Traducere Literală Cornilescu 1931 (VDCL)
5

Nelegiuirea Ierusalimului

51Cutreierați ulițele Ierusalimului și vedeți acum și cunoașteți și căutați

5.1
Ezec. 22.30
în piețele lui dacă puteți afla un om, dacă
5.1
Gen. 18.23Ps. 12.1
este vreunul care să facă dreptatea, care să caute adevănul! Cu adevărat, ei jură
5.1
Gen. 18.26
mincinos. 2Și dacă
5.2
Tit 1.16
ei zic: Viu
5.2
Cap. 4.2.

este Domnul! Cu adevărat jură
5.2
Cap. 7.9.

mincinos. 3Doamne, oare nu sunt ochii tăi
5.3
2 Cron. 16.9
asupra adevărului? Tu i‐ai lovit
5.3
Is. 1.5
9.13
, dar nu i‐a durut; i‐ai nimicit, dar n‐au voit să se îndrepte; și‐au făcut fețele mai tari decât stânca, n‐au voit
5.3
Cap. 7.28.
Țef. 3.2
să se întoarcă. 4Atunci am zis: Hotărât, aceștia sunt ticăloși, sunt proști; căci ei nu cunosc
5.4
Cap. 8.7.

calea Domnului, nici judecata Dumnezeului lor. 5Mă voi duce la cei mari și le voi vorbi. Căci ei
5.5
Mica 3.1
cunosc calea Domnului, judecata Dumnezeului lor. Dar aceștia au sfărâmat
5.5
Ps. 2.3
cu totul jugul și au rupt legăturile. 6De aceea leul
5.6
Cap. 4.7.

din pădure îi va lovi, lupul
5.6
Ps. 104.20Hab. 1.8Țef. 3.3
serilor îi va pustii, pardosul
5.6
Osea 13.7
le va pândi cetățile: oricine iese din ele va fi sfâșiat: căci fărădelegile lor s‐au înmulțit și abaterile lor s‐au mărit. 7Cum să te iert? Copiii tăi m‐au părăsit și jură
5.7
Ios. 23.7Țef. 1.5
pe cei ce
5.7
Deut. 32.21Gal. 4.8
nu sunt dumnezei. I‐am îndestulat
5.7
Deut. 32.21
și au preacurvit și s‐au adunat în cete la casa curvei. 8Cai
5.8
Ezec. 22.11
bine hrăniți, ei aleargă încoace și încolo, nechează
5.8
Cap. 13.27.

fiecare după nevasta aproapelui său. 9
5.9
Vers. 29. Cap. 9.9.

nu‐i cercetez eu pentru acestea, zice Domnul, și
5.9
Cap. 44.22.

să nu se răzbune sufletul meu pe un neam ca acesta? 10Suiți‐vă
5.10
Cap. 39.8.

pe zidurile lui și sfărâmați; dar
5.10
Cap. 4.27. Vers. 18.

să nu nimiciți cu totul. Smulgeți‐i ramurile, căci nu sunt ale Domnului. 11Căci casa
5.11
Cap. 3.20.

lui Israel și casa lui Iuda s‐au purtat cu necredincioșie împotriva mea, zice Domnul. 12S‐au lepădat
5.12
2 Cron. 36.16
de Domnul și au zis: El nu
5.12
Is. 28.15
este, și nu
5.12
Cap. 14.13.

va veni rău asupra noastră, nici nu vom vedea sabie, nici foamete. 13Și prorocii se vor face vânt și cuvântul Domnului nu este în ei: așa li se va face. 14De aceea, așa zice Domnul Dumnezeul oștirilor: Fiindcă vorbiți acest cuvânt, iată,
5.14
Cap. 1.9.

voi face vorbele mele foc în gura ta și pe poporul acesta lemn, și‐i va mistui. 15Iată, aduc asupra voastră un neam de departe, casă a lui Israel, zice Domnul, un neam
5.15
Deut. 28.49Is. 5.26
puternic, un neam
5.15
Is. 39.3
străvechi, un neam a cărui limbă n‐o cunoști, nici nu înțelegi ce zice. 16Tolba lui este ca un mormânt deschis; toți sunt viteji. 17Și‐ți vor mânca secerișul
5.17
Lev. 26.16Deut. 28.31,33
și pâinea, vor mânca pe fiii tăi și pe fetele tale, vor mânca turmele tale și cirezile tale, vor mânca viile tale și smochinii tăi, vor nimici cu sabie cetățile tale cele întărite în care te încredeai. 18Dar chiar în zilele acelea, zice Domnul, nu vă voi nimici
5.18
Cap. 4.27.

de tot. 19Și va fi așa: când veți zice: Pentru ce
5.19
Deut. 29.241 Reg. 9.8,916.10
ne‐a făcut Domnul Dumnezeul nostru toate acestea? Atunci le vei zice: Precum m‐ați părăsit
5.19
Cap. 2.13.

și ați slujit la dumnezei străini în țara voastră, așa veți sluji
5.19
Deut. 28.48
unor străini într‐o țară care nu este a voastră. 20Spuneți aceasta în casa lui Iacov și vestiți în Iuda, zicând: 21Ascultați acum acestea, o, popor
5.21
Is. 6.9Ezec. 12.2Mat. 13.14In. 12.40Fapte. 28.26Rom. 11.8
nebun și fără inimă, care aveți ochi și nu vedeți, care aveți urechi și n‐auziți. 22Oare nu vă temeți
5.22
Ap. 15.4
de mine, zice Domnul, și nu tremurați înaintea mea, care am pus nisipul hotar mării
5.22
Iov 26.10
38.10,11Ps. 104.9Prov. 8.29
, printr‐o poruncă necurmată, și nu se va trece peste ea? Valurile ei se muncesc, dar nu biruiesc și mugesc, dar nu‐l pot trece. 23Dar acest popor are o inimă răzvrătită și îndărătnică. S‐au abătut și s‐au dus. 24Și nu zic în inima lor: Să ne temem acum de Domnul Dumnezeul nostru, care dă ploaie
5.24
Ps. 147.8Mat. 5.45Fapte. 14.17
timpurie
5.24
Deut. 11.14Ioel 2.23
și târzie la vremea sa, care ne păzește
5.24
Gen. 8.22
săptămânile hotărâte ale secerișului. 25Nelegiuirile voastre
5.25
Cap. 3.3.

au îndepărtat aceste lucruri și păcatele voastre au oprit de la voi ce este bun. 26Căci în poporul meu se află oameni răi: ei stau la pândă
5.26
Prov. 1.11,17,18Hab. 1.15
cum se pleacă păsărarii; așază o capcană, prind pe oameni. 27Ca o cușcă plină de păsări, așa și casele lor sunt pline de înșelăciune: de aceea s‐au mărit și s‐au îmbogățit. 28S‐au îngrășat,
5.28
Deut. 32.15
lucesc, da, întrec măsura în răutate; nu judecă pricina, pricina
5.28
Is. 1.23Zah. 7.10
orfanului, ca să propășească
5.28
Iov 12.6Ps. 73.12
; nici dreptul nevoiașilor nu‐l judecă. 29Să nu cercetez
5.29
Vers. 9.
Mal. 3.5
eu pentru aceste lucruri, zice Domnul, și să nu se răzbune sufletul meu pe un popor ca acesta? 30Ceva înspăimântător
5.30
Cap. 23.14.
Osea 6.10
și cumplit se săvârșește în țară: 31prorocii prorocesc minciună
5.31
Cap. 14.14;
23.25,26Ezec. 13.6
și preoții domnesc cu ajutorul lor: și poporul meu iubește
5.31
Mica 2.11
aceasta. Și ce veți face la sfârșit?