Traducere Literală Cornilescu 1931 (VDCL)
47

Supunerea filistenilor prezisă

471Cuvântul Domnului care a fost către Ieremia prorocul despre

47.1
Cap. 25.20.
Ezec. 25.15,16Țef. 2.4,5
filisteni, mai înainte ca
47.1
Amos 1.6,7,8
Faraon să fi lovit Gaza. 2Așa zice Domnul: Iată, se ridică ape
47.2
Is. 8.7
de la miazănoapte
47.2
Cap. 1.14;
46.20
și se vor face un potop și va năpădi țara și tot ce este în ea, cetatea și locuitorii săi: și oamenii vor striga și toți locuitorii țării vor urla 3de tropăitul
47.3
Cap. 8.16.
Naum 3.2
copitelor celor puternici ai săi, de uruitul carelor sale, de scârțâitul roților sale. Părinții nu se vor uita înapoi după copiii lor de slăbiciunea mâinilor, 4din pricina zilei care vine să nimicească pe toți filistenii, să stârpească din Tir
47.4
Cap. 25.22.

și din Sidon orice ajutor care rămâne. Căci Domnul va nimici pe filisteni, rămășița
47.4
Ezec. 25.16Amos 1.8
9.7
ostrovului
47.4
Gen. 10.14
Caftor. 5Peste Gaza
47.5
Amos 1.7Mica 1.16Țef. 2.1,7Zah. 9.5
a venit pleșuvia; Ascalonul
47.5
Cap. 25.20.

este stârpit cu rămășița văii lor!… Până când îți vei
47.5
Cap. 16.6;
41.5
48.37
face tăieturi? 6Ah, sabie
47.6
Deut. 32.41Ezec. 21.3,4,5
a Domnului, până când nu vei fi liniștită? Întră în teaca ta, odihnește‐te și fii liniștită. 7Cum să fii liniștită când Domnul
47.7
Ezec. 14.17
ți‐a dat o poruncă împotriva
47.7
Mica 6.9
Ascalonului și împotriva țărmului mării? — într‐acolo a rânduit‐o.