Traducere Literală Cornilescu 1931 (VDCL)
19

Isus este dat în mâinile iudeilor

191Atunci

19.1
Mat. 20.19
27.26Mc. 15.15Lc. 18.33
dar Pilat a luat pe Isus și l‐a biciuit. 2Și ostașii au împletit o cunună de spini și i‐au pus‐o pe cap și l‐au îmbrăcat cu un veșmânt de purpură. 3Și veneau la el și ziceau: Bucură‐te, Împăratul iudeilor. Și‐i dădeau palme. 4Și Pilat a ieșit iarăși afară și le zice: Iată vi‐l aduc afară ca
19.4
Cap. 18.38. Vers. 6.

să cunoașteți că nu găsesc nicio vină în el. 5Deci Isus a ieșit afară, purtând cununa de spini și veșmântul de purpură. Și Pilat le zice: Iată omul. 6Deci când l‐au văzut mai marii preoților și slujitorii, au strigat zicând: Răstignește‐l, răstignește‐l! Pilat le zice
19.6
Fapte. 3.13
: Luați‐l voi și răstigniți‐l; căci eu nu găsesc vină în el. 7Iudeii i‐au răspuns: Noi avem o lege
19.7
Lev. 24.16
și după legea noastră trebuie să moară pentru că s‐a
19.7
Mat. 26.6510.33
făcut pe sine Fiul lui Dumnezeu. 8Deci când a auzit Pilat acest cuvânt, mai mult s‐a temut. 9Și a intrat iar în pretoriu și zice lui Isus: De unde ești tu? Dar
19.9
Is. 53.7Mat. 27.12,14
Isus nu i‐a dat niciun răspuns. 10Deci Pilat îi zice: Mie nu‐mi vorbești? Nu știi că am putere să‐ți dau drumul și am putere să te răstignesc? 11Isus i‐a răspuns: N‐ai
19.11
Lc. 22.53
avea putere asupra mea dacă nu ți‐ar fi fost dată de sus; pentru aceasta cel ce m‐a dat prins ție are mai mare păcat. 12De atunci Pilat încerca să‐i dea drumul. Iar iudeii strigau zicând: Dacă
19.12
Lc. 23.2
dai drumul la acesta, nu ești prieten al Cezarului; oricine
19.12
Fapte. 17.7
care se face pe sine împărat este împotriva Cezarului. 13Deci Pilat, când a auzit cuvintele acestea, a adus afară pe Isus și a șezut pe scaunul de judecător, în locul numit Pardosit cu pietre, iar evreiește Gabata. 14Și era
19.14
Mat. 27.62
Pregătirea Paștilor, era ca la al șaselea ceas. Și zice iudeilor: Iată Împăratul vostru. 15Ei au strigat deci: Ia‐l, ia‐l, răstignește‐l. Pilat le zice: Să răstignesc pe Împăratul vostru? Mai marii preoților au răspuns: N‐avem
19.15
Gen. 49.10
împărat decât pe Cezarul.

Răstignirea

16Atunci

19.16
Mat. 27.26,31Mc. 15.15Lc. 23.25
li l‐a dat ca să fie răstignit. Au luat deci pe Isus. 17Și purtându‐și
19.17
Mat. 27.31,33Mc. 15.21,22Lc. 23.26,33
el însuși crucea a
19.17
Num. 15.36Evr. 13.12
ieșit la locul numit al Căpățânii, care pe evreiește se numește Golgota, 18unde l‐au răstignit și împreună cu el alți doi, de o parte și de alta, iar în mijloc pe Isus. 19Și Pilat
19.19
Mat. 27.37Mc. 15.26Lc. 23.38
a scris și un titlu și l‐a pus pe cruce. Și era scris: ISUS DIN NAZARET ÎMPĂRATUL IUDEILOR. 20Mulți dintre iudei deci au citit acest titlu, pentru că locul unde a fost răstignit Isus era aproape de cetate: și era scris în evreiește, în latinește și în grecește. 21Deci mai marii preoților iudeilor ziceau lui Pilat: Nu scrie: Împăratul iudeilor! ci că el a zis: Sunt Împărat al iudeilor. 22Pilat a răspuns: Ce am scris, am scris. 23Ostașii
19.23
Mat. 27.35Mc. 15.24Lc. 23.34
deci, după ce au răstignit pe Isus, i‐au luat hainele și au făcut patru părți, fiecărui ostaș o parte, și cămașa. Și cămașa era necusută, țesută de sus peste tot. 24Au zis deci între ei: Să n‐o sfâșiem, ci să aruncăm sorți pentru ea, a cui va fi. — Ca să se împlinească scriptura: Și‐au
19.24
Ps. 22.18
împărțit hainele între ei și au aruncat sorți pentru veșmântul meu. — Ostașii deci au făcut acestea. 25Și lângă
19.25
Mat. 27.55Mc. 15.40Lc. 23.49
crucea lui Isus stăteau mama lui și sora mamei lui, Maria nevasta lui Clopa
19.25
Lc. 24.18
și Maria Magdalena. 26Deci Isus, când a văzut pe mama sa și pe
19.26
Cap. 13.23;
20.2
21.7,20,24
ucenicul pe care‐l iubea stând alături, zice mamei sale: Femeie
19.26
Cap. 2.4.

, iată fiul tău! 27Apoi zice ucenicului: Iată mama ta! Și din acel ceas ucenicul a luat‐o la sine
19.27
Cap. 1.11;
16.32
. 28După aceasta Isus știind că toate s‐au sfârșit acum, ca
19.28
Ps. 69.21
să fie împlinită scriptura, a zis: Mi‐este sete. 29Și acolo era un vas plin cu oțet; deci au pus
19.29
Mat. 27.48
un burete plin de oțet într‐un isop și l‐au dus la gura lui. 30Și când a luat Isus oțetul, a zis: S‐a
19.30
Cap. 17.4.

sfârșit! Și a plecat capul și și‐a dat duhul.

Moartea lui Isus dovedită

31Deci iudeii, fiindcă era Pregătirea, ca să

19.31
Mc. 15.42Deut. 21.23
nu rămână pe cruce trupurile în Sabat, (căci
19.31
Vers. 42.

ziua acelui Sabat era mare), au rugat pe Pilat ca să le zdrobească fluierele picioarelor și să fie ridicați. 32Ostașii deci au venit și au zdrobit celui dintâi fluierele picioarelor și celuilalt împreună răstignit cu el. 33Dar când au venit la Isus și l‐au văzut că era mort acum, nu i‐au zdrobit fluierele picioarelor 34ci unul din ostași i‐a străpuns coasta cu o suliță și a
19.34
1 In. 5.6,8
ieșit îndată sânge și apă. 35Și cel ce a văzut a mărturisit și mărturia lui este adevărată și el știe că spune adevărul ca și voi să credeți. 36Căci acestea s‐au făcut ca
19.36
Ex. 12.46Num. 9.12Ps. 34.20
să fie împlinită scriptura: Niciun os nu i se va zdrobi. 37Și iarăși altă scriptură zice: Vor
19.37
Ps. 22.16,17Zah. 12.10Ap. 1.7
privi spre cel pe care l‐au străpuns.

Îngroparea lui Isus

38Și după

19.38
Mat. 27.57Mc. 15.42Lc. 23.50
acestea Iosif din Arimatea, fiind ucenic al lui Isus, dar într‐ascuns, de
19.38
Cap. 9.22;
12.42
frica iudeilor, a rugat pe Pilat ca să ridice trupul lui Isus, și Pilat i‐a dat voie. A venit deci și a ridicat trupul lui Isus. 39Și a venit și Nicodim
19.39
Cap. 3.1, 2;
7.50
, care venise la el întâia oară noaptea și a adus o amestecătură de smirnă și aloe, ca la o sută de litri. 40Au luat deci trupul lui Isus și l‐au
19.40
Fapte. 5.6
legat în fâșii de pânză de in cu miresme, după cum au iudeii obiceiul să înmormânteze. 41Și în locul unde a fost răstignit era o grădină și în grădină un mormânt nou în care nimeni nu fusese pus vreodată. 42Au pus deci pe Isus acolo din
19.42
Is. 53.9
pricina Pregătirii iudeilor pentru că
19.42
Vers. 31.

mormântul era aproape.