Traducere Literală Cornilescu 1931 (VDCL)
41

Omorârea lui Ghedalia

411Și a fost așa: în luna a șaptea

41.1
2 Reg. 25.25
Ismael, fiul lui Netania, fiul lui Elișama, din sămânța împărătească și unul din mai marii împăratului, și zece bărbați cu el, au venit la Ghedalia, fiul lui Ahicam, în Mițpa și au mâncat împreună acolo pâine în Mițpa. 2Atunci Ismael, fiul lui Netania, și cei zece bărbați care erau cu el, s‐au sculat și au lovit
41.2
2 Reg. 25.25
cu sabia pe Ghedalia, fiul lui Ahicam, fiul lui Șafan și au omorât pe acela pe care îl pusese împăratul Babilonului peste țară. 3Și Ismael a omorât pe toți iudeii care erau cu el, cu Ghedalia, în Mițpa și pe haldeii care se aflau acolo, bărbații de război. 4Și a fost așa: a doua zi după ce a omorât pe Ghedalia, și nimeni nu știa, 5au venit niște bărbați din Sihem, din Silo și din Samaria, optzeci de bărbați, având bărbile rase
41.5
Lev. 19.27,28Deut. 14.1Is. 15.2
și hainele sfâșiate și cu tăieturi, cu daruri de mâncare și tămâie în mâna lor, ca să le aducă în casa
41.5
1 Sam. 1.72 Reg. 25.9
Domnului. 6Și Ismael, fiul lui Netania, a ieșit spre întâmpinarea lor în Mițpa și plângea mergând. Și a fost așa: când i‐a întâlnit, le‐a zis: Veniți la Ghedalia, fiul lui Ahicam. 7Și a fost așa: când au intrat în mijlocul cetății, Ismael, fiul lui Netania, el și bărbații care erau cu el, i‐a ucis și i‐a aruncat în mijlocul gropii. 8Dar s‐au aflat între ei zece bărbați care au zis lui Ismael: Nu ne omorî, căci avem ascunse în câmp cămări de grâu, de orz, de untdelemn și de miere. Deci i‐a lăsat și nu i‐a ucis între frații lor. 9Și groapa în care a aruncat Ismael toate trupurile moarte ale oamenilor pe care‐i ucisese alături de Ghedalia era aceea pe care o făcuse
41.9
1 Reg. 15.222 Cron. 16.6
împăratul Asa de frica lui Baeșa, împăratul lui Israel; pe aceasta Ismael, fiul lui Netania, a umplut‐o cu cei uciși. 10Și Ismael a dus prinsă toată rămășița poporului care era în Mițpa, pe fetele
41.10
Cap. 43.6.

împăratului și pe
41.10
Cap. 40.7.

tot poporul care rămăsese în Mițpa, pe care Nebuzaradan, capul gărzii domnești, îi încredințase lui Ghedalia, fiul lui Ahicam; și Ismael, fiul lui Netania, i‐a dus prinși și a plecat ca să treacă la
41.10
Cap. 40.14.

copiii lui Amon. 11Și Iohanan, fiul lui Careah, și toți mai marii
41.11
Cap. 40.7, 8, 13.

oștirilor care erau cu el au auzit de tot răul pe care‐l făcuse Ismael, fiul lui Netania, 12și au luat pe toți oamenii și s‐au dus să se lupte cu Ismael, fiul lui Netania, și l‐au aflat aproape de apele cele mari
41.12
2 Sam. 2.13
care sunt în Gabaon. 13Și a fost așa: cum a văzut tot poporul care era cu Ismael pe Iohanan, fiul lui Careah, și pe toți mai marii oștirilor care erau cu el, s‐au bucurat. 14Și tot poporul pe care‐l dusese prins Ismael din Mițpa, s‐a întors și a venit înapoi și s‐a dus la Iohanan, fiul lui Careah. 15Dar Ismael, fiul lui Netania, a scăpat de Iohanan cu opt oameni și s‐a dus la copiii lui Amon. 16Și Iohanan, fiul lui Careah, și toți mai marii oștirilor care erau cu el au luat pe toată rămășița poporului pe care au adus‐o înapoi de la Ismael, fiul lui Netania, din Mițpa, după ce ucisese el pe Ghedalia, fiul lui Ahicam: adică pe bărbații de război și pe femei și pe copii și pe fameni, pe care i‐au adus înapoi din Gabaon 17și s‐au dus și au locuit în Gherut‐Chimham
41.17
2 Sam. 19.37,38
care este lângă Betleem ca să se ducă în Egipt, 18din pricina haldeilor; căci se temeau de ei pentru că Ismael, fiul lui Netania, ucisese pe Ghedalia, fiul lui Ahicam, pe care îl
41.18
Cap. 40.5.

pusese împăratul Babilonului peste țară.