Traducere Literală Cornilescu 1931 (VDCL)
49

Pedeapsa amoniților

491Despre copiii

49.1
Ezec. 21.28
25.2Amos 1.13Țef. 2.8,9
lui Amon. Așa zice Domnul: Oare n‐are Israel fii? N‐are el moștenitor? De ce moștenește Malcom Gadul
49.1
Amos 1.13
și poporul său locuiește în cetățile lui? 2De aceea, iată vin zile, zice Domnul, când voi face să se audă un strigăt de război în Raba
49.2
Ezec. 25.5Amos 1.14
copiilor lui Amon și va ajunge o grămadă pustie și cetățile ei vor fi arse cu foc și Israel va stăpâni pe cei ce l‐au stăpânit pe el, zice Domnul. 3Urlă, Hesboane! Căci Aiul este pustiit. Strigați, fiice ale Rabei! Încingeți‐vă
49.3
Is. 32.11
cu sac. Jeliți și umblați încoace și încolo înăuntrul îngrădirilor! Căci Malcom se va duce în robie cu preoții
49.3
Cap. 48.7.
și cu mai marii săi. 4De ce te fălești cu văile? Valea ta se va scurge, fiică
49.4
Cap. 3.14;
neascultătoare, care se încrede în vistieriile sale
49.4
Cap. 21.13.
, zicând: Cine va veni împotriva mea? 5Iată, voi aduce asupra ta frică, zice Domnul Dumnezeul oștirilor, de la toți cei ce sunt împrejurul tău. Și veți fi izgoniți fiecare drept înaintea sa și nimeni nu va aduna pe fugari. 6Dar după aceea
49.6
Vers. 39. Cap. 48.47.
voi întoarce robia copiilor lui Amon, zice Domnul.

Pustiirea Edomului prezisă

7Despre

49.7
Ezec. 25.12Amos 1.11
Edom. Așa zice Domnul oștirilor: Oare nu
49.7
Obad. 9
mai este înțelepciune in Teman? S‐a pierdut
49.7
Is. 10
sfatul de la cei cuminți? Li s‐a dus înțelepciunea lor? 8Fugiți
49.8
Vers. 30.
, locuitori ai
49.8
Cap. 25.23.
Dedanului! Întoarceți‐vă înapoi, locuiți în gropi adânci! Căci voi aduce nenorocirea lui Esau asupra lui, vremea când îl voi cerceta. 9Dacă ar fi venit
49.9
Obad. 5
culegătorii de struguri la tine, oare nu ți‐ar fi lăsat boabe de cules? Dacă ți‐ar veni hoții noaptea, ar strica numai până s‐ar îndestula. 10Dar
49.10
Mal. 1.3
eu am dezgolit pe Esau, am descoperit locurile sale ascunse și
49.10
Is. 17.14
nu se va putea ascunde. Sămânța sa este pustiită și frații săi și vecinii săi: și el nu este. 11Lasă pe orfanii tăi, eu îi voi ține vii și văduvele tale să se încreadă în mine. 12Căci așa zice Domnul: Iată
49.12
Cap. 25.29.
, aceia a căror judecată nu era să bea din pahar, vor bea negreșit. Și tu, în adevăr, tu să fii nepedepsit deloc? Nu vei fi nepedepsit, ci vei bea negreșit. 13Căci m‐am jurat
49.13
Gen. 22.16Is. 45.23Amos 6.8
pe mine însumi, zice Domnul, că Boțra
49.13
Is. 34.6
63.1
va ajunge o groază, o ocară, o pustie și un blestem și toate cetățile ei vor fi pustii necurmate. 14Am auzit o știre
49.14
Obad. 1.2,3
de la Domnul și un sol este trimis între neamuri: Adunați‐vă și veniți împotriva lui și sculați‐vă la luptă! 15Căci iată, te‐am făcut mic între neamuri, disprețuit între oameni. 16Grozăvirea ta, mândria inimii tale te‐au amăgit, tu, care locuiești în crăpăturile stâncilor, care ții înălțimea dealului. Chiar
49.16
Obad. 4
de‐ți vei face cuibul
49.16
Iov 39.27
înalt ca vulturul, de acolo
49.16
Amos 9.2
te voi coborî, zice Domnul. 17Și Edomul va fi o groază, oricine
49.17
Cap. 18.16;
va trece pe lângă el se va îngrozi și va fluiera pentru toate rănile lui. 18Ca
49.18
Gen. 19.25Deut. 29.23Amos 4.11
în surparea Sodomei și Gomorei și cetăților vecine, zice Domnul, niciun om nu va locui acolo, nici fiu de om nu va sta vremelnic acolo. 19Iată
49.19
Cap. 50.44, etc.
, el se va sui ca un leu din umflarea
49.19
Cap. 12.5.
Iordanului împotriva locuinței tari; căci deodată îl voi face să fugă de acolo și oricine este un om ales îl voi pune peste el. Căci cine
49.19
Ex. 15.11
este ca mine? Și cine‐mi
49.19
Iov 41.10
va hotărî vremea? Și cine este păstorul care să stea înaintea mea? 20De aceea
49.20
Cap. 50.45.
, ascultați sfatul Domnului, pe care l‐a făcut împotriva Edomului și gândurile lui pe care le‐a gândit împotriva locuitorilor Temanului: De nu‐i vor trage cei mici ai turmei! De nu va pustii staulele lor peste ei. 21Se zguduie
49.21
Cap. 50.46.
pământul de sunetul căderii lor: este un strigăt și glasul lui se aude până la Marea Roșie. 22Iată
49.22
Cap. 4.13;
, se va sui și va zbura ca un vultur și își va întinde aripile împotriva Boțrei. Și în ziua aceea inima vitejilor Edomului va fi ca inima unei femei în facere.

Preziceri despre nimicirea Damascului

23Despre Damasc

49.23
Is. 17.1
37.13Amos 1.3Zah. 9.1,2
. Hamatul și Arpadul s‐au rușinat, căci au auzit o știre rea, sunt topiți. Lângă mare
49.23
Is. 57.20
este tulburare, nu poate sta liniștită. 24Damascul a slăbit, se întoarce să fugă și l‐a apucat groază, l‐au apucat strâmtorarea
49.24
Is. 13.830.6
și durerea ca pe o femeie în facere. 25Cum n‐a fost lăsată cetatea
49.25
Cap. 33.9;
de laudă, cetatea bucuriei mele
49.25
Cap. 50.30;
? 26De aceea tinerii
49.26
Amos 1.4
săi vor cădea pe ulițele ei și toți bărbații de război vor amuți în ziua aceea, zice Domnul oștirilor. 27Și voi aprinde un foc
49.27
Is. 21.13
în zidul Damascului și va mistui palatele lui Ben Hadad.

Împotriva Chedarului și Hațorului

28Despre Chedar

49.28
Jud. 6.3
și despre împărățiile Hațorului pe care le‐a bătut Nebucadnețar, împăratul Babilonului. Așa zice
49.28
Iov 1.3
Domnul: Sculați‐vă și suiți‐vă la Chedar și jefuiți pe copiii răsăritului! 29Le vor lua corturile
49.29
Ps. 120.5
și turmele, le vor lua covoarele și toate vasele și cămilele. Și vor striga către ei: Groază
49.29
Cap. 6.25;
din toate părțile. 30Fugiți
49.30
Vers. 8.
, duceți‐vă departe, locuiți în gropi adânci, locuitori ai Hațorului, zice Domnul. Căci Nebucadnețar, împăratul Babilonului, a făcut un plan împotriva voastră și a născocit un gând împotriva voastră. 31Sculați‐vă, suiți‐vă împotriva neamului
49.31
Ezec. 38.11
liniștit, care locuiește la adăpost, zice Domnul, care n‐are nici porți, nici zăvoare; ei locuiesc
49.31
Num. 23.9Deut. 33.28Mica 7.14
singuri. 32Și cămilele lor vor fi de pradă și mulțimea vitelor lor de jaf: și voi împrăștia
49.32
Vers. 36.
în toate vânturile pe cei ce
49.32
Cap. 9.26;
au colțurile părului tăiate și le voi aduce nenorocirea din toate părțile lor, zice Domnul. 33Și Hațorul
49.33
Cap. 9.21;
va fi un locaș al șacalilor, o pustie în veac. Omul
49.33
Vers. 18.
nu va locul acolo și nici fiu de om nu va sta vremelnic în el. 34Cuvântul Domnului care a fost către Ieremia, prorocul, despre Elam
49.34
Cap. 25.25.
, la începutul domniei lui Zedechia, împăratul lui Iuda, zicând: 35Așa zice Domnul oștirilor: Iată, voi frânge arcul Elamului
49.35
Is. 22.6
, începutul puterii lor. 36Și voi aduce asupra Elamului cele patru vânturi de la cele patru capete ale cerurilor și‐i voi împrăștia spre toate aceste vânturi
49.36
Vers. 32.
. Și nu va fi niciun neam la care să nu vină cei izgoniți ai Elamului. 37Și voi face să se îngrozească Elamul dinaintea vrăjmașilor lor și dinaintea celor ce le caută viața. Și voi aduce rău asupra lor, aprinderea mâniei mele, zice Domnul. Și voi trimite
49.37
Cap. 9.16;
sabia după ei până când îi voi nimici. 38Și voi pune scaunul meu de domnie în Elam
49.38
Cap. 48.10.
și voi pierde de acolo pe împărat și pe mai mari, zice Domnul. 39Dar va fi așa: în zilele de pe urmă
49.39
Cap. 48.47. Vers. 6.
voi întoarce robia Elamului, zice Domnul.

50

Nimicirea Babilonului și scăparea lui Israel

501Cuvântul pe care l‐a vorbit Domnul asupra

50.1
Is. 13.1
21.1
47.1
Babilonului, asupra țării haldeilor, prin Ieremia, prorocul. 2Spuneți între popoare, dați de știre și ridicați steagul! Dați de știre, nu ascundeți! Ziceți: Babilonul este luat! Bel
50.2
Is. 46.1
este rușinat, Merodacul este sfărâmat! Idolii
50.2
Cap. 43.12, 13.
săi s‐au rușinat, chipurile sale s‐au sfărâmat! 3Căci un neam
50.3
Is. 13.17,18,20
se suie de la
50.3
Cap. 51.48.
miazănoapte împotriva lui, care va face țara sa pustie și nimeni nu va locui în ea. De la om până la vită au fugit, s‐au dus. 4În zilele acelea și în vremea aceea, zice Domnul, copiii lui Israel vor veni, ei și copiii lui Iuda
50.4
Osea 1.11
împreună, vor merge
50.4
Ezra 3.12,13Ps. 126.5,6Zah. 12.10
pe cale plângând și vor căuta
50.4
Osea 3.5
pe Domnul Dumnezeul lor. 5Vor întreba de calea Sionului cu fețele într‐acolo, zicând: Veniți și să ne lipim de Domnul cu un legământ
50.5
Cap. 31.31, etc.;
veșnic care nu se va uita. 6Poporul meu a fost o turmă de oi
50.6
Is. 53.61 Pet. 2.25
pierdute; păstorii lor i‐au rătăcit, i‐au abătut
50.6
Cap. 2.20;
pe munți. Au mers de pe munte pe deal și au uitat locul de odihnă. 7Toți câți i‐au găsit i‐au mâncat
50.7
Ps. 79.7
și potrivnicii lor
50.7
Cap. 40.2, 3.
au zis: Nu
50.7
Cap. 2.3.
suntem vinovați, căci au păcătuit împotriva Domnului, locuința dreptății,
50.7
Ps. 90.1
91.1
împotriva Domnului, nădejdea
50.7
Ps. 22.4
părinților lor. 8Fugiți
50.8
Is. 48.20Zah. 2.6,7Ap. 18.4
din mijlocul Babilonului și ieșiți din țara haldeilor! Și fiți ca țapii înaintea turmei! 9Căci iată,
50.9
Cap. 25.14;
voi scula și voi face să se suie împotriva Babilonului o adunătură de neamuri mari din țara de la miazănoapte: și se vor înșira
50.9
Vers. 14.20.
împotriva lui și va fi luat de acolo. Săgețile lor vor fi ca ale viteazului iscusit: niciuna nu se va întoarce
50.9
2 Sam. 1.22
goală. 10Și Haldeea va fi o pradă: toți
50.10
Ap. 17.16
prădătorii ei se vor îndestula, zice Domnul. 11Căci v‐ați bucurat
50.11
Is. 47.6
, căci v‐ați veselit, prădători ai moștenirii mele; căci ați zburdat ca junca
50.11
Osea 10.11
în iarbă și ați nechezat ca cei puternici. 12Mama voastră se va rușina foarte mult, cea care v‐a născut va fi acoperită de ocară. Iată, va fi cea mai de pe urmă între neamuri, o pustie, un pământ sterp și o pustietate. 13Din pricina mâniei Domnului va fi nelocuită, va fi
50.13
Cap. 25.12.
cu totul pustie. Oricine
50.13
Cap. 49.17.
va trece pe lângă Babilon va fi uimit și va fluiera pentru toate rănile lui. 14Înșirați‐vă
50.14
Vers. 9. Cap. 51.2.
împotriva Babilonului de jur împrejur, toți
50.14
Cap. 49.35. Vers. 29.
cei ce întindeți arcurile! Trageți cu săgeata asupra lui, nu cruțați săgețile! Căci a păcătuit împotriva Domnului. 15Chiuiți împotriva lui de jur împrejur: El și‐a dat
50.15
1 Cron. 29.242 Cron. 30.8Plâng. 5.6Ezec. 17.18
mâna, întăriturile sale cad, zidurile
50.15
Cap. 51.58.
sale se surpă. Căci aceasta‐i răzbunarea
50.15
Cap. 51.6, 11.
Domnului. Răzbunați‐vă pe el. Faceți‐i cum
50.15
Ps. 137.8Ap. 18.6
a făcut și el. 16Stârpiți din Babilon pe semănător și pe cel ce mânuiește secera la vremea secerișului! Dinaintea sabiei asupritoare să se întoarcă fiecare la poporul său și să fugă fiecare
50.16
Is. 13.14
la țara sa. 17Israel este o oaie gonită.
50.17
Vers. 6.
Leii l‐au izgonit
50.17
Cap. 2.15.
. Mai întâi l‐a mâncat împăratul
50.17
2 Reg. 17.6
Asiriei și la urmă acest Nebucadnețar,
50.17
2 Reg. 24.10,14
împăratul Babilonului, i‐a sfărâmat oasele. 18De aceea așa zice Domnul oștirilor, Dumnezeul lui Israel: Iată, voi pedepsi pe împăratul Babilonului și țara sa cum am pedepsit pe împăratul Asiriei. 19Și voi întoarce
50.19
Is. 65.10Ezec. 34.13,14
pe Israel la pășunea sa și va paște pe Carmel și pe Basan și sufletul lui se va îndestula pe muntele lui Efraim și în Galaad. 20În zilele acelea și în vremea aceea, zice Domnul, nelegiuirea
50.20
Cap. 31.34.
lui Israel se va căuta și nu va fi și păcatele lui Iuda, și nu se vor afla. Căci voi ierta pe cei ce‐i voi lăsa rămășiță.
50.20
Is. 1.9
21Suie‐te împotriva țării îndoitei răsculări
50.21
Ezec. 23.23
, împotriva ei și împotriva locuitorilor țării cercetării. Pustiește și nimicește în urmă‐le, zice Domnul, și fă întocmai cum ți‐am poruncit
50.21
2 Sam. 16.112 Reg. 18.252 Cron. 36.23Is. 10.6
44.28
48.14
. 22Un glas de luptă
50.22
Cap. 51.54.
este în țară și nimicire mare! 23Cum s‐a rupt și s‐a sfărâmat ciocanul
50.23
Is. 14.6
întregului pământ! Cum a ajuns Babilonul de groază printre neamuri! 24Ți‐am întins o cursă și te‐ai prins, Babilonule, fără
50.24
Cap. 51.8, 31, 39, 57.
să prinzi de veste; ești aflat și ești prins. Căci te‐ai luptat împotriva Domnului. 25Domnul și‐a deschis vistieria și a scos armele
50.25
Is. 13.5
mâniei sale; căci Domnul Dumnezeul oștirilor are o lucrare în țara haldeilor. 26Veniți împotriva lui din orice parte; deschideți‐i grânarele. Puneți‐l în grămezi ca snopii și nimiciți‐l și să nu‐i rămână nicio rămășiță! 27Junghiați‐i toți taurii;
50.27
Ps. 22.12Is. 34.7
să se pogoare la junghiere! Vai de ei! Căci le‐a venit ziua, vremea cercetării
50.27
Cap. 48.44. Vers. 31.
lor. 28Glasul fugarilor și al celor scăpați din țara Babilonului ca să vestească
50.28
Cap. 51.10, 11.
în Sion răzbunarea Domnului Dumnezeului nostru, răzbunarea templului său! 29Chemați împreună arcașii împotriva Babilonului, toți
50.29
Vers. 14.
cei ce încordează arcul: tăbărâți împotriva lui de jur împrejur! Să nu scape nimeni din el. Răsplătiți‐i
50.29
Vers. 15. Cap. 51.56.
după fapta sa, faceți‐i după toate cele ce a făcut. Căci
50.29
Is. 47.10
s‐a semețit împotriva Domnului, împotriva Sfântului lui Israel. 30De aceea
50.30
Cap. 49.26;
tinerii săi vor cădea pe ulițe și toți bărbații săi de război vor fi nimiciți în ziua aceea, zice Domnul. 31Iată, eu sunt împotriva ta, semeție, zice Domnul Dumnezeul oștirilor. Căci ți‐a venit ziua
50.31
Vers. 27.
, vremea ca să te cercetez. 32Și semeția se va poticni și va cădea și nimeni nu o va ridica. Și voi aprinde
50.32
Cap. 21.14.
un foc în cetățile sale și va arde toate împrejurimile sale. 33Așa zice Domnul oștirilor: Copiii lui Israel și copiii lui Iuda au fost apăsați împreună: și toți cei ce i‐au luat robi i‐au ținut strâns: n‐au voit să le dea drumul. 34Răscumpărătorul lor este
50.34
Ap. 18.8
puternic; numele
50.34
Is. 47.4
lui este Domnul oștirilor. El le va apăra pricina ca să dea odihnă țării și va tulbura pe locuitorii Babilonului. 35O sabie este asupra haldeilor, zice Domnul, și asupra locuitorilor Babilonului și asupra mai marilor
50.35
Dan. 5.30
săi și asupra înțelepților
50.35
Is. 47.13
săi! 36O sabie este asupra lăudăroșilor
50.36
Is. 44.25
ca să înnebunească! O sabie este asupra vitejilor săi și se vor înspăimânta! 37O sabie este asupra cailor săi și asupra carelor
50.37
Cap. 25.20, 24.
sale și asupra amestecăturii lui care este în mijlocul lui și vor ajunge
50.37
Cap. 51.30.
ca femeile! O sabie este asupra vistieriilor lui și vor fi jefuite! 38Uscăciune
50.38
Is. 44.27Ap. 16.12
este asupra apelor sale și se vor usca! Căci este o țară de chipuri
50.38
Vers. 2. Cap. 51.44, 47, 52.
cioplite și sunt nebuni după grozăvii. 39De aceea
50.39
Is. 13.21,22
34.14Ap. 18.2
fiarele sălbatice ale pustiei și șacalii vor locui acolo și struții vor locui în el și în veac nu va mai fi locuit
50.39
Is. 13.20
: și nu va fi locuit din neam în neam. 40Așa cum
50.40
Gen. 19.25Is. 13.19
a surpat Dumnezeu Sodoma și Gomora și cetățile lor vecine, zice Domnul, așa niciun om nu va locui acolo, niciun fiu de om nu va sta vremelnic în el. 41Iată,
50.41
Vers. 9. Cap. 6.22;
un popor vine de la miazănoapte și un neam mare și împărați mulți se vor scula de la marginile pământului! 42Ei apucă
50.42
Cap. 6.23.
arcul și sulița
50.42
Is. 13.18
, sunt nemiloși, fără milă, glasul
50.42
Is. 5.30
lor mugește ca marea și încalecă pe cai, înșirați, fiecare, ca un bărbat de luptă împotriva ta, fiică a Babilonului. 43Împăratul Babilonului a auzit știrea lor și mâinile sale s‐au moleșit: l‐a cuprins strâmtorare și
50.43
Cap. 49.24.
dureri ca ale unei femei în facere. 44Iată
50.44
Cap. 49.19, etc.
, se va sui ca un leu din umflarea Iordanului împotriva locuinței tari: dar deodată îl voi face să fugă de la el. Și oricine este un om ales îl voi pune peste el. Căci
50.44
Iov 41.10
cine este ca mine? Și cine îmi va hotărî vremea? Și cine este păstorul care să stea înaintea mea? 45De aceea ascultați sfatul
50.45
Is. 14.24
Domnului pe care l‐a făcut împotriva Babilonului și gândurile lui pe care le‐a gândit împotriva țării haldeilor: De nu‐i vor trage cei mici ai turmei! De nu le va pustii staulele lor peste ei! 46Se zguduie pământul de vuietul
50.46
Ap. 18.9
luării Babilonului și strigătul lor s‐a auzit între neamuri.

51

Babilonul nimicit prin mezi

511Așa zice Domnul: Iată, voi scula un vânt

51.1
2 Reg. 19.7
nimicitor împotriva Babilonului și împotriva celor ce locuiesc în inima împotrivitorilor mei. 2Și voi trimite la Babilon străini care‐l vor vântura
51.2
Cap. 15.7.
și‐i vor goli țara. Căci în ziua
51.2
Cap. 50.14.
necazului vor fi împotriva lui de jur împrejur! 3Să‐și întindă arcașul arcul împotriva celui ce‐l întinde și împotriva celui ce
51.3
Cap. 50.14.
se îngâmfă în ziua sa! Nu cruțați pe tinerii săi. Nimiciți‐i toată
51.3
Cap. 50.21.
oastea. 4Și vor cădea uciși în țara haldeilor și străpunși
51.4
Cap. 49.26;
pe ulițele sale. 5Căci Israel nu este părăsit, nici Iuda de Dumnezeul său, de Domnul oștirilor, deși țara lor este plină de vină împotriva Sfântului lui Israel. 6Fugiți
51.6
Cap. 50.8.
din mijlocul Babilonului și scăpați‐vă fiecare viața; nu fiți pierduți în nelegiuirea lui, căci aceasta este vremea
51.6
Cap. 50.15, 28.
răzbunării Domnului. El îi va
51.6
Cap. 25.14.
da o răsplată. 7Babilonul
51.7
Ap. 17.4
a fost un potir de aur în mâna Domnului, care îmbăta tot pământul. Din vinul lui au băut
51.7
Ap. 14.8
neamurile. De aceea neamurile au
51.7
Cap. 25.16.
înnebunit. 8Deodată a căzut
51.8
Is. 21.9Ap. 14.8
18.2
Babilonul și s‐a prăbușit! Urlați
51.8
Cap. 48.20.
asupra lui! Luați leac alinător
51.8
Cap. 46.11.
pentru durerea lui, poate că se va vindeca. 9Am căutat să vindecăm Babilonul, dar nu s‐a vindecat. Părăsiți‐l
51.9
Is. 13.14
, să ne ducem fiecare la țara sa! Căci judecata
51.9
Ap. 18.5
lui ajunge până la ceruri și se înalță până la nori. 10Domnul a scos
51.10
Ps. 37.6
dreptățile noastre: veniți și să spunem
51.10
Cap. 50.28.
în Sion fapta Domnului Dumnezeului nostru. 11Ascuțiți
51.11
Cap. 46.4.
săgețile, apucați pavezele! Domnul
51.11
Is. 13.17
a deșteptat duhul împăraților mezilor, pentru că gândul său este
51.11
Cap. 50.45.
împotriva Babilonului ca să‐l nimicească. Căci este răzbunarea
51.11
Cap. 50.28.
Domnului, răzbunarea templului său. 12Ridicați
51.12
Naum 2.1
3.14
un steag împotriva zidurilor Babilonului, întăriți paza, puneți străjeri, pregătiți pândași! Căci Domnul a gândit și a făcut ce a vorbit împotriva locuitorilor Babilonului. 13O, tu
51.13
Ap. 17.1,15
, cel ce locuiești pe ape multe, bogat în vistierii, ți‐a venit sfârșitul, măsura lăcomiei tale. 14Domnul
51.14
Cap. 49.13.
oștirilor s‐a jurat pe sine, zicând: De nu te voi umple de oameni ca
51.14
Naum 3.15
de lăcuste și de nu vor ridica
51.14
Cap. 50.15.
un strigăt de război împotriva ta. 15El a făcut
51.15
Gen. 1.1,6
pământul cu puterea sa, a întemeiat lumea cu înțelepciunea sa și a întins
51.15
Iov 9.8Ps. 104.2Is. 40.22
cerurile cu priceperea sa. 16La sunetul
51.16
Cap. 10.13.
glasului său este un vuiet de ape în ceruri și el ridică
51.16
Ps. 135.7
nori de la marginea pământului; el face fulgerele pentru ploaie și scoate vântul din vistieriile sale. 17Orice om
51.17
Cap. 10.14.
a ajuns dobitoc și n‐are nicio cunoștință; orice argintar este rușinat de chipul său cioplit. Căci chipul
51.17
Cap. 50.2.
său turnat este o minciună și nu este nicio suflare în ele. 18Ele sunt deșertăciune,
51.18
Cap. 10.15.
lucru de amăgire; la vremea cercetării lor se vor pierde. 19Partea lui Iacov nu este
51.19
Cap. 10.16.
ca ele. Căci El este cel ce a întocmit toate lucrurile și Israel este seminția moștenirii lui: numele lui este Domnul oștirilor. 20Tu
51.20
Is. 10.5,15
ești ciocanul meu și armele de război: și prin tine voi sfărâma neamurile și prin tine voi strica împărățiile. 21Și prin tine voi sfărâma calul și pe călărețul său; 22și prin tine voi sfărâma carul și pe cârmuitorul lui; și prin tine voi sfărâma pe bărbat și pe femeie; și prin tine voi sfărâma pe bătrân
51.22
2 Cron. 36.17
și pe tânăr; și prin tine voi sfărâma pe fecior și pe fecioară; 23și prin tine voi sfărâma pe păstor și turma sa; și prin tine voi sfărâma pe plugar și perechea lui de boi; și prin tine voi sfărâma pe cârmuitori și căpetenii. 24Și voi răsplăti
51.24
Cap. 50.15, 29.
Babilonului și tuturor locuitorilor Haldeei tot răul pe care l‐au făcut în Sion, înaintea ochilor voștri, zice Domnul. 25Iată, sunt împotriva ta, munte
51.25
Is. 13.2Zah. 4.7
nimicitor, zice Domnul, care nimicești tot pământul. Îmi voi întinde mâna împotriva ta și te voi prăvăli de pe stânci și te voi face
51.25
Ap. 8.8
un munte ars. 26Și nu se va lua din tine piatră de unghi, nici piatră de temelii, căci vei fi
51.26
Cap. 50.40.
pustiiri veșnice, zice Domnul. 27Ridicați
51.27
Is. 13.2
un steag în țară, sunați din trâmbiță între neamuri, pregătiți
51.27
Cap. 25.14.
neamurile împotriva lui, chemați împotriva lui împărățiile
51.27
Cap. 50.41.
Araratului, ale Miniului și ale Așchenazului! Puneți împotriva lui o căpetenie. Faceți să înainteze caii ca lăcustele zbârlite! 28Pregătiți împotriva lui neamurile, pe împărații
51.28
Vers. 11.
Mediei, pe căpitanii lor și pe căpeteniile lor și toată țara stăpânirii lor. 29Și țara se cutremură și este în chin de naștere! Căci planurile Domnului împotriva Babilonului se împlinesc ca să prefacă
51.29
Cap. 50.13, 39, 40. Vers. 43.
pământul Babilonului în pustie fără locuitor. 30Vitejii Babilonului au încetat să se bată. Ei stau în întărituri, le‐a pierit puterea, sunt
51.30
Is. 19.16
ca femeile; locuințele lor ard, s‐au rupt
51.30
Plâng. 2.9Amos 1.5Naum 3.13
zăvoarele lor. 31Alergător
51.31
Cap. 50.24.
întâmpină pe alergător și vestitor întâmpină pe vestitor ca să spună împăratului Babilonului că cetatea lui este luată de la capăt la capăt 32și trecătorile
51.32
Cap. 50.38.
sunt luate și au ars cu foc bălțile și bărbații de război s‐au îngrozit. 33Căci așa zice Domnul oștirilor, Dumnezeul lui Israel: Fiica Babilonului este ca
51.33
Is. 21.10Amos 1.3Mica 4.13
o arie la vremea când se calcă
51.33
Is. 41.15Hab. 3.12
. Încă puțin și va
51.33
Is. 17.5Osea 6.11Ioel 3.13Ap. 14.15,18
veni vremea secerișului său. 34Nebucadnețar, împăratul Babilonului, m‐a mâncat
51.34
Cap. 50.17.
, m‐a nimicit, m‐a făcut un vas gol, m‐a înghițit ca un balaur, și‐a umplut pântecele cu desfătările mele, m‐a alungat. 35Asuprirea mea și carnea mea să fie asupra Babilonului, va zice locuitoarea Sionului. Și: Sângele meu să fie asupra locuitorilor din Haldeea, va zice Ierusalimul. 36De aceea așa zice Domnul: Iată, voi lua în mână pricina
51.36
Cap. 50.34.
ta și voi răzbuna răzbunarea ta și‐i voi usca
51.36
Cap. 50.38.
marea și‐i voi seca izvorul. 37Și Babilonul
51.37
Is. 13.22Ap. 18.2
va fi grămezi, un locaș al șacalilor, de groază
51.37
Cap. 25.9.18.
și de fluierare, fără locuitor. 38Vor răcni toți ca leii tineri, vor striga ca puii de leu. 39Când vor fi înfierbântați, le voi pregăti băutura și‐i voi îmbăta
51.39
Vers. 57.
ca să se înveselească și să doarmă un somn veșnic și să nu se mai deștepte, zice Domnul. 40Îi voi coborî ca pe miei la junghiere, ca pe berbeci și țapi. 41Cum s‐a luat Șeșacul
51.41
Cap. 25.26.
! Și cum s‐a prins fala
51.41
Is. 13.19Dan. 4.30
întregului pământ! Cum a ajuns Babilonul de groază printre neamuri! 42Marea s‐a înălțat peste Babilon, s‐a acoperit de mulțimea
51.42
Is. 8.7,8
valurilor ei. 43Cetățile
51.43
Cap. 50.39, 40. Vers. 29.
sale au ajuns o pustie, un pământ sec și o pustietate, un pământ în care nu locuiește niciun om și nici fiu de om nu trece prin el. 44Și voi pedepsi
51.44
Is. 46.1
pe Bel în Babilon și voi scoate din gura lui ce a înghițit. Și popoarele nu se vor mai îngrămădi la el și zidul
51.44
Vers. 58.
Babilonului va cădea. 45Ieșiți
51.45
Vers. 6. Cap. 50.8.
din mijlocul lui, poporul meu! Și mântuiți‐vă fiecare sufletul de aprinderea mâniei Domnului! 46Ca nu cumva să vi se moaie inima și să vă temeți de zvonul care se va auzi pe pământ; căci va veni un zvon
51.46
2 Reg. 19.7
într‐un an și după aceea alt zvon la anul și va fi asuprire pe pământ, domn împotriva altui domn. 47De aceea iată, vin zile și voi face judecată
51.47
Cap. 50.2. Vers. 52.
asupra chipurilor cioplite ale Babilonului și toată țara lui va fi rușinată și toți ucișii lui vor cădea în mijlocul lui. 48Și cerurile și pământul
51.48
Is. 41.23
49.13Ap. 18.20
și tot ce este în ele vor cânta de bucurie asupra Babilonului. Căci pustiitorii
51.48
Cap. 50.3, 41.
vor veni împotriva lui de la miazănoapte, zice Domnul. 49După cum Babilonul a făcut să cadă ucișii lui Israel, tot așa vor cădea la Babilon ucișii întregului pământ. 50Voi, cei scăpați
51.50
Cap. 44.28.
de sabie, fugiți! Nu stați! Aduceți‐vă aminte de departe de Domnul și să se suie Ierusalimul în inima voastră. 51Suntem rușinați
51.51
Ps. 44.15‐16
79.4
, căci am auzit ocări; rușinea ne‐a acoperit fețele; căci străinii au intrat în locașurile sfințite ale casei Domnului. 52De aceea, iată, vin zile, zice Domnul, și
51.52
Vers. 47.
îmi voi face judecată asupra chipurilor sale cioplite și în toată țara sa vor geme cei răniți de moarte. 53Să se înalțe Babilonul
51.53
Cap. 49.16.
până la ceruri și să‐și întărească înălțimea tăriei sale: totuși, de la mine va veni un pustiitor împotriva lui, zice Domnul. 54Un glas de strigare
51.54
Cap. 50.22.
din Babilon și prăpăd mare din țara haldeilor! 55Căci Domnul pustiește Babilonul și a pierdut din mijlocul său glasul cel mare. Și valurile lor mugesc ca niște ape mari, se aude vuietul glasului lor. 56Căci pustiitorul a venit împotriva lui, împotriva Babilonului, și vitejii săi sunt prinși, arcurile lor s‐au frânt. Căci Domnul
51.56
Ps. 94.1
Dumnezeul răsplătirilor le răsplătește. 57Și voi îmbăta
51.57
Vers. 39.
pe mai marii săi și pe înțelepții săi și pe dregătorii săi și pe căpeteniile sale și pe vitejii săi și vor dormi somnul de veci și nu se vor deștepta, zice Împăratul
51.57
Cap. 46.18;
, numele lui este Domnul oștirilor. 58Așa zice Domnul oștirilor: Zidul
51.58
Vers. 44.
cel lat al Babilonului va fi ras cu desăvârșire și porțile lui cele înalte vor fi arse cu foc; și popoarele se vor osteni pentru deșertăciune
51.58
Hab. 2.13
și neamurile pentru foc și vor fi obosite. 59Cuvântul pe care l‐a poruncit Ieremia prorocul lui Seraia, fiul lui Neriia, fiul lui Mahseia, când a mers la Babilon cu Zedechia, împăratul lui Iuda, în anul al patrulea al domniei sale; iar Seraia era cel mai mare cămăraș. 60Și Ieremia a scris într‐o carte tot răul care era să vină asupra Babilonului: toate aceste cuvinte care sunt scrise împotriva Babilonului. 61Și Ieremia a zis lui Seraia: Când vei veni la Babilon, vezi și citește toate cuvintele acestea. 62Și să zici: Doamne, tu ai vorbit împotriva locului acestuia că‐l vei nimici așa încât să nu
51.62
Cap. 50.3, 39. Vers. 29.
fie locuitor în el de la om până la dobitoc, ci să fie o pustie veșnică. 63Și va fi așa: când vei sfârși de citit cartea aceasta, să
51.63
Ap. 18.21
legi de ea o piatră și s‐o arunci în mijlocul Eufratului. 64Și să zici: Așa se va cufunda Babilonul și nu se va scula din răul pe care‐l voi aduce asupra lui: și vor
51.64
Vers. 58.
fi obosiți.

Până aici sunt cuvintele lui Ieremia.