Traducere Literală Cornilescu 1931 (VDCL)
2

Nunta din Cana

21Și a treia zi s‐a făcut o nuntă în Cana

2.1
Ios. 19.28
Galileei și mama lui Isus era acolo. 2Și a fost chemat și Isus și ucenicii săi la nuntă. 3Și când a lipsit vinul, mama lui Isus zice către el: N‐au vin. 4Și Isus îi zice: Ce
2.4
Cap. 19.26.

am eu cu tine, femeie
2.4
2 Sam. 16.10
19.22
? N‐a venit încă ceasul
2.4
Cap. 7.6.

meu. 5Mama lui zice slugilor: Faceți orice vă va zice. 6Și erau acolo șase vase de apă de piatră, puse
2.6
Mc. 7.3
pentru curățirea iudeilor, încăpând fiecare câte două sau trei măsuri. 7Isus le zice: Umpleți vasele cu apă. Și le‐au umplut până sus. 8Și le zice: Scoateți acum și duceți cârmuitorului mesei. Și l‐au dus. 9Și cum a gustat cârmuitorul mesei apa
2.9
Cap. 4.46.

făcută vin, și nu știa de unde este (iar slugile care scoseseră apa știau), cârmuitorul mesei cheamă pe mire 10și‐i zice: Orice om pune întâi vinul bun și când au băut bine, atunci pe cel mai prost; tu ai ținut vinul cel bun până acum. 11Acest început al semnelor l‐a făcut Isus în Cana Galileei și și‐a
2.11
Cap. 1.14.

arătat slava și ucenicii săi au crezut în el. 12După aceasta s‐a pogorât la Capernaum, el și mama lui și frații
2.12
Mat. 12.46
lui și ucenicii lui, și au rămas acolo nu multe zile.

Izgonirea vânzătorilor din Templu

13Și Paștile

2.13
Ex. 12.14Deut. 16.1,166.4
iudeilor erau aproape și Isus s‐a suit la Ierusalim. 14Și a găsit
2.14
Mat. 21.12Mc. 11.15Lc. 19.45
șezând în Templu pe cei ce vând boi și oi și porumbei și pe schimbătorii de bani. 15Și a făcut un bici de împletituri și a scos pe toți afară din Templu și oile și boii și a vărsat banii mărunți ai schimbătorilor și le‐a răsturnat mesele. 16Și a zis celor ce vindeau porumbei: Ridicați acestea de aici, nu faceți casa
2.16
Lc. 2.49
Tatălui meu casă de negustorie. 17Și ucenicii lui și‐au adus aminte că este scris: Râvna
2.17
Ps. 69.9
casei tale mă va mistui. 18Deci iudeii au răspuns și i‐au zis: Ce
2.18
Mat. 12.38
semn ne arăți pentru că faci acestea? 19Isus a răspuns și le‐a zis: Surpați
2.19
Mat. 26.61
27.40Mc. 14.58
15.29
acest Templu și în trei zile îl voi ridica. 20Iudeii deci au zis: În patruzeci și șase de ani a fost zidit Templul acesta și tu îl vei ridica în trei zile? 21Dar el zicea de
2.21
Col. 2.9Evr. 8.21 Cor. 3.16
6.192 Cor. 6.16
Templul trupului său. 22Deci când s‐a sculat dintre cei morți, ucenicii săi și‐au
2.22
Lc. 24.8
adus aminte că zicea aceasta și au crezut scriptura și cuvântul pe care‐l spusese Isus.

Isus și cei ce cred în numele lui

23Iar când era în Ierusalim la Paști la sărbătoare, mulți au crezut în numele lui, privind semnele lui pe care le făcea. 24Dar Isus însuși nu se încredea în ei pentru că el cunoștea pe toți 25și pentru că n‐avea trebuință ca să mărturisească cineva despre om, căci el

2.25
1 Sam. 16.71 Cron. 28.9Mat. 9.4Mc. 2.8Fapte. 1.24Ap. 2.23
însuși cunoștea ce era în om.