Traducere Literală Cornilescu 1931 (VDCL)
10

Păstorul cel bun

101Adevărat, adevărat vă spun, cine nu intră pe ușă în staulul oilor, ci sare pe altă parte, acela este un hoț și un tâlhar; 2iar cine intră pe ușă este păstor al oilor. 3Acestuia portarul îi deschide și oile aud glasul lui și el își cheamă oile sale pe nume și le duce afară. 4Și după ce a scos afară pe toate ale sale, merge înaintea lor și oile îl urmează, căci cunosc glasul lui. 5Dar nu vor urma pe un străin, ci vor fugi de el, căci nu cunosc glasul străinilor. 6Isus le‐a spus această asemănare. Ei deci n‐au înțeles ce erau ce le vorbea.

Isus, ușa oilor

7Isus deci le‐a zis iarăși: Adevărat, adevărat vă spun, eu sunt ușa oilor. 8Toți câți au venit înainte de mine sunt hoți și tâlhari, dar oile n‐au ascultat de ei. 9Eu

10.9
Cap. 14.6.
Ef. 2.18
sunt ușa; dacă va intra cineva prin mine, va fi mântuit și va intra și va ieși și va afla pășune. 10Hoțul nu vine decât să fure și să înjunghie și să piardă; eu am venit ca ele să aibă viața și să aibă de prisos. 11Eu
10.11
Is. 40.11Ezec. 34.12,23
37.24Evr. 13.201 Pet. 2.25
5.4
sunt păstorul cel bun. Păstorul cel bun își pune viața pentru oi. 12Iar cel tocmit și care nu este păstor, ale cărui oi nu sunt ale sale, privește lupul venind și lasă
10.12
Zah. 11.16,17
oile și fuge și lupul le răpește și le împrăștie. 13Fuge căci este tocmit și nu‐i pasă de oi. 14Eu sunt păstorul cel bun și cunosc pe ale
10.14
2 Tim. 2.19
mele și ale mele mă cunosc, 15cum
10.15
Mat. 11.27
mă cunoaște Tatăl și eu cunosc pe Tatăl; și
10.15
Cap. 15.13.

îmi pun viața pentru oi. 16Am și alte
10.16
Is. 56.8
oi care nu sunt din staulul acesta: trebuie să le aduc și pe acelea și vor asculta de glasul meu și
10.16
Ezec. 37.22Ef. 2.141 Pet. 2.25
va fi o singură turmă, un singur păstor. 17Pentru aceasta mă iubește Tatăl, fiindcă
10.17
Is. 53.7,8,12Evr. 2.9
îmi pun viața ca iarăși s‐o iau. 18Nimeni nu o ia de la mine, ci eu o pun de la mine însumi. Am
10.18
Cap. 2.19.

putere ca s‐o pun și am putere ca iarăși s‐o iau. Această
10.18
Cap. 6.38;
15.10Fapte. 2.24,32
poruncă am primit‐o de la Tatăl meu. 19Iarăși
10.19
Cap. 7.43;
9.16
s‐a făcut dezbinare între iudei pentru cuvintele acestea. 20Iar mulți dintre ei ziceau: Are
10.20
Cap. 7.20;
8.48,52
drac și este nebun; de ce îl ascultați? 21Alții ziceau: Cuvintele acestea nu sunt de îndrăcit; nu cumva poate
10.21
Ex. 4.11Ps. 94.9
146.8
deschide
10.21
Cap. 9, 6, 7, 32, 33.

un drac ochii orbilor?

Isus la Sărbătoarea Înnoirii

22Și era sărbătoarea sfințirii Templului în Ierusalim; era iarnă. 23Și Isus se plimba în Templu în

10.23
Fapte. 3.11
5.12
pridvorul lui Solomon. 24Deci iudeii l‐au înconjurat și‐i ziceau: Până când ne scoți sufletul? Dacă ești tu Hristosul, spune‐ne pe față. 25Isus le‐a răspuns: V‐am spus și nu credeți; lucrările
10.25
Cap. 3.2;
5.36
pe care le fac eu în numele Tatălui meu, acestea mărturisesc despre mine. 26Dar
10.26
Cap. 8.47.
1 In. 4.6
voi nu credeți căci nu sunteți din oile mele. 27Oile
10.27
Vers. 4.14.

mele ascultă de glasul meu și eu le cunosc și mă urmează. 28Și eu le dau viață veșnică și în veac nu
10.28
Cap. 6.37;
17.11,12
18.9
vor pieri și nimeni nu le va răpi din mâna mea. 29Tatăl
10.29
Cap. 14.28.

meu, care
10.29
Cap. 17.2, 6, etc.

mi le‐a dat, este mai mare decât toți; și nimeni nu le poate răpi din mâna Tatălui. 30Eu
10.30
Cap. 17.11, 22.

și Tatăl una suntem. 31Iudeii
10.31
Cap. 8.59.

au ridicat iarăși pietre ca să‐l omoare cu pietre. 32Isus le‐a răspuns: V‐am arătat multe lucrări bune de la Tatăl; pentru care din aceste lucrări mă omorâți cu pietre? 33Iudeii i‐au răspuns: Nu te omorâm cu pietre pentru o lucrare bună, ci pentru hulă și pentru că tu, om fiind, te
10.33
Cap. 5.18.

faci pe tine însuți Dumnezeu. 34Isus le‐a răspuns: Nu
10.34
Ps. 82.6
este oare scris în legea voastră: Eu am zis: Sunteți dumnezei? 35Dacă a numit dumnezei pe
10.35
Rom. 13.1
aceia către care a fost Cuvântul lui Dumnezeu, (și scriptura nu poate fi desființată), 36voi ziceți despre acela pe care
10.36
Cap. 6.27.

Tatăl l‐a sfințit și l‐a trimis
10.36
Cap. 3.17;
5.36,37
8.42
în lume: Tu hulești! pentru că
10.36
Cap. 5.17, 18. Vers. 30.

am zis: Sunt Fiul
10.36
Lc. 1.35
lui Dumnezeu? 37Dacă
10.37
Cap. 15.24.

nu fac lucrările Tatălui meu, nu mă credeți. 38Dar dacă le fac, chiar dacă nu mă credeți, credeți
10.38
Cap. 5.36;
14.10,11
lucrările, ca să știți și să cunoașteți că
10.38
Cap. 14.10, 11;
17.21
Tatăl este în mine și eu în Tatăl. 39Deci
10.39
Cap. 7.30, 44;
8.59
căutau iarăși să‐l prindă, dar el a scăpat din mâna lor.

Plecarea lui Isus în Perea

40Și a plecat iarăși dincolo de Iordan în Iocul unde

10.40
Cap. 1.28.

era Ioan când boteza întâiași dată și a rămas acolo. 41Și mulți au venit la el și ziceau: Ioan n‐a făcut niciun semn, dar
10.41
Cap. 3.30.

toate câte a spus Ioan despre acesta erau adevărate. 42Și
10.42
Cap. 8.31;
11.45
mulți au crezut în el acolo.