Traducere Literală Cornilescu 1931 (VDCL)
14

Îmbărbătarea ucenicilor

141Să nu

14.1
Vers. 27. Cap. 16.22, 23.
vi se tulbure inima; credeți în Dumnezeu, credeți și în mine. 2În casa Tatălui meu sunt multe locuințe; iar dacă n‐ar fi așa, v‐aș fi spus. Căci
14.2
Cap. 13.33, 36.
mă duc să vă pregătesc un loc. 3Și dacă mă voi duce și vă voi pregăti un loc, iarăși vin
14.3
Vers. 18.28.
și vă voi lua la mine însumi, pentru ca
14.3
Cap. 12.26;
unde sunt eu, acolo să fiți și voi. 4Și știți calea unde mă duc eu. 5Toma îi zice: Doamne, nu știm unde te duci; cum știm calea? 6Isus îi zice: Eu sunt calea
14.6
Evr. 9.8
și adevărul
14.6
Cap. 1.11;
și viața
14.6
Cap. 1.4;
; nimeni
14.6
Cap. 10.9.
nu vine la Tatăl decât prin mine. 7Dacă
14.7
Cap. 8.19.
m‐ați fi cunoscut pe mine, ați fi știut și pe Tatăl meu; de acum înainte îl cunoașteți și l‐ați văzut. 8Filip îi zice: Doamne, arată‐ne pe Tatăl și ne este îndeajuns. 9Isus îi zice: De atâta vreme sunt cu voi și nu m‐ai cunoscut, Filipe? Cine
14.9
Cap. 12.45.
m‐a văzut pe mine a văzut pe Tatăl; cum zici tu: Arată‐ne pe Tatăl? 10Nu crezi că eu
14.10
Cap. 10.38;
sunt în Tatăl și Tatăl este în mine? Cuvintele pe care vi le zic, nu
14.10
Cap. 5.19;
le vorbesc de la mine însumi; ci Tatăl care rămâne în mine face lucrările lui. 11Credeți‐mă că eu sunt în Tatăl și Tatăl este în mine; iar dacă nu, credeți‐mă
14.11
Cap. 4.36;
pentru înseși lucrările. 12Adevărat
14.12
Mat. 21.21Mc. 16.17Lc. 10.17
, adevărat vă spun, cine crede în mine va face și el lucrările pe care le fac eu și va face mai mari decât acestea, căci eu mă duc la Tatăl. 13Și
14.13
Mat. 7.7
21.22Mc. 11.24Lc. 11.916.23,24Iac. 1.51 In. 3.22
5.14
orice veți cere în numele meu, voi face, ca Tatăl să fie proslăvit în Fiul. 14Dacă veți cere ceva în numele meu, eu îl voi face.

Păzirea poruncilor

15Dacă

14.15
Vers. 21, 23. Cap. 15.10, 14.
mă iubiți, veți păzi poruncile mele. 16Și eu voi ruga pe Tatăl și vă va da un alt
14.16
Cap. 15.26;
Mângâietor ca să fie cu voi în veac, 17pe Duhul
14.17
Cap. 15.26;
adevărului, pe
14.17
1 Cor. 2.14
care lumea nu‐l poate primi, pentru că nu‐l vede nici nu‐l cunoaște; voi îl cunoașteți, pentru că rămâne la voi și
14.17
1 In. 2.27
va fi în voi. 18Nu
14.18
Mat. 28.20
vă voi lăsa orfani, eu vin
14.18
Vers. 3.28.
la voi. 19Încă puțin și lumea nu mă mai vede, dar voi
14.19
Cap. 16.16.
mă vedeți pentru că
14.19
1 Cor. 15.20
eu trăiesc și voi veți trăi. 20În ziua aceea veți cunoaște că eu
14.20
Cap. 10.38;
sunt în Tatăl meu și voi în mine și eu în voi. 21Cine
14.21
Ver. 15.23.
are poruncile mele și le păzește, acela este cel ce mă iubește; iar cine mă iubește pe mine, va fi iubit de Tatăl meu și eu îl voi iubi și mă voi arăta lui. 22Iuda, nu Iscarioteanul, îi zice
14.22
Lc. 6.16
: Doamne, și ce s‐a întâmplat că ai de gând să te arăți nouă și nu lumii? 23Isus a răspuns și i‐a zis: Dacă
14.23
Vers. 15.
mă iubește cineva, va păzi cuvântul meu și Tatăl meu îl va iubi și
14.23
1 In. 2.24Ap. 3.20
vom veni la el și ne vom face o locuință la el. 24Cine nu mă iubește, nu păzește cuvintele mele; și cuvântul
14.24
Cap. 5.19, 38;
pe care‐l auziți nu este al meu, ci al Tatălui care m‐a trimis. 25V‐am vorbit acestea rămânând încă la voi. 26Dar Mângâietorul
14.26
Lc. 24.4916.7
, Duhul Sfânt, pe care îl va trimite Tatăl în numele meu, el vă va învăța tot și vă
14.26
Cap. 2.22;
va aduce aminte tot ce v‐am zis eu. 27Vă las pacea
14.27
Fil. 4.7Col. 3.15
, vă dau pacea mea; nu vă dau cum dă lumea. Să
14.27
Vers. 1.
nu vi se tulbure inima, nici să se înspăimânte. 28Ați auzit că v‐am
14.28
Vers. 3.18.
zis: Mă duc
14.28
Vers. 12. Cap. 16.13;
și vin la voi. Dacă m‐ați fi iubit, v‐ați fi bucurat că mă duc la Tatăl, fiindcă Tatăl
14.28
Cap. 5.18;
este mai mare decât mine. 29Și acum
14.29
Cap. 13.19;
v‐am spus mai înainte de a se întâmpla, ca să credeți când se va întâmpla. 30Nu voi mai vorbi mult cu voi; căci
14.30
Cap. 12.31;
vine stăpânitorul lumii și n‐are nimic în mine, 31dar ca să cunoască lumea că iubesc pe Tatăl și fac așa cum
14.31
Cap. 10.18.
mi‐a poruncit Tatăl. Sculați‐vă, să plecăm de aici.

15

Isus, Vița

151Eu sunt vița cea adevărată și Tatăl meu este vierul. 2Orice

15.2
Mat. 15.3
coardă de viță în mine care nu face rod, o taie și pe oricare aduce rod, o curăță ca să aducă mai mult rod. 3Voi
15.3
Cap. 13.10;
sunteți curați acum pentru cuvântul pe care vi l‐am vorbit. 4Rămâneți
15.4
Col. 1.231 In. 2.6
în mine și eu în voi. După cum coarda de viță nu poate aduce rod de la sine însăși dacă nu va rămânea în viță, așa nici voi, dacă nu rămâneți în mine. 5Eu sunt vița, voi coardele viței. Cine rămâne în mine și eu în el, acesta aduce rod
15.5
Osea 14.8Fil. 1.11
4.13
mult, pentru că despărțiți de mine nu puteți face nimic. 6Dacă nu rămâne cineva în mine, este
15.6
Mat. 3.10
7.19
aruncat afară ca și coarda de viță și se usucă; și ei le strâng și le aruncă în foc și ard. 7Dacă rămâneți în mine, și cuvintele mele rămân în voi, cereți orice
15.7
Cap. 14.13, 14;
ați voi și vi se va face. 8În aceasta
15.8
Mat. 5.16Fil. 1.11
este proslăvit Tatăl meu, ca să aduceți rod mult și îmi
15.8
Cap. 8.31;
veți fi ucenici. 9Cum m‐a iubit pe mine Tatăl v‐am iubit și eu pe voi; rămâneți în iubirea mea. 10Dacă
15.10
Cap. 14.15, 21, 23.
păziți poruncile mele, veți rămânea în iubirea mea, după cum și eu am păzit poruncile Tatălui meu și rămân în iubirea lui. 11V‐am vorbit acestea ca bucuria mea să fie în voi și bucuria
15.11
Cap. 16.24;
voastră să fie deplină.

Dragostea frățească

12Aceasta

15.12
Cap. 13.34.
este porunca mea ca să vă iubiți unii pe alții, cum v‐am iubit eu. 13Nimeni nu are o iubire mai
15.13
Cap. 10.11, 15.
mare decât aceasta: ca cineva să‐și pună sufletul pentru prietenii săi. 14Voi
15.14
Mat. 12.50
sunteți prietenii mei dacă faceți cele ce vă poruncesc. 15Nu vă mai numesc robi, pentru că robul nu știe ce face domnul său; v‐am numit prieteni, pentru că
15.15
Gen. 18.17Fapte. 20.27
v‐am făcut cunoscut tot ce am auzit de la Tatăl meu. 16Nu
15.16
Cap. 6.70;
voi m‐ați ales pe mine, ci eu v‐am ales pe voi și v‐am
15.16
Mat. 28.19Mc. 16.15Col. 1.6
pus ca să vă duceți și să aduceți rod și rodul vostru să rămână, pentru ca orice
15.16
Cap. 4.13. Vers. 7.
veți cere de la Tatăl în numele meu să vă dea. 17Vă poruncesc
15.17
Vers. 12.
acestea ca să vă iubiți unii pe alții.

Ura din partea lumii

18Dacă

15.18
1 In. 3.1,13
vă urăște lumea, cunoașteți că pe mine m‐a urât mai întâi decât pe voi. 19Dacă
15.19
1 In. 4.5
ați fi din lume, lumea ar iubi ce este al său; dar pentru că
15.19
Cap. 17.14.
nu sunteți din lume, ci eu v‐am ales din lume, de aceea vă urăște lumea. 20Aduceți‐vă aminte de cuvântul pe care vi l‐am zis: Robul
15.20
Mat. 10.24Lc. 6.40
nu este mai mare decât domnul său. Dacă
15.20
Ezec. 3.7
m‐au prigonit pe mine, vă vor prigoni și pe voi. Dacă au păzit cuvântul meu, vor păzi și pe al vostru. 21Dar
15.21
Mat. 10.22
24.9
vă vor face toate acestea din pricina numelui meu, pentru că ei nu știu pe cel ce m‐a trimis. 22Dacă
15.22
Cap. 9.41.
n‐aș fi venit și nu le‐aș fi vorbit, n‐ar avea păcat; dar
15.22
Rom. 1.20Iac. 4.17
acum n‐au dezvinovățire pentru păcatul lor. 23Cine
15.23
1 In. 2.23
mă urăște pe mine, urăște și pe Tatăl meu. 24Dacă n‐aș fi făcut între ei lucrările
15.24
Cap. 3.2;
pe care nimeni altul nu le‐a făcut, n‐ar avea păcat; dar acum m‐au și văzut și m‐au urât și pe mine și pe Tatăl meu. 25Ci ca să se împlinească cuvântul care este scris în legea lor: M‐au
15.25
Ps. 35.19
69.4
urât fără pricină. 26Când
15.26
Lc. 24.4916.7,13Fapte. 2.23
va veni Mângâietorul pe care eu vi‐l voi trimite de la Tatăl, Duhul adevărului, care de la Tatăl purcede, acela
15.26
1 In. 5.6
va mărturisi despre mine. 27Și
15.27
Lc. 24.48Fapte. 1.8
21.22
2.32
3.15
4.20,33
5.32
10.39
13.311 Pet. 5.12 Pet. 1.16
mărturisiți și voi pentru că de la început sunteți
15.27
Lc. 1.21 In. 1.1,2
cu mine.

16

Prigonirea ucenicilor

161V‐am vorbit acestea ca să

16.1
Mat. 11.6
24.10
26.31
nu vă poticniți. 2
16.2
Cap. 9.22, 34;
vor da afară din sinagogă; da, vine un ceas când oricine
16.2
Fapte. 8.1
9.1
26.9‐11
vă omoară să i se pară că aduce jertfă lui Dumnezeu. 3Și acestea
16.3
Cap. 15.21.
le vor face pentru că n‐au cunoscut pe Tatăl, nici pe mine. 4Ci v‐am vorbit acestea
16.4
Cap. 13.19;
ca să vă aduceți aminte de ele când va veni ceasul lor, că v‐am spus. Și nu
16.4
Mat. 9.15
v‐am spus de la început acestea, pentru că eram cu voi.

Lucrarea Mângâietorului

5Dar acum mă duc

16.5
Cap. 7.33;
la cel ce m‐a trimis și nimeni din voi nu mă întreabă: Unde te duci? 6Ci pentru că v‐am vorbit acestea, întristarea
16.6
Cap. 14.1. Vers. 22.
v‐a umplut inima. 7Dar eu vă spun adevărul, este bine pentru voi ca să mă duc. Căci dacă nu mă voi duce, Mângâietorul
16.7
Cap. 7.39;
nu va veni la voi; iar dacă
16.7
Fapte. 2.33Ef. 4.8
mă voi duce, îl voi trimite la voi. 8Și când va veni el, va încredința lumea de păcat și de dreptate și de judecată. 9De
16.9
Fapte. 2.22‐37
păcat fiindcă ei nu cred în mine. 10De dreptate
16.10
Fapte. 2.32
, fiindcă
16.10
Cap. 3.14;
mă duc la Tatăl și nu mă mai vedeți. 11De
16.11
Fapte. 26.18
judecată, fiindcă domnul
16.11
Lc. 10.18Ef. 2.2Col. 2.15Evr. 2.14
lumii acesteia este judecat. 12Mai am multe să vă spun, dar
16.12
Mc. 4.331 Cor. 3.2Evr. 5.12
nu le puteți purta acum. 13Iar când va veni el, Duhul
16.13
Cap. 4.17;
adevărului, vă
16.13
Cap. 14.26.
va arăta calea spre tot adevărul: căci nu va vorbi de la sine însuși, ci va vorbi tot ce aude și vă va vesti cele viitoare. 14El mă va proslăvi pe mine, pentru că va lua din al meu și vă va vesti. 15Tot
16.15
Mat. 11.2713.3
17.10
ce are Tatăl este al meu, de aceea am zis că ia din al meu și vă va vesti.

Întristarea prefăcută în bucurie

16Puțin

16.16
Cap. 7.33;
și nu mă mai vedeți și iar puțin și mă veți vedea. (Pentru că
16.16
Cap. 13.3. Vers. 28.
mă duc la Tatăl). 17Deci unii dintre ucenicii săi au zis unii către alții: Ce este aceasta ce ne zice: Puțin și nu mă vedeți, și iar puțin și mă veți vedea? Și: Pentru că mă duc la Tatăl? 18Deci ziceau: Ce este acest „puțin” de care vorbește? Nu știm ce spune. 19Isus a cunoscut că voiau să‐l întrebe și le‐a zis: Cercetați între voi despre aceasta că am zis: Puțin și nu mă vedeți și iar puțin și mă veți vedea? 20Adevărat, adevărat vă spun că voi veți plânge și vă veți jăli, iar lumea se va bucura; voi vă veți întrista, dar întristarea voastră se va face bucurie. 21Femeia
16.21
Is. 26.17
când naște, are întristare pentru că i‐a venit ceasul, dar când a născut copilul, nu‐și mai aduce aminte de necaz, pentru bucuria că s‐a născut un om în lume. 22Și voi deci
16.22
Vers. 6.
acum aveți întristare; dar iar vă voi vedea și inima voastră se
16.22
Lc. 24.41,5220.20Fapte. 2.46
13.521 Pet. 1.8
va bucura și nimeni nu va lua de la voi bucuria voastră. 23Și în ziua aceea nu mă veți întreba nimic. Adevărat
16.23
Mat. 7.715.16
, adevărat vă spun, orice veți cere de la Tatăl vă va da în numele meu. 24Până acum n‐ați cerut nimic în numele meu; cereți și veți primi, ca
16.24
Cap. 15.11.
bucuria voastră să fie deplină.

Cuvinte de rămas bun

25V‐am vorbit acestea în asemănări; vine ceasul când nu vă voi mai vorbi în asemănări, ci vă voi vesti pe față despre Tatăl. 26În ziua aceea

16.26
Vers. 23.
veți cere în numele meu și nu vă zic că eu voi ruga pe Tatăl pentru voi; 27căci
16.27
Cap. 14.21, 23.
însuși Tatăl vă iubește, pentru că m‐ați iubit și ați
16.27
Cap. 3.13;
crezut că eu am ieșit de la Dumnezeu. 28Am ieșit
16.28
Cap. 13.3.
din Tatăl și am venit în lume; iarăși las lumea și mă duc la Tatăl. 29Ucenicii săi îi zic: Iată, acum vorbești pe față și nu spui nicio asemănare. 30Acum știm că
16.30
Cap. 21.17.
știi toate și n‐ai trebuință să te întrebe cineva; de aceea credem
16.30
Vers. 27. Cap. 17.8.
că ai ieșit de la Dumnezeu. 31Isus le‐a răspuns: Acum credeți? 32Iată
16.32
Mat. 26.31Mc. 14.27
vine ceasul și a și venit, ca să fiți risipiți fiecare
16.32
Cap. 20.10.
la ale sale și pe mine să mă lăsați singur; dar
16.32
Cap. 8.29;
nu sunt singur, pentru că Tatăl este cu mine. 33V‐am spus acestea ca să aveți pace în
16.33
Is. 9.6Rom. 5.1Ef. 2.14Col. 1.20
mine. În
16.33
Cap. 15.19‐21.
lume aveți necaz, dar
16.33
Cap. 14.1.
îndrăzniți, eu am biruit
16.33
Rom. 8.371 In. 4.4
5.4
lumea.