Traducere Literală Cornilescu 1931 (VDCL)
9

Vindecarea unui orb din naștere

91Și pe când trecea, a văzut pe un orb din naștere. 2Și ucenicii săi l‐au întrebat zicând: Rabi, cine

9.2
Vers. 34.
a păcătuit, acesta sau părinții lui, că s‐a născut orb? 3Isus a răspuns: Nici acesta n‐a păcătuit, nici părinții lui, ci
9.3
Cap. 11.4.
pentru ca să se arate în el lucrările lui Dumnezeu. 4Noi trebuie
9.4
Cap. 4.34;
să lucrăm lucrările celui ce m‐a trimis până este ziuă; vine noaptea când nimeni nu poate lucra. 5Când sunt în lume, sunt
9.5
Cap. 1.5, 9;
lumina lumii. 6Când a zis acestea, a
9.6
Mc. 7.33
8.23
scuipat jos și a făcut noroi din scuipat și a uns ochii lui cu noroiul 7și i‐a zis: Du‐te, spală‐te în
9.7
Neem. 3.15
scăldătoarea Siloam (care se tălmăcește: Trimis). El
9.7
2 Reg. 5.14
a plecat deci și s‐a spălat și a venit văzând. 8Deci vecinii și cei ce‐l vedeau mai înainte că era cerșetor ziceau: Nu este oare acesta cel ce ședea și cerșea? 9Alții ziceau: Acesta este. Alții ziceau: Nu, ci seamănă cu el. El zicea: Eu sunt. 10Deci îi ziceau: Cum ți s‐au deschis ochii deci? 11El a răspuns și a zis: Omul
9.11
Vers. 6, 7.
care se numește Isus a făcut noroi și mi‐a uns ochii și mi‐a zis: Du‐te la Siloam și spală‐te. Am plecat deci și m‐am spălat și am căpătat vederea. 12Și i‐au zis: Unde este acela? El zice: Nu știu.

Cercetarea orbului de farisei

13Deci duc la farisei pe cel ce era orb altădată. 14Și era Sabatul în ziua în care a făcut Isus noroiul și i‐a deschis ochii. 15Deci fariseii iarăși îl întrebau și ei, cum a căpătat vederea. Și el le‐a zis: Mi‐a pus noroi pe ochi și m‐am spălat și văd. 16Și unii dintre farisei ziceau: Omul acesta nu este de la Dumnezeu, căci nu ține Sabatul. Alții ziceau: Cum

9.16
Vers. 33. Cap. 3.2.
poate un om păcătos să facă astfel de semne? Și
9.16
Cap. 7.12, 43;
era dezbinare între ei. 17Deci zic orbului iarăși: Ce zici tu despre el, căci ți‐a deschis ochii? Iar el a zis: Este
9.17
Cap. 4.19;
proroc. 18Iudeii n‐au crezut deci despre el că fusese orb și căpătase vederea, până au chemat pe părinții celui ce își căpătase vederea. 19Și i‐au întrebat zicând: Acesta este fiul vostru despre care ziceți că s‐a născut orb? Cum deci vede acum? 20Părinții lui au răspuns și au zis: Știm că acesta este fiul nostru și că s‐a născut orb. 21Dar cum vede acum, nu știm, sau cine i‐a deschis ochii, noi nu știm; întrebați‐l, este în vârstă, el va vorbi despre sine însuși. 22Părinții lui au zis acestea pentru că se
9.22
Cap. 7.13;
temeau de iudei; căci iudeii se învoiseră că dacă va mărturisi cineva că el este Hristosul, să
9.22
Vers. 34. Cap. 16.2.
fie dat afară din sinagogă. 23Pentru aceasta au zis părinții lui: Este în vârstă; întrebați‐l. 24Deci au chemat a doua oară pe omul care fusese orb și i‐au zis: Dă
9.24
Ios. 7.191 Sam. 6.5
slavă lui Dumnezeu: noi
9.24
Vers. 16.
știm că omul acesta este un păcătos. 25El a răspuns deci: Dacă este un păcătos nu știu; eu una știu, că eram orb și acum văd. 26I‐au zis deci: Ce ți‐a făcut? Cum ți‐a deschis ochii? 27El le‐a răspuns: V‐am spus acum și n‐ați auzit; de ce voiți să auziți iarăși? Nu cumva voiți și voi să vă faceți ucenicii lui? 28Și l‐au înfruntat aspru și au zis: Tu ești ucenicul aceluia iar noi suntem ucenicii lui Moise. 29Noi știm că Dumnezeu a vorbit lui Moise, dar pe acesta nu‐l
9.29
Cap. 8.14.
știm de unde este. 30Omul a răspuns și le‐a zis: În aceasta dar
9.30
Cap. 3.10.
este minunea, că voi nu știți de unde este și totuși mi‐a deschis ochii. 31Știm că Dumnezeu
9.31
Iov 27.9
35.12Ps. 18.41
34.15
66.18Prov. 1.28
15.29
29.9Is. 1.15Ier. 11.11
14.12Ezec. 8.18Mica 3.4Zah. 7.13
n‐ascultă pe păcătoși, ci dacă este cineva temător de Dumnezeu și face voia lui, pe acesta îl ascultă. 32Din veac nu s‐a auzit că a deschis cineva ochii vreunuia născut orb. 33Dacă
9.33
Vers. 16.
acesta n‐ar fi de la Dumnezeu, n‐ar putea face nimic. 34Ei au răspuns și i‐au zis: Tu ești născut cu totul în
9.34
Vers. 2.
păcate și tu ne înveți pe noi? Și l‐au dat afară.

Isus întâlnește pe orb în Templu

35Isus a auzit că l‐au dat afară și găsindu‐l a zis: Crezi tu în Fiul

9.35
Mat. 14.33
16.16Mc. 1.11 In. 5.13
lui Dumnezeu? 36El a răspuns și a zis: Și cine este, Doamne, ca să cred în el? 37Isus a zis: L‐ai și văzut și cel ce
9.37
Cap. 4.26.
vorbește cu tine este. 38Iar el a zis: Cred, Doamne. Și i‐a făcut plecăciune. 39Și Isus a zis: Eu am venit în această lume spre
9.39
Cap. 5.22, 27. Cap. 3.17;
judecată, ca
9.39
Mat. 13.13
cei ce nu văd să vadă și cei ce văd să fie orbi. 40Aceia dintre fariseii care erau cu el, au auzit acestea și i‐au
9.40
Rom. 2.19
zis: Nu cumva și noi suntem orbi? 41Isus le‐a zis: Dacă
9.41
Cap. 15.22, 24.
ați fi orbi, n‐ați avea păcat; dar acum ziceți: Vedem: păcatul vostru rămâne.

10

Păstorul cel bun

101Adevărat, adevărat vă spun, cine nu intră pe ușă în staulul oilor, ci sare pe altă parte, acela este un hoț și un tâlhar; 2iar cine intră pe ușă este păstor al oilor. 3Acestuia portarul îi deschide și oile aud glasul lui și el își cheamă oile sale pe nume și le duce afară. 4Și după ce a scos afară pe toate ale sale, merge înaintea lor și oile îl urmează, căci cunosc glasul lui. 5Dar nu vor urma pe un străin, ci vor fugi de el, căci nu cunosc glasul străinilor. 6Isus le‐a spus această asemănare. Ei deci n‐au înțeles ce erau ce le vorbea.

Isus, ușa oilor

7Isus deci le‐a zis iarăși: Adevărat, adevărat vă spun, eu sunt ușa oilor. 8Toți câți au venit înainte de mine sunt hoți și tâlhari, dar oile n‐au ascultat de ei. 9Eu

10.9
Cap. 14.6.
sunt ușa; dacă va intra cineva prin mine, va fi mântuit și va intra și va ieși și va afla pășune. 10Hoțul nu vine decât să fure și să înjunghie și să piardă; eu am venit ca ele să aibă viața și să aibă de prisos. 11Eu
10.11
Is. 40.11Ezec. 34.12,23
37.24Evr. 13.201 Pet. 2.25
5.4
sunt păstorul cel bun. Păstorul cel bun își pune viața pentru oi. 12Iar cel tocmit și care nu este păstor, ale cărui oi nu sunt ale sale, privește lupul venind și lasă
10.12
Zah. 11.16,17
oile și fuge și lupul le răpește și le împrăștie. 13Fuge căci este tocmit și nu‐i pasă de oi. 14Eu sunt păstorul cel bun și cunosc pe ale
10.14
2 Tim. 2.19
mele și ale mele mă cunosc, 15cum
10.15
Mat. 11.27
mă cunoaște Tatăl și eu cunosc pe Tatăl; și
10.15
Cap. 15.13.
îmi pun viața pentru oi. 16Am și alte
10.16
Is. 56.8
oi care nu sunt din staulul acesta: trebuie să le aduc și pe acelea și vor asculta de glasul meu și
10.16
Ezec. 37.22Ef. 2.141 Pet. 2.25
va fi o singură turmă, un singur păstor. 17Pentru aceasta mă iubește Tatăl, fiindcă
10.17
Is. 53.7,8,12Evr. 2.9
îmi pun viața ca iarăși s‐o iau. 18Nimeni nu o ia de la mine, ci eu o pun de la mine însumi. Am
10.18
Cap. 2.19.
putere ca s‐o pun și am putere ca iarăși s‐o iau. Această
10.18
Cap. 6.38;
poruncă am primit‐o de la Tatăl meu. 19Iarăși
10.19
Cap. 7.43;
s‐a făcut dezbinare între iudei pentru cuvintele acestea. 20Iar mulți dintre ei ziceau: Are
10.20
Cap. 7.20;
drac și este nebun; de ce îl ascultați? 21Alții ziceau: Cuvintele acestea nu sunt de îndrăcit; nu cumva poate
10.21
Ex. 4.11Ps. 94.9
146.8
deschide
10.21
Cap. 9, 6, 7, 32, 33.
un drac ochii orbilor?

Isus la Sărbătoarea Înnoirii

22Și era sărbătoarea sfințirii Templului în Ierusalim; era iarnă. 23Și Isus se plimba în Templu în

10.23
Fapte. 3.11
5.12
pridvorul lui Solomon. 24Deci iudeii l‐au înconjurat și‐i ziceau: Până când ne scoți sufletul? Dacă ești tu Hristosul, spune‐ne pe față. 25Isus le‐a răspuns: V‐am spus și nu credeți; lucrările
10.25
Cap. 3.2;
pe care le fac eu în numele Tatălui meu, acestea mărturisesc despre mine. 26Dar
10.26
Cap. 8.47.
voi nu credeți căci nu sunteți din oile mele. 27Oile
10.27
Vers. 4.14.
mele ascultă de glasul meu și eu le cunosc și mă urmează. 28Și eu le dau viață veșnică și în veac nu
10.28
Cap. 6.37;
vor pieri și nimeni nu le va răpi din mâna mea. 29Tatăl
10.29
Cap. 14.28.
meu, care
10.29
Cap. 17.2, 6, etc.
mi le‐a dat, este mai mare decât toți; și nimeni nu le poate răpi din mâna Tatălui. 30Eu
10.30
Cap. 17.11, 22.
și Tatăl una suntem. 31Iudeii
10.31
Cap. 8.59.
au ridicat iarăși pietre ca să‐l omoare cu pietre. 32Isus le‐a răspuns: V‐am arătat multe lucrări bune de la Tatăl; pentru care din aceste lucrări mă omorâți cu pietre? 33Iudeii i‐au răspuns: Nu te omorâm cu pietre pentru o lucrare bună, ci pentru hulă și pentru că tu, om fiind, te
10.33
Cap. 5.18.
faci pe tine însuți Dumnezeu. 34Isus le‐a răspuns: Nu
10.34
Ps. 82.6
este oare scris în legea voastră: Eu am zis: Sunteți dumnezei? 35Dacă a numit dumnezei pe
10.35
Rom. 13.1
aceia către care a fost Cuvântul lui Dumnezeu, (și scriptura nu poate fi desființată), 36voi ziceți despre acela pe care
10.36
Cap. 6.27.
Tatăl l‐a sfințit și l‐a trimis
10.36
Cap. 3.17;
în lume: Tu hulești! pentru că
10.36
Cap. 5.17, 18. Vers. 30.
am zis: Sunt Fiul
10.36
Lc. 1.35
lui Dumnezeu? 37Dacă
10.37
Cap. 15.24.
nu fac lucrările Tatălui meu, nu mă credeți. 38Dar dacă le fac, chiar dacă nu mă credeți, credeți
10.38
Cap. 5.36;
lucrările, ca să știți și să cunoașteți că
10.38
Cap. 14.10, 11;
Tatăl este în mine și eu în Tatăl. 39Deci
10.39
Cap. 7.30, 44;
căutau iarăși să‐l prindă, dar el a scăpat din mâna lor.

Plecarea lui Isus în Perea

40Și a plecat iarăși dincolo de Iordan în Iocul unde

10.40
Cap. 1.28.
era Ioan când boteza întâiași dată și a rămas acolo. 41Și mulți au venit la el și ziceau: Ioan n‐a făcut niciun semn, dar
10.41
Cap. 3.30.
toate câte a spus Ioan despre acesta erau adevărate. 42Și
10.42
Cap. 8.31;
mulți au crezut în el acolo.

11

Învierea lui Lazăr

111Și era un oarecare om bolnav, Lazăr din Betania, din satul Mariei

11.1
Lc. 10.38,39
și al Martei, sora ei. 2Iar Maria era
11.2
Mat. 26.7Mc. 14.3
aceea care a uns cu mir pe Domnul și i‐a șters picioarele cu părul ei, al cărui frate Lazăr era bolnav. 3Deci surorile au trimis la el zicând: Doamne, iată, acela pe care‐l iubești este bolnav. 4Și când a auzit Isus, a zis: Această boală nu este spre moarte, ci
11.4
Cap. 9.3. Vers. 40.
pentru slava lui Dumnezeu, ca Fiul lui Dumnezeu să fie proslăvit prin ea. 5Și Isus iubea pe Marta și pe sora ei și pe Lazăr. 6Deci după ce a auzit că este bolnav, atunci a
11.6
Cap. 10.40.
rămas două zile în locul unde era. 7Apoi după aceasta zice ucenicilor: Să mergem iarăși în Iudeea. 8Ucenicii îi zic: Rabi, acum
11.8
Cap. 10.31.
căutau să te omoare cu pietre iudeii și iar te duci acolo? 9Isus a răspuns: Oare nu sunt douăsprezece ceasuri în zi? Dacă
11.9
Cap. 9.4.
umblă cineva ziua, nu se poticnește, căci vede lumina lumii acesteia. 10Dar dacă
11.10
Cap. 12.35.
umblă cineva noaptea, se poticnește căci lumina nu este în el. 11A zis acestea și după aceea le zice: Lazăr, prietenul nostru, a adormit
11.11
Deut. 31.16Dan. 12.2Mat. 9.24Fapte. 7.601 Cor. 15.18,51
; dar mă duc ca să‐l deștept din somn. 12Ucenicii deci i‐au zis: Doamne, dacă a adormit, va fi scăpat. 13Dar Isus vorbise despre moartea lui și ei au socotit că vorbește despre adormirea somnului. 14Atunci Isus deci le‐a spus pe față: Lazăr a murit. 15Și mă bucur pentru voi că nu eram acolo ca să credeți; să mergem deci la el. 16Deci Toma, care se zice Geamăn, a zis celor ce erau ucenici împreună cu el: Să mergem și noi ca să murim cu el. 17Când a venit deci Isus, l‐a aflat fiind de patru zile în mormânt. 18Și Betania era aproape de Ierusalim ca la cincisprezece stadii. 19Și mulți dintre iudei veniseră la Marta și Maria ca să le mângâie pentru fratele lor. 20Deci Marta, îndată ce a auzit că vine Isus, i‐a ieșit înainte, iar Maria ședea jos în casă. 21Și Marta a zis către Isus: Doamne, dacă ai fi fost aici, n‐ar fi murit fratele meu. 22Și chiar acum știu că oricâte
11.22
Cap. 9.31.
vei cere de la Dumnezeu, îți va da Dumnezeu. 23Isus îi zice: Fratele tău va învia. 24Marta îi zice: Știu
11.24
Lc. 14.14
că va învia la înviere, în ziua de apoi. 25Isus i‐a zis: Eu sunt învierea
11.25
Cap. 5.21;
și viața
11.25
Cap. 1.4;
. Cine
11.25
Cap. 3.36.
crede în mine va trăi chiar dacă va muri. 26Și oricine care trăiește și crede în mine, nu va muri în veac; crezi aceasta? 27Ea îi zice: Da, Doamne; eu am crezut
11.27
Mat. 16.16
că tu ești Hristosul, Fiul lui Dumnezeu, cel ce vine în lume. 28Și când a zis aceasta, a plecat și a chemat pe Maria, sora ei, spunând în ascuns: Învățătorul este aici și te cheamă. 29Iar aceea îndată ce a auzit, se scoală în grabă și vine la el. 30(Și Isus încă nu venise în sat, ci era încă în locul unde îi ieșise Marta înainte). 31Deci iudeii
11.31
Vers. 19.
, care erau cu ea în casă și o mângâiau, când au văzut că Maria s‐a sculat în grabă și a ieșit, au urmat‐o socotind că se duce la mormânt ca să plângă acolo. 32Maria deci îndată ce a venit unde era Isus și l‐a văzut, i‐a căzut la picioare zicându‐i: Doamne
11.32
Vers. 21.
, dacă ai fi fost aici, nu mi‐ar fi murit fratele. 33Isus deci, când a văzut‐o plângând și pe iudeii care veniseră împreună cu ea, plângând, a gemut în duhul său și s‐a tulburat 34și a zis: Unde l‐ați pus? Ei îi zic: Doamne, vino și vezi. 35Isus a lăcrimat
11.35
Lc. 19.41
. 36Deci iudeii ziceau: Iată cum îl iubea! 37Iar unii dintre ei ziceau: Nu putea oare acesta, care
11.37
Cap. 9.6.
a deschis ochii orbului, să facă și pe acesta să nu moară? 38Isus deci gemând iarăși în sine, vine la mormânt; și era o peșteră și era pusă o piatră peste ea. 39Isus zice: Ridicați piatra. Marta, sora celui mort, îi zice: Doamne, acum miroase rău, căci este a patra zi. 40Isus îi zice: Nu ți‐am spus că dacă vei crede vei
11.40
Vers. 4.23.
vedea slava lui Dumnezeu? 41Au ridicat deci piatra. Iar Isus a ridicat ochii în sus și a zis: Tată, îți mulțumesc că m‐ai ascultat. 42Și eu știam că totdeauna mă asculți; dar am zis pentru
11.42
Cap. 12.30.
gloata ce stă împrejur ca să creadă că tu m‐ai trimis. 43Și când a zis acestea, a strigat cu glas mare: Lazăre, vino afară! 44Mortul a ieșit legat la picioare și mâini cu fâșii de pânză și fața
11.44
Cap. 20.7.
lui era înfășurată cu un ștergar. Isus le zice: Deslegați‐l și lăsați‐l să se ducă. 45Mulți deci dintre iudei, care au venit la Maria și
11.45
Cap. 2.23;
au văzut ce făcuse, au crezut în el.

Sinedriul hotărăște să‐l omoare

46Iar unii dintre ei au plecat la farisei și le‐au spus cele ce făcuse Isus. 47Deci

11.47
Ps. 2.2Mat. 26.3Mc. 14.1Lc. 22.2
mai marii preoților și fariseii au adunat sinedriul și ziceau: Ce
11.47
Cap. 12.19.
facem, căci omul acesta face multe semne? 48Dacă îl lăsăm așa, toți vor crede în el și vor veni romanii și ne vor lua și locul și neamul. 49Iar unul oarecare din ei, Caiafa
11.49
Lc. 3.2Fapte. 4.6
, fiind mare preot în anul acela, le‐a zis: Voi nu știți nimic, 50nici nu
11.50
Cap. 18.14.
cumpăniți cu mintea că vă este de folos ca să moară un singur om pentru popor și să nu piară tot neamul. 51Și aceasta n‐a zis‐o de la sine însuși, ci fiind mare preot în anul acela, a prorocit că Isus avea să moară pentru neam 52și
11.52
Is. 49.61 In. 2.2
nu numai pentru neam, ci
11.52
Cap. 10.16.
și ca să adune într‐una pe copiii lui Dumnezeu cei împrăștiați. 53Din ziua aceea deci s‐au sfătuit ca să‐l omoare. 54Isus deci
11.54
Cap. 4.1, 3;
nu mai umbla pe față printre iudei, ci a plecat de acolo în ținutul aproape de pustie, într‐o cetate numită Efraim
11.54
2 Cron. 13.19
, și acolo rămânea cu ucenicii.

Isus așteptat la Ierusalim

55Și Paștile iudeilor erau

11.55
Cap. 2.13;
aproape și mulți de la țară s‐au suit la Ierusalim mai înainte de Paști ca să se curățească. 56
11.56
Cap. 7.11. Vers. 8.
Căutau deci pe Isus și vorbeau unii cu alții stând în Templu: Ce vi se pare? Că n‐are să vină nicidecum la sărbătoare? 57Și mai marii preoților și fariseii dăduseră porunci că, dacă știe cineva unde este, să arate, ca să‐l prindă.