce va zice Domnul Dumnezeul nostru și vom face. 21Și astăzi v‐am spus, dar n‐ați ascultat de glasul Domnului Dumnezeului vostru în nimic de cele pentru care m‐a trimis el la voi. 22Și acum să știți bine că veți muri
42.22
Vers. 17.
de sabie, de foamete și de ciumă, în locul unde doriți să mergeți ca să stați vremelnic.