Traducere Literală Cornilescu 1931 (VDCL)
43

Ieremia târât în Egipt

431Și a fost așa: când a încetat Ieremia de vorbit către tot poporul toate cuvintele Domnului Dumnezeului lor, cu care îl trimisese Domnul Dumnezeul lor la ei, toate cuvintele acestea, 2a fost așa: Azaria

43.2
Cap. 42.1.

, fiul lui Hosea, și Iohanan, fiul lui Careah, și toți bărbații cei semeți au vorbit zicând lui Ieremia: Vorbești neadevăr! Domnul Dumnezeul nostru nu te‐a trimis să zici: Nu vă duceți în Egipt ca să stați vremelnic acolo. 3Ci Baruc, fiul lui Neriia, te pune împotriva noastră ca să ne dai în mâna haldeilor să ne omoare și să ne ducă prinși în Babilon. 4Deci Iohanan, fiul lui Careah, și toți mai marii oștirilor și tot poporul n‐au ascultat de glasul Domnului ca să locuiască în țara lui Iuda. 5Ci Iohanan, fiul lui Careah, și toți mai marii oștirilor au luat
43.5
Cap. 40.11, 12.

pe toată rămășița lui Iuda care se întorsese de la toate neamurile unde fuseseră izgoniți ca să stea vremelnic în țara lui Iuda; 6pe bărbați și pe femei și pe copii și pe fetele
43.6
Cap. 41.10.

împăratului și pe orice
43.6
Cap. 39.10;
40.7
suflet pe care îl lăsase Nebuzaradan, capul gărzii domnești, cu Ghedalia, fiul lui Ahicam, fiul lui Șafan, și pe Baruc, fiul lui Neriia; 7și au intrat în țara Egiptului, căci n‐au ascultat de glasul Domnului. Și au venit până la Tahpanes
43.7
Cap. 2.16;
44.1
. 8Atunci cuvântul Domnului a fost către Ieremia în Tahpanes, zicând: 9Ia în mână niște pietre mari și ascunde‐le înaintea ochilor bărbaților lui Iuda în lutul cuptorului de cărămizi care este la intrarea casei lui Faraon în Tahpanes înaintea bărbaților lui Iuda 10și zi‐le: Așa zice Domnul oștirilor, Dumnezeul lui Israel: Iată, voi trimite și voi lua pe Nebucadnețar, împăratul Babilonului, robul meu
43.10
Cap. 25.9;
27.6Ezec. 29.18,20
, și voi pune scaunul său de domnie deasupra acestor pietre pe care le‐am ascuns și își va întinde cortul împărătesc deasupra lor. 11Și
43.11
Cap. 44.13;
46.13
va veni și va lovi țara Egiptului: pe cei pentru
43.11
Cap. 15.2.
Zah. 11.9
moarte la moarte, pe cei pentru robie, la robie și pe cei pentru sabie, sabiei. 12Și voi aprinde un foc în casele dumnezeilor
43.12
Cap. 46.25.

Egiptului și le va arde și pe ei îi va duce robi și se va îmbrăca cu țara Egiptului cum se îmbracă păstorul cu haina sa și va ieși de acolo în pace. 13Și va sfărâma stâlpii din Bet‐Șemeș care este în țara Egiptului și va arde cu foc casele dumnezeilor Egiptului.