Traducere Literală Cornilescu 1931 (VDCL)
6

Amenințarea împresurării

61Copii ai lui Beniamin, fugiți din mijlocul Ierusalimului și trâmbițați în Tecoa și ridicați un semn de foc în Bet‐Hacherem

6.1
Neem. 3.14
: căci răul
6.1
Cap. 1.14;
4.6
se arata de la miazănoapte și un prăpăd mare. 2Voi stârpi pe cea frumoasă și gingașă, pe fata Sionului. 3Păstorii și turmele lor vor veni la ea; își vor așeza corturile
6.3
2 Reg. 25.1,4
împotriva ei, în jur; vor paște fiecare în locul lui. 4Pregătiți
6.4
Cap. 51.27.
Ioel 3.9
războiul împotriva ei. Sculați‐vă și să ne suim la amiază
6.4
Cap. 15.8.

. Vai de noi, căci ziua s‐a plecat, căci se întind umbrele de seară. 5Sculați‐vă și să ne suim noaptea și să‐i dărâmăm palatele. 6Căci așa a zis Domnul oștirilor: Tăiați copaci și faceți un val împotriva Ierusalimului. Aceasta este cetatea de cercetat. Este plină de apăsare în mijlocul ei. 7Cum își varsă fântâna
6.7
Is. 57.20
apa, așa își varsă ea răutatea: asuprire
6.7
Ps. 55.9,10,11Ezec. 7.11,23
și prăpăd se aud în ea; înaintea feței mele sunt necurmat lovitură și rană. 8Ia învățătură, Ierusalime, ca nu cumva să mi se înstrăineze
6.8
Ezec. 23.18Osea 9.12
sufletul de tine, ca nu cumva să te fac o pustie, o țară nelocuită. 9Așa zice Domnul oștirilor: Vor culege în totul, ca pe o vie, rămășița lui Israel. Pune iar mâna, ca și culegătorul la coșuri! 10Cui să‐i vorbesc și să‐i mărturisesc ca să mă asculte ei? Iată, urechea
6.10
Cap. 7.26. Fapt 7.51.
Ex. 6.12
le este netăiată împrejur și nu pot s‐audă: iată
6.10
Cap. 20.8.

, cuvântul Domnului le este o ocară, n‐au plăcere de el. 11De aceea sunt plin
6.11
Cap. 20.9.

de mânia Domnului; sunt obosit de a o ține. Vars‐o asupra
6.11
Cap. 9.21.

pruncilor pe uliță și asupra adunării tinerilor; căci și bărbatul și nevasta vor fi luați și bătrânul și cel sătul de zile. 12Și casele
6.12
Deut. 28.30
lor vor trece în mâna altora, cu țarinele și nevestele împreună, căci îmi voi întinde mâna împotriva locuitorilor țării, zice Domnul. 13Căci de la cel mai mic al lor până la cel mai mare al lor, fiecare s‐a dedat la lăcomie de
6.13
Is. 56.1114.18
23.11Mica 3.5,11
bani; și de la proroc până la preot, fiecare lucrează cu înșelăciune. 14Și au vindecat cu ușurătate
6.14
Cap. 8.11.
Ezec. 13.10
spărtura fiicei poporului meu, zicând:
6.14
Cap. 4.10;
14.13
23.17
Pace, pace! Și nu este pace. 15Oare s‐au rușinat
6.15
Cap. 3.3;
8.12
ei că au făcut urâciune? Nu, nicidecum nu s‐au rușinat, nici nu cunosc ce este să roșească. De aceea vor cădea între cei ce cad; la vremea când îi voi cerceta, se vor poticni, zice Domnul. 16Așa zice Domnul: Stați pe căi și vedeți și întrebați de cărările cele vechi,
6.16
Is. 8.20Mal. 4.4Lc. 16.29
care este calea cea bună și umblați pe ea, și veți afla
6.16
Mat. 11.29
odihnă pentru sufletele voastre. Dar ei au zis: Nu voim să umblăm pe ea. 17Am pus încă și păzitori peste voi, zicând: Ascultați sunetul trâmbiței. Dar ei au zis: Nu voim să ascultăm
6.17
Is. 21.11
58.1Ezec. 3.17Hab. 2.1
. 18De aceea, auziți, neamurilor, și cunoaște, o, adunare, ce este între ei. 19Auzi
6.19
Is. 1.2
, pământule! Iată, voi aduce rău asupra poporului acestuia, rodul
6.19
Prov. 1.31
gândurilor lor; căci n‐au ascultat de cuvintele mele și cât despre legea mea, au lepădat‐o. 20La ce vine la
6.20
Ps. 40.6
50.7,8,9Is. 1.11
66.3Amos 5.21Mica 6.6
mine tămâie din Seba
6.20
Is. 60.6
și trestia mirositoare dintr‐o țară depărată? Ardeile
6.20
Cap. 7.21.

de tot ale voastre nu‐mi sunt bine primite și jertfele voastre nu‐mi plac. 21De aceea așa zice Domnul: Iată, voi pune pietre de poticnire înaintea poporului acestuia și părinții și fiii se vor poticni de ele, vecinul și prietenul lui se vor pierde. 22Așa zice Domnul: Iată, vine un popor din țara de la miazănoapte
6.22
Cap. 1.15;
5.15
10.22
și un neam mare va fi trezit de la marginea pământului. 23Ei apucă arcul și sulița; sunt haini și fără milă; glasul lor urlă ca
6.23
Is. 5.30
marea; și călăresc pe cai, fiecare înșirat ca un bărbat pentru luptă, împotriva ta, fiică a Sionului. 24Noi le‐am auzit vestea: mâinile ne‐au slăbit, strâmtorarea
6.24
Cap. 4.31;
13.21
49.24
50.43
ne‐a cuprins și chin ca al unei femei în facere. 25Nu ieșiți la câmp, nici nu umblați pe cale; căci sabia vrăjmașului, groaza este în orice parte. 26Fată a poporului meu, încinge‐te cu sac
6.26
Cap. 4.8.

și tăvălește‐te
6.26
Cap. 25.34.
Mica 1.10
în cenușă; fă‐ți o jelire
6.26
Zah. 12.10
ca pentru un singur fiu, o plângere foarte amară; căci pustiitorul va veni deodată asupra noastră. 27Te‐am pus
6.27
Cap. 1.18;
15.20
în mijlocul poporului meu ca un topitor și un turn, ca să cunoști și să le cercetezi calea. 28Toți sunt neascultători
6.28
Cap. 5.23.

între neascultători, umblă cu clevetiri
6.28
Cap. 9.4.

; sunt aramă
6.28
Ezec. 22.18
și fier; sunt stricați cu toții. 29Foalele suflă tare; plumbul este mistuit de foc; în zadar topesc și iar topesc, căci cei răi nu sunt despărțiți; 30se vor numi argint
6.30
Is. 1.22
lepădat, căci Domnul i‐a lepădat.