Traducere Literală Cornilescu 1931 (VDCL)
1

Întruparea Cuvântului

11La început era

1.1
Prov. 8.22,23Col. 1.171 In. 1.1Ap. 1.2
19.13
Cuvântul și Cuvântul era la
1.1
Prov. 8.301 In. 1.2
Dumnezeu și
1.1
Fil. 2.61 In. 5.7
Cuvântul era Dumnezeu.
1.1
Gen. 1.1
2Acesta
1.2
Ps. 33.6Ef. 3.9Col. 1.16Evr. 1.2Ap. 4.11
era la început la Dumnezeu. 3Toate au fost făcute prin el și fără el n‐a fost făcut nici măcar ceva care este făcut. 4În el
1.4
Cap. 5.26.
era viața și
1.4
Cap. 8.12;
viața era lumina oamenilor. 5Și lumina
1.5
Cap. 3.19.
luminează în întuneric și întunericul n‐a biruit‐o. 6A
1.6
Mal. 3.1Mat. 3.1Lc. 3.2
fost un om trimis de la Dumnezeu; numele său era Ioan. 7Acesta
1.7
Fapte. 19.4
a venit spre mărturie, ca să mărturisească despre lumină, ca toți să creadă prin el. 8Nu era el lumina, ci a venit ca să mărturisească despre lumină. 9Lumina
1.9
Vers. 4.
adevărată era cea care luminează pe orice om, venind în lume
1.9
Vers. 3.
. 10El era în lume și lumea a fost făcută prin el și lumea nu l‐a cunoscut. 11A venit la ale sale și ai
1.11
Lc. 19.14Fapte. 3.26
13.46
săi nu l‐au primit. 12Iar câți
1.12
Is. 56.5Rom. 8.15Gal. 3.262 Pet. 1.41 In. 3.1
l‐au primit, le‐a dat dreptul să se facă copii ai lui Dumnezeu: celor ce cred în numele lui; 13care au fost născuți
1.13
Cap. 3.5.
nu din sânge, nici din voia cărnii, nici din voie de bărbat, ci din Dumnezeu. 14Și
1.14
Mat. 1.16,20Lc. 1.31,35
2.71 Tim. 3.16
Cuvântul s‐a făcut carne
1.14
Evr. 2.11,14,16,17
și a
1.14
Rom. 1.3Gal. 4.4
locuit între noi (și am
1.14
Is. 40.5Mat. 17.22 Pet. 1.17
privit slava lui, slavă ca a singurului născut de la Tatăl), plin de har
1.14
Col. 1.19
2.3,9
și de adevăr. 15Ioan
1.15
Vers. 32. Cap. 3.32;
mărturisește despre el și a strigat zicând: Acesta era cel despre care am zis: Cel ce
1.15
Mat. 3.11Mc. 1.7Lc. 3.16
vine după mine a fost înaintea mea, căci
1.15
Cap. 8.58.
era întâi în privința mea. 16Căci noi toți am luat din plinătatea
1.16
Cap. 3.34.
lui și har peste har. 17Căci legea
1.17
Ex. 20.1Deut. 4.44
5.1
33.4
a fost dată prin Moise; harul
1.17
Rom. 3.24
5.21
6.14
și adevărul
1.17
Cap. 8.32;
au venit prin Isus Hristos. 18Nimeni
1.18
Ex. 33.20Deut. 4.12Mat. 11.27Lc. 10.221 Tim. 1.17
6.161 In. 4.12,20
n‐a văzut pe Dumnezeu vreodată; Fiul singur
1.18
Vers. 14. Cap. 3.16, 18.
născut, care este în sânul Tatălui, acela l‐a făcut cunoscut.

Mărturia lui Ioan Botezătorul

19Și aceasta este mărturia

1.19
Cap. 5.33.
lui Ioan, când au trimis la el iudeii din Ierusalim pe preoți și leviți ca să‐l întrebe: Tu cine ești? 20Și a mărturisit
1.20
Lc. 3.15Fapte. 13.25
și n‐a tăgăduit și a mărturisit: Eu nu sunt Hristosul. 21Și l‐au întrebat: Ce dar? Ești Ilie
1.21
Mal. 4.5Mat. 17.10
? Și zice: Nu sunt. Ești tu prorocul?
1.21
Deut. 18.15,18
Și a răspuns: Nu. 22I‐au zis deci: Cine ești? Ca să dăm răspuns celor ce ne‐au trimis; ce zici tu despre tine însuți? 23El a zis
1.23
Mat. 3.3Mc. 1.3Lc. 3.4
: Eu sunt glasul unuia care strigă în pustie: Îndreptați calea Domnului, după cum a
1.23
Is. 40.3
zis Isaia prorocul. 24Și erau trimiși de la farisei. 25Și l‐au întrebat și i‐au zis: De ce botezi dar, dacă tu nu ești Hristosui, nici Ilie, nici prorocul? 26Ioan le‐a răspuns zicând: Eu
1.26
Mat. 3.11
botez cu apă
1.26
Mat. 3.1
: în mijlocul vostru stă acela pe care voi nu‐l știți, 27cel ce
1.27
Vers. 15.30.
vine după mine, căruia nu sunt vrednic să‐i dezleg cureaua încălțămintei lui. 28Acestea au fost în Betania
1.28
Jud. 7.24
dincolo de Iordan, unde boteza Ioan.

Mielul lui Dumnezeu

29A doua zi vede pe Isus venind la el și zice: Iată Mielul

1.29
Ex. 12.3Is. 53.7Fapte. 8.321 Pet. 1.19Ap. 5.6
lui Dumnezeu care
1.29
Is. 53.111 Cor. 15.3Gal. 1.4Evr. 1.3
2.17
9.281 Pet. 2.24
3.181 In. 2.2
3.5
4.10Ap. 1.5
ridică păcatul lumii! 30Acesta
1.30
Vers. 15, 27.
este cel despre care am zis: După mine vine un bărbat care a fost înaintea mea, căci era întâi în privința mea. 31Și eu nu‐l știam, ci ca să fie arătat lui Israel, pentru
1.31
Mal. 3.1Mat. 3.6Lc. 1.17,76,77
3.3,4
aceasta am venit eu botezând cu apă. 32Și Ioan
1.32
Mat. 3.16Mc. 1.10Lc. 3.22
a mărturisit zicând: Am văzut pe Duhul pogorându‐se din cer ca un porumbel și a rămas peste el. 33Și eu nu‐l știam, ci cel ce m‐a trimis să botez cu apă, acela mi‐a zis: Peste care vei vedea Duhul pogorându‐se și rămânând peste el, acesta este cel ce
1.33
Mat. 3.11Fapte. 1.5
2.4
10.44
19.6
botează cu Duhul Sfânt. 34Și eu am văzut și am mărturisit că acesta este Fiul lui Dumnezeu.

Cei dintâi ucenici

35A doua zi, iarăși sta Ioan și doi dintre ucenicii lui. 36Și s‐a uitat pe fața lui Isus, care umbla, și zice: Iată

1.36
Vers. 29.
Mielul lui Dumnezeu! 37Și cei doi ucenici l‐au auzit vorbind și au urmat pe Isus. 38Și Isus s‐a întors și i‐a văzut urmând și le zice: Ce căutați? Iar ei i‐au zis: Rabi, (care tălmăcit inseamnă Învățătorule) unde stai? 39El le zice: Veniți și veți vedea. Au venit deci și au văzut unde stă și au stat la el în ziua aceea; era pe la ceasul al zecelea. 40Andrei
1.40
Mat. 4.18
, fratele lui Simon Petru, era unul dintre cei doi care au auzit de la Ioan și l‐au urmat. 41Acesta găsește mai întâi pe fratele său Simon și‐i zice: Noi am găsit pe Mesia (adică tălmăcit Hristos). 42L‐a dus la Isus. Isus s‐a uitat în fața lui și a zis: Tu ești Simon, fiul lui Iona, tu
1.42
Mat. 16.18
vei fi numit Chifa, (care se tălmăcește Petru). 43A doua zi a voit să iasă în Galileea și găsește pe Filip
1.43
Cap. 12.21.
și‐i zice: Urmează‐mă. 44Iar Filip era din Betsaida, din cetatea lui Andrei și Petru. 45Filip găsește pe Natanael
1.45
Cap. 21.2.
și‐i zice: Noi am găsit pe acela despre care a scris Moise
1.45
Gen. 3.15
49.10Deut. 18.18Lc. 24.27
în lege și prorocii
1.45
Is. 4.2
7.14
9.6
53.2Mica 5.2Zah. 6.12
9.9Lc. 24.27
, pe Isus din Nazaret
1.45
Mat. 2.23Lc. 2.4
, fiul lui Iosif. 46Și Natanael i‐a zis: Poate fi ceva bun din Nazaret
1.46
Cap. 7.41, 42.52.
? Filip îi zice: Vino și vezi. 47Isus a văzut pe Natanael venind la el și zice despre el: Iată cu
1.47
Ps. 32.2
73.1Rom. 2.28,29
9.6
adevărat un israelit în care nu este viclenie. 48Natanael îi zice: De unde mă cunoști? Isus a răspuns și i‐a zis: Mai înainte de a te striga Filip când erai sub smochin te‐am văzut. 49Natanael i‐a răspuns: Rabi, tu ești
1.49
Mat. 14.33
Fiul lui Dumnezeu, tu ești Împăratul
1.49
Mat. 21.5
27.11,4219.3
lui Israel. 50Isus a răspuns și i‐a zis: Pentru că ți‐am zis că te‐am văzut sub smochin, crezi? Vei vedea lucruri mai mari decât acestea. 51Și‐i zice: Adevărat, adevărat vă spun, veți vedea
1.51
Gen. 28.12Mat. 4.11Lc. 2.9,13
22.43
24.4Fapte. 1.10
cerul deschis și pe îngerii lui Dumnezeu suindu‐se și pogorându‐se peste Fiul omului.

2

Nunta din Cana

21Și a treia zi s‐a făcut o nuntă în Cana

2.1
Ios. 19.28
Galileei și mama lui Isus era acolo. 2Și a fost chemat și Isus și ucenicii săi la nuntă. 3Și când a lipsit vinul, mama lui Isus zice către el: N‐au vin. 4Și Isus îi zice: Ce
2.4
Cap. 19.26.
am eu cu tine, femeie
2.4
2 Sam. 16.10
19.22
? N‐a venit încă ceasul
2.4
Cap. 7.6.
meu. 5Mama lui zice slugilor: Faceți orice vă va zice. 6Și erau acolo șase vase de apă de piatră, puse
2.6
Mc. 7.3
pentru curățirea iudeilor, încăpând fiecare câte două sau trei măsuri. 7Isus le zice: Umpleți vasele cu apă. Și le‐au umplut până sus. 8Și le zice: Scoateți acum și duceți cârmuitorului mesei. Și l‐au dus. 9Și cum a gustat cârmuitorul mesei apa
2.9
Cap. 4.46.
făcută vin, și nu știa de unde este (iar slugile care scoseseră apa știau), cârmuitorul mesei cheamă pe mire 10și‐i zice: Orice om pune întâi vinul bun și când au băut bine, atunci pe cel mai prost; tu ai ținut vinul cel bun până acum. 11Acest început al semnelor l‐a făcut Isus în Cana Galileei și și‐a
2.11
Cap. 1.14.
arătat slava și ucenicii săi au crezut în el. 12După aceasta s‐a pogorât la Capernaum, el și mama lui și frații
2.12
Mat. 12.46
lui și ucenicii lui, și au rămas acolo nu multe zile.

Izgonirea vânzătorilor din Templu

13Și Paștile

2.13
Ex. 12.14Deut. 16.1,166.4
iudeilor erau aproape și Isus s‐a suit la Ierusalim. 14Și a găsit
2.14
Mat. 21.12Mc. 11.15Lc. 19.45
șezând în Templu pe cei ce vând boi și oi și porumbei și pe schimbătorii de bani. 15Și a făcut un bici de împletituri și a scos pe toți afară din Templu și oile și boii și a vărsat banii mărunți ai schimbătorilor și le‐a răsturnat mesele. 16Și a zis celor ce vindeau porumbei: Ridicați acestea de aici, nu faceți casa
2.16
Lc. 2.49
Tatălui meu casă de negustorie. 17Și ucenicii lui și‐au adus aminte că este scris: Râvna
2.17
Ps. 69.9
casei tale mă va mistui. 18Deci iudeii au răspuns și i‐au zis: Ce
2.18
Mat. 12.38
semn ne arăți pentru că faci acestea? 19Isus a răspuns și le‐a zis: Surpați
2.19
Mat. 26.61
27.40Mc. 14.58
15.29
acest Templu și în trei zile îl voi ridica. 20Iudeii deci au zis: În patruzeci și șase de ani a fost zidit Templul acesta și tu îl vei ridica în trei zile? 21Dar el zicea de
2.21
Col. 2.9Evr. 8.21 Cor. 3.16
6.192 Cor. 6.16
Templul trupului său. 22Deci când s‐a sculat dintre cei morți, ucenicii săi și‐au
2.22
Lc. 24.8
adus aminte că zicea aceasta și au crezut scriptura și cuvântul pe care‐l spusese Isus.

Isus și cei ce cred în numele lui

23Iar când era în Ierusalim la Paști la sărbătoare, mulți au crezut în numele lui, privind semnele lui pe care le făcea. 24Dar Isus însuși nu se încredea în ei pentru că el cunoștea pe toți 25și pentru că n‐avea trebuință ca să mărturisească cineva despre om, căci el

2.25
1 Sam. 16.71 Cron. 28.9Mat. 9.4Mc. 2.8Fapte. 1.24Ap. 2.23
însuși cunoștea ce era în om.

3

Isus și Nicodim

31Și între farisei era un om cu numele Nicodim, un mai mare al iudeilor. 2Acesta

3.2
Cap. 7.50;
a venit la el noaptea și i‐a zis: Rabi, știm că ai venit învățător de la Dumnezeu, căci nimeni
3.2
Cap. 9.16, 33.
nu poate face aceste semne pe care le faci tu, dacă nu este
3.2
Fapte. 10.38
Dumnezeu cu el. 3Isus a răspuns și i‐a zis: Adevărat îți spun, dacă
3.3
Cap. 1.13.
nu se va naște cineva din nou, nu poate vedea Împărăția lui Dumnezeu. 4Nicodim îi zice: Cum poate să se nască un om când este bătrân? Nu cumva poate intra a doua oară în pântecele mamei sale și să se nască. 5Isus a răspuns: Adevărat, adevărat îți spun, dacă
3.5
Mc. 16.16Fapte. 2.38
nu se naște cineva din apă și din Duh, nu poate intra în Împărăția lui Dumnezeu. 6Ce este născut din carne este carne și ce este născut din Duhul, este duh. 7Nu te mira că ți‐am zis: Trebuie să vă nașteți din nou. 8Vântul
3.8
Ecl. 11.51 Cor. 2.11
suflă unde voiește și‐i auzi glasul, dar nu știi de unde vine și unde se duce; așa este oricine care este născut din Duhul. 9Nicodim a răspuns și i‐a zis: Cum
3.9
Cap. 6.52, 60.
pot să fie acestea? 10Isus a răspuns și i‐a zis: Tu ești învățătorul lui Israel și nu cunoști acestea? 11Adevărat
3.11
Mat. 11.277.1614.24
, adevărat îți spun că noi vorbim ce știm și mărturisim ce am văzut și
3.11
Vers. 32.
voi nu primiți mărturia noastră. 12Dacă v‐am spus cele pământești și nu credeți, cum veți crede dacă vă spun cele cerești? 13Și nimeni
3.13
Prov. 30.416.28Fapte. 2.341 Cor. 15.47Ef. 4.9,10
nu s‐a suit în cer decât cel ce s‐a pogorât din cer, Fiul omului care este în cer.

Șarpele de aramă

14Și

3.14
Num. 21.9
după cum Moise a înălțat șarpele în pustie, așa trebuie
3.14
Cap. 8.28;
să fie înălțat Fiul omului, 15pentru ca oricine care crede în el să nu piară, ci să aibă viața
3.15
Vers. 36. Cap. 6.47.
veșnică. 16Căci
3.16
Rom. 5.81 In. 4.9
atât de mult a iubit Dumnezeu lumea încât a dat pe singurul său Fiu născut, pentru ca oricine crede în el să nu piară, ci să aibă viața veșnică. 17Căci Dumnezeu n‐a
3.17
Lc. 9.568.15
12.471 In. 4.14
trimis pe Fiul în lume ca să judece lumea, ci pentru ca lumea să fie mântuită prin el. 18Cine
3.18
Cap. 5.14;
crede în el nu este judecat, cine nu crede a și fost judecat, căci n‐a crezut în numele singurului Fiu născut al lui Dumnezeu. 19Și aceasta este judecata, că
3.19
Cap. 1.4, 9‐11;
lumina a venit în lume și oamenii au iubit întunericul mai mult decât lumina; căci faptele lor erau rele. 20Căci oricine
3.20
Iov 24.13,17Ef. 5.13
făptuiește rele, urăște lumina și nu vine la lumină, pentru ca faptele lui să nu fie mustrate. 21Iar cine face adevărul, vine la lumină, ca faptele lui să se arate, căci sunt săvârșite în Dumnezeu.

O nouă mărturie a lui Ioan Botezătorul

22După acestea Isus și ucenicii săi au venit în țara Iudeei și acolo petrecea vremea cu ei și

3.22
Cap. 4.2.
boteza. 23Și boteza și Ioan în Enon aproape de Salim
3.23
1 Sam. 9.4
, căci erau multe ape acolo și
3.23
Mat. 3.5‐6
veneau și erau botezați. 24Căci
3.24
Mat. 14.2
Ioan nu fusese încă aruncat în temniță. 25Din partea ucenicilor lui Ioan s‐a făcut deci o întrebare cu un iudeu despre curățire. 26Și au venit la Ioan și i‐au zis: Rabi, acela care era cu tine dincolo de Iordan, pentru
3.26
Cap. 1.7.15, 27, 34.
care ai mărturisit tu, iată acesta botează și toți vin la el. 27Ioan a răspuns și a zis: Un om nu poate să ia
3.27
1 Cor. 4.7Evr. 5.4Iac. 1.17
nimic dacă nu‐i este dat din cer. 28Voi înșivă îmi sunteți martori că am spus: Nu
3.28
Cap. 1.20, 27.
sunt eu Hristosul! ci: Sunt
3.28
Mal. 3.1Mc. 1.2Lc. 1.17
trimis înaintea lui. 29Cine
3.29
Mat. 22.22 Cor. 11.2Ef. 5.25,27Ap. 21.9
are mireasa este mire; iar prietenul
3.29
Cânt. 5.1
mirelui care stă și‐l ascultă, se bucură cu bucurie de glasul mirelui. Deci această bucurie a mea este împlinită. 30El trebuie să crească, iar eu să scad. 31Cine
3.31
Vers. 13. Cap. 8.28.
vine de sus este
3.31
Mat. 28.18Rom. 9.5
deasupra tuturor; cine
3.31
1 Cor. 15.27
este de pe pământ este de pe pământ și vorbește de pe pământ. Cine
3.31
Cap. 6.33.
vine din cer este deasupra tuturor. 32Ce
3.32
Vers. 11. Cap. 8.26.15.15.
a văzut și auzit, aceea mărturisește; și nimeni nu primește mărturia lui. 33Cine a primit mărturia lui, a pecetluit
3.33
Rom. 3.41 In. 5.10
că Dumnezeu este iubitor de adevăr. 34Căci
3.34
Cap. 7.16.
pe cine a trimis Dumnezeu vorbește vorbele lui Dumnezeu, căci Dumnezeu nu dă Duhul cu
3.34
Cap. 1.16.
măsură. 35Tatăl
3.35
Mat. 11.27
28.18Lc. 10.2213.3
17.2Evr. 2.8
iubește pe Fiul și a dat toate în mâna lui. 36Cine
3.36
Hab. 2.4Rom. 1.171 In. 5.10
crede în Fiul, are viață veșnică; cine n‐ascultă de Fiul, nu va vedea viață, ci urgia lui Dumnezeu rămâne peste el.