Traducere Literală Cornilescu 1931 (VDCL)
7

Necredința fraților lui Isus

71După acestea Isus umbla în Galileea; căci nu voia să umble în Iudeea, căci

7.1
Cap. 5.16, 18.
iudeii căutau să‐l omoare. 2Și
7.2
Lev. 23.34
sărbătoarea iudeilor, înfigerea corturilor, era aproape. 3Frații
7.3
Mat. 12.46Mc. 3.31Fapte. 1.14
lui au zis deci către el: Mută‐te de aici și du‐te în Iudeea pentru ca și ucenicii tăi să vadă lucrările tale pe care le faci. 4Căci nimeni nu face ceva într‐ascuns și caută el însuși să fie cunoscut pe față. Dacă faci acestea, arată‐te pe tine însuți lumii. 5Căci nici
7.5
Mc. 3.21
frații lui nu credeau în el. 6Isus deci le zice: Vremea
7.6
Cap. 2.4;
mea nu este încă, dar vremea voastră întotdeauna este gata. 7Lumea nu
7.7
Cap. 15.19.
vă poate urî pe voi; dar pe mine mă urăște, căci
7.7
Cap. 3.19.
eu mărturisesc despre ea, că lucrările ei sunt rele. 8Suiți‐vă voi la sărbătoare; eu nu mă sui încă la sărbătoarea aceasta, căci
7.8
Cap. 8.20. Vers. 6.
vremea mea încă nu s‐a împlinit. 9Și zicându‐le acestea, a rămas în Galileea.

Isus în Ierusalim la Sărbătoarea Corturilor

10Iar după ce s‐au suit frații săi la sărbătoare, atunci s‐a suit și el, nu pe față, ci ca în ascuns. 11Iudeii

7.11
Cap. 11.56.
deci îl căutau la sărbătoare și ziceau: Unde este acela? 12Și era cârtire
7.12
Cap. 9.16;
multă despre el printre gloate. Unii
7.12
Mat. 21.46Lc. 7.16
ziceau că este bun; iar alții ziceau: Nu, ci amăgește gloata. 13Totuși nimeni nu vorbea de el pe față de
7.13
Cap. 9.22;
frica iudeilor. 14Iar când a fost jumătatea sărbătorii, Isus s‐a suit în Templu și‐i învăța. 15Iudeii
7.15
Mat. 13.54Mc. 6.2Lc. 4.22Fapte. 2.7
deci se minunau zicând: Cum știe acesta carte fără să fi învățat? 16Isus deci le‐a răspuns și a zis: Învățătura mea
7.16
Cap. 3.11;
nu este a mea, ci a celui ce m‐a trimis. 17Dacă
7.17
Cap. 8.43.
voiește cineva să facă voia lui, va cunoaște despre învățătura aceasta dacă este de la Dumnezeu sau dacă eu vorbesc de la mine însumi. 18Cine
7.18
Cap. 5.41;
vorbește de la sine însuși caută slava sa; iar cine caută slava celui ce l‐a trimis, acesta este adevărat și în el nu este nedreptate. 19Oare
7.19
Ex. 24.3Deut. 33.4Fapte. 7.38
nu v‐a dat Moise legea? Și nimeni dintre voi nu ține legea. De ce
7.19
Mat. 12.14Mc. 3.610.31,39
căutați să mă omorâți? 20Gloata a răspuns: Ai drac
7.20
Cap. 8.48, 52;
; cine caută să te omoare? 21Isus a răspuns și le‐a zis: O singură lucrare am făcut și toți vă minunați. 22Pentru aceasta Moise
7.22
Lev. 12.3
v‐a dat tăierea împrejur, (nu că este de la Moise, ci
7.22
Gen. 17.10
de la părinți) și tăiați împrejur pe om în Sabat. 23Dacă un om primește tăierea împrejur în Sabat pentru ca să nu fie călcată legea lui Moise, vă mâniați pe mine că am
7.23
Cap. 5.8, 9, 16.
făcut sănătos pe un om întreg în Sabat? 24Nu
7.24
Deut. 1.16,17Prov. 24.23Iac. 2.1
judecați după vedere, ci judecați judecată dreaptă. 25Deci unii dintre cei din Ierusalim ziceau: Nu este oare acesta pe care‐l caută ei ca să‐l omoare? 26Și iată vorbește pe față și ei nu‐i zic nimic. Nu cumva cei mari au cunoscut
7.26
Vers. 48.
cu adevărat că acesta este Hristosul? 27Dar
7.27
Mat. 13.55Mc. 6.3Lc. 4.22
noi știm pe acesta de unde este; iar când va veni Hristosul, nimeni nu știe de unde este. 28Isus deci pe când îi învăța în Templu, a strigat și a zis: Mă
7.28
Cap. 8.14.
știți și pe mine și știți de unde sunt; și eu
7.28
Cap. 5.43;
n‐am venit de la mine însumi, ci cel ce m‐a trimis este
7.28
Cap. 5.32;
adevărat și voi
7.28
Cap. 1.18;
nu‐l știți. 29Eu
7.29
Mat. 11.27
îl știu, căci de la el sunt și el m‐a trimis. 30Ei căutau
7.30
Mc. 11.18Lc. 19.47
20.19
deci ca să‐l prindă, dar nimeni
7.30
Vers. 41. Cap. 8.20.
n‐a pus mâna pe el căci nu‐i venise încă ceasul. 31Și mulți
7.31
Mat. 12.238.30
din gloată au crezut în el și ziceau: Hristosul, când va veni, nu cumva va face mai multe semne decât cele pe care le‐a făcut acesta? 32Fariseii au auzit gloata cârtind acestea despre el și mai marii preoților și fariseii au trimis slujitori ca să‐l prindă. 33Isus deci le‐a zis: Încă puțină
7.33
Cap. 13.33;
vreme sunt cu voi și mă duc la cel ce m‐a trimis. 34
7.34
Osea 5.6
veți căuta și nu mă veți găsi și unde sunt eu voi nu puteți veni. 35Deci iudeii au zis între ei înșiși: Unde are să se ducă acesta că nu‐l vom găsi? Nu cumva are să se ducă la cei
7.35
Is. 11.12Iac. 1.11 Pet. 1.1
împrăștiați între greci și să învețe pe greci? 36Ce este cuvântul acesta pe care l‐a zis: Mă veți căuta și nu mă veți găsi și unde sunt eu voi nu puteți veni?

Isus, apa vieții

37Iar în

7.37
Lev. 23.36
cea din urmă zi, cea mare a sărbătorii, Isus sttătea și striga zicând: Dacă
7.37
Is. 55.1
însetează cineva să vină la mine și să bea. 38Cine
7.38
Ap. 22.17Deut. 18.15
crede în mine, după cum a zis scriptura, din
7.38
Prov. 18.4Is. 12.3
44.3
pântecele lui vor curge râuri de apă vie. 39Dar a zis
7.39
Is. 44.3Ioel 2.28Fapte. 2.17,33,38
aceasta despre Duhul pe care aveau să‐l primească cei ce au crezut în el. Căci Duhul nu era încă dat, căci Isus nu fusese încă proslăvit.
7.39
Cap. 12.16;

Încercări pentru prinderea lui Isus

40Deci unii din gloată când au auzit cuvintele acestea, ziceau: Acesta este cu adevărat prorocul

7.40
Deut. 18.15,186.14
. 41Alții ziceau: Acesta
7.41
Cap. 4.42;
este Hristosul. Iar unii ziceau: Nu cumva din Galileea
7.41
Cap. 1.46. Vers. 52.
vine Hristosul? 42Oare n‐a zis
7.42
Ps. 132.11Ier. 23.5Mica 5.2Mat. 2.5Lc. 2.4
scriptura că Hristosul vine din sămânța lui David și de la Betleem, satul unde
7.42
1 Sam. 16.1,4
era David? 43Deci s‐a
7.43
Vers. 12. Cap. 9.16;
făcut dezbinare în gloată din pricina lui. 44Și unii
7.44
Vers. 30.
dintre ei ar fi voit să‐l prindă dar niciunul n‐a pus mâinile pe el. 45Slujitorii deci au venit la mai marii preoților și la farisei și aceștia le‐au zis: Pentru ce nu l‐ați adus? 46Slujitorii au răspuns: Niciodată
7.46
Mat. 7.29
n‐a vorbit așa un om, cum vorbește omul acesta. 47Iar fariseii le‐au răspuns deci: Nu cumva și voi ați fost amăgiți? 48Nu cumva a
7.48
Cap. 12.42.
crezut în el cineva dintre mai mari sau dintre farisei? 49Dar gloata aceasta, care nu cunoaște legea, sunt blestemați! 50Nicodim, cel ce
7.50
Cap. 3.2.
venise mai înainte la el, unul din ei, le zice: 51Oare legea
7.51
Deut. 1.17
17.8
noastră judecă ea pe un om dacă nu va auzi mai întâi de la el și nu va cunoaște ce face? 52Ei au răspuns și i‐au zis: Nu cumva și tu ești din
7.52
Is. 9.1,2Mat. 4.15
Galileea? Cercetează și vezi că din Galileea nu se ridică un proroc. 53Și fiecare s‐a dus la casa sa.

8

Femeia prinsă în preacurvie

81Iar Isus s‐a dus în muntele Măslinilor. 2Și dis‐de‐dimineață a venit iarăși în Templu și tot poporul venea la el. Și el a șezut jos și‐i învăța. 3Și cărturarii și fariseii aduc pe o femeie prinsă în preacurvie și punând‐o în mijloc, 4îi zic: Învățătorule, această femeie a fost prinsă chiar asupra faptului de preacurvie. 5Și în lege Moise

8.5
Lev. 20.10Deut. 22.22
ne‐a poruncit să omorâm cu pietre pe unele ca acestea; tu deci ce zici? 6Și ziceau aceasta ispitindu‐l, ca să aibă de ce să‐l învinuiască. Iar Isus s‐a plecat jos și scria cu degetul pe pământ. 7Dar fiindcă îl întrebau neîncetat, s‐a ridicat în sus și a zis către ei: Cine
8.7
Deut. 17.7Rom. 2.1
dintre voi este fără păcat să arunce cel dintâi piatra asupra ei. 8Și iarăși s‐a plecat jos și scria cu degetul pe pământ. 9Iar ei când au auzit și fiind mustrați
8.9
Rom. 2.22
de cuget, ieșeau unul câte unul, începând de la cei bătrâni până la cei din urmă; și a rămas numai Isus și femeia stând în mijloc. 10Și Isus s‐a ridicat și nezărind pe nimeni afară de femeie, i‐a zis: Femeie, unde sunt pârâșii aceia ai tăi? Nu te‐a osândit nimeni? 11Și ea a zis: Nimeni, Doamne. Isus i‐a zis: Nici
8.11
Lc. 9.56
12.14
eu nu te osândesc; du‐te și
8.11
Cap. 5.14.
nu mai păcătui.

Isus, Lumina lumii

12Isus deci le‐a vorbit iarăși zicând: Eu

8.12
Cap. 1.4, 5, 9;
sunt lumina lumii. Cine mă urmează nu va umbla în întuneric, ci va avea lumina vieții. 13Fariseii i‐au zis deci: Tu
8.13
Cap. 5.81.
mărturisești despre tine însuți; mărturia ta nu este adevărată. 14Isus a răspuns și le‐a zis: Chiar dacă eu mărturisesc despre mine însumi, mărturia mea este adevărată, căci știu de unde am venit și unde mă duc. Dar voi
8.14
Cap. 7.28;
nu știți de unde vin sau unde mă duc. 15Voi
8.15
Cap. 7.24.
judecați după carne; eu
8.15
Cap. 3.17;
nu judec pe nimeni. 16Și chiar când judec și eu, judecata mea este adevărată, căci eu nu
8.16
Vers. 29. Cap. 16.32.
sunt singur, ci eu și Tatăl care m‐a trimis. 17Și în
8.17
Deut. 17.6
19.15Mat. 18.162 Cor. 13.1Evr. 10.28
legea voastră este scris că mărturia a doi oameni este adevărată. 18Eu sunt cel ce mărturisește despre mine însumi și Tatăl care m‐a trimis mărturisește
8.18
Cap. 5.37.
despre mine. 19Deci îi ziceau: Unde este Tatăl tău? Isus a răspuns: Voi
8.19
Vers. 55. Cap. 16.3.
nu mă știți nici pe mine nici pe Tatăl meu; dacă
8.19
Cap. 14.7.
m‐ați ști pe mine, ați ști și pe Tatăl meu. 20Aceste cuvinte le‐a vorbit lângă cutia
8.20
Mc. 12.41
pentru daruri pe când îi învăța în Templu; și nimeni
8.20
Cap. 7.30.
nu l‐a prins, căci nu‐i venise încă
8.20
Cap. 7.8.
ceasul. 21Deci le‐a zis iarăși: Eu mă duc și mă
8.21
Cap. 7.34;
veți căuta și veți
8.21
Vers. 24.
muri în păcatul vostru; unde mă duc eu, voi nu puteți veni. 22Iudeii deci ziceau: Nu cumva se va omorî singur că zice: Unde mă duc eu voi nu puteți veni? 23Și le‐a zis: Voi
8.23
Cap. 3.31.
sunteți din cele de jos, eu sunt din cele de sus; voi
8.23
Cap. 15.19;
sunteți din lumea aceasta, eu nu sunt din lumea aceasta. 24
8.24
Vers. 21.
V‐am spus deci că veți muri în păcatele voastre; căci
8.24
Mc. 16.16
dacă nu credeți că eu sunt, veți muri în păcatele voastre. 25I‐au zis deci: Tu cine ești? Și Isus le‐a zis: Întocmai ceea ce vă și vorbesc de la început. 26Multe am să zic și să judec despre voi, dar cel ce
8.26
Cap. 7.28.
m‐a trimis pe mine este adevărat; și eu
8.26
Cap. 3.32;
ce am auzit de la el, acestea le vorbesc în lume. 27Ei n‐au înțeles că le vorbea despre Tatăl. 28Deci Isus a zis: Când veți înălța
8.28
Cap. 3.14;
pe Fiul omului, atunci
8.28
Rom. 1.4
veți cunoaște că
8.28
Cap. 5.19, 30.
eu sunt și nu fac nimic de la mine însumi, ci după cum
8.28
Cap. 3.11.
m‐a învățat Tatăl vorbesc acestea. 29Și cel ce
8.29
Cap. 14.10, 11.
m‐a trimis este împreună cu mine; nu
8.29
Vers. 16.
m‐a lăsat singur, căci
8.29
Cap. 4.34;
eu totdeauna fac cele plăcute lui.

Adevărata slobozenie

30Pe când vorbea el acestea, mulți

8.30
Cap. 7.31;
au crezut în el. 31Isus zicea deci către iudeii care crezuseră în el: Dacă rămâneți în cuvântul meu, sunteți cu adevărat ucenicii mei 32și veți cunoaște adevărul
8.32
Rom. 6.14,18,22
8.2Iac. 1.25
2.12
și adevărul vă va slobozi. 33Ei i‐au răspuns: Noi
8.33
Lev. 25.42Mat. 3.9
suntem sămânța lui Avraam și n‐am fost robi nimănui vreodată; cum zici tu: Veți fi slobozi? 34Isus le‐a răspuns: Adevărat, adevărat vă spun că oricine
8.34
Rom. 6.16,202 Pet. 2.19
care săvârșește păcatul este rob al păcatului. 35Și robul
8.35
Gal. 4.30
nu rămâne în casă în veac; fiul rămâne în veac. 36Dacă
8.36
Rom. 8.2Gal. 5.1
deci Fiul vă va face slobozi, veți fi într‐adevăr slobozi. 37Știu că sunteți sămânța lui Avraam dar căutați
8.37
Cap. 7.19. Vers. 40.
să mă omorâți, căci cuvântul meu nu are loc în voi. 38Eu
8.38
Cap. 3.32;
vorbesc ce am văzut de la Tatăl și voi deci faceți ce ați auzit de la tatăl vostru. 39Ei au răspuns și i‐au zis: Tatăl nostru este Avraam
8.39
Mat. 3.9
. Isus le zice: Dacă
8.39
Rom. 2.28
9.7Gal. 3.7,29
ați fi copii ai lui Avraam, ați face faptele lui Avraam. 40Dar
8.40
Vers. 37.
acum căutați să mă omorâți pe mine, un om care v‐am vorbit adevărul, pe
8.40
Vers. 26.
care l‐am auzit de la Dumnezeu. Aceasta n‐a făcut‐o Avraam. 41Voi faceți faptele tatălui vostru. Ei i‐au zis: Noi nu suntem născuți din curvie, un
8.41
Is. 63.16
64.8Mal. 1.6
singur Tată avem, pe Dumnezeu. 42Isus le‐a zis: Dacă
8.42
1 In. 5.1
Dumnezeu ar fi Tatăl vostru, m‐ați iubi; căci
8.42
Cap. 16.27;
eu am ieșit și vin din Dumnezeu; căci n‐am
8.42
Cap. 5.43;
venit de la mine însumi, ci el m‐a trimis. 43Pentru ce
8.43
Cap. 7.17.
nu înțelegeți vorbirea mea? Pentru că nu puteți auzi cuvântul meu. 44Voi
8.44
Mat. 13.381 In. 3.8
sunteți din tatăl vostru, diavolul, și voiți să faceți poftele tatălui vostru. El era omorâtor de oameni de la început și n‐a stat în adevăr, căci în el nu
8.44
Iuda 6
este adevăr. Când vorbește minciuna, vorbește din ale sale, căci este mincinos și tatăl ei. 45Dar eu, fiindcă spun adevărul, nu mă credeți. 46Cine dintre voi mă dovedește de păcat? Dacă vorbesc adevărul, pentru ce nu mă credeți? 47Cine
8.47
Cap. 10.26, 27.
este din Dumnezeu ascultă cuvintele din Dumnezeu; pentru aceea voi n‐ascultați, pentru că nu sunteți din Dumnezeu.

Isus este înainte de Avraam

48Iudeii au răspuns și i‐au zis: Nu zicem noi oare bine că ești samaritean și ai

8.48
Cap. 7.20;
drac? 49Isus a răspuns: Eu n‐am drac, ci cinstesc pe Tatăl meu și voi mă necinstiți pe mine. 50Și eu
8.50
Cap. 5.41;
nu caut slava mea, este cine caută și judecă. 51Adevărat, adevărat vă spun, dacă
8.51
Cap. 5.24;
va păzi cineva cuvântul meu, nu va vedea moartea în veac. 52Iudeii deci i‐au zis: Acum cunoaștem că ai drac. Avraam
8.52
Zah. 1.5Evr. 11.13
a murit și prorocii și tu zici: Dacă va păzi cineva cuvântul meu, nu va gusta moarte în veac. 53Nu cumva ești tu mai mare decât tatăl nostru Avraam, care a murit? Și prorocii au murit; cine te faci tu pe tine însuți? 54Isus a răspuns: Dacă
8.54
Cap. 5.31.
eu mă voi slăvi pe mine însumi, slava mea nu este nimic; Tatăl
8.54
Cap. 5.41;
meu este cel ce mă slăvește, despre care voi ziceți că este Dumnezeul vostru 55și nu
8.55
Cap. 7.28, 29.
l‐ați cunoscut, dar eu îl cunosc. Și dacă aș zice că nu‐l cunosc, voi fi ca voi, mincinos; dar îl cunosc și păzesc cuvântul lui. 56Avraam, tatăl vostru, s‐a
8.56
Lc. 10.24Evr. 11.13
veselit să vadă ziua mea și a văzut‐o și s‐a bucurat. 57Iudeii deci i‐au zis: N‐ai încă cincizeci de ani și ai văzut pe Avraam? 58Isus le‐a zis: Adevărat, adevărat vă spun, mai înainte de a fi fost Avraam, eu
8.58
Ex. 3.14Is. 43.13Col. 1.17Ap. 1.8
sunt. 59Deci au
8.59
Cap. 10.31, 39;
luat pietre ca să arunce în el; dar Isus s‐a ascuns și a ieșit
8.59
Lc. 4.30
din Templu.

9

Vindecarea unui orb din naștere

91Și pe când trecea, a văzut pe un orb din naștere. 2Și ucenicii săi l‐au întrebat zicând: Rabi, cine

9.2
Vers. 34.
a păcătuit, acesta sau părinții lui, că s‐a născut orb? 3Isus a răspuns: Nici acesta n‐a păcătuit, nici părinții lui, ci
9.3
Cap. 11.4.
pentru ca să se arate în el lucrările lui Dumnezeu. 4Noi trebuie
9.4
Cap. 4.34;
să lucrăm lucrările celui ce m‐a trimis până este ziuă; vine noaptea când nimeni nu poate lucra. 5Când sunt în lume, sunt
9.5
Cap. 1.5, 9;
lumina lumii. 6Când a zis acestea, a
9.6
Mc. 7.33
8.23
scuipat jos și a făcut noroi din scuipat și a uns ochii lui cu noroiul 7și i‐a zis: Du‐te, spală‐te în
9.7
Neem. 3.15
scăldătoarea Siloam (care se tălmăcește: Trimis). El
9.7
2 Reg. 5.14
a plecat deci și s‐a spălat și a venit văzând. 8Deci vecinii și cei ce‐l vedeau mai înainte că era cerșetor ziceau: Nu este oare acesta cel ce ședea și cerșea? 9Alții ziceau: Acesta este. Alții ziceau: Nu, ci seamănă cu el. El zicea: Eu sunt. 10Deci îi ziceau: Cum ți s‐au deschis ochii deci? 11El a răspuns și a zis: Omul
9.11
Vers. 6, 7.
care se numește Isus a făcut noroi și mi‐a uns ochii și mi‐a zis: Du‐te la Siloam și spală‐te. Am plecat deci și m‐am spălat și am căpătat vederea. 12Și i‐au zis: Unde este acela? El zice: Nu știu.

Cercetarea orbului de farisei

13Deci duc la farisei pe cel ce era orb altădată. 14Și era Sabatul în ziua în care a făcut Isus noroiul și i‐a deschis ochii. 15Deci fariseii iarăși îl întrebau și ei, cum a căpătat vederea. Și el le‐a zis: Mi‐a pus noroi pe ochi și m‐am spălat și văd. 16Și unii dintre farisei ziceau: Omul acesta nu este de la Dumnezeu, căci nu ține Sabatul. Alții ziceau: Cum

9.16
Vers. 33. Cap. 3.2.
poate un om păcătos să facă astfel de semne? Și
9.16
Cap. 7.12, 43;
era dezbinare între ei. 17Deci zic orbului iarăși: Ce zici tu despre el, căci ți‐a deschis ochii? Iar el a zis: Este
9.17
Cap. 4.19;
proroc. 18Iudeii n‐au crezut deci despre el că fusese orb și căpătase vederea, până au chemat pe părinții celui ce își căpătase vederea. 19Și i‐au întrebat zicând: Acesta este fiul vostru despre care ziceți că s‐a născut orb? Cum deci vede acum? 20Părinții lui au răspuns și au zis: Știm că acesta este fiul nostru și că s‐a născut orb. 21Dar cum vede acum, nu știm, sau cine i‐a deschis ochii, noi nu știm; întrebați‐l, este în vârstă, el va vorbi despre sine însuși. 22Părinții lui au zis acestea pentru că se
9.22
Cap. 7.13;
temeau de iudei; căci iudeii se învoiseră că dacă va mărturisi cineva că el este Hristosul, să
9.22
Vers. 34. Cap. 16.2.
fie dat afară din sinagogă. 23Pentru aceasta au zis părinții lui: Este în vârstă; întrebați‐l. 24Deci au chemat a doua oară pe omul care fusese orb și i‐au zis: Dă
9.24
Ios. 7.191 Sam. 6.5
slavă lui Dumnezeu: noi
9.24
Vers. 16.
știm că omul acesta este un păcătos. 25El a răspuns deci: Dacă este un păcătos nu știu; eu una știu, că eram orb și acum văd. 26I‐au zis deci: Ce ți‐a făcut? Cum ți‐a deschis ochii? 27El le‐a răspuns: V‐am spus acum și n‐ați auzit; de ce voiți să auziți iarăși? Nu cumva voiți și voi să vă faceți ucenicii lui? 28Și l‐au înfruntat aspru și au zis: Tu ești ucenicul aceluia iar noi suntem ucenicii lui Moise. 29Noi știm că Dumnezeu a vorbit lui Moise, dar pe acesta nu‐l
9.29
Cap. 8.14.
știm de unde este. 30Omul a răspuns și le‐a zis: În aceasta dar
9.30
Cap. 3.10.
este minunea, că voi nu știți de unde este și totuși mi‐a deschis ochii. 31Știm că Dumnezeu
9.31
Iov 27.9
35.12Ps. 18.41
34.15
66.18Prov. 1.28
15.29
29.9Is. 1.15Ier. 11.11
14.12Ezec. 8.18Mica 3.4Zah. 7.13
n‐ascultă pe păcătoși, ci dacă este cineva temător de Dumnezeu și face voia lui, pe acesta îl ascultă. 32Din veac nu s‐a auzit că a deschis cineva ochii vreunuia născut orb. 33Dacă
9.33
Vers. 16.
acesta n‐ar fi de la Dumnezeu, n‐ar putea face nimic. 34Ei au răspuns și i‐au zis: Tu ești născut cu totul în
9.34
Vers. 2.
păcate și tu ne înveți pe noi? Și l‐au dat afară.

Isus întâlnește pe orb în Templu

35Isus a auzit că l‐au dat afară și găsindu‐l a zis: Crezi tu în Fiul

9.35
Mat. 14.33
16.16Mc. 1.11 In. 5.13
lui Dumnezeu? 36El a răspuns și a zis: Și cine este, Doamne, ca să cred în el? 37Isus a zis: L‐ai și văzut și cel ce
9.37
Cap. 4.26.
vorbește cu tine este. 38Iar el a zis: Cred, Doamne. Și i‐a făcut plecăciune. 39Și Isus a zis: Eu am venit în această lume spre
9.39
Cap. 5.22, 27. Cap. 3.17;
judecată, ca
9.39
Mat. 13.13
cei ce nu văd să vadă și cei ce văd să fie orbi. 40Aceia dintre fariseii care erau cu el, au auzit acestea și i‐au
9.40
Rom. 2.19
zis: Nu cumva și noi suntem orbi? 41Isus le‐a zis: Dacă
9.41
Cap. 15.22, 24.
ați fi orbi, n‐ați avea păcat; dar acum ziceți: Vedem: păcatul vostru rămâne.