Traducere Literală Cornilescu 1931 (VDCL)
42

Împotriva lui Ieremia

421Atunci toți mai marii oștirilor și Iohanan

42.1
Cap. 40.8, 13;
41.11
, fiul lui Careah, și Iezania, fiul lui Hosea, și tot poporul, de la mic până la mare s‐au apropiat 2și au zis lui Ieremia, prorocul: Să cadă, rugămu‐ne, cererea noastră înaintea ta și roagă‐te
42.2
1 Sam. 7.8
12.19Is. 37.4Iac. 5.16
Domnului Dumnezeului tău pentru noi și pentru toată rămășița aceasta; căci din mulți
42.2
Lev. 26.22
am rămas puțini, precum ne văd ochii tăi; 3ca Domnul Dumnezeul tău să ne arate calea
42.3
Ezra 8.21
pe care să umblăm și lucrul pe care să‐l facem. 4Atunci Ieremia, prorocul, le‐a zis: V‐am auzit; iată, mă voi ruga Domnului Dumnezeului vostru după cuvintele voastre. Și va fi așa: orice
42.4
1 Sam. 3.18Fapte. 20.20
cuvânt vă va răspunde Domnul, vă voi spune; nu voi ascunde
42.4
1 Reg. 22.14
nimic de voi. 5Și au zis lui Ieremia: Domnul
42.5
Gen. 31.50
să fie între noi martor adevărat și credincios dacă nu vom face după toate cuvintele pentru care te va trimite Domnul Dumnezeul tău la noi. 6Fie bine, fie rău, vom asculta de glasul Domnului Dumnezeului nostru la care te trimitem, ca să ne fie bine
42.6
Deut. 6.3
dacă vom asculta de glasul Domnului Dumnezeului nostru. 7Și a fost așa: după zece zile cuvântul Domnului a fost către Ieremia. 8Atunci a chemat pe Iohanan, fiul lui Careah, și pe toți mai marii oștilor care erau cu el și pe tot poporul, de la mic până la mare 9și le‐a zis: Așa zice Domnul Dumnezeul lui Israel la care m‐ați trimis să înfățișez cererea voastră înaintea lui: 10Dacă veți locui încă în țara aceasta, vă voi zidi
42.10
Cap. 24.6;
31.28
33.7
și nu vă voi surpa și vă voi sădi și nu vă voi smulge; căci mă
42.10
Deut. 32.36
căiesc de răul pe care vi l‐am făcut. 11Nu vă temeți de împărațul Babilonului de care vă temeți; nu vă temeți de el, zice Domnul; căci
42.11
Is. 43.5Rom. 8.31
voi fi cu voi ca să vă mântuiesc și să vă scap din mâna lui. 12Și vă voi da milă
42.12
Ps. 106.45,46
, ca el să aibă milă de voi și să vă întoarcă în țara voastră. 13Dar dacă veți zice:
42.13
Cap. 44.16.

Nu voim să locuim în țara aceasta, așa ca să n‐ascultați de glasul Domnului Dumnezeului vostru, 14zicând: Nu, ci vom merge în țara Egiptului unde nu vom vedea război, nici nu vom auzi glas de trâmbiță, nici nu vom avea foamete de pâine și vom locui acolo. 15Și acum ascultați deci cuvântul Domnului, voi, rămășiță din Iuda: Așa zice Domnul oștirilor, Dumnezeul lui Israel: Dacă
42.15
Deut. 17.16
vă veți îndrepta
42.15
Lc. 9.51
cu adevărat fețele ca să intrați în Egipt și să vă duceți ca să stați vremelnic acolo, 16va fi așa: sabia de care
42.16
Ezec. 11.8
vă temeți vă va ajunge acolo, în țara Egiptului, și foametea de care vă înspăimântați vă va urmări acolo în Egipt și veți muri acolo. 17Și va fi așa: toți oamenii care și‐au îndreptat fețele ca să se ducă în Egipt să stea vremelnic acolo vor muri
42.17
Cap. 24.10. Vers. 22.

de sabie, de foamete și de ciumă; și nimeni
42.17
Cap. 44.14, 28.

din ei nu va rămâne, nici nu va scăpa de răul pe care‐l voi aduce asupra lor. 18Căci așa zice Domnul oștirilor, Dumnezeul lui Israel: Precum mânia mea și aprinderea mea s‐au vărsat
42.18
Cap. 7.20.

asupra locuitorilor Ierusalimului, așa se va vărsa mânia mea asupra voastră, când veți intra în Egipt; și veți fi de blestem
42.18
Cap. 18.16;
24.9
26.6
29.18,22
44.12Zah. 8.13
și de uimire și de afurisenie și de ocară și nu veți mai vedea locul acesta. 19Domnul a zis către voi, rămășiță din Iuda: Nu
42.19
Deut. 17.16
vă duceți în Egipt. Să știți bine că astăzi v‐am mărturisit. 20Căci v‐ați înșelat singuri în sufletele voastre când m‐ați trimis la Domnul Dumnezeul vostru, zicând: Roagă‐te
42.20
Vers. 2.

Domnului Dumnezeului nostru pentru noi și spune‐ne după toate cele ce va zice Domnul Dumnezeul nostru și vom face. 21Și astăzi v‐am spus, dar n‐ați ascultat de glasul Domnului Dumnezeului vostru în nimic de cele pentru care m‐a trimis el la voi. 22Și acum să știți bine că veți muri
42.22
Vers. 17.
Ezec. 6.11
de sabie, de foamete și de ciumă, în locul unde doriți să mergeți ca să stați vremelnic.