Traducere Literală Cornilescu 1931 (VDCL)
51

Babilonul nimicit prin mezi

511Așa zice Domnul: Iată, voi scula un vânt

51.1
2 Reg. 19.7
nimicitor împotriva Babilonului și împotriva celor ce locuiesc în inima împotrivitorilor mei. 2Și voi trimite la Babilon străini care‐l vor vântura
51.2
Cap. 15.7.

și‐i vor goli țara. Căci în ziua
51.2
Cap. 50.14.

necazului vor fi împotriva lui de jur împrejur! 3Să‐și întindă arcașul arcul împotriva celui ce‐l întinde și împotriva celui ce
51.3
Cap. 50.14.

se îngâmfă în ziua sa! Nu cruțați pe tinerii săi. Nimiciți‐i toată
51.3
Cap. 50.21.

oastea. 4Și vor cădea uciși în țara haldeilor și străpunși
51.4
Cap. 49.26;
50.30,37
pe ulițele sale. 5Căci Israel nu este părăsit, nici Iuda de Dumnezeul său, de Domnul oștirilor, deși țara lor este plină de vină împotriva Sfântului lui Israel. 6Fugiți
51.6
Cap. 50.8.
Ap. 18.4
din mijlocul Babilonului și scăpați‐vă fiecare viața; nu fiți pierduți în nelegiuirea lui, căci aceasta este vremea
51.6
Cap. 50.15, 28.

răzbunării Domnului. El îi va
51.6
Cap. 25.14.

da o răsplată. 7Babilonul
51.7
Ap. 17.4
a fost un potir de aur în mâna Domnului, care îmbăta tot pământul. Din vinul lui au băut
51.7
Ap. 14.8
neamurile. De aceea neamurile au
51.7
Cap. 25.16.

înnebunit. 8Deodată a căzut
51.8
Is. 21.9Ap. 14.8
18.2
Babilonul și s‐a prăbușit! Urlați
51.8
Cap. 48.20.
Ap. 18.9,11,19
asupra lui! Luați leac alinător
51.8
Cap. 46.11.

pentru durerea lui, poate că se va vindeca. 9Am căutat să vindecăm Babilonul, dar nu s‐a vindecat. Părăsiți‐l
51.9
Is. 13.14
, să ne ducem fiecare la țara sa! Căci judecata
51.9
Ap. 18.5
lui ajunge până la ceruri și se înalță până la nori. 10Domnul a scos
51.10
Ps. 37.6
dreptățile noastre: veniți și să spunem
51.10
Cap. 50.28.

în Sion fapta Domnului Dumnezeului nostru. 11Ascuțiți
51.11
Cap. 46.4.

săgețile, apucați pavezele! Domnul
51.11
Is. 13.17
a deșteptat duhul împăraților mezilor, pentru că gândul său este
51.11
Cap. 50.45.

împotriva Babilonului ca să‐l nimicească. Căci este răzbunarea
51.11
Cap. 50.28.

Domnului, răzbunarea templului său. 12Ridicați
51.12
Naum 2.1
3.14
un steag împotriva zidurilor Babilonului, întăriți paza, puneți străjeri, pregătiți pândași! Căci Domnul a gândit și a făcut ce a vorbit împotriva locuitorilor Babilonului. 13O, tu
51.13
Ap. 17.1,15
, cel ce locuiești pe ape multe, bogat în vistierii, ți‐a venit sfârșitul, măsura lăcomiei tale. 14Domnul
51.14
Cap. 49.13.
Amos 6.8
oștirilor s‐a jurat pe sine, zicând: De nu te voi umple de oameni ca
51.14
Naum 3.15
de lăcuste și de nu vor ridica
51.14
Cap. 50.15.

un strigăt de război împotriva ta. 15El a făcut
51.15
Gen. 1.1,6
pământul cu puterea sa, a întemeiat lumea cu înțelepciunea sa și a întins
51.15
Iov 9.8Ps. 104.2Is. 40.22
cerurile cu priceperea sa. 16La sunetul
51.16
Cap. 10.13.

glasului său este un vuiet de ape în ceruri și el ridică
51.16
Ps. 135.7
nori de la marginea pământului; el face fulgerele pentru ploaie și scoate vântul din vistieriile sale. 17Orice om
51.17
Cap. 10.14.

a ajuns dobitoc și n‐are nicio cunoștință; orice argintar este rușinat de chipul său cioplit. Căci chipul
51.17
Cap. 50.2.

său turnat este o minciună și nu este nicio suflare în ele. 18Ele sunt deșertăciune,
51.18
Cap. 10.15.

lucru de amăgire; la vremea cercetării lor se vor pierde. 19Partea lui Iacov nu este
51.19
Cap. 10.16.

ca ele. Căci El este cel ce a întocmit toate lucrurile și Israel este seminția moștenirii lui: numele lui este Domnul oștirilor. 20Tu
51.20
Is. 10.5,15
ești ciocanul meu și armele de război: și prin tine voi sfărâma neamurile și prin tine voi strica împărățiile. 21Și prin tine voi sfărâma calul și pe călărețul său; 22și prin tine voi sfărâma carul și pe cârmuitorul lui; și prin tine voi sfărâma pe bărbat și pe femeie; și prin tine voi sfărâma pe bătrân
51.22
2 Cron. 36.17
și pe tânăr; și prin tine voi sfărâma pe fecior și pe fecioară; 23și prin tine voi sfărâma pe păstor și turma sa; și prin tine voi sfărâma pe plugar și perechea lui de boi; și prin tine voi sfărâma pe cârmuitori și căpetenii. 24Și voi răsplăti
51.24
Cap. 50.15, 29.

Babilonului și tuturor locuitorilor Haldeei tot răul pe care l‐au făcut în Sion, înaintea ochilor voștri, zice Domnul. 25Iată, sunt împotriva ta, munte
51.25
Is. 13.2Zah. 4.7
nimicitor, zice Domnul, care nimicești tot pământul. Îmi voi întinde mâna împotriva ta și te voi prăvăli de pe stânci și te voi face
51.25
Ap. 8.8
un munte ars. 26Și nu se va lua din tine piatră de unghi, nici piatră de temelii, căci vei fi
51.26
Cap. 50.40.

pustiiri veșnice, zice Domnul. 27Ridicați
51.27
Is. 13.2
un steag în țară, sunați din trâmbiță între neamuri, pregătiți
51.27
Cap. 25.14.

neamurile împotriva lui, chemați împotriva lui împărățiile
51.27
Cap. 50.41.

Araratului, ale Miniului și ale Așchenazului! Puneți împotriva lui o căpetenie. Faceți să înainteze caii ca lăcustele zbârlite! 28Pregătiți împotriva lui neamurile, pe împărații
51.28
Vers. 11.

Mediei, pe căpitanii lor și pe căpeteniile lor și toată țara stăpânirii lor. 29Și țara se cutremură și este în chin de naștere! Căci planurile Domnului împotriva Babilonului se împlinesc ca să prefacă
51.29
Cap. 50.13, 39, 40. Vers. 43.

pământul Babilonului în pustie fără locuitor. 30Vitejii Babilonului au încetat să se bată. Ei stau în întărituri, le‐a pierit puterea, sunt
51.30
Is. 19.16
ca femeile; locuințele lor ard, s‐au rupt
51.30
Plâng. 2.9Amos 1.5Naum 3.13
zăvoarele lor. 31Alergător
51.31
Cap. 50.24.

întâmpină pe alergător și vestitor întâmpină pe vestitor ca să spună împăratului Babilonului că cetatea lui este luată de la capăt la capăt 32și trecătorile
51.32
Cap. 50.38.

sunt luate și au ars cu foc bălțile și bărbații de război s‐au îngrozit. 33Căci așa zice Domnul oștirilor, Dumnezeul lui Israel: Fiica Babilonului este ca
51.33
Is. 21.10Amos 1.3Mica 4.13
o arie la vremea când se calcă
51.33
Is. 41.15Hab. 3.12
. Încă puțin și va
51.33
Is. 17.5Osea 6.11Ioel 3.13Ap. 14.15,18
veni vremea secerișului său. 34Nebucadnețar, împăratul Babilonului, m‐a mâncat
51.34
Cap. 50.17.

, m‐a nimicit, m‐a făcut un vas gol, m‐a înghițit ca un balaur, și‐a umplut pântecele cu desfătările mele, m‐a alungat. 35Asuprirea mea și carnea mea să fie asupra Babilonului, va zice locuitoarea Sionului. Și: Sângele meu să fie asupra locuitorilor din Haldeea, va zice Ierusalimul. 36De aceea așa zice Domnul: Iată, voi lua în mână pricina
51.36
Cap. 50.34.

ta și voi răzbuna răzbunarea ta și‐i voi usca
51.36
Cap. 50.38.

marea și‐i voi seca izvorul. 37Și Babilonul
51.37
Is. 13.22Ap. 18.2
va fi grămezi, un locaș al șacalilor, de groază
51.37
Cap. 25.9.18.

și de fluierare, fără locuitor. 38Vor răcni toți ca leii tineri, vor striga ca puii de leu. 39Când vor fi înfierbântați, le voi pregăti băutura și‐i voi îmbăta
51.39
Vers. 57.

ca să se înveselească și să doarmă un somn veșnic și să nu se mai deștepte, zice Domnul. 40Îi voi coborî ca pe miei la junghiere, ca pe berbeci și țapi. 41Cum s‐a luat Șeșacul
51.41
Cap. 25.26.

! Și cum s‐a prins fala
51.41
Is. 13.19Dan. 4.30
întregului pământ! Cum a ajuns Babilonul de groază printre neamuri! 42Marea s‐a înălțat peste Babilon, s‐a acoperit de mulțimea
51.42
Is. 8.7,8
valurilor ei. 43Cetățile
51.43
Cap. 50.39, 40. Vers. 29.

sale au ajuns o pustie, un pământ sec și o pustietate, un pământ în care nu locuiește niciun om și nici fiu de om nu trece prin el. 44Și voi pedepsi
51.44
Is. 46.1
pe Bel în Babilon și voi scoate din gura lui ce a înghițit. Și popoarele nu se vor mai îngrămădi la el și zidul
51.44
Vers. 58.

Babilonului va cădea. 45Ieșiți
51.45
Vers. 6. Cap. 50.8.
Ap. 18.4
din mijlocul lui, poporul meu! Și mântuiți‐vă fiecare sufletul de aprinderea mâniei Domnului! 46Ca nu cumva să vi se moaie inima și să vă temeți de zvonul care se va auzi pe pământ; căci va veni un zvon
51.46
2 Reg. 19.7
într‐un an și după aceea alt zvon la anul și va fi asuprire pe pământ, domn împotriva altui domn. 47De aceea iată, vin zile și voi face judecată
51.47
Cap. 50.2. Vers. 52.

asupra chipurilor cioplite ale Babilonului și toată țara lui va fi rușinată și toți ucișii lui vor cădea în mijlocul lui. 48Și cerurile și pământul
51.48
Is. 41.23
49.13Ap. 18.20
și tot ce este în ele vor cânta de bucurie asupra Babilonului. Căci pustiitorii
51.48
Cap. 50.3, 41.

vor veni împotriva lui de la miazănoapte, zice Domnul. 49După cum Babilonul a făcut să cadă ucișii lui Israel, tot așa vor cădea la Babilon ucișii întregului pământ. 50Voi, cei scăpați
51.50
Cap. 44.28.

de sabie, fugiți! Nu stați! Aduceți‐vă aminte de departe de Domnul și să se suie Ierusalimul în inima voastră. 51Suntem rușinați
51.51
Ps. 44.15‐16
79.4
, căci am auzit ocări; rușinea ne‐a acoperit fețele; căci străinii au intrat în locașurile sfințite ale casei Domnului. 52De aceea, iată, vin zile, zice Domnul, și
51.52
Vers. 47.

îmi voi face judecată asupra chipurilor sale cioplite și în toată țara sa vor geme cei răniți de moarte. 53Să se înalțe Babilonul
51.53
Cap. 49.16.
Amos 9.2Obad. 4
până la ceruri și să‐și întărească înălțimea tăriei sale: totuși, de la mine va veni un pustiitor împotriva lui, zice Domnul. 54Un glas de strigare
51.54
Cap. 50.22.

din Babilon și prăpăd mare din țara haldeilor! 55Căci Domnul pustiește Babilonul și a pierdut din mijlocul său glasul cel mare. Și valurile lor mugesc ca niște ape mari, se aude vuietul glasului lor. 56Căci pustiitorul a venit împotriva lui, împotriva Babilonului, și vitejii săi sunt prinși, arcurile lor s‐au frânt. Căci Domnul
51.56
Ps. 94.1
Dumnezeul răsplătirilor le răsplătește. 57Și voi îmbăta
51.57
Vers. 39.

pe mai marii săi și pe înțelepții săi și pe dregătorii săi și pe căpeteniile sale și pe vitejii săi și vor dormi somnul de veci și nu se vor deștepta, zice Împăratul
51.57
Cap. 46.18;
48.15
, numele lui este Domnul oștirilor. 58Așa zice Domnul oștirilor: Zidul
51.58
Vers. 44.

cel lat al Babilonului va fi ras cu desăvârșire și porțile lui cele înalte vor fi arse cu foc; și popoarele se vor osteni pentru deșertăciune
51.58
Hab. 2.13
și neamurile pentru foc și vor fi obosite. 59Cuvântul pe care l‐a poruncit Ieremia prorocul lui Seraia, fiul lui Neriia, fiul lui Mahseia, când a mers la Babilon cu Zedechia, împăratul lui Iuda, în anul al patrulea al domniei sale; iar Seraia era cel mai mare cămăraș. 60Și Ieremia a scris într‐o carte tot răul care era să vină asupra Babilonului: toate aceste cuvinte care sunt scrise împotriva Babilonului. 61Și Ieremia a zis lui Seraia: Când vei veni la Babilon, vezi și citește toate cuvintele acestea. 62Și să zici: Doamne, tu ai vorbit împotriva locului acestuia că‐l vei nimici așa încât să nu
51.62
Cap. 50.3, 39. Vers. 29.

fie locuitor în el de la om până la dobitoc, ci să fie o pustie veșnică. 63Și va fi așa: când vei sfârși de citit cartea aceasta, să
51.63
Ap. 18.21
legi de ea o piatră și s‐o arunci în mijlocul Eufratului. 64Și să zici: Așa se va cufunda Babilonul și nu se va scula din răul pe care‐l voi aduce asupra lui: și vor
51.64
Vers. 58.

fi obosiți.

Până aici sunt cuvintele lui Ieremia.