Traducere Literală Cornilescu 1931 (VDCL)
15

Isus, Vița

151Eu sunt vița cea adevărată și Tatăl meu este vierul. 2Orice

15.2
Mat. 15.3
coardă de viță în mine care nu face rod, o taie și pe oricare aduce rod, o curăță ca să aducă mai mult rod. 3Voi
15.3
Cap. 13.10;
17.17Ef. 5.261 Pet. 1.22
sunteți curați acum pentru cuvântul pe care vi l‐am vorbit. 4Rămâneți
15.4
Col. 1.231 In. 2.6
în mine și eu în voi. După cum coarda de viță nu poate aduce rod de la sine însăși dacă nu va rămânea în viță, așa nici voi, dacă nu rămâneți în mine. 5Eu sunt vița, voi coardele viței. Cine rămâne în mine și eu în el, acesta aduce rod
15.5
Osea 14.8Fil. 1.11
4.13
mult, pentru că despărțiți de mine nu puteți face nimic. 6Dacă nu rămâne cineva în mine, este
15.6
Mat. 3.10
7.19
aruncat afară ca și coarda de viță și se usucă; și ei le strâng și le aruncă în foc și ard. 7Dacă rămâneți în mine, și cuvintele mele rămân în voi, cereți orice
15.7
Cap. 14.13, 14;
16.23
ați voi și vi se va face. 8În aceasta
15.8
Mat. 5.16Fil. 1.11
este proslăvit Tatăl meu, ca să aduceți rod mult și îmi
15.8
Cap. 8.31;
13.35
veți fi ucenici. 9Cum m‐a iubit pe mine Tatăl v‐am iubit și eu pe voi; rămâneți în iubirea mea. 10Dacă
15.10
Cap. 14.15, 21, 23.

păziți poruncile mele, veți rămânea în iubirea mea, după cum și eu am păzit poruncile Tatălui meu și rămân în iubirea lui. 11V‐am vorbit acestea ca bucuria mea să fie în voi și bucuria
15.11
Cap. 16.24;
17.131 In. 1.4
voastră să fie deplină.

Dragostea frățească

12Aceasta

15.12
Cap. 13.34.
1 Tes. 4.91 Pet. 4.81 In. 3.11
4.21
este porunca mea ca să vă iubiți unii pe alții, cum v‐am iubit eu. 13Nimeni nu are o iubire mai
15.13
Cap. 10.11, 15.
Rom. 5.7,8Ef. 5.21 In. 3.16
mare decât aceasta: ca cineva să‐și pună sufletul pentru prietenii săi. 14Voi
15.14
Mat. 12.50
sunteți prietenii mei dacă faceți cele ce vă poruncesc. 15Nu vă mai numesc robi, pentru că robul nu știe ce face domnul său; v‐am numit prieteni, pentru că
15.15
Gen. 18.17Fapte. 20.27
v‐am făcut cunoscut tot ce am auzit de la Tatăl meu. 16Nu
15.16
Cap. 6.70;
13.181 In. 4.10,19
voi m‐ați ales pe mine, ci eu v‐am ales pe voi și v‐am
15.16
Mat. 28.19Mc. 16.15Col. 1.6
pus ca să vă duceți și să aduceți rod și rodul vostru să rămână, pentru ca orice
15.16
Cap. 4.13. Vers. 7.

veți cere de la Tatăl în numele meu să vă dea. 17Vă poruncesc
15.17
Vers. 12.

acestea ca să vă iubiți unii pe alții.

Ura din partea lumii

18Dacă

15.18
1 In. 3.1,13
vă urăște lumea, cunoașteți că pe mine m‐a urât mai întâi decât pe voi. 19Dacă
15.19
1 In. 4.5
ați fi din lume, lumea ar iubi ce este al său; dar pentru că
15.19
Cap. 17.14.

nu sunteți din lume, ci eu v‐am ales din lume, de aceea vă urăște lumea. 20Aduceți‐vă aminte de cuvântul pe care vi l‐am zis: Robul
15.20
Mat. 10.24Lc. 6.40
nu este mai mare decât domnul său. Dacă
15.20
Ezec. 3.7
m‐au prigonit pe mine, vă vor prigoni și pe voi. Dacă au păzit cuvântul meu, vor păzi și pe al vostru. 21Dar
15.21
Mat. 10.22
24.9
vă vor face toate acestea din pricina numelui meu, pentru că ei nu știu pe cel ce m‐a trimis. 22Dacă
15.22
Cap. 9.41.

n‐aș fi venit și nu le‐aș fi vorbit, n‐ar avea păcat; dar
15.22
Rom. 1.20Iac. 4.17
acum n‐au dezvinovățire pentru păcatul lor. 23Cine
15.23
1 In. 2.23
mă urăște pe mine, urăște și pe Tatăl meu. 24Dacă n‐aș fi făcut între ei lucrările
15.24
Cap. 3.2;
7.31
9.32
pe care nimeni altul nu le‐a făcut, n‐ar avea păcat; dar acum m‐au și văzut și m‐au urât și pe mine și pe Tatăl meu. 25Ci ca să se împlinească cuvântul care este scris în legea lor: M‐au
15.25
Ps. 35.19
69.4
urât fără pricină. 26Când
15.26
Lc. 24.4916.7,13Fapte. 2.23
va veni Mângâietorul pe care eu vi‐l voi trimite de la Tatăl, Duhul adevărului, care de la Tatăl purcede, acela
15.26
1 In. 5.6
va mărturisi despre mine. 27Și
15.27
Lc. 24.48Fapte. 1.8
21.22
2.32
3.15
4.20,33
5.32
10.39
13.311 Pet. 5.12 Pet. 1.16
mărturisiți și voi pentru că de la început sunteți
15.27
Lc. 1.21 In. 1.1,2
cu mine.