Traducere Literală Cornilescu 1931 (VDCL)
1

Întruparea Cuvântului

11La început era

1.1
Prov. 8.22,23Col. 1.171 In. 1.1Ap. 1.2
19.13
Cuvântul și Cuvântul era la
1.1
Prov. 8.301 In. 1.2
Dumnezeu și
1.1
Fil. 2.61 In. 5.7
Cuvântul era Dumnezeu.
1.1
Gen. 1.1
2Acesta
1.2
Ps. 33.6Ef. 3.9Col. 1.16Evr. 1.2Ap. 4.11
era la început la Dumnezeu. 3Toate au fost făcute prin el și fără el n‐a fost făcut nici măcar ceva care este făcut. 4În el
1.4
Cap. 5.26.
1 In. 5.11
era viața și
1.4
Cap. 8.12;
9.5
12.35,46
viața era lumina oamenilor. 5Și lumina
1.5
Cap. 3.19.

luminează în întuneric și întunericul n‐a biruit‐o. 6A
1.6
Mal. 3.1Mat. 3.1Lc. 3.2
fost un om trimis de la Dumnezeu; numele său era Ioan. 7Acesta
1.7
Fapte. 19.4
a venit spre mărturie, ca să mărturisească despre lumină, ca toți să creadă prin el. 8Nu era el lumina, ci a venit ca să mărturisească despre lumină. 9Lumina
1.9
Vers. 4.
Is. 49.61 In. 2.8
adevărată era cea care luminează pe orice om, venind în lume
1.9
Vers. 3.
Evr. 1.2
11.3
. 10El era în lume și lumea a fost făcută prin el și lumea nu l‐a cunoscut. 11A venit la ale sale și ai
1.11
Lc. 19.14Fapte. 3.26
13.46
săi nu l‐au primit. 12Iar câți
1.12
Is. 56.5Rom. 8.15Gal. 3.262 Pet. 1.41 In. 3.1
l‐au primit, le‐a dat dreptul să se facă copii ai lui Dumnezeu: celor ce cred în numele lui; 13care au fost născuți
1.13
Cap. 3.5.
Iac. 1.181 Pet. 1.23
nu din sânge, nici din voia cărnii, nici din voie de bărbat, ci din Dumnezeu. 14Și
1.14
Mat. 1.16,20Lc. 1.31,35
2.71 Tim. 3.16
Cuvântul s‐a făcut carne
1.14
Evr. 2.11,14,16,17
și a
1.14
Rom. 1.3Gal. 4.4
locuit între noi (și am
1.14
Is. 40.5Mat. 17.22 Pet. 1.17
privit slava lui, slavă ca a singurului născut de la Tatăl), plin de har
1.14
Col. 1.19
2.3,9
și de adevăr. 15Ioan
1.15
Vers. 32. Cap. 3.32;
5.33
mărturisește despre el și a strigat zicând: Acesta era cel despre care am zis: Cel ce
1.15
Mat. 3.11Mc. 1.7Lc. 3.16
vine după mine a fost înaintea mea, căci
1.15
Cap. 8.58.
Col. 1.17
era întâi în privința mea. 16Căci noi toți am luat din plinătatea
1.16
Cap. 3.34.
Ef. 1.6‐8Col. 1.19
2.9,10
lui și har peste har. 17Căci legea
1.17
Ex. 20.1Deut. 4.44
5.1
33.4
a fost dată prin Moise; harul
1.17
Rom. 3.24
5.21
6.14
și adevărul
1.17
Cap. 8.32;
14.6
au venit prin Isus Hristos. 18Nimeni
1.18
Ex. 33.20Deut. 4.12Mat. 11.27Lc. 10.221 Tim. 1.17
6.161 In. 4.12,20
n‐a văzut pe Dumnezeu vreodată; Fiul singur
1.18
Vers. 14. Cap. 3.16, 18.
1 In. 4.9
născut, care este în sânul Tatălui, acela l‐a făcut cunoscut.

Mărturia lui Ioan Botezătorul

19Și aceasta este mărturia

1.19
Cap. 5.33.

lui Ioan, când au trimis la el iudeii din Ierusalim pe preoți și leviți ca să‐l întrebe: Tu cine ești? 20Și a mărturisit
1.20
Lc. 3.15Fapte. 13.25
și n‐a tăgăduit și a mărturisit: Eu nu sunt Hristosul. 21Și l‐au întrebat: Ce dar? Ești Ilie
1.21
Mal. 4.5Mat. 17.10
? Și zice: Nu sunt. Ești tu prorocul?
1.21
Deut. 18.15,18
Și a răspuns: Nu. 22I‐au zis deci: Cine ești? Ca să dăm răspuns celor ce ne‐au trimis; ce zici tu despre tine însuți? 23El a zis
1.23
Mat. 3.3Mc. 1.3Lc. 3.4
: Eu sunt glasul unuia care strigă în pustie: Îndreptați calea Domnului, după cum a
1.23
Is. 40.3
zis Isaia prorocul. 24Și erau trimiși de la farisei. 25Și l‐au întrebat și i‐au zis: De ce botezi dar, dacă tu nu ești Hristosui, nici Ilie, nici prorocul? 26Ioan le‐a răspuns zicând: Eu
1.26
Mat. 3.11
botez cu apă
1.26
Mat. 3.1
: în mijlocul vostru stă acela pe care voi nu‐l știți, 27cel ce
1.27
Vers. 15.30.
Fapte. 19.4
vine după mine, căruia nu sunt vrednic să‐i dezleg cureaua încălțămintei lui. 28Acestea au fost în Betania
1.28
Jud. 7.24
dincolo de Iordan, unde boteza Ioan.

Mielul lui Dumnezeu

29A doua zi vede pe Isus venind la el și zice: Iată Mielul

1.29
Ex. 12.3Is. 53.7Fapte. 8.321 Pet. 1.19Ap. 5.6
lui Dumnezeu care
1.29
Is. 53.111 Cor. 15.3Gal. 1.4Evr. 1.3
2.17
9.281 Pet. 2.24
3.181 In. 2.2
3.5
4.10Ap. 1.5
ridică păcatul lumii! 30Acesta
1.30
Vers. 15, 27.

este cel despre care am zis: După mine vine un bărbat care a fost înaintea mea, căci era întâi în privința mea. 31Și eu nu‐l știam, ci ca să fie arătat lui Israel, pentru
1.31
Mal. 3.1Mat. 3.6Lc. 1.17,76,77
3.3,4
aceasta am venit eu botezând cu apă. 32Și Ioan
1.32
Mat. 3.16Mc. 1.10Lc. 3.22
a mărturisit zicând: Am văzut pe Duhul pogorându‐se din cer ca un porumbel și a rămas peste el. 33Și eu nu‐l știam, ci cel ce m‐a trimis să botez cu apă, acela mi‐a zis: Peste care vei vedea Duhul pogorându‐se și rămânând peste el, acesta este cel ce
1.33
Mat. 3.11Fapte. 1.5
2.4
10.44
19.6
botează cu Duhul Sfânt. 34Și eu am văzut și am mărturisit că acesta este Fiul lui Dumnezeu.

Cei dintâi ucenici

35A doua zi, iarăși sta Ioan și doi dintre ucenicii lui. 36Și s‐a uitat pe fața lui Isus, care umbla, și zice: Iată

1.36
Vers. 29.

Mielul lui Dumnezeu! 37Și cei doi ucenici l‐au auzit vorbind și au urmat pe Isus. 38Și Isus s‐a întors și i‐a văzut urmând și le zice: Ce căutați? Iar ei i‐au zis: Rabi, (care tălmăcit inseamnă Învățătorule) unde stai? 39El le zice: Veniți și veți vedea. Au venit deci și au văzut unde stă și au stat la el în ziua aceea; era pe la ceasul al zecelea. 40Andrei
1.40
Mat. 4.18
, fratele lui Simon Petru, era unul dintre cei doi care au auzit de la Ioan și l‐au urmat. 41Acesta găsește mai întâi pe fratele său Simon și‐i zice: Noi am găsit pe Mesia (adică tălmăcit Hristos). 42L‐a dus la Isus. Isus s‐a uitat în fața lui și a zis: Tu ești Simon, fiul lui Iona, tu
1.42
Mat. 16.18
vei fi numit Chifa, (care se tălmăcește Petru). 43A doua zi a voit să iasă în Galileea și găsește pe Filip
1.43
Cap. 12.21.

și‐i zice: Urmează‐mă. 44Iar Filip era din Betsaida, din cetatea lui Andrei și Petru. 45Filip găsește pe Natanael
1.45
Cap. 21.2.

și‐i zice: Noi am găsit pe acela despre care a scris Moise
1.45
Gen. 3.15
49.10Deut. 18.18Lc. 24.27
în lege și prorocii
1.45
Is. 4.2
7.14
9.6
53.2Mica 5.2Zah. 6.12
9.9Lc. 24.27
, pe Isus din Nazaret
1.45
Mat. 2.23Lc. 2.4
, fiul lui Iosif. 46Și Natanael i‐a zis: Poate fi ceva bun din Nazaret
1.46
Cap. 7.41, 42.52.

? Filip îi zice: Vino și vezi. 47Isus a văzut pe Natanael venind la el și zice despre el: Iată cu
1.47
Ps. 32.2
73.1Rom. 2.28,29
9.6
adevărat un israelit în care nu este viclenie. 48Natanael îi zice: De unde mă cunoști? Isus a răspuns și i‐a zis: Mai înainte de a te striga Filip când erai sub smochin te‐am văzut. 49Natanael i‐a răspuns: Rabi, tu ești
1.49
Mat. 14.33
Fiul lui Dumnezeu, tu ești Împăratul
1.49
Mat. 21.5
27.11,4219.3
lui Israel. 50Isus a răspuns și i‐a zis: Pentru că ți‐am zis că te‐am văzut sub smochin, crezi? Vei vedea lucruri mai mari decât acestea. 51Și‐i zice: Adevărat, adevărat vă spun, veți vedea
1.51
Gen. 28.12Mat. 4.11Lc. 2.9,13
22.43
24.4Fapte. 1.10
cerul deschis și pe îngerii lui Dumnezeu suindu‐se și pogorându‐se peste Fiul omului.