Traducere Literală Cornilescu 1931 (VDCL)
7

Necredința fraților lui Isus

71După acestea Isus umbla în Galileea; căci nu voia să umble în Iudeea, căci

7.1
Cap. 5.16, 18.

iudeii căutau să‐l omoare. 2Și
7.2
Lev. 23.34
sărbătoarea iudeilor, înfigerea corturilor, era aproape. 3Frații
7.3
Mat. 12.46Mc. 3.31Fapte. 1.14
lui au zis deci către el: Mută‐te de aici și du‐te în Iudeea pentru ca și ucenicii tăi să vadă lucrările tale pe care le faci. 4Căci nimeni nu face ceva într‐ascuns și caută el însuși să fie cunoscut pe față. Dacă faci acestea, arată‐te pe tine însuți lumii. 5Căci nici
7.5
Mc. 3.21
frații lui nu credeau în el. 6Isus deci le zice: Vremea
7.6
Cap. 2.4;
8.20
mea nu este încă, dar vremea voastră întotdeauna este gata. 7Lumea nu
7.7
Cap. 15.19.

vă poate urî pe voi; dar pe mine mă urăște, căci
7.7
Cap. 3.19.

eu mărturisesc despre ea, că lucrările ei sunt rele. 8Suiți‐vă voi la sărbătoare; eu nu mă sui încă la sărbătoarea aceasta, căci
7.8
Cap. 8.20. Vers. 6.

vremea mea încă nu s‐a împlinit. 9Și zicându‐le acestea, a rămas în Galileea.

Isus în Ierusalim la Sărbătoarea Corturilor

10Iar după ce s‐au suit frații săi la sărbătoare, atunci s‐a suit și el, nu pe față, ci ca în ascuns. 11Iudeii

7.11
Cap. 11.56.

deci îl căutau la sărbătoare și ziceau: Unde este acela? 12Și era cârtire
7.12
Cap. 9.16;
10.19
multă despre el printre gloate. Unii
7.12
Mat. 21.46Lc. 7.16
ziceau că este bun; iar alții ziceau: Nu, ci amăgește gloata. 13Totuși nimeni nu vorbea de el pe față de
7.13
Cap. 9.22;
12.42
19.38
frica iudeilor. 14Iar când a fost jumătatea sărbătorii, Isus s‐a suit în Templu și‐i învăța. 15Iudeii
7.15
Mat. 13.54Mc. 6.2Lc. 4.22Fapte. 2.7
deci se minunau zicând: Cum știe acesta carte fără să fi învățat? 16Isus deci le‐a răspuns și a zis: Învățătura mea
7.16
Cap. 3.11;
8.28
12.49
14.10,24
nu este a mea, ci a celui ce m‐a trimis. 17Dacă
7.17
Cap. 8.43.

voiește cineva să facă voia lui, va cunoaște despre învățătura aceasta dacă este de la Dumnezeu sau dacă eu vorbesc de la mine însumi. 18Cine
7.18
Cap. 5.41;
8.50
vorbește de la sine însuși caută slava sa; iar cine caută slava celui ce l‐a trimis, acesta este adevărat și în el nu este nedreptate. 19Oare
7.19
Ex. 24.3Deut. 33.4Fapte. 7.38
nu v‐a dat Moise legea? Și nimeni dintre voi nu ține legea. De ce
7.19
Mat. 12.14Mc. 3.610.31,39
căutați să mă omorâți? 20Gloata a răspuns: Ai drac
7.20
Cap. 8.48, 52;
10.20
; cine caută să te omoare? 21Isus a răspuns și le‐a zis: O singură lucrare am făcut și toți vă minunați. 22Pentru aceasta Moise
7.22
Lev. 12.3
v‐a dat tăierea împrejur, (nu că este de la Moise, ci
7.22
Gen. 17.10
de la părinți) și tăiați împrejur pe om în Sabat. 23Dacă un om primește tăierea împrejur în Sabat pentru ca să nu fie călcată legea lui Moise, vă mâniați pe mine că am
7.23
Cap. 5.8, 9, 16.

făcut sănătos pe un om întreg în Sabat? 24Nu
7.24
Deut. 1.16,17Prov. 24.23Iac. 2.1
judecați după vedere, ci judecați judecată dreaptă. 25Deci unii dintre cei din Ierusalim ziceau: Nu este oare acesta pe care‐l caută ei ca să‐l omoare? 26Și iată vorbește pe față și ei nu‐i zic nimic. Nu cumva cei mari au cunoscut
7.26
Vers. 48.

cu adevărat că acesta este Hristosul? 27Dar
7.27
Mat. 13.55Mc. 6.3Lc. 4.22
noi știm pe acesta de unde este; iar când va veni Hristosul, nimeni nu știe de unde este. 28Isus deci pe când îi învăța în Templu, a strigat și a zis: Mă
7.28
Cap. 8.14.

știți și pe mine și știți de unde sunt; și eu
7.28
Cap. 5.43;
8.42
n‐am venit de la mine însumi, ci cel ce m‐a trimis este
7.28
Cap. 5.32;
8.26Rom. 3.4
adevărat și voi
7.28
Cap. 1.18;
8.55
nu‐l știți. 29Eu
7.29
Mat. 11.27
îl știu, căci de la el sunt și el m‐a trimis. 30Ei căutau
7.30
Mc. 11.18Lc. 19.47
20.19
deci ca să‐l prindă, dar nimeni
7.30
Vers. 41. Cap. 8.20.

n‐a pus mâna pe el căci nu‐i venise încă ceasul. 31Și mulți
7.31
Mat. 12.238.30
din gloată au crezut în el și ziceau: Hristosul, când va veni, nu cumva va face mai multe semne decât cele pe care le‐a făcut acesta? 32Fariseii au auzit gloata cârtind acestea despre el și mai marii preoților și fariseii au trimis slujitori ca să‐l prindă. 33Isus deci le‐a zis: Încă puțină
7.33
Cap. 13.33;
16.16
vreme sunt cu voi și mă duc la cel ce m‐a trimis. 34
7.34
Osea 5.6
veți căuta și nu mă veți găsi și unde sunt eu voi nu puteți veni. 35Deci iudeii au zis între ei înșiși: Unde are să se ducă acesta că nu‐l vom găsi? Nu cumva are să se ducă la cei
7.35
Is. 11.12Iac. 1.11 Pet. 1.1
împrăștiați între greci și să învețe pe greci? 36Ce este cuvântul acesta pe care l‐a zis: Mă veți căuta și nu mă veți găsi și unde sunt eu voi nu puteți veni?

Isus, apa vieții

37Iar în

7.37
Lev. 23.36
cea din urmă zi, cea mare a sărbătorii, Isus sttătea și striga zicând: Dacă
7.37
Is. 55.1
însetează cineva să vină la mine și să bea. 38Cine
7.38
Ap. 22.17Deut. 18.15
crede în mine, după cum a zis scriptura, din
7.38
Prov. 18.4Is. 12.3
44.3
pântecele lui vor curge râuri de apă vie. 39Dar a zis
7.39
Is. 44.3Ioel 2.28Fapte. 2.17,33,38
aceasta despre Duhul pe care aveau să‐l primească cei ce au crezut în el. Căci Duhul nu era încă dat, căci Isus nu fusese încă proslăvit.
7.39
Cap. 12.16;
16.7

Încercări pentru prinderea lui Isus

40Deci unii din gloată când au auzit cuvintele acestea, ziceau: Acesta este cu adevărat prorocul

7.40
Deut. 18.15,186.14
. 41Alții ziceau: Acesta
7.41
Cap. 4.42;
6.69
este Hristosul. Iar unii ziceau: Nu cumva din Galileea
7.41
Cap. 1.46. Vers. 52.

vine Hristosul? 42Oare n‐a zis
7.42
Ps. 132.11Ier. 23.5Mica 5.2Mat. 2.5Lc. 2.4
scriptura că Hristosul vine din sămânța lui David și de la Betleem, satul unde
7.42
1 Sam. 16.1,4
era David? 43Deci s‐a
7.43
Vers. 12. Cap. 9.16;
10.19
făcut dezbinare în gloată din pricina lui. 44Și unii
7.44
Vers. 30.

dintre ei ar fi voit să‐l prindă dar niciunul n‐a pus mâinile pe el. 45Slujitorii deci au venit la mai marii preoților și la farisei și aceștia le‐au zis: Pentru ce nu l‐ați adus? 46Slujitorii au răspuns: Niciodată
7.46
Mat. 7.29
n‐a vorbit așa un om, cum vorbește omul acesta. 47Iar fariseii le‐au răspuns deci: Nu cumva și voi ați fost amăgiți? 48Nu cumva a
7.48
Cap. 12.42.
Fapte. 6.71 Cor. 1.20,26
2.8
crezut în el cineva dintre mai mari sau dintre farisei? 49Dar gloata aceasta, care nu cunoaște legea, sunt blestemați! 50Nicodim, cel ce
7.50
Cap. 3.2.

venise mai înainte la el, unul din ei, le zice: 51Oare legea
7.51
Deut. 1.17
17.8
noastră judecă ea pe un om dacă nu va auzi mai întâi de la el și nu va cunoaște ce face? 52Ei au răspuns și i‐au zis: Nu cumva și tu ești din
7.52
Is. 9.1,2Mat. 4.15
Galileea? Cercetează și vezi că din Galileea nu se ridică un proroc. 53Și fiecare s‐a dus la casa sa.