Traducere Literală Cornilescu 1931 (VDCL)
46

Prorocii împotriva Egiptului

461Cuvântul Domnului care a fost către Ieremia prorocul despre

46.1
Cap. 25.15, etc.

neamuri. 2Despre Egipt, despre oastea
46.2
2 Reg. 23.292 Cron. 35.20
lui Faraon Neco, împăratul Egiptului, care era lângă râul Eufrat la Carchemiș, pe care Nebucadnețar, împăratul Babilonului, a bătut‐o în anul al patrulea al lui Ioiachim, fiul lui Iosia, împăratul lui Iuda. 3Pregătiți scutul
46.3
Cap. 51.11, 12.
Naum 2.1
3.14
și pavăza și apropiați‐vă de luptă! 4Înhămați caii și încălecați, călăreților! Înșirați‐vă cu coifuri! Ascuțiți sulițele, îmbrăcați zalele!… 5De ce îi văd înspăimântați, dând dosul? Și de ce vitejii lor sunt doborâți și fug și nu se uită înapoi? Frica
46.5
Cap. 6.25;
49.29
este în toate părțile, zice Domnul. 6Cel iute să nu fugă și cel viteaz să nu scape! Spre miazănoapte, chiar lângă râul Eufrat, s‐au poticnit
46.6
Dan. 11.19
și au căzut. 7Cine este acesta care se suie ca Nilul, ale cărui ape se rostogolesc ca
46.7
Is. 8.7,8Dan. 11.22
râurile? 8Egiptul se suie ca Nilul și apele lui se rostogolesc ca râurile. Și zice: Mă voi sui, voi acoperi pământul, voi nimici cetățile și pe locuitorii lor! 9Suiți‐vă, cailor și mânați cu furie, carelor! Și să iasă vitejii: Cuș și Put, care mânuiesc scutul și ludimii care
46.9
Is. 66.19
mânuiesc și întind arcul! 10Căci ziua aceasta este ziua Domnului Dumnezeului oștirilor, o zi
46.10
Is. 13.6Ioel 1.15
2.1
de răzbunare ca să‐și răzbune pe potrivnicii săi: și sabia
46.10
Deut. 32.12Is. 34.6
va mânca și se va sătura și se va îmbăta de sângele lor. Căci Domnul Dumnezeul oștirilor are o jertfă
46.10
Țef. 1.7Ezec. 39.17
în țara dinspre miazănoapte, lângă râul Eufrat. 11Suie‐te în Galaad
46.11
Cap. 8.22;
51.8
și ia leac alinător, fecioară
46.11
Is. 47.1
, fiică a Egiptului. În zadar înmulțești leacurile: nu este vindecare
46.11
Ezec. 30.21
pentru tine. 12Neamurile au auzit de rușinea ta și strigătul tău a umplut pământul. Căci omul viteaz s‐a poticnit de cel viteaz, amândoi au căzut împreună. 13Cuvântul pe care l‐a vorbit Domnul lui Ieremia prorocul despre venirea lui Nebucadnețar, împăratul Babilonului, ca să
46.13
Is. 19.1Ezec. 29
30
32
lovească țara Egiptului. 14Spuneți în Egipt și dați de știre în Migdol și dați de știre în Nof și în Taphanes. Ziceți: Înșiră‐te
46.14
Vers. 3.4.

și pregătește‐te, căci sabia
46.14
Vers. 10.

a mâncat împrejurul tău. 15De ce sunt măturați cei puternici ai tăi? N‐au stat, căci Domnul i‐a răsturnat. 16El a făcut pe mulți să se poticnească, da, au căzut
46.16
Lev. 26.27
unul peste altul; și au zis: Sculați‐vă și să ne întoarcem la poporul nostru și la țara nașterii noastre, dinaintea sabiei apăsătoare. 17Ei au strigat acolo: Faraon, împăratul Egiptului, este doar un vuiet; a lăsat să treacă vremea hotărâtă. 18Viu sunt eu, zice Împăratul al
46.18
Is. 47.4
48.2
cărui nume este Domnul oștirilor, ca Taborul între munți și Carmelul lângă mare, așa va veni. 19Locuitoare
46.19
Is. 20.4
, fată a Egiptului, pregătește‐ți uneltele pentru
46.19
Cap. 18.18.

robie, căci Noful va fi o pustie și va fi ars, fără locuitor. 20Egiptul este o juncă
46.20
Osea 10.11
foarte frumoasă! Dar vine pieirea, vine de la
46.20
Cap. 1.14;
17.2
miazănoapte! 21Și simbriașii lui în mijlocul lui sunt ca vițeii îngrășați. Căci și ei s‐au întors îndărăt, au fugit cu toții, n‐au stat. Căci a venit peste ei ziua
46.21
Ps. 37.13
nenorocirii lor, vremea cercetării lor. 22Vuietul
46.22
Is. 29.4
său va merge ca un șarpe; căci vor merge cu o oaste și vor veni cu securi împotriva lui, ca tăietorii de lemne. 23Îi vor tăia
46.23
Is. 10.34
pădurea, zice Domnul, deși este de nepătruns, căci sunt mai mulți decât lăcustele
46.23
Jud. 6.5
și sunt fără număr. 24Fiica Egiptului este rușinată, este dată în mâna poporului de la
46.24
Cap. 1.15.

miazănoapte. 25Domnul oștirilor, Dumnezeul lui Israel, zice: Iată, voi pedepsi pe Amon din
46.25
Ezec. 30.14,15,16Naum 3.8
No și pe Faraon și Egiptul și pe dumnezeii
46.25
Cap. 43.12, 13.
Ezec. 30.13
săi și pe împărații săi; da, pe Faraon și pe cei ce se încred în el; 26și‐i voi da
46.26
Cap. 44.30.
Ezec. 32.11
în mâna celor ce le caută viața și în mâna lui Nebucadnețar, împăratul Babilonului, și în mâna slujitorilor lui și apoi va fi
46.26
Ezec. 29.11,13,14
locuit ca în zilele de demult, zice Domnul. 27Dar
46.27
Is. 41.13,14
43.5
44.2
tu, robul meu Iacov, nu te teme, nici nu te înspăimânta, Israele! Căci iată, te voi mântui de departe și sămânța ta din țara robiei sale și Iacov se va întoarce și va avea odihnă și liniște și nimeni nu‐l va înspăimânta. 28Nu te teme, robul meu Iacov! Căci eu sunt cu tine, zice Domnul. Căci voi nimici de tot toate neamurile unde te‐am izgonit, dar pe tine nu
46.28
Cap. 10.24;
30.11
te voi nimici de tot, ci te voi mustra cu judecată și nu te voi socoti deloc nevinovat.