Traducere Literală Cornilescu 1931 (VDCL)
11

Învierea lui Lazăr

111Și era un oarecare om bolnav, Lazăr din Betania, din satul Mariei

11.1
Lc. 10.38,39
și al Martei, sora ei. 2Iar Maria era
11.2
Mat. 26.7Mc. 14.3
aceea care a uns cu mir pe Domnul și i‐a șters picioarele cu părul ei, al cărui frate Lazăr era bolnav. 3Deci surorile au trimis la el zicând: Doamne, iată, acela pe care‐l iubești este bolnav. 4Și când a auzit Isus, a zis: Această boală nu este spre moarte, ci
11.4
Cap. 9.3. Vers. 40.

pentru slava lui Dumnezeu, ca Fiul lui Dumnezeu să fie proslăvit prin ea. 5Și Isus iubea pe Marta și pe sora ei și pe Lazăr. 6Deci după ce a auzit că este bolnav, atunci a
11.6
Cap. 10.40.

rămas două zile în locul unde era. 7Apoi după aceasta zice ucenicilor: Să mergem iarăși în Iudeea. 8Ucenicii îi zic: Rabi, acum
11.8
Cap. 10.31.

căutau să te omoare cu pietre iudeii și iar te duci acolo? 9Isus a răspuns: Oare nu sunt douăsprezece ceasuri în zi? Dacă
11.9
Cap. 9.4.

umblă cineva ziua, nu se poticnește, căci vede lumina lumii acesteia. 10Dar dacă
11.10
Cap. 12.35.

umblă cineva noaptea, se poticnește căci lumina nu este în el. 11A zis acestea și după aceea le zice: Lazăr, prietenul nostru, a adormit
11.11
Deut. 31.16Dan. 12.2Mat. 9.24Fapte. 7.601 Cor. 15.18,51
; dar mă duc ca să‐l deștept din somn. 12Ucenicii deci i‐au zis: Doamne, dacă a adormit, va fi scăpat. 13Dar Isus vorbise despre moartea lui și ei au socotit că vorbește despre adormirea somnului. 14Atunci Isus deci le‐a spus pe față: Lazăr a murit. 15Și mă bucur pentru voi că nu eram acolo ca să credeți; să mergem deci la el. 16Deci Toma, care se zice Geamăn, a zis celor ce erau ucenici împreună cu el: Să mergem și noi ca să murim cu el. 17Când a venit deci Isus, l‐a aflat fiind de patru zile în mormânt. 18Și Betania era aproape de Ierusalim ca la cincisprezece stadii. 19Și mulți dintre iudei veniseră la Marta și Maria ca să le mângâie pentru fratele lor. 20Deci Marta, îndată ce a auzit că vine Isus, i‐a ieșit înainte, iar Maria ședea jos în casă. 21Și Marta a zis către Isus: Doamne, dacă ai fi fost aici, n‐ar fi murit fratele meu. 22Și chiar acum știu că oricâte
11.22
Cap. 9.31.

vei cere de la Dumnezeu, îți va da Dumnezeu. 23Isus îi zice: Fratele tău va învia. 24Marta îi zice: Știu
11.24
Lc. 14.14
că va învia la înviere, în ziua de apoi. 25Isus i‐a zis: Eu sunt învierea
11.25
Cap. 5.21;
6.39,40,44
și viața
11.25
Cap. 1.4;
6.35
14.6Col. 3.41 In. 1.1,2
5.11
. Cine
11.25
Cap. 3.36.
1 In. 5.10
crede în mine va trăi chiar dacă va muri. 26Și oricine care trăiește și crede în mine, nu va muri în veac; crezi aceasta? 27Ea îi zice: Da, Doamne; eu am crezut
11.27
Mat. 16.16
că tu ești Hristosul, Fiul lui Dumnezeu, cel ce vine în lume. 28Și când a zis aceasta, a plecat și a chemat pe Maria, sora ei, spunând în ascuns: Învățătorul este aici și te cheamă. 29Iar aceea îndată ce a auzit, se scoală în grabă și vine la el. 30(Și Isus încă nu venise în sat, ci era încă în locul unde îi ieșise Marta înainte). 31Deci iudeii
11.31
Vers. 19.

, care erau cu ea în casă și o mângâiau, când au văzut că Maria s‐a sculat în grabă și a ieșit, au urmat‐o socotind că se duce la mormânt ca să plângă acolo. 32Maria deci îndată ce a venit unde era Isus și l‐a văzut, i‐a căzut la picioare zicându‐i: Doamne
11.32
Vers. 21.

, dacă ai fi fost aici, nu mi‐ar fi murit fratele. 33Isus deci, când a văzut‐o plângând și pe iudeii care veniseră împreună cu ea, plângând, a gemut în duhul său și s‐a tulburat 34și a zis: Unde l‐ați pus? Ei îi zic: Doamne, vino și vezi. 35Isus a lăcrimat
11.35
Lc. 19.41
. 36Deci iudeii ziceau: Iată cum îl iubea! 37Iar unii dintre ei ziceau: Nu putea oare acesta, care
11.37
Cap. 9.6.

a deschis ochii orbului, să facă și pe acesta să nu moară? 38Isus deci gemând iarăși în sine, vine la mormânt; și era o peșteră și era pusă o piatră peste ea. 39Isus zice: Ridicați piatra. Marta, sora celui mort, îi zice: Doamne, acum miroase rău, căci este a patra zi. 40Isus îi zice: Nu ți‐am spus că dacă vei crede vei
11.40
Vers. 4.23.

vedea slava lui Dumnezeu? 41Au ridicat deci piatra. Iar Isus a ridicat ochii în sus și a zis: Tată, îți mulțumesc că m‐ai ascultat. 42Și eu știam că totdeauna mă asculți; dar am zis pentru
11.42
Cap. 12.30.

gloata ce stă împrejur ca să creadă că tu m‐ai trimis. 43Și când a zis acestea, a strigat cu glas mare: Lazăre, vino afară! 44Mortul a ieșit legat la picioare și mâini cu fâșii de pânză și fața
11.44
Cap. 20.7.

lui era înfășurată cu un ștergar. Isus le zice: Deslegați‐l și lăsați‐l să se ducă. 45Mulți deci dintre iudei, care au venit la Maria și
11.45
Cap. 2.23;
10.42
12.11,48
au văzut ce făcuse, au crezut în el.

Sinedriul hotărăște să‐l omoare

46Iar unii dintre ei au plecat la farisei și le‐au spus cele ce făcuse Isus. 47Deci

11.47
Ps. 2.2Mat. 26.3Mc. 14.1Lc. 22.2
mai marii preoților și fariseii au adunat sinedriul și ziceau: Ce
11.47
Cap. 12.19.
Fapte. 4.16
facem, căci omul acesta face multe semne? 48Dacă îl lăsăm așa, toți vor crede în el și vor veni romanii și ne vor lua și locul și neamul. 49Iar unul oarecare din ei, Caiafa
11.49
Lc. 3.2Fapte. 4.6
, fiind mare preot în anul acela, le‐a zis: Voi nu știți nimic, 50nici nu
11.50
Cap. 18.14.

cumpăniți cu mintea că vă este de folos ca să moară un singur om pentru popor și să nu piară tot neamul. 51Și aceasta n‐a zis‐o de la sine însuși, ci fiind mare preot în anul acela, a prorocit că Isus avea să moară pentru neam 52și
11.52
Is. 49.61 In. 2.2
nu numai pentru neam, ci
11.52
Cap. 10.16.
Ef. 2.14‐17
și ca să adune într‐una pe copiii lui Dumnezeu cei împrăștiați. 53Din ziua aceea deci s‐au sfătuit ca să‐l omoare. 54Isus deci
11.54
Cap. 4.1, 3;
7.1
nu mai umbla pe față printre iudei, ci a plecat de acolo în ținutul aproape de pustie, într‐o cetate numită Efraim
11.54
2 Cron. 13.19
, și acolo rămânea cu ucenicii.

Isus așteptat la Ierusalim

55Și Paștile iudeilor erau

11.55
Cap. 2.13;
5.1
6.4
aproape și mulți de la țară s‐au suit la Ierusalim mai înainte de Paști ca să se curățească. 56
11.56
Cap. 7.11. Vers. 8.

Căutau deci pe Isus și vorbeau unii cu alții stând în Templu: Ce vi se pare? Că n‐are să vină nicidecum la sărbătoare? 57Și mai marii preoților și fariseii dăduseră porunci că, dacă știe cineva unde este, să arate, ca să‐l prindă.