Traducere Literală Cornilescu 1931 (VDCL)
9

Vindecarea unui orb din naștere

91Și pe când trecea, a văzut pe un orb din naștere. 2Și ucenicii săi l‐au întrebat zicând: Rabi, cine

9.2
Vers. 34.

a păcătuit, acesta sau părinții lui, că s‐a născut orb? 3Isus a răspuns: Nici acesta n‐a păcătuit, nici părinții lui, ci
9.3
Cap. 11.4.

pentru ca să se arate în el lucrările lui Dumnezeu. 4Noi trebuie
9.4
Cap. 4.34;
5.19,36
11.9
12.35
17.4
să lucrăm lucrările celui ce m‐a trimis până este ziuă; vine noaptea când nimeni nu poate lucra. 5Când sunt în lume, sunt
9.5
Cap. 1.5, 9;
8.19
8.12
12.35,46
lumina lumii. 6Când a zis acestea, a
9.6
Mc. 7.33
8.23
scuipat jos și a făcut noroi din scuipat și a uns ochii lui cu noroiul 7și i‐a zis: Du‐te, spală‐te în
9.7
Neem. 3.15
scăldătoarea Siloam (care se tălmăcește: Trimis). El
9.7
2 Reg. 5.14
a plecat deci și s‐a spălat și a venit văzând. 8Deci vecinii și cei ce‐l vedeau mai înainte că era cerșetor ziceau: Nu este oare acesta cel ce ședea și cerșea? 9Alții ziceau: Acesta este. Alții ziceau: Nu, ci seamănă cu el. El zicea: Eu sunt. 10Deci îi ziceau: Cum ți s‐au deschis ochii deci? 11El a răspuns și a zis: Omul
9.11
Vers. 6, 7.

care se numește Isus a făcut noroi și mi‐a uns ochii și mi‐a zis: Du‐te la Siloam și spală‐te. Am plecat deci și m‐am spălat și am căpătat vederea. 12Și i‐au zis: Unde este acela? El zice: Nu știu.

Cercetarea orbului de farisei

13Deci duc la farisei pe cel ce era orb altădată. 14Și era Sabatul în ziua în care a făcut Isus noroiul și i‐a deschis ochii. 15Deci fariseii iarăși îl întrebau și ei, cum a căpătat vederea. Și el le‐a zis: Mi‐a pus noroi pe ochi și m‐am spălat și văd. 16Și unii dintre farisei ziceau: Omul acesta nu este de la Dumnezeu, căci nu ține Sabatul. Alții ziceau: Cum

9.16
Vers. 33. Cap. 3.2.

poate un om păcătos să facă astfel de semne? Și
9.16
Cap. 7.12, 43;
10.19
era dezbinare între ei. 17Deci zic orbului iarăși: Ce zici tu despre el, căci ți‐a deschis ochii? Iar el a zis: Este
9.17
Cap. 4.19;
6.14
proroc. 18Iudeii n‐au crezut deci despre el că fusese orb și căpătase vederea, până au chemat pe părinții celui ce își căpătase vederea. 19Și i‐au întrebat zicând: Acesta este fiul vostru despre care ziceți că s‐a născut orb? Cum deci vede acum? 20Părinții lui au răspuns și au zis: Știm că acesta este fiul nostru și că s‐a născut orb. 21Dar cum vede acum, nu știm, sau cine i‐a deschis ochii, noi nu știm; întrebați‐l, este în vârstă, el va vorbi despre sine însuși. 22Părinții lui au zis acestea pentru că se
9.22
Cap. 7.13;
12.42
19.38Fapte. 5.13
temeau de iudei; căci iudeii se învoiseră că dacă va mărturisi cineva că el este Hristosul, să
9.22
Vers. 34. Cap. 16.2.

fie dat afară din sinagogă. 23Pentru aceasta au zis părinții lui: Este în vârstă; întrebați‐l. 24Deci au chemat a doua oară pe omul care fusese orb și i‐au zis: Dă
9.24
Ios. 7.191 Sam. 6.5
slavă lui Dumnezeu: noi
9.24
Vers. 16.

știm că omul acesta este un păcătos. 25El a răspuns deci: Dacă este un păcătos nu știu; eu una știu, că eram orb și acum văd. 26I‐au zis deci: Ce ți‐a făcut? Cum ți‐a deschis ochii? 27El le‐a răspuns: V‐am spus acum și n‐ați auzit; de ce voiți să auziți iarăși? Nu cumva voiți și voi să vă faceți ucenicii lui? 28Și l‐au înfruntat aspru și au zis: Tu ești ucenicul aceluia iar noi suntem ucenicii lui Moise. 29Noi știm că Dumnezeu a vorbit lui Moise, dar pe acesta nu‐l
9.29
Cap. 8.14.

știm de unde este. 30Omul a răspuns și le‐a zis: În aceasta dar
9.30
Cap. 3.10.

este minunea, că voi nu știți de unde este și totuși mi‐a deschis ochii. 31Știm că Dumnezeu
9.31
Iov 27.9
35.12Ps. 18.41
34.15
66.18Prov. 1.28
15.29
29.9Is. 1.15Ier. 11.11
14.12Ezec. 8.18Mica 3.4Zah. 7.13
n‐ascultă pe păcătoși, ci dacă este cineva temător de Dumnezeu și face voia lui, pe acesta îl ascultă. 32Din veac nu s‐a auzit că a deschis cineva ochii vreunuia născut orb. 33Dacă
9.33
Vers. 16.

acesta n‐ar fi de la Dumnezeu, n‐ar putea face nimic. 34Ei au răspuns și i‐au zis: Tu ești născut cu totul în
9.34
Vers. 2.

păcate și tu ne înveți pe noi? Și l‐au dat afară.

Isus întâlnește pe orb în Templu

35Isus a auzit că l‐au dat afară și găsindu‐l a zis: Crezi tu în Fiul

9.35
Mat. 14.33
16.16Mc. 1.11 In. 5.13
lui Dumnezeu? 36El a răspuns și a zis: Și cine este, Doamne, ca să cred în el? 37Isus a zis: L‐ai și văzut și cel ce
9.37
Cap. 4.26.

vorbește cu tine este. 38Iar el a zis: Cred, Doamne. Și i‐a făcut plecăciune. 39Și Isus a zis: Eu am venit în această lume spre
9.39
Cap. 5.22, 27. Cap. 3.17;
12.47
judecată, ca
9.39
Mat. 13.13
cei ce nu văd să vadă și cei ce văd să fie orbi. 40Aceia dintre fariseii care erau cu el, au auzit acestea și i‐au
9.40
Rom. 2.19
zis: Nu cumva și noi suntem orbi? 41Isus le‐a zis: Dacă
9.41
Cap. 15.22, 24.

ați fi orbi, n‐ați avea păcat; dar acum ziceți: Vedem: păcatul vostru rămâne.