Traducere Literală Cornilescu 1931 (VDCL)
41

Omorârea lui Ghedalia

411Și a fost așa: în luna a șaptea

41.1
2 Reg. 25.25
Ismael, fiul lui Netania, fiul lui Elișama, din sămânța împărătească și unul din mai marii împăratului, și zece bărbați cu el, au venit la Ghedalia, fiul lui Ahicam, în Mițpa și au mâncat împreună acolo pâine în Mițpa. 2Atunci Ismael, fiul lui Netania, și cei zece bărbați care erau cu el, s‐au sculat și au lovit
41.2
2 Reg. 25.25
cu sabia pe Ghedalia, fiul lui Ahicam, fiul lui Șafan și au omorât pe acela pe care îl pusese împăratul Babilonului peste țară. 3Și Ismael a omorât pe toți iudeii care erau cu el, cu Ghedalia, în Mițpa și pe haldeii care se aflau acolo, bărbații de război. 4Și a fost așa: a doua zi după ce a omorât pe Ghedalia, și nimeni nu știa, 5au venit niște bărbați din Sihem, din Silo și din Samaria, optzeci de bărbați, având bărbile rase
41.5
Lev. 19.27,28Deut. 14.1Is. 15.2
și hainele sfâșiate și cu tăieturi, cu daruri de mâncare și tămâie în mâna lor, ca să le aducă în casa
41.5
1 Sam. 1.72 Reg. 25.9
Domnului. 6Și Ismael, fiul lui Netania, a ieșit spre întâmpinarea lor în Mițpa și plângea mergând. Și a fost așa: când i‐a întâlnit, le‐a zis: Veniți la Ghedalia, fiul lui Ahicam. 7Și a fost așa: când au intrat în mijlocul cetății, Ismael, fiul lui Netania, el și bărbații care erau cu el, i‐a ucis și i‐a aruncat în mijlocul gropii. 8Dar s‐au aflat între ei zece bărbați care au zis lui Ismael: Nu ne omorî, căci avem ascunse în câmp cămări de grâu, de orz, de untdelemn și de miere. Deci i‐a lăsat și nu i‐a ucis între frații lor. 9Și groapa în care a aruncat Ismael toate trupurile moarte ale oamenilor pe care‐i ucisese alături de Ghedalia era aceea pe care o făcuse
41.9
1 Reg. 15.222 Cron. 16.6
împăratul Asa de frica lui Baeșa, împăratul lui Israel; pe aceasta Ismael, fiul lui Netania, a umplut‐o cu cei uciși. 10Și Ismael a dus prinsă toată rămășița poporului care era în Mițpa, pe fetele
41.10
Cap. 43.6.
împăratului și pe
41.10
Cap. 40.7.
tot poporul care rămăsese în Mițpa, pe care Nebuzaradan, capul gărzii domnești, îi încredințase lui Ghedalia, fiul lui Ahicam; și Ismael, fiul lui Netania, i‐a dus prinși și a plecat ca să treacă la
41.10
Cap. 40.14.
copiii lui Amon. 11Și Iohanan, fiul lui Careah, și toți mai marii
41.11
Cap. 40.7, 8, 13.
oștirilor care erau cu el au auzit de tot răul pe care‐l făcuse Ismael, fiul lui Netania, 12și au luat pe toți oamenii și s‐au dus să se lupte cu Ismael, fiul lui Netania, și l‐au aflat aproape de apele cele mari
41.12
2 Sam. 2.13
care sunt în Gabaon. 13Și a fost așa: cum a văzut tot poporul care era cu Ismael pe Iohanan, fiul lui Careah, și pe toți mai marii oștirilor care erau cu el, s‐au bucurat. 14Și tot poporul pe care‐l dusese prins Ismael din Mițpa, s‐a întors și a venit înapoi și s‐a dus la Iohanan, fiul lui Careah. 15Dar Ismael, fiul lui Netania, a scăpat de Iohanan cu opt oameni și s‐a dus la copiii lui Amon. 16Și Iohanan, fiul lui Careah, și toți mai marii oștirilor care erau cu el au luat pe toată rămășița poporului pe care au adus‐o înapoi de la Ismael, fiul lui Netania, din Mițpa, după ce ucisese el pe Ghedalia, fiul lui Ahicam: adică pe bărbații de război și pe femei și pe copii și pe fameni, pe care i‐au adus înapoi din Gabaon 17și s‐au dus și au locuit în Gherut‐Chimham
41.17
2 Sam. 19.37,38
care este lângă Betleem ca să se ducă în Egipt, 18din pricina haldeilor; căci se temeau de ei pentru că Ismael, fiul lui Netania, ucisese pe Ghedalia, fiul lui Ahicam, pe care îl
41.18
Cap. 40.5.
pusese împăratul Babilonului peste țară.

42

Împotriva lui Ieremia

421Atunci toți mai marii oștirilor și Iohanan

42.1
Cap. 40.8, 13;
, fiul lui Careah, și Iezania, fiul lui Hosea, și tot poporul, de la mic până la mare s‐au apropiat 2și au zis lui Ieremia, prorocul: Să cadă, rugămu‐ne, cererea noastră înaintea ta și roagă‐te
42.2
1 Sam. 7.8
12.19Is. 37.4Iac. 5.16
Domnului Dumnezeului tău pentru noi și pentru toată rămășița aceasta; căci din mulți
42.2
Lev. 26.22
am rămas puțini, precum ne văd ochii tăi; 3ca Domnul Dumnezeul tău să ne arate calea
42.3
Ezra 8.21
pe care să umblăm și lucrul pe care să‐l facem. 4Atunci Ieremia, prorocul, le‐a zis: V‐am auzit; iată, mă voi ruga Domnului Dumnezeului vostru după cuvintele voastre. Și va fi așa: orice
42.4
1 Sam. 3.18Fapte. 20.20
cuvânt vă va răspunde Domnul, vă voi spune; nu voi ascunde
42.4
1 Reg. 22.14
nimic de voi. 5Și au zis lui Ieremia: Domnul
42.5
Gen. 31.50
să fie între noi martor adevărat și credincios dacă nu vom face după toate cuvintele pentru care te va trimite Domnul Dumnezeul tău la noi. 6Fie bine, fie rău, vom asculta de glasul Domnului Dumnezeului nostru la care te trimitem, ca să ne fie bine
42.6
Deut. 6.3
dacă vom asculta de glasul Domnului Dumnezeului nostru. 7Și a fost așa: după zece zile cuvântul Domnului a fost către Ieremia. 8Atunci a chemat pe Iohanan, fiul lui Careah, și pe toți mai marii oștilor care erau cu el și pe tot poporul, de la mic până la mare 9și le‐a zis: Așa zice Domnul Dumnezeul lui Israel la care m‐ați trimis să înfățișez cererea voastră înaintea lui: 10Dacă veți locui încă în țara aceasta, vă voi zidi
42.10
Cap. 24.6;
și nu vă voi surpa și vă voi sădi și nu vă voi smulge; căci mă
42.10
Deut. 32.36
căiesc de răul pe care vi l‐am făcut. 11Nu vă temeți de împărațul Babilonului de care vă temeți; nu vă temeți de el, zice Domnul; căci
42.11
Is. 43.5Rom. 8.31
voi fi cu voi ca să vă mântuiesc și să vă scap din mâna lui. 12Și vă voi da milă
42.12
Ps. 106.45,46
, ca el să aibă milă de voi și să vă întoarcă în țara voastră. 13Dar dacă veți zice:
42.13
Cap. 44.16.
Nu voim să locuim în țara aceasta, așa ca să n‐ascultați de glasul Domnului Dumnezeului vostru, 14zicând: Nu, ci vom merge în țara Egiptului unde nu vom vedea război, nici nu vom auzi glas de trâmbiță, nici nu vom avea foamete de pâine și vom locui acolo. 15Și acum ascultați deci cuvântul Domnului, voi, rămășiță din Iuda: Așa zice Domnul oștirilor, Dumnezeul lui Israel: Dacă
42.15
Deut. 17.16
vă veți îndrepta
42.15
Lc. 9.51
cu adevărat fețele ca să intrați în Egipt și să vă duceți ca să stați vremelnic acolo, 16va fi așa: sabia de care
42.16
Ezec. 11.8
vă temeți vă va ajunge acolo, în țara Egiptului, și foametea de care vă înspăimântați vă va urmări acolo în Egipt și veți muri acolo. 17Și va fi așa: toți oamenii care și‐au îndreptat fețele ca să se ducă în Egipt să stea vremelnic acolo vor muri
42.17
Cap. 24.10. Vers. 22.
de sabie, de foamete și de ciumă; și nimeni
42.17
Cap. 44.14, 28.
din ei nu va rămâne, nici nu va scăpa de răul pe care‐l voi aduce asupra lor. 18Căci așa zice Domnul oștirilor, Dumnezeul lui Israel: Precum mânia mea și aprinderea mea s‐au vărsat
42.18
Cap. 7.20.
asupra locuitorilor Ierusalimului, așa se va vărsa mânia mea asupra voastră, când veți intra în Egipt; și veți fi de blestem
42.18
Cap. 18.16;
și de uimire și de afurisenie și de ocară și nu veți mai vedea locul acesta. 19Domnul a zis către voi, rămășiță din Iuda: Nu
42.19
Deut. 17.16
vă duceți în Egipt. Să știți bine că astăzi v‐am mărturisit. 20Căci v‐ați înșelat singuri în sufletele voastre când m‐ați trimis la Domnul Dumnezeul vostru, zicând: Roagă‐te
42.20
Vers. 2.
Domnului Dumnezeului nostru pentru noi și spune‐ne după toate cele ce va zice Domnul Dumnezeul nostru și vom face. 21Și astăzi v‐am spus, dar n‐ați ascultat de glasul Domnului Dumnezeului vostru în nimic de cele pentru care m‐a trimis el la voi. 22Și acum să știți bine că veți muri
42.22
Vers. 17.
de sabie, de foamete și de ciumă, în locul unde doriți să mergeți ca să stați vremelnic.

43

Ieremia târât în Egipt

431Și a fost așa: când a încetat Ieremia de vorbit către tot poporul toate cuvintele Domnului Dumnezeului lor, cu care îl trimisese Domnul Dumnezeul lor la ei, toate cuvintele acestea, 2a fost așa: Azaria

43.2
Cap. 42.1.
, fiul lui Hosea, și Iohanan, fiul lui Careah, și toți bărbații cei semeți au vorbit zicând lui Ieremia: Vorbești neadevăr! Domnul Dumnezeul nostru nu te‐a trimis să zici: Nu vă duceți în Egipt ca să stați vremelnic acolo. 3Ci Baruc, fiul lui Neriia, te pune împotriva noastră ca să ne dai în mâna haldeilor să ne omoare și să ne ducă prinși în Babilon. 4Deci Iohanan, fiul lui Careah, și toți mai marii oștirilor și tot poporul n‐au ascultat de glasul Domnului ca să locuiască în țara lui Iuda. 5Ci Iohanan, fiul lui Careah, și toți mai marii oștirilor au luat
43.5
Cap. 40.11, 12.
pe toată rămășița lui Iuda care se întorsese de la toate neamurile unde fuseseră izgoniți ca să stea vremelnic în țara lui Iuda; 6pe bărbați și pe femei și pe copii și pe fetele
43.6
Cap. 41.10.
împăratului și pe orice
43.6
Cap. 39.10;
suflet pe care îl lăsase Nebuzaradan, capul gărzii domnești, cu Ghedalia, fiul lui Ahicam, fiul lui Șafan, și pe Baruc, fiul lui Neriia; 7și au intrat în țara Egiptului, căci n‐au ascultat de glasul Domnului. Și au venit până la Tahpanes
43.7
Cap. 2.16;
. 8Atunci cuvântul Domnului a fost către Ieremia în Tahpanes, zicând: 9Ia în mână niște pietre mari și ascunde‐le înaintea ochilor bărbaților lui Iuda în lutul cuptorului de cărămizi care este la intrarea casei lui Faraon în Tahpanes înaintea bărbaților lui Iuda 10și zi‐le: Așa zice Domnul oștirilor, Dumnezeul lui Israel: Iată, voi trimite și voi lua pe Nebucadnețar, împăratul Babilonului, robul meu
43.10
Cap. 25.9;
, și voi pune scaunul său de domnie deasupra acestor pietre pe care le‐am ascuns și își va întinde cortul împărătesc deasupra lor. 11Și
43.11
Cap. 44.13;
va veni și va lovi țara Egiptului: pe cei pentru
43.11
Cap. 15.2.
moarte la moarte, pe cei pentru robie, la robie și pe cei pentru sabie, sabiei. 12Și voi aprinde un foc în casele dumnezeilor
43.12
Cap. 46.25.
Egiptului și le va arde și pe ei îi va duce robi și se va îmbrăca cu țara Egiptului cum se îmbracă păstorul cu haina sa și va ieși de acolo în pace. 13Și va sfărâma stâlpii din Bet‐Șemeș care este în țara Egiptului și va arde cu foc casele dumnezeilor Egiptului.