Traducere Literală Cornilescu 1931 (VDCL)
18

Prinderea lui Isus

181După ce a zis acestea, Isus a

18.1
Mat. 26.36Mc. 14.32Lc. 22.39
ieșit cu ucenicii săi dincolo de pârâul
18.1
2 Sam. 15.23
Chedron, unde era o grădină în care a intrat el și ucenicii săi. 2Și Iuda care avea să‐l dea prins știa de asemenea locul, pentru că
18.2
Lc. 21.37
22.39
adeseori Isus se adunase acolo cu ucenicii săi. 3Iuda deci
18.3
Mat. 26.47Mc. 14.43Lc. 22.47Fapte. 1.16
după ce a luat ceata de ostași și slujitori din ai mai marilor preoților și ai fariseilor, vine acolo cu făclii și felinare și arme. 4Isus deci, știind toate ce au să vină peste el, a pășit înainte și le‐a zis: Pe cine căutați? 5Ei i‐au răspuns: Pe Isus din Nazaret. Isus le zice: Eu sunt. Și Iuda care avea să‐l dea prins era cu ei. 6Deci când le‐a zis: Eu sunt! s‐au dat înapoi și au căzut la pământ. 7Deci iarăși i‐a întrebat: Pe cine căutați? Iar ei au zis: Pe Isus din Nazaret. 8Isus a răspuns: V‐am spus că eu sunt; deci dacă mă căutați pe mine, lăsați pe aceștia să se ducă, 9pentru ca să se împlinească cuvântul pe care‐l zisese: Din cei pe
18.9
Cap. 17.12.

care mi i‐ai dat n‐am pierdut pe niciunul. 10Deci Simon Petru
18.10
Mat. 26.51Mc. 14.27Lc. 22.49,50
având o sabie, a tras‐o și a lovit pe robul marelui preot și i‐a tăiat urechea dreaptă; și numele robului era Malhu. 11Isus a zis deci lui Petru: Bagă sabia în teacă. Paharul
18.11
Mat. 20.22
26.39,42
pe care mi l‐a dat Tatăl oare să nu‐l beau?

Isus înaintea lui Ana și Caiafa

12Deci ceata și căpitanul și slujitorii iudeilor au prins pe Isus și l‐au legat. 13Și l‐au

18.13
Mat. 26.57
dus întâi la Ana
18.13
Lc. 3.2
, căci era socrul lui Caiafa, care era mare preot în anul acela. 14Și
18.14
Cap. 11.50.

Caiafa este cel ce sfătuise pe iudei că este de folos ca să moară un singur om pentru popor. 15Și Simon Petru
18.15
Mat. 26.58Mc. 14.54Lc. 22.54
urma pe Isus și tot așa celălalt ucenic. Și ucenicul acesta era cunoscut marelui preot și a intrat cu Isus în curtea marelui preot. 16Iar Petru
18.16
Mat. 26.69Mc. 14.66Lc. 22.54
stătea afară la ușă. Deci ucenicul celălalt, care era cunoscut marelui preot, a ieșit afară și a vorbit portăriței și a dus pe Petru înăuntru. 17Slujnica portărița zice deci lui Petru: Nu cumva ești și tu dintre ucenicii acestui om? El îi zice: Nu sunt. 18Și robii și slujitorii după ce făcuseră jăratec, stăteau acolo și se încălzeau pentru că era frig; și stătea și Petru cu ei și se încălzea. 19Deci marele preot a întrebat pe Isus despre ucenicii lui și despre învățătura lui. 20Isus i‐a răspuns: Eu
18.20
Mat. 26.55Lc. 4.158.2
am vorbit pe față lumii; totdeauna i‐am învățat în sinagogă și în Templu unde se adună toți iudeii și n‐am vorbit nimic într‐ascuns. 21De ce mă întrebi? Întreabă pe cei ce au auzit ce le‐am vorbit; iată aceștia știu ce am zis eu. 22Și când a zis el acestea, unul dintre slujitori fiind de față a
18.22
Ier. 20.2Fapte. 23.2
dat o palmă lui Isus zicând: Astfel răspunzi tu marelui preot? 23Isus i‐a răspuns: Dacă am vorbit rău, mărturisește despre rău; iar dacă am vorbit bine, de ce mă bați? 24Deci Ana
18.24
Mat. 26.57
l‐a trimis legat la Caiafa, marele preot. 25Și Simon Petru stătea și se încălzea. Deci
18.25
Mat. 26.69,71Mc. 14.69Lc. 22.58
i‐au zis: Nu cumva ești și tu dintre ucenicii lui? El a tăgăduit și a zis: Nu sunt. 26Unul dintre robii marelui preot, fiind rudă cu acela a cărui ureche o tăiase Petru, zice: Nu te‐am văzut eu în grădină cu el? 27Petru deci iarăși a tăgăduit și îndată
18.27
Mat. 26.74Mc. 14.72Lc. 22.60
a cântat cocoșul.

Isus înaintea lui Pilat

28Duc

18.28
Mat. 27.2Mc. 15.1Lc. 23.1Fapte. 3.13
deci pe Isus de la Caiafa în pretoriu; și era dimineață; și ei
18.28
Fapte. 10.28
11.3
n‐au intrat în pretoriu ca să nu se spurce, ci să poată mânca Paștile. 29Pilat a ieșit deci afară la ei și zice: Ce învinuire aduceți omului acestuia? 30Ei i‐au răspuns și i‐au zis: Dacă n‐ar fi fost acesta făcător de rele, nu ți l‐am fi dat prins. 31Deci Pilat le‐a zis: Luați‐l voi și judecați‐l după legea voastră. Și iudeii i‐au zis: Nouă nu ne este îngăduit să omorâm pe nimeni! 32Ca
18.32
Mat. 20.19
să se împlinească cuvântul lui Isus pe care‐l zisese, însemnând cu ce moarte avea să moară. 33Deci Pilat
18.33
Mat. 27.11
a ieșit iar în pretoriu și a chemat pe Isus și i‐a zis: Tu ești Împăratul iudeilor? 34Isus i‐a răspuns: De la tine însuți zici tu aceasta sau alții ți‐au vorbit despre mine? 35Pilat a răspuns: Nu cumva eu sunt iudeu? Neamul tău și mai marii preoților te‐au dat prins mie. Ce ai făcut? 36Isus a răspuns
18.36
1 Tim. 6.13
: Împărăția
18.36
Dan. 2.44
7.14Lc. 12.148.15
mea nu este din lumea aceasta. Dacă împărăția mea ar fi din lumea aceasta, slujitorii mei ar fi luptat ca să nu fiu dat prins iudeilor; dar acum împărăția mea nu este
18.36
Cap. 8.47.
1 In. 3.19
4.6
de aici. 37Deci Pilat i‐a zis: Ești deci împărat? Isus a răspuns: Tu zici că sunt împărat. Eu pentru aceasta m‐am născut și pentru aceasta am venit în lume, ca să mărturisesc pentru adevăr; oricine care este din adevăr ascultă glasul meu.

Isus și Baraba

38Pilat îi zice: Ce este adevărul? Și când a zis aceasta, iarăși a ieșit la iudei și le zice: Eu

18.38
Mat. 27.24Lc. 23.4
nu găsesc nicio vină în el. 39Dar
18.39
Mat. 27.15Mc. 15.6Lc. 23.17
voi aveți obiceiul ca la Paști să dau pentru voi drumul la unul; voiți deci să dau drumul pentru voi Împăratului iudeilor? 40Au strigat deci
18.40
Fapte. 3.14
iarăși zicând: Nu pe acesta, ci pe Baraba. Iar Baraba
18.40
Lc. 23.19
era un tâlhar.